Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 608 429,30 Kč 53 079 014,23 Kč 61 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 98 441 235,00 Kč 35 575 801,61 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 96 861 235,00 Kč 35 183 421,79 Kč 36 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 276 123,74 Kč 73 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 72 195,18 Kč 6 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 44 060,90 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 593 868,90 Kč 46 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 593 868,90 Kč 46 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 593 868,90 Kč 46 %
3613 Nebytové hospodářství 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 688 310,23 Kč 9 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 688 310,23 Kč 9 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 688 310,23 Kč 9 %
3634 Lokální zásobování teplem 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 994 571,60 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 994 571,60 Kč 5 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 994 571,60 Kč 5 %
Celkem 29 736 400,00 Kč Pokles 29 536 400,00 Kč 2 546 750,73 Kč 9 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 516 000,00 Kč 331 320,00 Kč 64 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 16 % 29 700,00 Kč 22 % 32 870,00 Kč 28 % 35 570,00 Kč 35 % 34 590,00 Kč 42 % 31 440,00 Kč 48 % 35 170,00 Kč 55 % 48 090,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5031 Povinné pojis.. 54 000,00 Kč 51 437,00 Kč 95 % 5 045,00 Kč 9 % 5 037,00 Kč 19 % 5 037,00 Kč 28 % 5 040,00 Kč 37 % 5 040,00 Kč 47 % 5 040,00 Kč 56 % 5 040,00 Kč 65 % 4 821,00 Kč 74 % 4 999,00 Kč 84 % 6 338,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 18 556,00 Kč 71 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 100 000,00 Kč 57 139,51 Kč 57 % 4 988,00 Kč 5 % 11 400,51 Kč 16 % 7 860,00 Kč 24 % 12 245,00 Kč 36 % 991,00 Kč 37 % 3 465,00 Kč 41 % 451,00 Kč 41 % 8 583,00 Kč 50 % 5 365,00 Kč 55 % 1 791,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 4 756 021,54 Kč 74 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 500 244,22 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 9 307 470,46 Kč 58 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 025 375,90 Kč 63 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 360 000,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 1 165,16 Kč 12 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -3 993,50 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 44 060,90 Kč - - - - 4 237,70 Kč - - - - 4 206,40 Kč - - - - 3 969,20 Kč - - - - 4 586,80 Kč - - - - 5 483,00 Kč - - - - 6 118,40 Kč - - - - 6 326,80 Kč - - - - 4 765,40 Kč - - - - 4 297,20 Kč - - - - 70,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 3 380 199,00 Kč 2 595 559,25 Kč 77 % 327 159,60 Kč 10 % 180 008,62 Kč 15 % 139 639,92 Kč 19 % 210 379,66 Kč 25 % 340 921,96 Kč 35 % 275 284,33 Kč 44 % 292 069,52 Kč 52 % 341 562,20 Kč 62 % 366 847,67 Kč 73 % 121 685,77 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 37 504 835,00 Kč 13 094 617,39 Kč 35 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 13 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 824 593,05 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 60 862,00 Kč 61 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
6121 Budovy, haly .. 29 536 400,00 Kč 2 546 750,73 Kč 9 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 31 944,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 %
Celkem 98 441 235,00 Kč 35 575 801,61 Kč 36 % 3 415 172,82 Kč 3 % 2 930 619,97 Kč 3 % 3 209 665,61 Kč 3 % 4 001 860,80 Kč 4 % 3 170 228,09 Kč 3 % 2 900 604,81 Kč 3 % 4 911 733,52 Kč 5 % 3 511 145,91 Kč 4 % 5 631 710,54 Kč 6 % 1 893 059,54 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %