Pohled přes položky 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč Pokles 80 689 711,00 Kč 86 117 438,81 Kč 107 %
0 0 91 071 819,00 Kč Pokles 73 071 819,00 Kč 78 192 068,89 Kč 107 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 %
1336 0 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 %
1341 0 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč Pokles 328 668,60 Kč 328 668,60 Kč 100 %
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 199 508,00 Kč 100 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 350,00 Kč 61 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 2 597,00 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč Navýšení 28 668,60 Kč 31 074,00 Kč 108 %
7098 Místní poplatek-Překopy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 65 139,60 Kč 130 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
145 KOD-Správní poplatek-Autoąkola-ORJ 210 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč Navýšení 8 754 180,00 Kč 8 754 180,00 Kč 100 %
102 KOD-Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 337 845,00 Kč 97 %
191 KOD-Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 500,00 Kč 500,00 Kč 200,00 Kč 40 %
252 KOD-SP-odbor dopravy TP 4 700 000,00 Kč Navýšení 5 700 000,00 Kč 5 729 830,00 Kč 101 %
253 KOD-SP-odbor dopravy - ostatní 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 82 050,00 Kč 164 %
7006 Správní poplatek-Vydání povolení k hernímu prostoru - O®Ú 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 000,00 Kč 43 %
7007 Správní poplatek-cestovní pasy - OSA 0,00 Kč Navýšení 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 100 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 151 095,00 Kč 89 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace (Czech Point) 29 000,00 Kč Pokles 26 200,00 Kč 40 050,00 Kč 153 %
7013 Správní poplatek-Ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 350,00 Kč 101 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 3 600,00 Kč 129 %
7015 Správní poplatek-občanské průkazy - OSA 1 500 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 167 000,00 Kč 67 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 100,00 Kč 71 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z ľivn.rejstříku-O®Ú 378 000,00 Kč Pokles 336 180,00 Kč 364 700,00 Kč 108 %
7037 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku-O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 040,00 Kč 52 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 300 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 006 450,00 Kč 101 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 94 320,00 Kč 225 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 600,00 Kč 84 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 1 700,00 Kč 49 %
7057 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 700,00 Kč 70 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 750,00 Kč 98 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 700,00 Kč 35 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
7004 Daň z hazardních her 30% 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
7005 Daň z hazardních her 65% 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
1511 0 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 114 500,00 Kč Pokles 11 374 816,00 Kč 10 422 817,89 Kč 92 %
0 0 1 051 000,00 Kč Pokles 642 728,00 Kč 578 449,00 Kč 90 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 177 896,00 Kč 91 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč Pokles 2 697 893,36 Kč 2 697 893,36 Kč 100 %
0 0 0,64 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 887 787,00 Kč Navýšení 91 156 550,85 Kč 91 293 230,64 Kč 100 %
0 0 1 297 137,00 Kč Navýšení 3 151 526,14 Kč 22 101 440,23 Kč 701 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 381 804,15 Kč 117 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 72 453,68 Kč - - - -
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 54 371,00 Kč 181 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 86 092 650,00 Kč Navýšení 86 506 633,00 Kč 67 218 313,96 Kč 78 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 197 995,00 Kč 82 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 260 000,00 Kč Pokles 10 252 765,73 Kč 10 067 354,88 Kč 98 %
0 0 3 605 000,00 Kč Pokles 3 518 900,00 Kč 2 744 194,53 Kč 78 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 15 700,00 Kč - - - -
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 500,00 Kč 12 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 81 440,69 Kč 54 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 6 441 820,37 Kč 99 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 447 860,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 600,00 Kč - - - -
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 390 661,62 Kč 2 413 260,13 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 298 897,00 Kč 298 897,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 92 200,00 Kč 92 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 331 142,39 Kč 84 %
0 0 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 510 000,00 Kč Navýšení 11 243 146,82 Kč 10 587 619,64 Kč 94 %
0 0 3 035 000,00 Kč Navýšení 4 025 591,00 Kč 3 379 375,25 Kč 84 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 069,41 Kč 102 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 420 000,00 Kč Navýšení 7 162 555,82 Kč 7 154 891,98 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 176,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 699 499,70 Kč 864 822,44 Kč 124 %
0 0 90 000,00 Kč Navýšení 102 423,00 Kč 218 209,79 Kč 213 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 246 031,65 Kč 169 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 708 739,00 Kč Pokles 2 418 950,00 Kč 2 418 950,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 64 467,00 Kč 149 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 830 120,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 100 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 16 693 563,56 Kč 16 693 563,56 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 665 406,00 Kč 665 406,00 Kč 100 %
0 0 305 500,00 Kč Navýšení 331 044,00 Kč 331 044,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč Navýšení 316 362,00 Kč 316 362,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 744 193,62 Kč 8 744 193,62 Kč 100 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 35 446 584,35 Kč 35 446 584,35 Kč 100 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Pokles 354 100,00 Kč 354 100,00 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 666 197 337,27 Kč 670 125 439,42 Kč 101 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 124 860 000,00 Kč Pokles 122 489 762,00 Kč 112 545 726,00 Kč 92 %
2143 Cestovní ruch 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 650 000,00 Kč Pokles 8 676 559,00 Kč 8 609 595,00 Kč 99 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč Pokles 288 752,00 Kč 288 752,00 Kč 100 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč Pokles 288 752,00 Kč 288 752,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 700 000,00 Kč Navýšení 723 836,00 Kč 643 672,00 Kč 89 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 723 836,00 Kč 643 672,00 Kč 89 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 800 000,00 Kč Pokles 3 497 537,00 Kč 3 497 537,00 Kč 100 %
29 ProSenior 3 800 000,00 Kč Pokles 3 497 537,00 Kč 3 497 537,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 950 000,00 Kč Pokles 671 411,00 Kč 671 411,00 Kč 100 %
29 ProSenior 950 000,00 Kč Pokles 671 411,00 Kč 671 411,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 100 000,00 Kč Pokles 2 807 233,00 Kč 2 807 233,00 Kč 100 %
29 ProSenior 3 100 000,00 Kč Pokles 2 807 233,00 Kč 2 807 233,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč Pokles 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Pokles 687 790,00 Kč 700 990,00 Kč 102 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 200 000,00 Kč Pokles 16 140 845,00 Kč 15 045 280,00 Kč 93 %
406 Městská policie 16 200 000,00 Kč Pokles 16 140 845,00 Kč 15 045 280,00 Kč 93 %
18 Městská policie 16 200 000,00 Kč Pokles 16 140 845,00 Kč 15 045 280,00 Kč 93 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 95 300 000,00 Kč Pokles 93 961 001,00 Kč 85 530 879,00 Kč 91 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 800 000,00 Kč Pokles 5 686 933,00 Kč 5 686 933,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč Pokles 5 686 933,00 Kč 5 686 933,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 89 500 000,00 Kč Pokles 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 274 068,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 40 000,00 Kč Navýšení 41 203,00 Kč 15 350,00 Kč 37 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 147,00 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 147,00 Kč 57 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 3 000,00 Kč Navýšení 4 203,00 Kč 1 203,00 Kč 29 %
317 Odbor správních agend 3 000,00 Kč Navýšení 4 203,00 Kč 1 203,00 Kč 29 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 3 456 450,00 Kč Pokles 3 401 741,00 Kč 2 305 068,00 Kč 68 %
2143 Cestovní ruch 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 980,00 Kč 52 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 200,00 Kč 92 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 200,00 Kč 92 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 080,00 Kč 14 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 080,00 Kč 14 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
518 Odbor bytový ORJ 037 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
518 Odbor bytový ORJ 037 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 310 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
375 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 270 000,00 Kč Navýšení 318 734,00 Kč 272 382,00 Kč 85 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 60 000,00 Kč Navýšení 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 %
29 ProSenior 60 000,00 Kč Navýšení 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 200 000,00 Kč Navýšení 232 118,00 Kč 232 118,00 Kč 100 %
29 ProSenior 200 000,00 Kč Navýšení 232 118,00 Kč 232 118,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 47 000,00 Kč Navýšení 51 120,00 Kč 51 120,00 Kč 100 %
3383 Klub seniorů Loučka 13 000,00 Kč Navýšení 16 050,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 13 000,00 Kč Navýšení 16 050,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 34 000,00 Kč Navýšení 35 070,00 Kč 35 070,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 34 000,00 Kč Navýšení 35 070,00 Kč 35 070,00 Kč 100 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 %
317 Odbor správních agend 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 %
6171 Činnost místní správy 1 324 000,00 Kč Pokles 1 311 200,00 Kč 731 791,00 Kč 56 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 482 800,00 Kč Pokles 31 428 155,00 Kč 29 207 357,00 Kč 93 %
2143 Cestovní ruch 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
3613 Nebytové hospodářství 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
518 Odbor bytový ORJ 037 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 486 000,00 Kč Pokles 2 049 361,00 Kč 2 181 015,00 Kč 106 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 75 000,00 Kč Pokles 71 612,00 Kč 71 612,00 Kč 100 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Pokles 71 612,00 Kč 71 612,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 175 000,00 Kč Navýšení 180 911,00 Kč 161 204,00 Kč 89 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč Navýšení 180 911,00 Kč 161 204,00 Kč 89 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 965 000,00 Kč Pokles 727 315,00 Kč 878 676,00 Kč 121 %
29 ProSenior 965 000,00 Kč Pokles 727 315,00 Kč 878 676,00 Kč 121 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 240 000,00 Kč Pokles 166 512,00 Kč 166 512,00 Kč 100 %
29 ProSenior 240 000,00 Kč Pokles 166 512,00 Kč 166 512,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 825 000,00 Kč Pokles 728 623,00 Kč 728 623,00 Kč 100 %
29 ProSenior 825 000,00 Kč Pokles 728 623,00 Kč 728 623,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 206 000,00 Kč Pokles 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 %
29 ProSenior 206 000,00 Kč Pokles 174 388,00 Kč 174 388,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 737 530,00 Kč 93 %
406 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 737 530,00 Kč 93 %
18 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 737 530,00 Kč 93 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 739 832,00 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 739 832,00 Kč 84 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 17 821,00 Kč 17 821,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 17 821,00 Kč 17 821,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 23 974 400,00 Kč Pokles 23 446 515,00 Kč 21 602 953,00 Kč 92 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 1 456 000,00 Kč Pokles 1 411 207,00 Kč 1 411 207,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč Pokles 1 411 207,00 Kč 1 411 207,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 22 518 400,00 Kč Pokles 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 035 308,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 088 660,00 Kč Navýšení 12 247 952,00 Kč 10 940 930,00 Kč 89 %
2143 Cestovní ruch 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 907 500,00 Kč Navýšení 1 243 871,00 Kč 791 503,00 Kč 64 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 27 000,00 Kč Pokles 25 991,00 Kč 25 991,00 Kč 100 %
29 ProSenior 27 000,00 Kč Pokles 25 991,00 Kč 25 991,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 63 000,00 Kč Navýšení 65 145,00 Kč 58 499,00 Kč 90 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč Navýšení 65 145,00 Kč 58 499,00 Kč 90 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 360 000,00 Kč Navýšení 547 272,00 Kč 318 871,00 Kč 58 %
29 ProSenior 360 000,00 Kč Navýšení 547 272,00 Kč 318 871,00 Kč 58 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 85 500,00 Kč Navýšení 125 543,00 Kč 60 429,00 Kč 48 %
29 ProSenior 85 500,00 Kč Navýšení 125 543,00 Kč 60 429,00 Kč 48 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 297 000,00 Kč Navýšení 416 631,00 Kč 264 424,00 Kč 63 %
29 ProSenior 297 000,00 Kč Navýšení 416 631,00 Kč 264 424,00 Kč 63 %
390 ProSenior NJ 75 000,00 Kč Pokles 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Pokles 63 289,00 Kč 63 289,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 356 362,00 Kč 93 %
406 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 356 362,00 Kč 93 %
18 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 356 362,00 Kč 93 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 610 074,00 Kč 98 %
919 Odbor kancelář vedení města 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 610 074,00 Kč 98 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 000,00 Kč Navýšení 7 467,00 Kč 6 467,00 Kč 87 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 7 467,00 Kč 6 467,00 Kč 87 %
6171 Činnost místní správy 8 696 160,00 Kč Pokles 8 549 716,00 Kč 7 839 789,00 Kč 92 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 524 160,00 Kč Pokles 512 131,00 Kč 512 131,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč Pokles 512 131,00 Kč 512 131,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 585,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
381 Odbor organizační 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 5 190,00 Kč 37 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 783,00 Kč 40 %
919 Odbor kancelář vedení města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 783,00 Kč 40 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč 0,00 Kč 407,00 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 407,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 500,00 Kč 108 500,00 Kč 71 590,08 Kč 66 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč 33 872,57 Kč 65 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6171 Činnost místní správy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
381 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 416,50 Kč 3 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 416,50 Kč 3 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 416,50 Kč 3 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 416,50 Kč 3 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 210 000,00 Kč Pokles 142 725,00 Kč 86 794,40 Kč 61 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč Pokles 39 725,00 Kč 26 678,00 Kč 67 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 8 000,00 Kč Pokles 4 590,00 Kč 4 590,00 Kč 100 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Pokles 4 590,00 Kč 4 590,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 953,00 Kč 35 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 953,00 Kč 35 %
390 ProSenior NJ 40 000,00 Kč Pokles 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Pokles 15 135,00 Kč 15 135,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 40 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 645,00 Kč 64 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 40 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 645,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 645,00 Kč 64 %
6171 Činnost místní správy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
381 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 471,40 Kč 59 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 36 500,00 Kč Navýšení 65 581,37 Kč 16 024,00 Kč 24 %
2143 Cestovní ruch 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč Pokles 440,00 Kč 440,00 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
381 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 208 500,00 Kč Navýšení 268 100,00 Kč 245 789,70 Kč 92 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč Pokles 8 100,00 Kč 4 792,70 Kč 59 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč 40 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč 40 %
1393 ProSenior-Pohoda 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 192,70 Kč 64 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 192,70 Kč 64 %
390 ProSenior NJ 2 000,00 Kč Pokles 600,00 Kč 600,00 Kč 100 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč Pokles 600,00 Kč 600,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 240 997,00 Kč 93 %
406 Městská policie 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 240 997,00 Kč 93 %
18 Městská policie 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 240 997,00 Kč 93 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 612 500,00 Kč Navýšení 617 758,00 Kč 581 027,92 Kč 94 %
2143 Cestovní ruch 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč Pokles 1 439,00 Kč 439,00 Kč 31 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 1 500,00 Kč Pokles 439,00 Kč 439,00 Kč 100 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Pokles 439,00 Kč 439,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 602 000,00 Kč Navýšení 605 454,00 Kč 573 594,92 Kč 95 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 2 000,00 Kč Navýšení 5 454,00 Kč 5 454,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 5 454,00 Kč 5 454,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 952 000,00 Kč Pokles 4 473 633,25 Kč 3 661 412,73 Kč 82 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 77 177,09 Kč 77 177,09 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 100 000,00 Kč Navýšení 183 844,80 Kč 183 844,80 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 23 250,00 Kč 23 250,00 Kč 100 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 23 250,00 Kč 23 250,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 40 000,00 Kč Navýšení 146 746,80 Kč 146 746,80 Kč 100 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 146 746,80 Kč 146 746,80 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč Pokles 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 13 848,00 Kč 13 848,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 21 000,00 Kč Pokles 12 000,00 Kč 1 430,00 Kč 12 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů Loučka 3 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 52 500,00 Kč 52 407,71 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 52 500,00 Kč 52 407,71 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 52 500,00 Kč 52 407,71 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 234 842,87 Kč 88 %
406 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 234 842,87 Kč 88 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 234 842,87 Kč 88 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 50 000,00 Kč Navýšení 92 700,00 Kč 92 651,66 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 50 000,00 Kč Navýšení 92 700,00 Kč 92 651,66 Kč 100 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 92 700,00 Kč 92 651,66 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 6 052 000,00 Kč Pokles 3 182 756,34 Kč 2 538 095,58 Kč 80 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 20 000,00 Kč Pokles 5 756,34 Kč 5 756,34 Kč 100 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Pokles 5 756,34 Kč 5 756,34 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 395 957,76 Kč 68 %
381 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 34 869,78 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 34 869,78 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 494 100,00 Kč Navýšení 4 728 842,00 Kč 3 593 583,02 Kč 76 %
1031 Pěstební činnost 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
375 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
375 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
2141 Vnitřní obchod 48 000,00 Kč Pokles 29 278,99 Kč 19 259,16 Kč 66 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
2143 Cestovní ruch 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
2212 Silnice 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 89 500,00 Kč Pokles 61 197,64 Kč 58 670,00 Kč 96 %
400 Rezerva pro Z© 89 500,00 Kč Pokles 61 197,64 Kč 58 670,00 Kč 96 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 89 500,00 Kč Pokles 61 197,64 Kč 58 670,00 Kč 96 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 225 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 76 335,29 Kč 53 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 76 335,29 Kč 53 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 225 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 76 335,29 Kč 53 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 125 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 208 694,34 Kč 93 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 94 978,00 Kč 95 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 94 978,00 Kč 95 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 55 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 113 716,34 Kč 91 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 55 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 113 716,34 Kč 91 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
410 Tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
3612 Bytové hospodářství 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 4 373,94 Kč 8 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 373,94 Kč 9 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 373,94 Kč 9 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55 000,00 Kč Pokles 54 888,67 Kč 12 717,55 Kč 23 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč Pokles 4 888,67 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Pokles 4 888,67 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
375 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 100,00 Kč Navýšení 152 539,12 Kč 152 539,12 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 12 000,00 Kč Pokles 11 225,00 Kč 11 225,00 Kč 100 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Pokles 11 225,00 Kč 11 225,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 36 000,00 Kč Navýšení 66 082,69 Kč 66 082,69 Kč 100 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 66 082,69 Kč 66 082,69 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 72 100,00 Kč Navýšení 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 %
29 ProSenior 72 100,00 Kč Navýšení 75 231,43 Kč 75 231,43 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 836,00 Kč 63 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 706,00 Kč 59 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 706,00 Kč 59 %
3383 Klub seniorů Loučka 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 167,00 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 167,00 Kč 54 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 11 966,96 Kč 92 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 307 416,00 Kč 306 580,13 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 307 416,00 Kč 306 580,13 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 307 416,00 Kč 306 580,13 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 66 552,46 Kč 67 %
406 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 66 552,46 Kč 67 %
18 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 66 552,46 Kč 67 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 700,55 Kč 99 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 700,55 Kč 99 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 700,55 Kč 99 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 5 000,00 Kč Navýšení 21 861,59 Kč 20 304,52 Kč 93 %
317 Odbor správních agend 5 000,00 Kč Navýšení 21 861,59 Kč 20 304,52 Kč 93 %
6171 Činnost místní správy 1 489 000,00 Kč Navýšení 1 598 345,00 Kč 1 074 194,87 Kč 67 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 9 000,00 Kč Pokles 2 645,00 Kč 4 911,00 Kč 186 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Pokles 4 911,00 Kč 4 911,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Pokles -2 266,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
381 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 778 561,48 Kč 73 %
4381 Chata Jičínka 10 000,00 Kč Navýšení 19 700,00 Kč 17 596,38 Kč 89 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 19 700,00 Kč 17 596,38 Kč 89 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 9 804,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 9 804,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 9 804,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 8 001 000,00 Kč Navýšení 8 007 604,36 Kč 7 322 590,11 Kč 91 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč Navýšení 176 604,36 Kč 176 604,36 Kč 100 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 170 000,00 Kč Navýšení 176 604,36 Kč 176 604,36 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč Navýšení 176 604,36 Kč 176 604,36 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
3613 Nebytové hospodářství 1 145 000,00 Kč 1 145 000,00 Kč 804 030,44 Kč 70 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 153 529,53 Kč 61 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 153 529,53 Kč 61 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 76 905,27 Kč 44 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 76 905,27 Kč 44 %
518 Odbor bytový ORJ 037 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 492 994,35 Kč 82 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 492 994,35 Kč 82 %
8518 Hückelovy vily 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 80 601,29 Kč 67 %
37 Odbor bytový 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 80 601,29 Kč 67 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 103,23 Kč 52 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 103,23 Kč 52 %
528 Odbor sociálních věcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 103,23 Kč 52 %
6171 Činnost místní správy 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 225 747,28 Kč 62 %
381 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
4381 Chata Jičínka 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
5152 Teplo 18 100 000,00 Kč 18 100 000,00 Kč 14 007 099,22 Kč 77 %
3612 Bytové hospodářství 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
518 Odbor bytový ORJ 037 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
6171 Činnost místní správy 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
381 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
5153 Plyn 1 438 000,00 Kč Navýšení 1 438 390,00 Kč 890 427,16 Kč 62 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
3613 Nebytové hospodářství 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč Navýšení 38 390,00 Kč 37 249,46 Kč 97 %
3383 Klub seniorů Loučka 0,00 Kč Navýšení 390,00 Kč 390,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 390,00 Kč 390,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 36 859,46 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 36 859,46 Kč 97 %
5154 Elektrická energie 10 137 000,00 Kč Navýšení 10 184 689,57 Kč 7 868 777,94 Kč 77 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
3613 Nebytové hospodářství 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 350 000,00 Kč 1 717 730,14 Kč 73 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 204 473,39 Kč 82 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 204 473,39 Kč 82 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 513 256,75 Kč 80 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 513 256,75 Kč 80 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 412 448,83 Kč 98 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 412 448,83 Kč 98 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 412 448,83 Kč 98 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 72 000,00 Kč Pokles 53 389,57 Kč 41 789,57 Kč 78 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 %
1393 ProSenior-Pohoda 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč Pokles 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 27 389,57 Kč 27 389,57 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 26 442,00 Kč 85 %
3383 Klub seniorů Loučka 8 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 611,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 611,00 Kč 96 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 30 000,00 Kč Pokles 22 000,00 Kč 17 831,00 Kč 81 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč Pokles 22 000,00 Kč 17 831,00 Kč 81 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 099,00 Kč 61 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 099,00 Kč 61 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 099,00 Kč 61 %
6171 Činnost místní správy 1 590 000,00 Kč Navýšení 1 613 300,00 Kč 810 192,60 Kč 50 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
4381 Chata Jičínka 90 000,00 Kč Navýšení 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 90 000,00 Kč Navýšení 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 %
5155 Pevná paliva 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 355,00 Kč 18 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 355,00 Kč 18 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 582 000,00 Kč Pokles 487 916,64 Kč 331 496,41 Kč 68 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 81 539,55 Kč 81 539,55 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 146 048,43 Kč 77 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 146 048,43 Kč 77 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 146 048,43 Kč 77 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 245,60 Kč 94 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 245,60 Kč 94 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 245,60 Kč 94 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 000,00 Kč Navýšení 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 201 000,00 Kč Pokles 199 378,62 Kč 91 664,36 Kč 46 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 18 000,00 Kč Pokles 14 561,93 Kč 14 561,93 Kč 100 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Pokles 14 561,93 Kč 14 561,93 Kč 100 %
381 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 183 816,69 Kč 77 102,43 Kč 42 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 839 500,00 Kč Navýšení 2 254 525,30 Kč 1 867 768,97 Kč 83 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 120 500,00 Kč Navýšení 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 120 500,00 Kč Navýšení 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
381 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 657 250,00 Kč Pokles 639 906,96 Kč 544 563,45 Kč 85 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč Pokles 7 863,00 Kč 6 466,55 Kč 82 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 466,55 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 466,55 Kč 65 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
8518 Hückelovy vily 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč Pokles 27 286,40 Kč 16 308,36 Kč 60 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 18 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč Navýšení 12 686,40 Kč 6 835,78 Kč 54 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Navýšení 12 686,40 Kč 6 835,78 Kč 54 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 254,00 Kč 63 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 254,00 Kč 63 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 900,00 Kč 48 %
2383 Klub seniorů Straník 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 211 188,08 Kč 89 %
406 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 104 245,88 Kč 99 %
18 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 104 245,88 Kč 99 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 88 792,20 Kč 81 %
18 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 88 792,20 Kč 81 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 150,00 Kč 82 %
18 Městská policie 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 150,00 Kč 82 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 50,00 Kč Navýšení 94,96 Kč 44,96 Kč 47 %
317 Odbor správních agend 50,00 Kč Navýšení 94,96 Kč 44,96 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 342 000,00 Kč Navýšení 344 062,60 Kč 290 535,50 Kč 84 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 11 000,00 Kč Navýšení 11 864,54 Kč 11 864,54 Kč 100 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč Navýšení 11 864,54 Kč 11 864,54 Kč 100 %
381 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč Navýšení 200 770,98 Kč 177 626,41 Kč 88 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 200 770,98 Kč 177 626,41 Kč 88 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč Navýšení 60 427,08 Kč 35 746,55 Kč 59 %
19 Odbor organizační 60 000,00 Kč Navýšení 60 427,08 Kč 35 746,55 Kč 59 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 493 454,96 Kč 91 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 90 %
5164 Nájemné 816 700,00 Kč Pokles 549 824,00 Kč 347 633,62 Kč 63 %
2143 Cestovní ruch 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2212 Silnice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 6 930,00 Kč 53 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 6 930,00 Kč 53 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 6 930,00 Kč 53 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 682,30 Kč 63 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 682,30 Kč 63 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 682,30 Kč 63 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 610,00 Kč 20 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 %
3383 Klub seniorů Loučka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 28 775,00 Kč 82 %
406 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 28 775,00 Kč 82 %
18 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 28 775,00 Kč 82 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 50 000,00 Kč Navýšení 114 124,00 Kč 64 124,00 Kč 56 %
317 Odbor správních agend 50 000,00 Kč Navýšení 114 124,00 Kč 64 124,00 Kč 56 %
6171 Činnost místní správy 219 700,00 Kč Navýšení 252 700,00 Kč 173 512,32 Kč 69 %
0 0 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 64 710,00 Kč 98 %
381 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 138 200,00 Kč Navýšení 1 199 200,00 Kč 693 905,66 Kč 58 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
2223 0 Bezpečnost silničního provozu 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 108 289,50 Kč 98 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 107 289,50 Kč 98 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 107 289,50 Kč 98 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 778 200,00 Kč 778 200,00 Kč 494 327,52 Kč 64 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 235,00 Kč 47 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 235,00 Kč 47 %
381 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 274 000,00 Kč Pokles 731 350,00 Kč 591 596,50 Kč 81 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč Pokles 32 810,00 Kč 21 430,00 Kč 65 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč Pokles 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 11 810,00 Kč 11 810,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
406 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
18 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč Pokles 634 540,00 Kč 546 346,50 Kč 86 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč Navýšení 124 540,00 Kč 124 540,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 124 540,00 Kč 124 540,00 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
5168 Služby zpracování dat 4 472 116,00 Kč Pokles 4 186 356,00 Kč 2 662 417,48 Kč 64 %
2141 0 Vnitřní obchod 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč Navýšení 58 410,00 Kč 56 710,28 Kč 97 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč Navýšení 13 210,00 Kč 12 000,00 Kč 91 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 13 210,00 Kč 12 000,00 Kč 91 %
1393 ProSenior-Pohoda 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 747,34 Kč 87 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 747,34 Kč 87 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
406 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
6171 Činnost místní správy 4 269 116,00 Kč Pokles 3 769 116,00 Kč 2 337 817,25 Kč 62 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 2 055 777,05 Kč 60 %
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 48 453 397,00 Kč Pokles 34 464 229,21 Kč 26 227 010,59 Kč 76 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
375 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
1031 Pěstební činnost 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
375 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
375 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
2141 Vnitřní obchod 832 000,00 Kč Pokles 125 000,00 Kč 52 313,01 Kč 42 %
0 0 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 200 000,00 Kč Pokles 597 360,00 Kč 337 498,00 Kč 56 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 2 200 000,00 Kč Pokles 597 360,00 Kč 337 498,00 Kč 56 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč Pokles 397 360,00 Kč 183 659,00 Kč 46 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 153 839,00 Kč 77 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 66 273,00 Kč 33 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 66 273,00 Kč 33 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 66 273,00 Kč 33 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
2310 Pitná voda 380 000,00 Kč Pokles 355 000,00 Kč 197 230,00 Kč 56 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 380 000,00 Kč Pokles 355 000,00 Kč 197 230,00 Kč 56 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 380 000,00 Kč Pokles 355 000,00 Kč 197 230,00 Kč 56 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 672 500,00 Kč Navýšení 966 100,00 Kč 948 634,92 Kč 98 %
0 0 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 430 000,00 Kč Navýšení 723 600,00 Kč 707 479,20 Kč 98 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Navýšení 723 600,00 Kč 707 479,20 Kč 98 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
400 Rezerva pro Z© 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 595 000,00 Kč Pokles 368 000,00 Kč 315 746,74 Kč 86 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč Pokles 360 000,00 Kč 315 746,74 Kč 88 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 580 000,00 Kč Pokles 360 000,00 Kč 315 746,74 Kč 88 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
2380 Památková péče 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
3341 0 Rozhlas a televize 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
3612 Bytové hospodářství 2 850 000,00 Kč Pokles 2 815 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 71 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 72 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 72 %
7518 Dům sester 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 3 762 000,00 Kč Pokles 2 432 000,00 Kč 1 437 105,81 Kč 59 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 900 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 11 388,00 Kč 11 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 900 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 11 388,00 Kč 11 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 73 627,48 Kč 25 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 73 627,48 Kč 25 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 310 000,00 Kč Navýšení 360 000,00 Kč 112 362,00 Kč 31 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 310 000,00 Kč Navýšení 360 000,00 Kč 112 362,00 Kč 31 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 1 231 016,33 Kč 84 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 1 231 016,33 Kč 84 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 8 712,00 Kč 9 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 8 712,00 Kč 9 %
8518 Hückelovy vily 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
5362 Veřejné osvětlení generel 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 1 900 000,00 Kč Pokles 502 875,00 Kč 187 375,00 Kč 37 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 184 500,00 Kč 37 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 184 500,00 Kč 37 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
3635 Územní plánování 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 252 890,00 Kč 94 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 252 890,00 Kč 94 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 252 890,00 Kč 94 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 200 000,00 Kč Pokles 2 506 600,00 Kč 1 894 661,45 Kč 76 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 8 950 000,00 Kč Pokles 2 256 600,00 Kč 1 739 685,65 Kč 77 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 8 950 000,00 Kč Pokles 2 256 600,00 Kč 1 739 685,65 Kč 77 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 154 975,80 Kč 62 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 154 975,80 Kč 62 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody