Financování celkem 2019

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 621 161 628,00 Kč 653 658 402,13 Kč 426 437 693,97 Kč
2) Celkové výdaje 721 105 628,00 Kč 767 823 804,26 Kč 381 039 237,66 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 146 269 000,00 Kč 160 150 757,17 Kč 97 904 469,46 Kč
z toho investiční výdaje města 168 655 679,00 Kč 178 938 948,80 Kč 55 557 366,87 Kč
3) Financování celkem 99 944 000,00 Kč 114 165 402,13 Kč -45 398 456,31 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -56 000,00 Kč -56 000,00 Kč 49 336,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč