Pohled přes položky 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč Pokles 80 689 711,00 Kč 63 561 033,49 Kč 79 %
0 0 91 071 819,00 Kč Pokles 73 071 819,00 Kč 57 708 342,07 Kč 79 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 5 852 691,42 Kč 77 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 601 641,88 Kč 62 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 601 641,88 Kč 62 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 6 290 931,51 Kč 104 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 45 860 428,31 Kč 79 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 128 393 651,60 Kč 80 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 107 122,60 Kč 109 053,70 Kč 102 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 25 055,24 Kč 26 555,24 Kč 106 %
1336 0 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 042 941,41 Kč 93 %
1341 0 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 617 229,81 Kč 95 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč Pokles 305 000,00 Kč 209 531,40 Kč 69 %
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 154 928,00 Kč 77 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 14 650,00 Kč 29 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 2 597,00 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 474,00 Kč 249 %
7098 Místní poplatek-Překopy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 24 882,40 Kč 50 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 135 998,00 Kč 135 998,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč Navýšení 135 998,00 Kč 135 998,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 375 500,00 Kč 65 %
145 KOD-Správní poplatek-Autoąkola-ORJ 210 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 375 500,00 Kč 65 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč Pokles 7 466 000,00 Kč 7 214 980,00 Kč 97 %
102 KOD-Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 286 775,00 Kč 115 %
191 KOD-Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 500,00 Kč 500,00 Kč 200,00 Kč 40 %
252 KOD-SP-odbor dopravy TP 4 700 000,00 Kč 4 700 000,00 Kč 4 601 780,00 Kč 98 %
253 KOD-SP-odbor dopravy - ostatní 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 59 350,00 Kč 119 %
7006 Správní poplatek-Vydání povolení k hernímu prostoru - O®Ú 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 500,00 Kč 35 %
7007 Správní poplatek-cestovní pasy - OSA 0,00 Kč Navýšení 470 000,00 Kč 524 200,00 Kč 112 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 124 695,00 Kč 73 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace (Czech Point) 29 000,00 Kč Pokles 26 200,00 Kč 34 890,00 Kč 133 %
7013 Správní poplatek-Ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 32 400,00 Kč 81 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
7015 Správní poplatek-občanské průkazy - OSA 1 500 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 141 250,00 Kč 56 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 300,00 Kč 61 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 100,00 Kč 71 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z ľivn.rejstříku-O®Ú 378 000,00 Kč Pokles 258 000,00 Kč 314 200,00 Kč 122 %
7037 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku-O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 820,00 Kč 41 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 300 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 869 200,00 Kč 87 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 88 720,00 Kč 211 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 86 150,00 Kč 72 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 1 700,00 Kč 49 %
7057 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 600,00 Kč 60 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 550,00 Kč 86 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 700,00 Kč 35 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 603 129,96 Kč 107 %
7004 Daň z hazardních her 30% 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 603 129,96 Kč 107 %
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 7 375 668,29 Kč 92 %
7005 Daň z hazardních her 65% 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 7 375 668,29 Kč 92 %
1511 0 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 8 722 757,29 Kč 73 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 114 500,00 Kč Navýšení 13 434 949,02 Kč 10 117 512,11 Kč 75 %
0 0 1 051 000,00 Kč Navýšení 2 632 861,02 Kč 1 823 049,02 Kč 69 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 445 330,18 Kč 87 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 188 124,00 Kč 63 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 940 062,00 Kč 72 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 789 888,00 Kč 99 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 230 630,73 Kč 82 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 000 736,00 Kč 75 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 693 133,18 Kč 56 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 199,00 Kč 40 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 1 122 256,12 Kč 42 %
0 0 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 856 694,91 Kč 43 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 887 787,00 Kč Pokles 87 535 888,71 Kč 72 835 796,83 Kč 83 %
0 0 1 297 137,00 Kč Navýšení 1 339 807,00 Kč 20 253 157,59 Kč 1512 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 257 877,59 Kč 79 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 58 427,21 Kč - - - -
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 496 826,00 Kč 57 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 7 391,71 Kč 100 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 49 221,00 Kč 164 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 11 541,00 Kč 72 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 86 092 650,00 Kč Pokles 84 697 690,00 Kč 51 330 497,73 Kč 61 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 183 923,00 Kč 77 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 008 441,58 Kč 101 %
0 0 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 008 358,24 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 83,34 Kč - - - -
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 260 000,00 Kč Pokles 10 252 765,73 Kč 7 869 545,15 Kč 77 %
0 0 3 605 000,00 Kč Pokles 3 518 900,00 Kč 2 224 085,04 Kč 63 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 12 300,00 Kč - - - -
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 400,00 Kč 10 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 74 940,69 Kč 50 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 800,00 Kč 236 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 4 964 357,81 Kč 76 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 278 255,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 296 276,62 Kč 2 413 260,13 Kč 105 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 204 512,00 Kč 298 897,00 Kč 146 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Navýšení 107 200,00 Kč 57 200,00 Kč 53 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 209 558,39 Kč 84 %
0 0 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 81 279,39 Kč 33 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 128 279,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 510 000,00 Kč Navýšení 3 774 805,00 Kč 2 925 033,45 Kč 77 %
0 0 3 035 000,00 Kč Navýšení 3 299 805,00 Kč 2 597 047,56 Kč 79 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 234,83 Kč 74 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 288 468,06 Kč 69 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 16 922,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 11 230,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč 0,00 Kč 2 520,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 240,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 699 499,70 Kč 707 015,50 Kč 101 %
0 0 90 000,00 Kč Navýšení 102 423,00 Kč 112 025,79 Kč 109 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 199 660,00 Kč 74 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 214 208,71 Kč 147 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 763 585,70 Kč 2 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 708 739,00 Kč Navýšení 12 583 739,00 Kč 2 268 750,00 Kč 18 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 63 257,00 Kč 147 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 776 000,00 Kč 29 776 000,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 35 326 888,00 Kč 83 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 18 582 960,88 Kč 11 785 188,88 Kč 63 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 397 500,00 Kč 664 771,60 Kč 167 %
0 0 305 500,00 Kč Navýšení 334 500,00 Kč 330 409,60 Kč 99 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 316 362,00 Kč 703 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 394 967,00 Kč 8 299 967,00 Kč 99 %
4213 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 1 018 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 31 954 106,01 Kč 31 954 106,01 Kč 100 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 614 100,00 Kč 297 050,00 Kč 8 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 698 220 395,89 Kč 540 577 812,69 Kč 77 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 124 860 000,00 Kč Navýšení 127 601 984,00 Kč 88 131 546,00 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 626 796,00 Kč 71 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 626 796,00 Kč 71 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 626 796,00 Kč 71 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 650 000,00 Kč Navýšení 13 852 914,00 Kč 6 603 674,00 Kč 48 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč Navýšení 414 000,00 Kč 220 080,00 Kč 53 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč Navýšení 414 000,00 Kč 220 080,00 Kč 53 %
1393 ProSenior-Pohoda 700 000,00 Kč Navýšení 741 836,00 Kč 497 710,00 Kč 67 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 741 836,00 Kč 497 710,00 Kč 67 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 800 000,00 Kč Navýšení 5 876 603,00 Kč 2 664 724,00 Kč 45 %
29 ProSenior 3 800 000,00 Kč Navýšení 5 876 603,00 Kč 2 664 724,00 Kč 45 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 950 000,00 Kč Navýšení 1 322 472,00 Kč 499 295,00 Kč 38 %
29 ProSenior 950 000,00 Kč Navýšení 1 322 472,00 Kč 499 295,00 Kč 38 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 100 000,00 Kč Navýšení 4 348 367,00 Kč 2 208 098,00 Kč 51 %
29 ProSenior 3 100 000,00 Kč Navýšení 4 348 367,00 Kč 2 208 098,00 Kč 51 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč Navýšení 1 149 636,00 Kč 513 767,00 Kč 45 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Navýšení 1 149 636,00 Kč 513 767,00 Kč 45 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 12 074 937,00 Kč 75 %
406 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 12 074 937,00 Kč 75 %
18 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 12 074 937,00 Kč 75 %
6171 Činnost místní správy 95 300 000,00 Kč Pokles 93 839 070,00 Kč 66 826 139,00 Kč 71 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 800 000,00 Kč Pokles 5 700 350,00 Kč 4 455 076,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč Pokles 5 700 350,00 Kč 4 455 076,00 Kč 78 %
381 Odbor organizační 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 62 371 063,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 62 369 063,00 Kč 71 %
5019 Ostatní platy 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 10 510,00 Kč 23 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 510,00 Kč 42 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 510,00 Kč 42 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 3 456 450,00 Kč Navýšení 3 471 641,00 Kč 1 560 400,00 Kč 45 %
2143 Cestovní ruch 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 223 645,00 Kč 74 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 223 645,00 Kč 74 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 223 645,00 Kč 74 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 %
2380 Památková péče 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 850,00 Kč 39 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 150,00 Kč 82 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 150,00 Kč 82 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 200,00 Kč 59 %
518 Odbor bytový ORJ 037 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 200,00 Kč 59 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 200,00 Kč 59 %
3613 Nebytové hospodářství 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 303 540,00 Kč 64 %
518 Odbor bytový ORJ 037 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 303 540,00 Kč 64 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 303 540,00 Kč 64 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 310 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
375 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 270 000,00 Kč Navýšení 282 502,00 Kč 205 264,00 Kč 73 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 60 000,00 Kč Navýšení 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 %
29 ProSenior 60 000,00 Kč Navýšení 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 200 000,00 Kč Navýšení 209 086,00 Kč 178 200,00 Kč 85 %
29 ProSenior 200 000,00 Kč Navýšení 209 086,00 Kč 178 200,00 Kč 85 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 42 040,00 Kč 89 %
3383 Klub seniorů Loučka 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 350,00 Kč 103 %
528 Odbor sociálních věcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 350,00 Kč 103 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 28 690,00 Kč 84 %
528 Odbor sociálních věcí 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 28 690,00 Kč 84 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 60 000,00 Kč 8 %
317 Odbor správních agend 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 60 000,00 Kč 8 %
6171 Činnost místní správy 1 324 000,00 Kč Navýšení 1 332 452,00 Kč 620 861,00 Kč 47 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč Navýšení 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč Navýšení 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 %
381 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 609 661,00 Kč 47 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 609 661,00 Kč 47 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 5 628 141,00 Kč 81 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 5 619 647,00 Kč 81 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 5 619 647,00 Kč 81 %
6171 0 Činnost místní správy 0,00 Kč 0,00 Kč 8 494,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 8 494,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 482 800,00 Kč Navýšení 33 018 028,00 Kč 22 874 246,00 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 930 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 675 404,00 Kč 74 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 930 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 675 404,00 Kč 74 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 675 404,00 Kč 74 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč 0,00 Kč 1 488,00 Kč - - - -
2380 Památková péče 0,00 Kč 0,00 Kč 1 488,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 488,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 16 219,00 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 16 219,00 Kč 81 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 16 219,00 Kč 81 %
3613 Nebytové hospodářství 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 37 408,00 Kč 42 %
518 Odbor bytový ORJ 037 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 37 408,00 Kč 42 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 37 408,00 Kč 42 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 486 000,00 Kč Navýšení 3 533 774,00 Kč 1 667 445,00 Kč 47 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 75 000,00 Kč Navýšení 103 000,00 Kč 54 581,00 Kč 53 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Navýšení 103 000,00 Kč 54 581,00 Kč 53 %
1393 ProSenior-Pohoda 175 000,00 Kč Navýšení 180 911,00 Kč 125 005,00 Kč 69 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč Navýšení 180 911,00 Kč 125 005,00 Kč 69 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 965 000,00 Kč Navýšení 1 484 349,00 Kč 666 807,00 Kč 45 %
29 ProSenior 965 000,00 Kč Navýšení 1 484 349,00 Kč 666 807,00 Kč 45 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 240 000,00 Kč Navýšení 333 117,00 Kč 123 827,00 Kč 37 %
29 ProSenior 240 000,00 Kč Navýšení 333 117,00 Kč 123 827,00 Kč 37 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 825 000,00 Kč Navýšení 1 139 560,00 Kč 570 805,00 Kč 50 %
29 ProSenior 825 000,00 Kč Navýšení 1 139 560,00 Kč 570 805,00 Kč 50 %
390 ProSenior NJ 206 000,00 Kč Navýšení 292 837,00 Kč 126 420,00 Kč 43 %
29 ProSenior 206 000,00 Kč Navýšení 292 837,00 Kč 126 420,00 Kč 43 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 2 999 894,00 Kč 75 %
406 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 2 999 894,00 Kč 75 %
18 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 2 999 894,00 Kč 75 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 623 067,00 Kč 71 %
919 Odbor kancelář vedení města 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 623 067,00 Kč 71 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč 0,00 Kč 14 880,00 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 14 880,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 23 974 400,00 Kč Pokles 23 548 604,00 Kč 16 838 441,00 Kč 72 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 1 456 000,00 Kč Pokles 1 415 748,00 Kč 1 105 706,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč Pokles 1 415 748,00 Kč 1 105 706,00 Kč 78 %
381 Odbor organizační 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 15 732 735,00 Kč 71 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 15 732 735,00 Kč 71 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 088 660,00 Kč Navýšení 12 378 101,00 Kč 8 587 560,00 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 245 104,00 Kč 73 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 245 104,00 Kč 73 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 245 104,00 Kč 73 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
2380 Památková péče 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 886,00 Kč 59 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 886,00 Kč 59 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 886,00 Kč 59 %
3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 465,00 Kč 45 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 465,00 Kč 45 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 465,00 Kč 45 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 907 500,00 Kč Navýšení 1 285 798,00 Kč 605 124,00 Kč 47 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 27 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 19 807,00 Kč 54 %
29 ProSenior 27 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 19 807,00 Kč 54 %
1393 ProSenior-Pohoda 63 000,00 Kč Navýšení 65 145,00 Kč 45 364,00 Kč 70 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč Navýšení 65 145,00 Kč 45 364,00 Kč 70 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 360 000,00 Kč Navýšení 547 272,00 Kč 241 983,00 Kč 44 %
29 ProSenior 360 000,00 Kč Navýšení 547 272,00 Kč 241 983,00 Kč 44 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 85 500,00 Kč Navýšení 119 543,00 Kč 44 938,00 Kč 38 %
29 ProSenior 85 500,00 Kč Navýšení 119 543,00 Kč 44 938,00 Kč 38 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 297 000,00 Kč Navýšení 410 631,00 Kč 207 151,00 Kč 50 %
29 ProSenior 297 000,00 Kč Navýšení 410 631,00 Kč 207 151,00 Kč 50 %
390 ProSenior NJ 75 000,00 Kč Navýšení 106 207,00 Kč 45 881,00 Kč 43 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Navýšení 106 207,00 Kč 45 881,00 Kč 43 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 088 670,00 Kč 75 %
406 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 088 670,00 Kč 75 %
18 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 088 670,00 Kč 75 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 512 652,00 Kč 82 %
919 Odbor kancelář vedení města 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 512 652,00 Kč 82 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 5 400,00 Kč 270 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 5 400,00 Kč 270 %
6171 Činnost místní správy 8 696 160,00 Kč Pokles 8 631 103,00 Kč 6 110 719,00 Kč 71 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 524 160,00 Kč Navýšení 600 460,00 Kč 401 264,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč Navýšení 600 460,00 Kč 401 264,00 Kč 67 %
381 Odbor organizační 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 709 455,00 Kč 71 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 709 455,00 Kč 71 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
381 Odbor organizační 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 3 553,00 Kč 25 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 553,00 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 553,00 Kč 30 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 500,00 Kč 108 500,00 Kč 69 668,48 Kč 64 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 354,32 Kč 56 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 354,32 Kč 56 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 354,32 Kč 56 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč 33 332,79 Kč 63 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6171 Činnost místní správy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
381 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 206,50 Kč 2 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 206,50 Kč 2 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 206,50 Kč 2 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 206,50 Kč 2 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 210 000,00 Kč Navýšení 213 000,00 Kč 34 371,00 Kč 16 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 14 575,00 Kč 21 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 286,00 Kč 11 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 286,00 Kč 11 %
390 ProSenior NJ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 12 289,00 Kč 31 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 12 289,00 Kč 31 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
6171 Činnost místní správy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
381 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 36 500,00 Kč Navýšení 102 484,00 Kč 15 174,00 Kč 15 %
2143 Cestovní ruch 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
390 ProSenior NJ 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 30 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 30 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
381 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 208 500,00 Kč Navýšení 209 500,00 Kč 181 404,00 Kč 87 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč Navýšení 9 500,00 Kč 600,00 Kč 6 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 600,00 Kč 30 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 600,00 Kč 30 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 180 804,00 Kč 90 %
406 Městská policie 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 180 804,00 Kč 90 %
18 Městská policie 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 180 804,00 Kč 90 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 612 500,00 Kč Navýšení 619 365,00 Kč 429 856,24 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 439,00 Kč 18 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 602 000,00 Kč Navýšení 606 000,00 Kč 423 423,24 Kč 70 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 %
381 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 417 969,24 Kč 70 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 417 969,24 Kč 70 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 952 000,00 Kč Pokles 3 945 840,00 Kč 2 443 760,08 Kč 62 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč Pokles 165 340,00 Kč 114 892,48 Kč 69 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč Pokles 165 340,00 Kč 114 892,48 Kč 69 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 165 340,00 Kč 114 892,48 Kč 69 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 554,00 Kč 9 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 554,00 Kč 9 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 554,00 Kč 9 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 100 000,00 Kč Navýšení 172 000,00 Kč 85 969,60 Kč 50 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 40 000,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 67 171,60 Kč 62 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 67 171,60 Kč 62 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 798,00 Kč 38 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 798,00 Kč 38 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 1 430,00 Kč 7 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů Loučka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 430,00 Kč 14 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 430,00 Kč 14 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 52 500,00 Kč 52 407,71 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 52 500,00 Kč 52 407,71 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 52 500,00 Kč 52 407,71 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 68 000,00 Kč Navýšení 138 000,00 Kč 116 885,79 Kč 85 %
406 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 138 000,00 Kč 116 885,79 Kč 85 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 138 000,00 Kč 116 885,79 Kč 85 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 6 052 000,00 Kč Pokles 3 173 000,00 Kč 1 922 394,96 Kč 61 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 20 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 %
381 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 585 168,26 Kč 55 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 585 168,26 Kč 55 %
4381 Chata Jičínka 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 494 100,00 Kč Navýšení 4 732 328,67 Kč 2 859 114,02 Kč 60 %
1031 Pěstební činnost 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 44 850,00 Kč 47 %
375 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 44 850,00 Kč 47 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 44 850,00 Kč 47 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
375 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
2141 Vnitřní obchod 48 000,00 Kč Pokles 43 500,00 Kč 17 407,86 Kč 40 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 14 908,00 Kč 45 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 14 908,00 Kč 45 %
2143 Cestovní ruch 1 551 000,00 Kč Pokles 1 411 380,00 Kč 1 127 828,43 Kč 80 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 551 000,00 Kč Pokles 1 411 380,00 Kč 1 127 828,43 Kč 80 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 411 380,00 Kč 1 127 828,43 Kč 80 %
2212 Silnice 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 89 500,00 Kč Pokles 74 500,00 Kč 58 670,00 Kč 79 %
400 Rezerva pro Z© 89 500,00 Kč Pokles 74 500,00 Kč 58 670,00 Kč 79 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 89 500,00 Kč Pokles 74 500,00 Kč 58 670,00 Kč 79 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 24 510,00 Kč 11 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 24 510,00 Kč 11 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 24 510,00 Kč 11 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 59 751,00 Kč 48 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 54 708,00 Kč 78 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 54 708,00 Kč 78 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 5 043,00 Kč 9 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 5 043,00 Kč 9 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
410 Tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 968,00 Kč 1 %
3612 Bytové hospodářství 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 955,00 Kč 49 %
518 Odbor bytový ORJ 037 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 955,00 Kč 49 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 955,00 Kč 49 %
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55 000,00 Kč Pokles 54 888,67 Kč 12 717,55 Kč 23 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč Pokles 4 888,67 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Pokles 4 888,67 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
375 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 525,00 Kč 30 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 525,00 Kč 30 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 525,00 Kč 30 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 100,00 Kč 120 100,00 Kč 78 207,04 Kč 65 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 287,00 Kč 77 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 287,00 Kč 77 %
1393 ProSenior-Pohoda 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 22 567,00 Kč 63 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 22 567,00 Kč 63 %
390 ProSenior NJ 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 46 353,04 Kč 64 %
29 ProSenior 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 46 353,04 Kč 64 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 836,00 Kč 63 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 706,00 Kč 59 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 706,00 Kč 59 %
3383 Klub seniorů Loučka 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 167,00 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 167,00 Kč 54 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 963,00 Kč 70 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 321,14 Kč 72 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 821,64 Kč 60 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 821,64 Kč 60 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 499,50 Kč 90 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 499,50 Kč 90 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 307 416,00 Kč 306 530,13 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 307 416,00 Kč 306 530,13 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 307 416,00 Kč 306 530,13 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 46 974,74 Kč 47 %
406 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 46 974,74 Kč 47 %
18 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 46 974,74 Kč 47 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 152,17 Kč 83 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 152,17 Kč 83 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 152,17 Kč 83 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 5 000,00 Kč Navýšení 11 500,00 Kč 20 304,52 Kč 177 %
317 Odbor správních agend 5 000,00 Kč Navýšení 11 500,00 Kč 20 304,52 Kč 177 %
6171 Činnost místní správy 1 489 000,00 Kč Navýšení 1 624 700,00 Kč 844 433,92 Kč 52 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 9 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 2 279,00 Kč 13 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 2 279,00 Kč 13 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 113 669,55 Kč 29 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 113 669,55 Kč 29 %
381 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 590 798,99 Kč 55 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 590 798,99 Kč 55 %
4381 Chata Jičínka 10 000,00 Kč Navýšení 16 700,00 Kč 17 536,38 Kč 105 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 16 700,00 Kč 17 536,38 Kč 105 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 68 977,70 Kč 69 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 68 977,70 Kč 69 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 68 977,70 Kč 69 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 684,00 Kč 7 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 684,00 Kč 7 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 684,00 Kč 7 %
5151 Studená voda 8 001 000,00 Kč 8 001 000,00 Kč 5 704 408,06 Kč 71 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 132 949,35 Kč 78 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 132 949,35 Kč 78 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 132 949,35 Kč 78 %
3612 Bytové hospodářství 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 768 787,36 Kč 76 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 768 787,36 Kč 76 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 768 787,36 Kč 76 %
3613 Nebytové hospodářství 1 145 000,00 Kč 1 145 000,00 Kč 617 721,86 Kč 54 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 106 029,33 Kč 42 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 106 029,33 Kč 42 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 67 209,86 Kč 38 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 67 209,86 Kč 38 %
518 Odbor bytový ORJ 037 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 390 347,47 Kč 65 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 390 347,47 Kč 65 %
8518 Hückelovy vily 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 54 135,20 Kč 45 %
37 Odbor bytový 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 54 135,20 Kč 45 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 334,89 Kč 39 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 334,89 Kč 39 %
528 Odbor sociálních věcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 334,89 Kč 39 %
6171 Činnost místní správy 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 182 614,60 Kč 50 %
381 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 173 433,60 Kč 50 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 173 433,60 Kč 50 %
4381 Chata Jičínka 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
5152 Teplo 18 100 000,00 Kč 18 100 000,00 Kč 10 070 970,71 Kč 56 %
3612 Bytové hospodářství 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 488 363,10 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 488 363,10 Kč 61 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 488 363,10 Kč 61 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 628 953,76 Kč 31 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 628 953,76 Kč 31 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 628 953,76 Kč 31 %
6171 Činnost místní správy 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 953 653,85 Kč 45 %
381 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 953 653,85 Kč 45 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 953 653,85 Kč 45 %
5153 Plyn 1 438 000,00 Kč Navýšení 1 438 390,00 Kč 691 597,16 Kč 48 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
3613 Nebytové hospodářství 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 635 033,79 Kč 53 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 635 033,79 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 635 033,79 Kč 53 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč Navýšení 38 390,00 Kč 30 619,46 Kč 80 %
3383 Klub seniorů Loučka 0,00 Kč Navýšení 390,00 Kč 390,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 390,00 Kč 390,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 30 229,46 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 30 229,46 Kč 80 %
5154 Elektrická energie 10 137 000,00 Kč Navýšení 10 151 300,00 Kč 6 149 688,30 Kč 61 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 647 651,54 Kč 40 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 647 651,54 Kč 40 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 647 651,54 Kč 40 %
3613 Nebytové hospodářství 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 1 335 966,50 Kč 58 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 181 072,39 Kč 91 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 181 072,39 Kč 91 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 154 894,11 Kč 61 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 154 894,11 Kč 61 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 3 380 448,83 Kč 75 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 3 380 448,83 Kč 75 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 3 380 448,83 Kč 75 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 72 000,00 Kč Navýšení 76 000,00 Kč 41 789,57 Kč 55 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 8 100,00 Kč 58 %
1393 ProSenior-Pohoda 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 389,57 Kč 55 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 389,57 Kč 55 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 26 442,00 Kč 70 %
3383 Klub seniorů Loučka 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 611,00 Kč 108 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 611,00 Kč 108 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 831,00 Kč 59 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 831,00 Kč 59 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
6171 Činnost místní správy 1 590 000,00 Kč Navýšení 1 600 300,00 Kč 713 666,60 Kč 45 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 600 403,60 Kč 40 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 600 403,60 Kč 40 %
4381 Chata Jičínka 90 000,00 Kč Navýšení 100 300,00 Kč 113 263,00 Kč 113 %
19 Odbor organizační 90 000,00 Kč Navýšení 100 300,00 Kč 113 263,00 Kč 113 %
5155 Pevná paliva 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 355,00 Kč 18 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 355,00 Kč 18 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 582 000,00 Kč Pokles 540 500,00 Kč 269 938,99 Kč 50 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 65 346,35 Kč 54 %
390 ProSenior NJ 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 65 346,35 Kč 54 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 65 346,35 Kč 54 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 117 142,53 Kč 62 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 117 142,53 Kč 62 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 117 142,53 Kč 62 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 201 000,00 Kč Navýšení 208 500,00 Kč 78 211,71 Kč 38 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 18 000,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 12 975,36 Kč 56 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 12 975,36 Kč 56 %
381 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 65 236,35 Kč 35 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 65 236,35 Kč 35 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 1 839 500,00 Kč Navýšení 1 961 763,00 Kč 1 461 155,89 Kč 74 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 461,00 Kč 12 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 461,00 Kč 12 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 461,00 Kč 12 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 120 500,00 Kč Navýšení 242 500,00 Kč 119 387,30 Kč 49 %
317 Odbor správních agend 120 500,00 Kč Navýšení 242 500,00 Kč 119 387,30 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 341 044,59 Kč 79 %
381 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 341 044,59 Kč 79 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 341 044,59 Kč 79 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 657 250,00 Kč Navýšení 660 850,00 Kč 436 803,12 Kč 66 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 846,05 Kč 48 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 846,05 Kč 48 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 846,05 Kč 48 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 890,00 Kč 73 %
8518 Hückelovy vily 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 890,00 Kč 73 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 890,00 Kč 73 %
3742 Chráněné části přírody 0,00 Kč 0,00 Kč 24 500,00 Kč - - - -
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 500,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 500,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč 44 600,00 Kč 3 229,39 Kč 7 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 504,92 Kč -25 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 504,92 Kč -25 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 896,31 Kč 41 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 896,31 Kč 41 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 838,00 Kč 42 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 838,00 Kč 42 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 900,00 Kč 48 %
2383 Klub seniorů Straník 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč 45 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 159 780,50 Kč 67 %
406 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 78 229,97 Kč 75 %
18 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 78 229,97 Kč 75 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 67 938,03 Kč 62 %
18 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 67 938,03 Kč 62 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 612,50 Kč 62 %
18 Městská policie 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 612,50 Kč 62 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč 83 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč 83 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč 83 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 50,00 Kč Navýšení 150,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 50,00 Kč Navýšení 150,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 342 000,00 Kč Navýšení 345 500,00 Kč 228 657,18 Kč 66 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 11 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 7 562,46 Kč 63 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 7 562,46 Kč 63 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 52 472,00 Kč 74 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 52 472,00 Kč 74 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 141 708,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 141 708,37 Kč 70 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 26 614,35 Kč 44 %
19 Odbor organizační 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 26 614,35 Kč 44 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 650 000,00 Kč Navýšení 1 654 800,00 Kč 1 122 406,54 Kč 68 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 272 853,54 Kč 78 %
0 0 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 264 060,54 Kč 75 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 264 060,54 Kč 75 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 8 793,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 8 793,00 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 300 000,00 Kč Navýšení 1 304 800,00 Kč 849 553,00 Kč 65 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 849 553,00 Kč 65 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 849 553,00 Kč 65 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 816 700,00 Kč Pokles 624 700,00 Kč 283 107,48 Kč 45 %
2143 Cestovní ruch 277 000,00 Kč Pokles 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč Pokles 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 610,00 Kč 20 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 %
3383 Klub seniorů Loučka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 13 750,00 Kč 39 %
406 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 13 750,00 Kč 39 %
18 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 13 750,00 Kč 39 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 50 000,00 Kč Navýšení 114 000,00 Kč 55 349,00 Kč 49 %
317 Odbor správních agend 50 000,00 Kč Navýšení 114 000,00 Kč 55 349,00 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 219 700,00 Kč 219 700,00 Kč 127 974,88 Kč 58 %
0 0 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 2 000,00 Kč 3 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 2 000,00 Kč 3 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 54 430,00 Kč 165 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 54 430,00 Kč 165 %
381 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 71 544,88 Kč 57 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 71 544,88 Kč 57 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 138 200,00 Kč Navýšení 1 169 200,00 Kč 352 708,44 Kč 30 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
2223 0 Bezpečnost silničního provozu 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 601,00 Kč 46 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 601,00 Kč 46 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 71 389,50 Kč 64 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 70 389,50 Kč 64 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 70 389,50 Kč 64 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 778 200,00 Kč 778 200,00 Kč 211 424,30 Kč 27 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 9 497,00 Kč 5 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 9 497,00 Kč 5 %
381 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 201 927,30 Kč 35 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 201 927,30 Kč 35 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 274 000,00 Kč Pokles 892 000,00 Kč 503 062,50 Kč 56 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 21 040,00 Kč 26 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 3 000,00 Kč 23 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 3 000,00 Kč 23 %
1393 ProSenior-Pohoda 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 420,00 Kč 23 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 420,00 Kč 23 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
406 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
18 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč Pokles 745 000,00 Kč 458 202,50 Kč 62 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 117 380,00 Kč 50 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 117 380,00 Kč 50 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 340 822,50 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 336 822,50 Kč 67 %
5168 Služby zpracování dat 4 472 116,00 Kč Pokles 4 158 146,00 Kč 1 730 085,28 Kč 42 %
2141 0 Vnitřní obchod 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 98 660,24 Kč 102 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 98 660,24 Kč 102 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 98 660,24 Kč 102 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč Navýšení 52 200,00 Kč 45 820,28 Kč 88 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 %
1393 ProSenior-Pohoda 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč Navýšení 24 100,00 Kč 23 770,28 Kč 99 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 24 100,00 Kč 23 770,28 Kč 99 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 177,10 Kč 65 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 177,10 Kč 65 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
406 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
6171 Činnost místní správy 4 269 116,00 Kč Pokles 3 769 116,00 Kč 1 441 361,26 Kč 38 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 1 263 284,26 Kč 37 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 1 263 284,26 Kč 37 %
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 141 777,00 Kč 55 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 141 777,00 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 48 453 397,00 Kč Pokles 36 738 974,94 Kč 17 607 632,00 Kč 48 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 127 450,00 Kč 40 %
375 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 127 450,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 127 450,00 Kč 40 %
1031 Pěstební činnost 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 88 906,00 Kč 23 %
375 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 88 906,00 Kč 23 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 88 906,00 Kč 23 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 757 000,00 Kč Pokles 158 342,94 Kč 8 090,64 Kč 5 %
375 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 158 342,94 Kč 8 090,64 Kč 5 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 158 342,94 Kč 8 090,64 Kč 5 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
2141 Vnitřní obchod 832 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 52 313,01 Kč 34 %
0 0 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
2143 Cestovní ruch 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 334 582,50 Kč 81 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 334 582,50 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 334 582,50 Kč 81 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 200 000,00 Kč Pokles 670 960,00 Kč 204 498,00 Kč 30 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 2 200 000,00 Kč Pokles 670 960,00 Kč 204 498,00 Kč 30 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč Pokles 470 960,00 Kč 119 659,00 Kč 25 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 84 839,00 Kč 42 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 40 863,00 Kč 20 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 40 863,00 Kč 20 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 40 863,00 Kč 20 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2293 2293 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 527 066,40 Kč 73 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 527 066,40 Kč 73 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 527 066,40 Kč 73 %
2310 Pitná voda 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 672 500,00 Kč Navýšení 972 500,00 Kč 385 320,99 Kč 40 %
0 0 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 180 866,79 Kč 75 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 180 866,79 Kč 75 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 430 000,00 Kč Navýšení 730 000,00 Kč 204 454,20 Kč 28 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Navýšení 730 000,00 Kč 204 454,20 Kč 28 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
400 Rezerva pro Z© 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 595 000,00 Kč Pokles 508 000,00 Kč 295 564,74 Kč 58 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 295 564,74 Kč 59 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 580 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 295 564,74 Kč 59 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 31 428,00 Kč 38 %
2380 Památková péče 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 31 428,00 Kč 38 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 31 428,00 Kč 38 %
3341 0 Rozhlas a televize 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 64 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 64 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 56 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 56 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 56 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 120 456,00 Kč 86 %
3612 Bytové hospodářství 2 850 000,00 Kč Pokles 2 845 170,00 Kč 1 526 076,81 Kč 54 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 800 000,00 Kč Pokles 2 795 170,00 Kč 1 526 076,81 Kč 55 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 795 170,00 Kč 1 526 076,81 Kč 55 %
7518 Dům sester 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 3 762 000,00 Kč Pokles 2 782 000,00 Kč 1 085 364,93 Kč 39 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 900 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 900 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 53 768,96 Kč 18 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 53 768,96 Kč 18 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 310 000,00 Kč Navýšení 410 000,00 Kč 106 312,00 Kč 26 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 310 000,00 Kč Navýšení 410 000,00 Kč 106 312,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 908 571,97 Kč 62 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 908 571,97 Kč 62 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 8 712,00 Kč 9 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 8 712,00 Kč 9 %
8518 Hückelovy vily 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
5362 Veřejné osvětlení generel 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 1 900 000,00 Kč Pokles 502 875,00 Kč 2 875,00 Kč 1 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
3635 Územní plánování 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 200 000,00 Kč Pokles 3 506 600,00 Kč 1 332 615,65 Kč 38 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 8 950 000,00 Kč Pokles 3 256 600,00 Kč 1 265 211,65 Kč 39 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 8 950 000,00 Kč Pokles 3 256 600,00 Kč 1 265 211,65 Kč 39 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 67 404,00 Kč 27 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 67 404,00 Kč 27 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 087 484,00 Kč 59 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 087 484,00 Kč 59 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 087 484,00 Kč 59 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň