Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 11 931 500,00 Kč Navýšení 12 649 614,37 Kč 9 997 453,73 Kč 79 %
  
518 518 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 72 195,18 Kč 6 %
  
5381 5381 1 027 500,00 Kč 1 027 500,00 Kč 810 260,34 Kč 79 %
  
381 381 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 143 077,00 Kč 100 257 700,24 Kč 74 %
  
4381 4381 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 754 235,15 Kč 74 %
  
1385 1385 7 518 011,00 Kč Navýšení 7 556 982,00 Kč 5 666 659,63 Kč 75 %
  
3381 3381 8 418 421,00 Kč Pokles 6 488 421,00 Kč 2 882 688,14 Kč 44 %
  
1010 1010 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 156 439,00 Kč 120 %
  
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 171 500,00 Kč 149 678,89 Kč 87 %
  
8381 8381 60 000,00 Kč Pokles 40 500,00 Kč 29 257,55 Kč 72 %
  
Rekonstrukce obřadní síně 1389 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %
Celkem 162 620 134,00 Kč Navýšení 169 421 594,37 Kč 124 769 497,99 Kč 74 %