Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 387 (ORG 387) / 2019

Název:
387 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 145 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 545 281,80 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 2 145 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 545 281,80 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 253 592,62 Kč 36 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 253 592,62 Kč 36 %
102 102 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 253 592,62 Kč 36 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 250 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 050 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 253 592,62 Kč 30 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 130 506,48 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 43 503,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 43 501,74 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 11 085,54 Kč 53 % 32 416,20 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5169 Nákup ostatní.. 910 000,00 Kč 161 182,70 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 9 401,90 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 5 735,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 112 164,90 Kč 14 % 18 390,00 Kč 16 % 2 992,00 Kč 16 % 12 498,90 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5171 Opravy a udrž.. 850 000,00 Kč 253 592,62 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 470,00 Kč 10 % 58 914,42 Kč 17 % 12 040,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 98 168,20 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
Celkem 1 945 000,00 Kč 545 281,80 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 9 401,90 Kč 0 % 43 503,00 Kč 2 % 5 735,00 Kč 0 % 84 470,00 Kč 4 % 58 914,42 Kč 3 % 167 706,64 Kč 9 % 18 390,00 Kč 1 % 14 077,54 Kč 1 % 143 083,30 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %