Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 31.12.2019
Schválený rozpočet 621 161 628,00 Kč -99 944 000,00 Kč
(splátka půjčky -56 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 721 105 628,00 Kč
Upravený rozpočet 631 737 053,32 Kč -114 165 402,13 Kč
(splátka půjčky -56 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 745 902 455,45 Kč
běžné příjmy 617 658 060,75 Kč běžné výdaje 526 372 943,98 Kč
ostatní příjmy 14 078 992,57 Kč Stav ke dni 31.12.2019 ostatní výdaje 219 529 511,47 Kč velké opravy 55 892 895,33 Kč investice 163 636 616,14 Kč
Skutečnost 626 249 295,68 Kč -19 513 796,91 Kč
(splátka půjčky 55 636,00 Kč)
Skutečnost 645 763 092,59 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 29 036 400,00 Kč
2402 2402 17 200 000,00 Kč
1180 1180 12 775 543,00 Kč
4390 4390 10 000 000,00 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 811 400,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 37 404 835,00 Kč
386 386 10 014 220,45 Kč
381 381 1 875 000,00 Kč
392 392 895 000,00 Kč
387 387 809 784,26 Kč