Pohled přes položky 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč 100 689 711,00 Kč 26 808 308,33 Kč 27 %
0 0 91 071 819,00 Kč 91 071 819,00 Kč 24 247 575,86 Kč 27 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu 9 617 892,00 Kč 9 617 892,00 Kč 2 560 732,47 Kč 27 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč 1 807 861,00 Kč 574 554,49 Kč 32 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 807 861,00 Kč 1 807 861,00 Kč 574 554,49 Kč 32 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč 8 053 199,00 Kč 2 157 235,66 Kč 27 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč 74 122 301,00 Kč 17 382 227,86 Kč 23 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč 25 000 000,00 Kč 22 015 870,00 Kč 88 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč 185 716 630,00 Kč 51 480 438,54 Kč 28 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 808,20 Kč 10 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 16 055,24 Kč 321 %
1336 0 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 4 885 381,24 Kč 38 %
1341 0 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 285 768,88 Kč 44 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč 405 000,00 Kč 46 993,00 Kč 12 %
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 27 934,00 Kč 9 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 090,00 Kč 12 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 495,00 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 474,00 Kč 249 %
7098 Místní poplatek-Překopy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 180,00 Kč 111 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 180,00 Kč 111 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 97 500,00 Kč 17 %
145 KOD-Správní poplatek-Autoąkola-ORJ 210 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 97 500,00 Kč 17 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč 8 666 000,00 Kč 2 064 385,00 Kč 24 %
102 KOD-Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 75 845,00 Kč 30 %
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 500,00 Kč 500,00 Kč 200,00 Kč 40 %
252 KOD-SP-odbor dopravy TP 4 700 000,00 Kč 4 700 000,00 Kč 1 164 700,00 Kč 25 %
253 KOD-SP-odbor dopravy - ostatní 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 250,00 Kč 20 %
7006 Správní poplatek-Vydání povolení k hernímu prostoru - O®Ú 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 500,00 Kč 22 %
7007 Správní poplatek-cestovní pasy - OSA 0,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 259 700,00 Kč 21 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 42 610,00 Kč 25 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace (Czech Point) 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 10 680,00 Kč 37 %
7013 Správní poplatek-Ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 900,00 Kč 22 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč - - - -
7015 Správní poplatek-občanské průkazy - OSA 1 500 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 33 400,00 Kč 13 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 6 000,00 Kč 24 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z ľivn.rejstříku-O®Ú 378 000,00 Kč 378 000,00 Kč 96 200,00 Kč 25 %
7037 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku-O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 280,00 Kč 14 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 262 550,00 Kč 20 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 40 150,00 Kč 96 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 36 000,00 Kč 30 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 600,00 Kč 17 %
7057 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 150,00 Kč 15 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 370,00 Kč 54 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 300,00 Kč 15 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 400,00 Kč 13 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 623 637,99 Kč 42 %
7004 Daň z hazardních her 30% 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 623 637,99 Kč 42 %
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 3 398 412,02 Kč 28 %
7005 Daň z hazardních her 65% 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 3 398 412,02 Kč 28 %
1511 0 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 337 419,37 Kč 3 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 114 500,00 Kč 13 114 500,00 Kč 4 145 501,31 Kč 32 %
0 0 1 051 000,00 Kč 1 051 000,00 Kč 74 955,10 Kč 7 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 91 298,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 397 591,00 Kč 31 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 216 881,00 Kč 27 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 007 144,58 Kč 40 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 669 600,00 Kč 25 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 550 141,63 Kč 44 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 83,00 Kč 17 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 253 903,98 Kč 25 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 253 903,98 Kč 25 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 668 259,12 Kč 25 %
0 0 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 44 741,29 Kč 2 %
0 0 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 43 007,29 Kč 2 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 887 787,00 Kč 88 887 787,00 Kč 21 395 132,70 Kč 24 %
0 0 1 297 137,00 Kč 1 297 137,00 Kč 875 445,53 Kč 67 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 60 500,00 Kč 7 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 500,00 Kč 22 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 847,00 Kč 24 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 300,00 Kč 30 %
518 Odbor bytový ORJ 037 86 092 650,00 Kč 86 092 650,00 Kč 20 162 112,17 Kč 23 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 928,00 Kč 42 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 903,75 Kč 107 %
0 0 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 798,10 Kč 107 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 105,65 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 260 000,00 Kč 15 260 000,00 Kč 1 212 222,66 Kč 8 %
0 0 3 605 000,00 Kč Pokles 3 601 000,00 Kč 757 080,66 Kč 21 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 5 700,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 200,00 Kč 5 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 32 042,00 Kč 21 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 600,00 Kč 112 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 410 500,00 Kč 4 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 900,00 Kč - - - -
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,17 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 648 776,32 Kč 1 715 644,70 Kč 104 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 39,38 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč 0,00 Kč 932,00 Kč - - - -
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč 0,00 Kč 6 800,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 6 532,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč 0,00 Kč 21 400,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 102 192,66 Kč 102 192,66 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 386,21 Kč 52 390,21 Kč 115 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 269 272,07 Kč 269 272,07 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 7 722,39 Kč 3 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 510 000,00 Kč Navýšení 3 810 000,00 Kč 1 350 677,35 Kč 35 %
0 0 3 035 000,00 Kč Navýšení 3 335 000,00 Kč 1 197 579,66 Kč 36 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 980,09 Kč 24 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 139 417,60 Kč 33 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 3 084,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 552,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 541 121,00 Kč 463 179,82 Kč 86 %
0 0 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 49 824,02 Kč 55 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 57 000,00 Kč 21 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 175 234,80 Kč - - - -
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 378 000,00 Kč 1 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 708 739,00 Kč Navýšení 12 583 739,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč - - - -
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 14 057 037,00 Kč 33 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 7 764 246,75 Kč 3 546 496,75 Kč 46 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 397 500,00 Kč 392 000,00 Kč 99 %
0 0 305 500,00 Kč Navýšení 352 500,00 Kč 329 000,00 Kč 93 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč - - - -
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 0,00 Kč 1 576 500,00 Kč - - - -
4213 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 6 473 352,01 Kč 6 473 352,01 Kč 100 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 700 022 318,08 Kč 203 637 146,82 Kč 29 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 124 860 000,00 Kč Navýšení 124 985 000,00 Kč 32 734 726,00 Kč 26 %
2143 Cestovní ruch 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 963 477,00 Kč 26 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 963 477,00 Kč 26 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 963 477,00 Kč 26 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 668 000,00 Kč 2 554 097,00 Kč 26 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 89 497,00 Kč 30 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 89 497,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 700 000,00 Kč Navýšení 718 000,00 Kč 194 989,00 Kč 27 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 718 000,00 Kč 194 989,00 Kč 27 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 800 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 981 215,00 Kč 26 %
29 ProSenior 3 800 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 981 215,00 Kč 26 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 220 680,00 Kč 23 %
29 ProSenior 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 220 680,00 Kč 23 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 873 802,00 Kč 28 %
29 ProSenior 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 873 802,00 Kč 28 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 193 914,00 Kč 24 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 193 914,00 Kč 24 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 4 461 723,00 Kč 28 %
406 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 4 461 723,00 Kč 28 %
18 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 4 461 723,00 Kč 28 %
6171 Činnost místní správy 95 300 000,00 Kč Navýšení 95 407 000,00 Kč 24 755 429,00 Kč 26 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 1 695 600,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 1 695 600,00 Kč 29 %
381 Odbor organizační 89 500 000,00 Kč Navýšení 89 607 000,00 Kč 23 059 829,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Navýšení 89 607 000,00 Kč 23 059 829,00 Kč 26 %
5019 Ostatní platy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 241,00 Kč 6 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 241,00 Kč 9 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 241,00 Kč 9 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 3 456 450,00 Kč 3 456 450,00 Kč 591 800,00 Kč 17 %
2143 Cestovní ruch 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 90 640,00 Kč 29 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 90 640,00 Kč 29 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 90 640,00 Kč 29 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 050,00 Kč 12 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 050,00 Kč 30 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 050,00 Kč 30 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 600,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 600,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 600,00 Kč 26 %
3613 Nebytové hospodářství 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 122 740,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 122 740,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 122 740,00 Kč 26 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 49 379,00 Kč 18 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 750,00 Kč 5 %
29 ProSenior 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 750,00 Kč 5 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 46 629,00 Kč 23 %
29 ProSenior 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 46 629,00 Kč 23 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 16 100,00 Kč 34 %
3383 Klub seniorů Loučka 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 5 250,00 Kč 40 %
528 Odbor sociálních věcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 5 250,00 Kč 40 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 10 850,00 Kč 32 %
528 Odbor sociálních věcí 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 10 850,00 Kč 32 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 295 450,00 Kč 295 450,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 295 450,00 Kč 295 450,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 324 000,00 Kč Navýšení 1 326 000,00 Kč 271 291,00 Kč 20 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 5 600,00 Kč 23 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 5 600,00 Kč 23 %
381 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 263 691,00 Kč 20 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 263 691,00 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 2 386 431,00 Kč 33 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 7 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 2 386 431,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 2 386 431,00 Kč 33 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 482 800,00 Kč Navýšení 32 509 800,00 Kč 8 489 874,00 Kč 26 %
2143 Cestovní ruch 930 000,00 Kč 930 000,00 Kč 247 111,00 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 930 000,00 Kč 930 000,00 Kč 247 111,00 Kč 27 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč 930 000,00 Kč 247 111,00 Kč 27 %
3612 Bytové hospodářství 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 291,00 Kč 36 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 291,00 Kč 36 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 291,00 Kč 36 %
3613 Nebytové hospodářství 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 591,00 Kč 17 %
518 Odbor bytový ORJ 037 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 591,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 591,00 Kč 17 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 486 000,00 Kč 2 486 000,00 Kč 642 376,00 Kč 26 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 22 196,00 Kč 30 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 22 196,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 48 357,00 Kč 28 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 48 357,00 Kč 28 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 965 000,00 Kč 965 000,00 Kč 245 077,00 Kč 25 %
29 ProSenior 965 000,00 Kč 965 000,00 Kč 245 077,00 Kč 25 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 54 730,00 Kč 23 %
29 ProSenior 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 54 730,00 Kč 23 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 825 000,00 Kč 825 000,00 Kč 223 926,00 Kč 27 %
29 ProSenior 825 000,00 Kč 825 000,00 Kč 223 926,00 Kč 27 %
390 ProSenior NJ 206 000,00 Kč 206 000,00 Kč 48 090,00 Kč 23 %
29 ProSenior 206 000,00 Kč 206 000,00 Kč 48 090,00 Kč 23 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 1 108 095,00 Kč 28 %
406 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 1 108 095,00 Kč 28 %
18 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 1 108 095,00 Kč 28 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 954 800,00 Kč 954 800,00 Kč 259 790,00 Kč 27 %
919 Odbor kancelář vedení města 954 800,00 Kč 954 800,00 Kč 259 790,00 Kč 27 %
6171 Činnost místní správy 23 974 400,00 Kč Navýšení 24 001 400,00 Kč 6 209 620,00 Kč 26 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 1 456 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 421 355,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 421 355,00 Kč 29 %
381 Odbor organizační 22 518 400,00 Kč Navýšení 22 545 400,00 Kč 5 788 265,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Navýšení 22 545 400,00 Kč 5 788 265,00 Kč 26 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 088 660,00 Kč Navýšení 12 098 660,00 Kč 3 202 126,00 Kč 26 %
2143 Cestovní ruch 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 89 676,00 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 89 676,00 Kč 27 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 89 676,00 Kč 27 %
3612 Bytové hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 646,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 646,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 646,00 Kč 26 %
3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 657,00 Kč 19 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 657,00 Kč 19 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 657,00 Kč 19 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 907 500,00 Kč 907 500,00 Kč 233 121,00 Kč 26 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 8 053,00 Kč 30 %
29 ProSenior 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 8 053,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 17 549,00 Kč 28 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 17 549,00 Kč 28 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 88 939,00 Kč 25 %
29 ProSenior 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 88 939,00 Kč 25 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 85 500,00 Kč 85 500,00 Kč 19 861,00 Kč 23 %
29 ProSenior 85 500,00 Kč 85 500,00 Kč 19 861,00 Kč 23 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 81 266,00 Kč 27 %
29 ProSenior 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 81 266,00 Kč 27 %
390 ProSenior NJ 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 17 453,00 Kč 23 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 17 453,00 Kč 23 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 402 132,00 Kč 28 %
406 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 402 132,00 Kč 28 %
18 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 402 132,00 Kč 28 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 648 000,00 Kč 648 000,00 Kč 215 402,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 648 000,00 Kč 648 000,00 Kč 215 402,00 Kč 33 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 8 696 160,00 Kč Navýšení 8 706 160,00 Kč 2 253 492,00 Kč 26 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 524 160,00 Kč 524 160,00 Kč 152 912,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč 524 160,00 Kč 152 912,00 Kč 29 %
381 Odbor organizační 8 172 000,00 Kč Navýšení 8 182 000,00 Kč 2 100 580,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Navýšení 8 182 000,00 Kč 2 100 580,00 Kč 26 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 216 849,00 Kč 44 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 216 849,00 Kč 44 %
381 Odbor organizační 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 216 849,00 Kč 44 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 216 849,00 Kč 44 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 757,00 Kč 5 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 757,00 Kč 6 %
919 Odbor kancelář vedení města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 757,00 Kč 6 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 500,00 Kč 108 500,00 Kč 9 676,85 Kč 9 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 344,06 Kč 9 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 344,06 Kč 9 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 344,06 Kč 9 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč 8 332,79 Kč 16 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 8 332,79 Kč 23 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 8 332,79 Kč 23 %
6171 Činnost místní správy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 996,50 Kč 1 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 996,50 Kč 1 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 996,50 Kč 1 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 996,50 Kč 1 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 15 612,00 Kč 7 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
6171 Činnost místní správy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 14 967,00 Kč 15 %
381 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 14 967,00 Kč 15 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 14 967,00 Kč 15 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 36 500,00 Kč Navýšení 36 584,00 Kč 14 324,00 Kč 39 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
390 ProSenior NJ 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 84,00 Kč 84,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 13 800,00 Kč 42 %
381 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 13 800,00 Kč 42 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 13 800,00 Kč 42 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 20 280,00 Kč 10 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 280,00 Kč 10 %
406 Městská policie 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 280,00 Kč 10 %
18 Městská policie 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 280,00 Kč 10 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 612 500,00 Kč Navýšení 615 365,00 Kč 148 323,88 Kč 24 %
2143 Cestovní ruch 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 240,00 Kč 10 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 602 000,00 Kč 602 000,00 Kč 142 089,88 Kč 24 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 142 089,88 Kč 24 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 142 089,88 Kč 24 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 952 000,00 Kč Pokles 6 647 000,00 Kč 258 263,37 Kč 4 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 44 349,93 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 44 349,93 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 44 349,93 Kč 9 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 11 599,00 Kč 12 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 599,00 Kč 23 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 599,00 Kč 23 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů Loučka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 6 899,00 Kč 10 %
406 Městská policie 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 6 899,00 Kč 10 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 6 899,00 Kč 10 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 6 052 000,00 Kč Pokles 5 754 000,00 Kč 102 634,90 Kč 2 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 36 058,00 Kč 2 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 36 058,00 Kč 2 %
381 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 3 680 000,00 Kč 53 186,89 Kč 1 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 3 680 000,00 Kč 53 186,89 Kč 1 %
4381 Chata Jičínka 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 13 390,01 Kč 96 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 13 390,01 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 494 100,00 Kč Navýšení 4 884 651,00 Kč 1 051 392,37 Kč 22 %
1031 Pěstební činnost 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 7 152,00 Kč 15 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 152,00 Kč 19 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 152,00 Kč 19 %
2143 Cestovní ruch 1 551 000,00 Kč Pokles 1 547 635,00 Kč 325 838,94 Kč 21 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 551 000,00 Kč Pokles 1 547 635,00 Kč 325 838,94 Kč 21 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 547 635,00 Kč 325 838,94 Kč 21 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 89 500,00 Kč 89 500,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
400 Rezerva pro Z© 89 500,00 Kč 89 500,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 89 500,00 Kč 89 500,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 8 445,00 Kč 4 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 8 445,00 Kč 4 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 8 445,00 Kč 4 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 16 708,00 Kč 13 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 13 765,00 Kč 20 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 13 765,00 Kč 20 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2 943,00 Kč 5 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2 943,00 Kč 5 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 23 782,41 Kč 95 %
410 Tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 23 782,41 Kč 95 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 23 782,41 Kč 95 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 136,00 Kč 11 %
518 Odbor bytový ORJ 037 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 136,00 Kč 11 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 136,00 Kč 11 %
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 188,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 188,00 Kč 0 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 188,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 453,00 Kč 9 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 453,00 Kč 9 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 453,00 Kč 9 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 100,00 Kč 120 100,00 Kč 30 084,94 Kč 25 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 719,00 Kč 39 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 719,00 Kč 39 %
1393 ProSenior-Pohoda 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 8 700,00 Kč 24 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 8 700,00 Kč 24 %
390 ProSenior NJ 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 16 665,94 Kč 23 %
29 ProSenior 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 16 665,94 Kč 23 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 2 163,00 Kč 10 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 688,00 Kč 21 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 688,00 Kč 21 %
3383 Klub seniorů Loučka 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 475,00 Kč 12 %
528 Odbor sociálních věcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 475,00 Kč 12 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 4 104,82 Kč 32 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 150,82 Kč 27 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 150,82 Kč 27 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 954,00 Kč 39 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 954,00 Kč 39 %
5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 Kč 0,00 Kč -26 776,09 Kč - - - -
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč 0,00 Kč -26 776,09 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč -26 776,09 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 299 916,00 Kč 168 144,17 Kč 56 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 299 916,00 Kč 168 144,17 Kč 56 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 299 916,00 Kč 168 144,17 Kč 56 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 169 500,00 Kč 169 500,00 Kč 8 933,96 Kč 5 %
406 Městská policie 169 500,00 Kč 169 500,00 Kč 8 933,96 Kč 5 %
18 Městská policie 169 500,00 Kč 169 500,00 Kč 8 933,96 Kč 5 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 724,27 Kč 74 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 724,27 Kč 74 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 724,27 Kč 74 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 489 000,00 Kč Navýšení 1 608 000,00 Kč 402 029,25 Kč 25 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 2 279,00 Kč 25 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 2 279,00 Kč 25 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 30 427,87 Kč 8 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 30 427,87 Kč 8 %
381 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 247 468,38 Kč 23 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 247 468,38 Kč 23 %
4381 Chata Jičínka 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 1 704,00 Kč 21 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 1 704,00 Kč 21 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 65 180,70 Kč 65 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 65 180,70 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 65 180,70 Kč 65 %
5151 Studená voda 8 001 000,00 Kč 8 001 000,00 Kč 2 013 359,73 Kč 25 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 45 639,33 Kč 27 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 45 639,33 Kč 27 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 45 639,33 Kč 27 %
3612 Bytové hospodářství 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 1 715 365,16 Kč 27 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 1 715 365,16 Kč 27 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 1 715 365,16 Kč 27 %
3613 Nebytové hospodářství 1 145 000,00 Kč 1 145 000,00 Kč 212 570,94 Kč 19 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 46 714,01 Kč 19 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 46 714,01 Kč 19 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 26 206,47 Kč 15 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 26 206,47 Kč 15 %
518 Odbor bytový ORJ 037 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 111 981,36 Kč 19 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 111 981,36 Kč 19 %
8518 Hückelovy vily 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 27 669,10 Kč 23 %
37 Odbor bytový 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 27 669,10 Kč 23 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 054,32 Kč 18 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 054,32 Kč 18 %
528 Odbor sociálních věcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 054,32 Kč 18 %
6171 Činnost místní správy 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 38 729,98 Kč 11 %
381 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 33 725,98 Kč 10 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 33 725,98 Kč 10 %
4381 Chata Jičínka 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 004,00 Kč 33 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 004,00 Kč 33 %
5152 Teplo 18 100 000,00 Kč 18 100 000,00 Kč 5 366 615,88 Kč 30 %
3612 Bytové hospodářství 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 4 203 788,68 Kč 30 %
518 Odbor bytový ORJ 037 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 4 203 788,68 Kč 30 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 4 203 788,68 Kč 30 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 397 562,62 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 397 562,62 Kč 20 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 397 562,62 Kč 20 %
6171 Činnost místní správy 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 765 264,58 Kč 36 %
381 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 765 264,58 Kč 36 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 765 264,58 Kč 36 %
5153 Plyn 1 438 000,00 Kč 1 438 000,00 Kč 336 422,13 Kč 23 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
3613 Nebytové hospodářství 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 299 828,76 Kč 25 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 299 828,76 Kč 25 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 299 828,76 Kč 25 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 10 649,46 Kč 28 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 10 649,46 Kč 28 %
528 Odbor sociálních věcí 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 10 649,46 Kč 28 %
5154 Elektrická energie 10 137 000,00 Kč 10 137 000,00 Kč 2 139 251,89 Kč 21 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 223 054,54 Kč 14 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 223 054,54 Kč 14 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 223 054,54 Kč 14 %
3613 Nebytové hospodářství 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 477 380,09 Kč 21 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 102 705,00 Kč 51 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 102 705,00 Kč 51 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 374 675,09 Kč 20 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 374 675,09 Kč 20 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 1 187 147,83 Kč 26 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 1 187 147,83 Kč 26 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 1 187 147,83 Kč 26 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 10 703,57 Kč 15 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 500,00 Kč 15 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 500,00 Kč 15 %
1393 ProSenior-Pohoda 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 100,00 Kč 18 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 100,00 Kč 18 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 103,57 Kč 14 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 103,57 Kč 14 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 12 031,00 Kč 32 %
3383 Klub seniorů Loučka 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 000,00 Kč 50 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 000,00 Kč 50 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 031,00 Kč 27 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 031,00 Kč 27 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 590 000,00 Kč 1 590 000,00 Kč 228 310,60 Kč 14 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 202 310,60 Kč 13 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 202 310,60 Kč 13 %
4381 Chata Jičínka 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 26 000,00 Kč 29 %
19 Odbor organizační 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 26 000,00 Kč 29 %
5155 Pevná paliva 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 582 000,00 Kč Pokles 532 000,00 Kč 113 862,23 Kč 21 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 28 000,20 Kč 23 %
390 ProSenior NJ 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 28 000,20 Kč 23 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 28 000,20 Kč 23 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 51 558,78 Kč 27 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 51 558,78 Kč 27 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 51 558,78 Kč 27 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 337,70 Kč 11 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 337,70 Kč 11 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 337,70 Kč 11 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 201 000,00 Kč 201 000,00 Kč 32 965,55 Kč 16 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5 448,34 Kč 30 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5 448,34 Kč 30 %
381 Odbor organizační 182 000,00 Kč 182 000,00 Kč 27 517,21 Kč 15 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč 182 000,00 Kč 27 517,21 Kč 15 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 1 839 500,00 Kč 1 839 500,00 Kč 402 315,83 Kč 22 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 622,00 Kč 16 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 622,00 Kč 16 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 622,00 Kč 16 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 120 500,00 Kč 120 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 120 500,00 Kč 120 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 401 693,83 Kč 24 %
381 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 401 693,83 Kč 24 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 401 693,83 Kč 24 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 657 250,00 Kč 657 250,00 Kč 147 466,90 Kč 22 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 840,00 Kč 32 %
8518 Hückelovy vily 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 840,00 Kč 32 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 840,00 Kč 32 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč 44 600,00 Kč 5 173,11 Kč 12 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 217,68 Kč 32 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 217,68 Kč 32 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 679,43 Kč 14 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 679,43 Kč 14 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 276,00 Kč 14 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 276,00 Kč 14 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 61 983,81 Kč 26 %
406 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 34 667,57 Kč 33 %
18 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 34 667,57 Kč 33 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 21 266,24 Kč 19 %
18 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 21 266,24 Kč 19 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 6 050,00 Kč 28 %
18 Městská policie 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 6 050,00 Kč 28 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 1 200,00 Kč 33 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 1 200,00 Kč 33 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 1 200,00 Kč 33 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 50,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 50,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 342 000,00 Kč 342 000,00 Kč 72 654,63 Kč 21 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 2 958,61 Kč 27 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 2 958,61 Kč 27 %
381 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 18 634,00 Kč 26 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 18 634,00 Kč 26 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 42 451,66 Kč 21 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 42 451,66 Kč 21 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 8 610,36 Kč 14 %
19 Odbor organizační 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 8 610,36 Kč 14 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 339 412,42 Kč 21 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 92 054,42 Kč 26 %
0 0 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 80 345,42 Kč 23 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 80 345,42 Kč 23 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 11 709,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 709,00 Kč - - - -
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 247 358,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 247 358,00 Kč 19 %
5164 Nájemné 816 700,00 Kč 816 700,00 Kč 118 397,32 Kč 14 %
2143 Cestovní ruch 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 40 123,60 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 610,00 Kč 20 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 %
3383 Klub seniorů Loučka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5 920,00 Kč 17 %
406 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5 920,00 Kč 17 %
18 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5 920,00 Kč 17 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 219 700,00 Kč 219 700,00 Kč 26 743,72 Kč 12 %
0 0 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 8 160,00 Kč 25 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 8 160,00 Kč 25 %
381 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 17 583,72 Kč 14 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 17 583,72 Kč 14 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 138 200,00 Kč Navýšení 1 146 670,00 Kč 124 553,30 Kč 11 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 0 Bezpečnost silničního provozu 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 176,00 Kč 17 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 176,00 Kč 17 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 8 470,00 Kč 8 470,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 8 470,00 Kč 8 470,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 8 470,00 Kč 8 470,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 10 100,00 Kč 9 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 10 100,00 Kč 9 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 10 100,00 Kč 9 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 778 200,00 Kč 778 200,00 Kč 90 807,30 Kč 12 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 90 807,30 Kč 16 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 90 807,30 Kč 16 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 274 000,00 Kč 1 274 000,00 Kč 234 510,00 Kč 18 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
406 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
18 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč 1 130 000,00 Kč 210 690,00 Kč 19 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 73 920,00 Kč 49 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 73 920,00 Kč 49 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 970 000,00 Kč 136 770,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 970 000,00 Kč 136 770,00 Kč 14 %
5168 Služby zpracování dat 4 472 116,00 Kč Navýšení 4 579 316,00 Kč 738 157,50 Kč 16 %
2141 0 Vnitřní obchod 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 125,45 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 125,45 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 125,45 Kč 97 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 22 687,50 Kč 23 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 22 687,50 Kč 23 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 22 687,50 Kč 23 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč Navýšení 45 200,00 Kč 45 094,28 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 044,28 Kč 100 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 044,28 Kč 100 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 118,30 Kč 20 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 118,30 Kč 20 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 26 862,00 Kč 34 %
406 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 26 862,00 Kč 34 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 26 862,00 Kč 34 %
6171 Činnost místní správy 4 269 116,00 Kč 4 269 116,00 Kč 609 269,97 Kč 14 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 3 936 516,00 Kč 3 936 516,00 Kč 525 727,47 Kč 13 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč 3 936 516,00 Kč 525 727,47 Kč 13 %
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 83 542,50 Kč 32 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 83 542,50 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 48 453 397,00 Kč Navýšení 48 709 827,00 Kč 5 918 254,99 Kč 12 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 082,00 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 082,00 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 082,00 Kč 1 %
1031 Pěstební činnost 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 757 000,00 Kč 757 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč 757 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč 757 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 832 000,00 Kč Navýšení 882 000,00 Kč 36 955,51 Kč 4 %
0 0 768 000,00 Kč Navýšení 818 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Navýšení 818 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
2143 Cestovní ruch 1 287 697,00 Kč 1 287 697,00 Kč 115 639,44 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 287 697,00 Kč 1 287 697,00 Kč 115 639,44 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč 1 287 697,00 Kč 115 639,44 Kč 9 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 56 346,00 Kč 3 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 56 346,00 Kč 3 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 35 346,00 Kč 2 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 21 000,00 Kč 10 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2293 2293 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
2310 Pitná voda 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 672 500,00 Kč Navýšení 972 500,00 Kč 131 660,63 Kč 14 %
0 0 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 60 288,93 Kč 25 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 60 288,93 Kč 25 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 430 000,00 Kč Navýšení 730 000,00 Kč 71 371,70 Kč 10 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Navýšení 730 000,00 Kč 71 371,70 Kč 10 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
400 Rezerva pro Z© 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 595 000,00 Kč 595 000,00 Kč 180 370,37 Kč 30 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 180 370,37 Kč 31 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 180 370,37 Kč 31 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 0 Rozhlas a televize 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 341 946,00 Kč 16 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 341 946,00 Kč 16 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 2 850 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 488 493,12 Kč 17 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 800 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 488 493,12 Kč 17 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 488 493,12 Kč 17 %
7518 Dům sester 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 3 762 000,00 Kč Pokles 3 753 530,00 Kč 412 845,60 Kč 11 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 110,37 Kč 1 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 110,37 Kč 1 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 166 425,00 Kč 54 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 166 425,00 Kč 54 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 050 000,00 Kč Pokles 2 041 530,00 Kč 234 310,23 Kč 11 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 2 041 530,00 Kč 234 310,23 Kč 11 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč Navýšení 595 000,00 Kč 16 456,00 Kč 3 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 16 456,00 Kč 16 %
5362 Veřejné osvětlení generel 500 000,00 Kč Pokles 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč Pokles 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 94 974,11 Kč 19 %
518 Odbor bytový ORJ 037 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 94 974,11 Kč 19 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 94 974,11 Kč 19 %
3635 Územní plánování 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 200 000,00 Kč 9 200 000,00 Kč 1 082 986,68 Kč 12 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 8 950 000,00 Kč 8 950 000,00 Kč 1 057 656,68 Kč 12 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 8 950 000,00 Kč 8 950 000,00 Kč 1 057 656,68 Kč 12 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 25 330,00 Kč 10 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 25 330,00 Kč 10 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 510 000,00 Kč Pokles 3 507 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 510 000,00 Kč Pokles 3 507 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 510 000,00 Kč Pokles 3 507 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 486,00 Kč 6 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 486,00 Kč 6 %
35 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 486,00 Kč 6 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
439 Komunitní plánování 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 89 000,00 Kč Pokles 81 800,00 Kč 10 708,17 Kč 13 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 33 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 1 706,30 Kč 5 %
29 ProSenior 33 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 1 706,30 Kč 5 %
1393 ProSenior-Pohoda 6 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 1 500,00 Kč 31 %
29 ProSenior 6 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 1 500,00 Kč 31 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč Pokles 44 900,00 Kč 7 501,87 Kč 17 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 44 900,00 Kč 7 501,87 Kč 17 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 4 860,00 Kč 8 %
2383 Klub seniorů Straník 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 160,00 Kč 11 %
528 Odbor sociálních věcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 160,00 Kč 11 %
3383 Klub seniorů Loučka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 540,00 Kč 5 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 540,00 Kč 5 %
3393 PS Kavárničky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 2 160,00 Kč 9 %
528 Odbor sociálních věcí 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 2 160,00 Kč 9 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 0,00 Kč 0,00 Kč 46 282,50 Kč - - - -
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 46 282,50 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 46 282,50 Kč - - - -
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 23 577,41 Kč 4 %
406 Městská policie 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 23 577,41 Kč 4 %
18 Městská policie 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 23 577,41 Kč 4 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 920,00 Kč 70 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 920,00 Kč 70 %
19 Odbor organizační 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 920,00 Kč 70 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 133 700,00 Kč Pokles 10 012 700,00 Kč 2 466 937,81 Kč 25 %
0 0 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 926 168,00 Kč 34 %
919 Odbor kancelář vedení města 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 926 168,00 Kč 34 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč 5 255 000,00 Kč 1 219 100,07 Kč 23 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč 5 255 000,00 Kč 1 219 760,07 Kč 23 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -660,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 13 942,00 Kč 28 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 13 942,00 Kč 28 %
518 Odbor bytový ORJ 037 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 307 727,74 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 307 727,74 Kč 30 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 77 741,00 Kč 28 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 77 741,00 Kč 28 %
11 Návątěvnické centrum 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 77 741,00 Kč 28 %
5171 Opravy a udržování 53 263 000,00 Kč Pokles 53 129 450,00 Kč 4 127 967,74 Kč 8 %
2143 Cestovní ruch 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
2212 Silnice 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 986,67 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 986,67 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 986,67 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 29 970,00 Kč 1 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -