Pohled podle ORJ 2020

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 14 235 000,00 Kč Pokles 10 065 000,00 Kč 6 478 689,38 Kč 64 %
11 Návątěvnické centrum 810 000,00 Kč Pokles 555 304,00 Kč 323 847,93 Kč 58 %
18 Městská policie 711 000,00 Kč Pokles 611 000,00 Kč 244 191,00 Kč 40 %
19 Odbor organizační 527 905,00 Kč Navýšení 14 889 129,02 Kč 14 556 312,51 Kč 98 %
29 ProSenior 2 400 000,00 Kč Navýšení 2 461 157,00 Kč 1 411 080,00 Kč 57 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 917 000,00 Kč Pokles 3 441 791,44 Kč 1 790 230,14 Kč 52 %
37 Odbor bytový 107 300 389,00 Kč Pokles 105 001 384,70 Kč 57 126 199,83 Kč 54 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 380 500,00 Kč Pokles 1 080 500,00 Kč 701 950,00 Kč 65 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 2 475 200,00 Kč 2 685 510,06 Kč 108 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 744 530,00 Kč Navýšení 857 169,70 Kč 846 839,70 Kč 99 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 40 500 000,00 Kč 40 500 000,00 Kč 1 436 760,43 Kč 4 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 370 002,00 Kč Navýšení 393 340,80 Kč 290 358,88 Kč 74 %
210 Odbor dopravy 5 575 000,00 Kč Navýšení 5 756 121,00 Kč 3 903 396,00 Kč 68 %
313 Odbor přestupkových agend 15 100 000,00 Kč Pokles 10 128 000,00 Kč 5 100 166,37 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 1 880 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 736 785,00 Kč 69 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 220 476,00 Kč 312 261,00 Kč 142 %
528 Odbor sociálních věcí 82 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 134 774,74 Kč 110 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 345 000,00 Kč 367 461,00 Kč 107 %
741 Odbor finanční 482 540 074,00 Kč Pokles 435 682 670,31 Kč 287 632 985,54 Kč 66 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 635 656 243,97 Kč 386 079 799,51 Kč 61 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 086 000,00 Kč Navýšení 5 106 000,00 Kč 3 115 882,00 Kč 61 %
11 Návątěvnické centrum 10 612 697,00 Kč Pokles 9 354 593,00 Kč 4 397 666,77 Kč 47 %
18 Městská policie 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 14 272 927,14 Kč 54 %
19 Odbor organizační 36 789 421,00 Kč Pokles 33 166 421,00 Kč 13 309 411,85 Kč 40 %
29 ProSenior 14 255 100,00 Kč Navýšení 19 479 100,00 Kč 6 201 101,77 Kč 32 %
35 Odbor ľivotního prostředí 48 341 000,00 Kč Pokles 47 911 497,00 Kč 23 019 469,37 Kč 48 %
37 Odbor bytový 272 420 000,00 Kč Pokles 197 654 433,74 Kč 71 367 664,66 Kč 36 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 120 303,64 Kč 19 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 574 000,00 Kč 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč 1 895 000,00 Kč 343 658,04 Kč 18 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 28 251 000,00 Kč Pokles 26 809 080,00 Kč 12 534 752,10 Kč 47 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 6 934 000,00 Kč 6 934 000,00 Kč 160 855,10 Kč 2 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 15 368 677,00 Kč Pokles 15 068 677,00 Kč 7 765 039,65 Kč 52 %
210 Odbor dopravy 6 426 417,00 Kč Navýšení 6 507 417,00 Kč 3 896 147,75 Kč 60 %
313 Odbor přestupkových agend 112 000,00 Kč 112 000,00 Kč 33 098,00 Kč 30 %
317 Odbor správních agend 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 55 530 000,00 Kč Pokles 49 961 891,71 Kč 18 059 925,43 Kč 36 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 39 914 000,00 Kč Navýšení 42 149 525,65 Kč 21 821 840,54 Kč 52 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 21 842 140,00 Kč Navýšení 34 928 662,00 Kč 19 434 940,00 Kč 56 %
528 Odbor sociálních věcí 3 459 000,00 Kč Pokles 3 288 600,00 Kč 721 534,87 Kč 22 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 6 740 000,00 Kč 6 740 000,00 Kč 6 033 000,00 Kč 90 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 004 840,00 Kč 207 570,91 Kč 21 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 28 360 000,00 Kč Pokles 27 188 160,00 Kč 1 302 300,00 Kč 5 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 10 270 000,00 Kč Pokles 6 660 000,00 Kč 1 104 053,88 Kč 17 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 38 897 343,00 Kč Pokles 36 797 343,00 Kč 776 313,65 Kč 2 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 1 174 000,00 Kč 1 174 000,00 Kč 105 000,00 Kč 9 %
741 Odbor finanční 39 215 960,00 Kč Navýšení 52 889 424,88 Kč 32 265 740,91 Kč 61 %
919 Odbor kancelář vedení města 147 183 260,00 Kč Pokles 144 559 229,00 Kč 72 230 932,08 Kč 50 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 805 267 744,98 Kč 334 601 130,11 Kč 42 %