Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 386 (ORG 386) / 2019

Název:
386 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 12 080 000,00 Kč Navýšení 12 816 320,45 Kč 3 547 292,13 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 12 080 000,00 Kč Navýšení 12 816 320,45 Kč 3 547 292,13 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 451 640,38 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 451 640,38 Kč 49 %
110 110 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 451 640,38 Kč 49 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 324 220,45 Kč 813 446,20 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 324 220,45 Kč 813 446,20 Kč 19 %
110 110 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 324 220,45 Kč 813 446,20 Kč 19 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
110 110 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
Celkem 8 090 000,00 Kč Navýšení 9 414 220,45 Kč 3 272 682,58 Kč 35 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 % 35 235,20 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % -15 735,17 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5169 Nákup ostatní.. 3 342 100,00 Kč 255 109,52 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 0 % 8 000,00 Kč 0 % 792,00 Kč 1 % 22 073,00 Kč 1 % 14 500,00 Kč 2 % 2 000,00 Kč 2 % 62 605,00 Kč 4 % 114 284,52 Kč 7 % 22 385,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udrž.. 9 414 220,45 Kč 3 272 682,58 Kč 35 % 18 102,00 Kč 0 % 118 924,00 Kč 1 % 123 157,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 84 906,20 Kč 4 % 387 200,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 20 957,00 Kč 8 % 2 519 436,38 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 12 816 320,45 Kč 3 547 292,13 Kč 28 % 53 337,20 Kč 0 % 127 394,00 Kč 1 % 131 157,00 Kč 1 % 792,00 Kč 0 % 106 979,20 Kč 1 % 401 700,00 Kč 3 % 2 000,00 Kč 0 % 62 605,00 Kč 0 % 119 506,35 Kč 1 % 2 541 821,38 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %