Detailní pohled podle ORJ 2020

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 14 235 000,00 Kč Pokles 10 065 000,00 Kč 9 486 332,25 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 810 000,00 Kč Pokles 625 304,00 Kč 568 348,18 Kč 91 %
18 Městská policie 711 000,00 Kč Pokles 611 000,00 Kč 357 133,29 Kč 58 %
19 Odbor organizační 527 905,00 Kč Navýšení 14 889 129,02 Kč 14 693 441,61 Kč 99 %
29 ProSenior 2 400 000,00 Kč Navýšení 2 461 157,00 Kč 1 979 231,00 Kč 80 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 917 000,00 Kč Pokles 3 895 630,84 Kč 2 467 769,94 Kč 63 %
37 Odbor bytový 107 300 389,00 Kč Pokles 105 001 384,70 Kč 77 893 905,21 Kč 74 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 380 500,00 Kč Pokles 1 123 400,00 Kč 996 400,00 Kč 89 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 2 475 200,00 Kč 2 893 739,59 Kč 117 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 744 530,00 Kč Navýšení 968 125,34 Kč 947 296,74 Kč 98 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 40 500 000,00 Kč 40 500 000,00 Kč 1 930 124,56 Kč 5 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 370 002,00 Kč Navýšení 393 340,80 Kč 386 940,91 Kč 98 %
210 Odbor dopravy 5 575 000,00 Kč Navýšení 5 756 121,00 Kč 5 539 526,00 Kč 96 %
313 Odbor přestupkových agend 15 100 000,00 Kč Pokles 10 128 000,00 Kč 7 635 207,91 Kč 75 %
317 Odbor správních agend 1 880 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 944 235,00 Kč 88 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 220 476,00 Kč 314 861,00 Kč 143 %
528 Odbor sociálních věcí 82 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 140 563,70 Kč 114 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 345 000,00 Kč 638 823,00 Kč 185 %
741 Odbor finanční 482 540 074,00 Kč Navýšení 497 569 127,19 Kč 410 763 932,80 Kč 83 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 698 220 395,89 Kč 540 577 812,69 Kč 77 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 086 000,00 Kč Navýšení 4 406 000,00 Kč 3 488 170,36 Kč 79 %
11 Návątěvnické centrum 10 612 697,00 Kč Pokles 9 435 093,00 Kč 6 475 104,33 Kč 69 %
18 Městská policie 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 19 507 630,91 Kč 74 %
19 Odbor organizační 36 789 421,00 Kč Pokles 33 343 221,00 Kč 17 568 497,52 Kč 53 %
29 ProSenior 14 255 100,00 Kč Navýšení 20 033 588,00 Kč 9 612 069,63 Kč 48 %
35 Odbor ľivotního prostředí 48 341 000,00 Kč Pokles 48 330 222,00 Kč 34 008 874,30 Kč 70 %
37 Odbor bytový 272 420 000,00 Kč Pokles 200 875 883,74 Kč 131 807 977,47 Kč 66 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 120 303,64 Kč 19 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 295 000,00 Kč 533 308,70 Kč 23 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 28 251 000,00 Kč Pokles 26 869 575,00 Kč 20 440 785,11 Kč 76 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 6 934 000,00 Kč 6 934 000,00 Kč 4 896 303,60 Kč 71 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 15 368 677,00 Kč Pokles 15 218 763,00 Kč 10 149 818,42 Kč 67 %
210 Odbor dopravy 6 426 417,00 Kč Pokles 6 357 417,00 Kč 5 156 200,75 Kč 81 %
313 Odbor přestupkových agend 112 000,00 Kč 112 000,00 Kč 42 548,00 Kč 38 %
317 Odbor správních agend 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 303 056,50 Kč 25 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 55 530 000,00 Kč Pokles 51 121 171,47 Kč 34 745 236,90 Kč 68 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 39 914 000,00 Kč Navýšení 42 775 236,61 Kč 33 513 392,91 Kč 78 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 21 842 140,00 Kč Navýšení 34 928 662,00 Kč 34 112 962,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 3 459 000,00 Kč Pokles 3 288 600,00 Kč 2 416 615,07 Kč 73 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 6 740 000,00 Kč 6 740 000,00 Kč 6 031 684,00 Kč 89 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 000 000,00 Kč Pokles 989 258,72 Kč 380 258,72 Kč 38 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 28 360 000,00 Kč Pokles 16 599 290,56 Kč 9 129 286,36 Kč 55 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 10 270 000,00 Kč Pokles 3 860 000,00 Kč 1 363 469,20 Kč 35 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 38 897 343,00 Kč Pokles 6 683 448,79 Kč 1 238 737,79 Kč 19 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 1 174 000,00 Kč Pokles 210 800,00 Kč 105 000,00 Kč 50 %
741 Odbor finanční 39 215 960,00 Kč Navýšení 153 818 306,91 Kč 33 267 721,79 Kč 22 %
919 Odbor kancelář vedení města 147 183 260,00 Kč Pokles 144 493 429,00 Kč 102 847 327,68 Kč 71 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Navýšení 867 773 816,80 Kč 523 262 341,66 Kč 60 %