Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 608 429,30 Kč 42 092 957,86 Kč 49 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Navýšení 104 641 235,00 Kč 25 097 238,23 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Navýšení 103 061 235,00 Kč 24 716 555,46 Kč 24 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 276 289,29 Kč 73 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 69 395,18 Kč 6 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 34 998,30 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
3612 Bytové hospodářství 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 5 940 914,97 Kč 28 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 5 940 914,97 Kč 28 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 5 940 914,97 Kč 28 %
3613 Nebytové hospodářství 14 420 000,00 Kč 14 420 000,00 Kč 1 074 686,69 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč 14 420 000,00 Kč 1 074 686,69 Kč 7 %
37 37 14 420 000,00 Kč 14 420 000,00 Kč 1 074 686,69 Kč 7 %
3634 Lokální zásobování teplem 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 37 670 000,00 Kč Pokles 37 504 835,00 Kč 7 020 560,24 Kč 19 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 516 000,00 Kč 248 060,00 Kč 48 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 16 % 29 700,00 Kč 22 % 32 870,00 Kč 28 % 35 570,00 Kč 35 % 34 590,00 Kč 42 % 31 440,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5031 Povinné pojis.. 54 000,00 Kč 40 100,00 Kč 74 % 5 045,00 Kč 9 % 5 037,00 Kč 19 % 5 037,00 Kč 28 % 5 040,00 Kč 37 % 5 040,00 Kč 47 % 5 040,00 Kč 56 % 5 040,00 Kč 65 % 4 821,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 14 445,00 Kč 56 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 100 000,00 Kč 41 400,51 Kč 41 % 4 988,00 Kč 5 % 11 400,51 Kč 16 % 7 860,00 Kč 24 % 12 245,00 Kč 36 % 991,00 Kč 37 % 3 465,00 Kč 41 % 451,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 3 473 227,89 Kč 54 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 23 450,75 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 8 804 996,24 Kč 55 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 215 200,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 685 428,39 Kč 46 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 1 523 727,65 Kč 47 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 1 330,71 Kč 13 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % -287,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 34 998,30 Kč - - - - 4 237,70 Kč - - - - 4 206,40 Kč - - - - 3 969,20 Kč - - - - 4 586,80 Kč - - - - 5 483,00 Kč - - - - 6 118,40 Kč - - - - 6 326,80 Kč - - - - 70,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 9 580 199,00 Kč 1 770 505,59 Kč 18 % 327 159,60 Kč 3 % 180 008,62 Kč 5 % 139 639,92 Kč 7 % 210 379,66 Kč 9 % 340 921,96 Kč 13 % 275 284,33 Kč 15 % 292 069,52 Kč 18 % 5 041,98 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5171 Opravy a udrž.. 37 504 835,00 Kč 7 020 560,24 Kč 19 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 13 % 1 807 989,30 Kč 18 % 160 690,90 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 51 849,00 Kč 52 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 4 503,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
6121 Budovy, haly .. 29 536 400,00 Kč 1 368 149,71 Kč 5 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 27 951,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
Celkem 104 641 235,00 Kč 25 097 238,23 Kč 24 % 3 415 172,82 Kč 3 % 2 930 619,97 Kč 3 % 3 209 665,61 Kč 3 % 4 001 860,80 Kč 4 % 3 170 228,09 Kč 3 % 2 900 604,81 Kč 3 % 4 911 733,52 Kč 5 % 557 352,61 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %