Detailní pohled podle ORJ 2020

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 14 235 000,00 Kč Pokles 10 065 000,00 Kč 13 184 305,42 Kč 131 %
11 Návątěvnické centrum 810 000,00 Kč Pokles 555 304,00 Kč 673 790,12 Kč 121 %
18 Městská policie 711 000,00 Kč Pokles 611 000,00 Kč 487 867,69 Kč 80 %
19 Odbor organizační 527 905,00 Kč Navýšení 15 033 466,02 Kč 14 873 629,81 Kč 99 %
29 ProSenior 2 400 000,00 Kč Navýšení 2 491 157,00 Kč 2 443 110,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 917 000,00 Kč Pokles 3 754 795,84 Kč 3 997 612,74 Kč 106 %
37 Odbor bytový 107 300 389,00 Kč Pokles 105 001 384,70 Kč 102 502 466,05 Kč 98 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 380 500,00 Kč Pokles 1 123 400,00 Kč 1 172 950,00 Kč 104 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 2 475 200,00 Kč 3 101 969,12 Kč 125 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 744 530,00 Kč Navýšení 968 125,34 Kč 1 015 549,85 Kč 105 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 40 500 000,00 Kč Pokles 9 600 000,00 Kč 2 596 397,13 Kč 27 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 370 002,00 Kč Navýšení 393 340,80 Kč 535 661,62 Kč 136 %
210 Odbor dopravy 5 575 000,00 Kč Navýšení 5 756 121,00 Kč 6 767 446,00 Kč 118 %
313 Odbor přestupkových agend 15 100 000,00 Kč Pokles 10 128 000,00 Kč 9 686 390,65 Kč 96 %
317 Odbor správních agend 1 880 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 1 082 845,00 Kč 101 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 220 476,00 Kč 314 861,00 Kč 143 %
528 Odbor sociálních věcí 82 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 236 989,70 Kč 193 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 345 000,00 Kč 638 823,00 Kč 185 %
741 Odbor finanční 482 540 074,00 Kč Navýšení 506 780 671,83 Kč 504 812 774,52 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 676 495 442,53 Kč 670 125 439,42 Kč 99 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 086 000,00 Kč Navýšení 4 406 000,00 Kč 4 001 682,14 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 10 612 697,00 Kč Pokles 9 424 983,37 Kč 8 745 740,98 Kč 93 %
18 Městská policie 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 24 135 825,95 Kč 92 %
19 Odbor organizační 36 789 421,00 Kč Pokles 33 343 221,00 Kč 25 407 295,81 Kč 76 %
29 ProSenior 14 255 100,00 Kč Navýšení 20 317 619,00 Kč 12 689 372,41 Kč 62 %
35 Odbor ľivotního prostředí 48 341 000,00 Kč Navýšení 50 221 770,00 Kč 47 660 563,77 Kč 95 %
37 Odbor bytový 272 420 000,00 Kč Pokles 199 955 146,98 Kč 181 233 977,59 Kč 91 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 373 193,64 Kč 59 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 368 600,00 Kč 1 858 198,07 Kč 78 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 28 251 000,00 Kč Pokles 24 468 770,50 Kč 23 812 966,29 Kč 97 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 6 934 000,00 Kč 6 934 000,00 Kč 5 262 544,10 Kč 76 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 15 368 677,00 Kč Pokles 14 558 886,56 Kč 12 410 730,87 Kč 85 %
210 Odbor dopravy 6 426 417,00 Kč Pokles 6 357 417,00 Kč 6 279 170,00 Kč 99 %
313 Odbor přestupkových agend 112 000,00 Kč 112 000,00 Kč 51 442,00 Kč 46 %
317 Odbor správních agend 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 785 689,93 Kč 65 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 55 530 000,00 Kč Pokles 52 139 850,53 Kč 52 061 416,54 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 39 914 000,00 Kč Pokles 38 761 462,05 Kč 38 504 452,82 Kč 99 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 21 842 140,00 Kč Navýšení 37 646 674,00 Kč 35 797 799,00 Kč 95 %
528 Odbor sociálních věcí 3 459 000,00 Kč Pokles 3 288 600,00 Kč 2 639 256,63 Kč 80 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 6 740 000,00 Kč Pokles 6 489 000,00 Kč 6 080 304,00 Kč 94 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 000 000,00 Kč Pokles 486 838,72 Kč 380 258,72 Kč 78 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 28 360 000,00 Kč Pokles 13 750 991,06 Kč 12 080 825,78 Kč 88 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 10 270 000,00 Kč Pokles 2 560 000,00 Kč 1 841 331,20 Kč 72 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 38 897 343,00 Kč Pokles 6 395 848,79 Kč 3 711 543,11 Kč 58 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 1 174 000,00 Kč Pokles 210 800,00 Kč 210 800,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 39 215 960,00 Kč Navýšení 139 150 886,98 Kč 33 753 221,14 Kč 24 %
919 Odbor kancelář vedení města 147 183 260,00 Kč Pokles 144 644 647,00 Kč 131 187 310,88 Kč 91 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 846 048 863,54 Kč 672 956 913,37 Kč 80 %