Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 836 000,00 Kč Navýšení 25 336 000,00 Kč 15 083 671,69 Kč 60 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 204 207 510,00 Kč Navýšení 210 816 519,25 Kč 99 515 815,38 Kč 47 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 316 134,00 Kč 93 991,60 Kč 30 %
  
Doprava 61 864 217,00 Kč Pokles 56 783 234,15 Kč 31 307 180,56 Kč 55 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 42 680 500,00 Kč Navýšení 47 333 179,94 Kč 36 591 764,59 Kč 77 %
  
Lesní hospodářství 1 516 000,00 Kč Navýšení 1 616 000,00 Kč 435 458,55 Kč 27 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 32 950,00 Kč 13 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 273 100,00 Kč Navýšení 327 100,00 Kč 287 500,00 Kč 88 %
  
Požární ochrana 1 809 600,00 Kč Pokles 1 774 466,00 Kč 1 668 399,90 Kč 94 %
  
Školství a sociální věci 68 492 585,00 Kč Navýšení 78 951 947,42 Kč 59 427 096,74 Kč 75 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 48 240 450,00 Kč Navýšení 64 710 070,73 Kč 58 787 953,90 Kč 91 %
  
Veřejná správa 162 620 134,00 Kč Navýšení 169 421 594,37 Kč 114 535 826,46 Kč 68 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 036 000,00 Kč Navýšení 9 156 000,00 Kč 7 286 885,37 Kč 80 %
  
Vodní hospodářství 9 369 152,00 Kč Pokles 9 301 152,00 Kč 2 188 200,31 Kč 24 %
  
Všeobecná pokladní správa 40 922 380,00 Kč Navýšení 47 041 127,01 Kč 27 800 960,44 Kč 59 %
  
Zdravotnictví 105 000,00 Kč Navýšení 418 000,00 Kč 418 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 45 602 000,00 Kč Navýšení 45 798 884,28 Kč 31 955 272,54 Kč 70 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 769 351 409,15 Kč 487 416 928,03 Kč 63 %