Detailní pohled podle ORJ 2020

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 14 235 000,00 Kč 14 235 000,00 Kč 4 161 564,01 Kč 29 %
11 Návątěvnické centrum 810 000,00 Kč 810 000,00 Kč 224 737,00 Kč 28 %
18 Městská policie 711 000,00 Kč 711 000,00 Kč 114 042,00 Kč 16 %
19 Odbor organizační 527 905,00 Kč Navýšení 13 297 905,00 Kč 12 853 104,09 Kč 97 %
29 ProSenior 2 400 000,00 Kč Navýšení 2 418 000,00 Kč 763 770,00 Kč 32 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 917 000,00 Kč Navýšení 3 918 000,00 Kč 862 922,44 Kč 22 %
37 Odbor bytový 107 300 389,00 Kč 107 300 389,00 Kč 24 054 078,78 Kč 22 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 380 500,00 Kč 1 380 500,00 Kč 304 150,00 Kč 22 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 2 475 200,00 Kč 208 229,53 Kč 8 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 744 530,00 Kč 744 530,00 Kč 684 109,00 Kč 92 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 40 500 000,00 Kč 40 500 000,00 Kč 684 911,27 Kč 2 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 370 002,00 Kč 370 002,00 Kč 27 092,00 Kč 7 %
210 Odbor dopravy 5 575 000,00 Kč Navýšení 5 756 121,00 Kč 1 529 416,00 Kč 27 %
313 Odbor přestupkových agend 15 100 000,00 Kč Navýšení 15 128 000,00 Kč 1 486 483,32 Kč 10 %
317 Odbor správních agend 1 880 000,00 Kč 1 880 000,00 Kč 385 810,00 Kč 21 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 380 424,59 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 37 364,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 50 138,80 Kč 61 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 67 461,00 Kč 150 %
741 Odbor finanční 482 540 074,00 Kč Navýšení 488 970 671,08 Kč 154 757 338,99 Kč 32 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 700 022 318,08 Kč 203 637 146,82 Kč 29 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 086 000,00 Kč Navýšení 3 136 000,00 Kč 421 946,00 Kč 13 %
11 Návątěvnické centrum 10 612 697,00 Kč 10 612 697,00 Kč 2 338 273,25 Kč 22 %
18 Městská policie 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 8 156 239,45 Kč 31 %
19 Odbor organizační 36 789 421,00 Kč Navýšení 37 209 421,00 Kč 6 506 412,85 Kč 17 %
29 ProSenior 14 255 100,00 Kč Navýšení 14 323 100,00 Kč 3 679 018,74 Kč 26 %
35 Odbor ľivotního prostředí 48 341 000,00 Kč 48 341 000,00 Kč 12 014 551,14 Kč 25 %
37 Odbor bytový 272 420 000,00 Kč Pokles 261 940 628,74 Kč 26 191 445,93 Kč 10 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 118 750,00 Kč 19 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 574 000,00 Kč 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč 1 895 000,00 Kč 197 780,03 Kč 10 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 28 251 000,00 Kč 28 251 000,00 Kč 6 647 040,41 Kč 24 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 6 934 000,00 Kč 6 934 000,00 Kč 53 877,50 Kč 1 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 15 368 677,00 Kč 15 368 677,00 Kč 3 564 336,16 Kč 23 %
210 Odbor dopravy 6 426 417,00 Kč 6 426 417,00 Kč 2 070 440,25 Kč 32 %
313 Odbor přestupkových agend 112 000,00 Kč 112 000,00 Kč 16 123,00 Kč 14 %
317 Odbor správních agend 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 55 530 000,00 Kč Navýšení 56 057 910,00 Kč 9 243 876,41 Kč 16 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 39 914 000,00 Kč Navýšení 39 915 380,00 Kč 10 894 644,29 Kč 27 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 21 842 140,00 Kč Navýšení 35 754 162,00 Kč 16 847 640,00 Kč 47 %
528 Odbor sociálních věcí 3 459 000,00 Kč Navýšení 3 461 000,00 Kč 370 474,35 Kč 11 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 6 740 000,00 Kč 6 740 000,00 Kč 5 934 000,00 Kč 88 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 004 840,00 Kč 9 438,00 Kč 1 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 28 360 000,00 Kč Navýšení 28 388 160,00 Kč 394 382,80 Kč 1 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 10 270 000,00 Kč 10 270 000,00 Kč 1 065 956,68 Kč 10 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 38 897 343,00 Kč Navýšení 39 197 343,00 Kč 117 256,00 Kč 0 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 1 174 000,00 Kč 1 174 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 39 215 960,00 Kč Pokles 37 807 893,35 Kč 30 710 897,92 Kč 81 %
919 Odbor kancelář vedení města 147 183 260,00 Kč Navýšení 147 327 260,00 Kč 38 793 635,74 Kč 26 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Navýšení 869 575 739,09 Kč 186 358 436,90 Kč 21 %