Financování celkem 2019

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 621 161 628,00 Kč 655 186 007,02 Kč 506 537 961,89 Kč
2) Celkové výdaje 721 105 628,00 Kč 769 351 409,15 Kč 487 416 928,03 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 146 269 000,00 Kč 160 287 778,87 Kč 124 881 800,42 Kč
z toho investiční výdaje města 168 655 679,00 Kč 175 627 222,89 Kč 80 111 121,06 Kč
3) Financování celkem 99 944 000,00 Kč 114 165 402,13 Kč -19 121 033,86 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -56 000,00 Kč -56 000,00 Kč 55 636,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč