Pohled přes paragrafy 2020

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 505 375 500,76 Kč 158 327 361,58 Kč 31 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč 100 689 711,00 Kč 26 808 308,33 Kč 27 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč 1 807 861,00 Kč 574 554,49 Kč 32 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč 8 053 199,00 Kč 2 157 235,66 Kč 27 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč 74 122 301,00 Kč 17 382 227,86 Kč 23 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč 25 000 000,00 Kč 22 015 870,00 Kč 88 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč 185 716 630,00 Kč 51 480 438,54 Kč 28 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 808,20 Kč 10 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 16 055,24 Kč 321 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 4 885 381,24 Kč 38 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 285 768,88 Kč 44 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč 405 000,00 Kč 46 993,00 Kč 12 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 180,00 Kč 111 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 97 500,00 Kč 17 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč 8 666 000,00 Kč 2 064 385,00 Kč 24 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 623 637,99 Kč 42 %
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 3 398 412,02 Kč 28 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 337 419,37 Kč 3 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 14 057 037,00 Kč 33 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 7 764 246,75 Kč 3 546 496,75 Kč 46 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 397 500,00 Kč 392 000,00 Kč 99 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 0,00 Kč 1 576 500,00 Kč - - - -
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 6 473 352,01 Kč 6 473 352,01 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1031 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 71 754,00 Kč 4 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 71 754,00 Kč 7 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 71 754,00 Kč 7 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 600,00 Kč 51 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 600,00 Kč 56 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 600,00 Kč 112 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 600,00 Kč 112 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
11 Návątěvnické centrum 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 41 600,00 Kč 52 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 24 300,00 Kč 49 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 24 300,00 Kč 49 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 300,00 Kč 58 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 300,00 Kč 58 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč 689 530,00 Kč 651 826,00 Kč 95 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 689 530,00 Kč 689 530,00 Kč 651 826,00 Kč 95 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 689 530,00 Kč 689 530,00 Kč 651 826,00 Kč 95 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 43 000,00 Kč 130 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 14 400 000,00 Kč 14 400 000,00 Kč 1 021 987,32 Kč 7 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 100 000,00 Kč 14 100 000,00 Kč 953 079,66 Kč 7 %
0 0 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 541 679,66 Kč 21 %
313 Odbor přestupkových agend 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 541 679,66 Kč 21 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 410 500,00 Kč 4 %
313 Odbor přestupkových agend 11 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 410 500,00 Kč 4 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 900,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 900,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 68 907,66 Kč 23 %
313 Odbor přestupkových agend 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 68 907,66 Kč 23 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
2310 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 1 875 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 200,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 208 229,53 Kč 35 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 208 229,53 Kč 35 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 208 229,53 Kč 35 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 255 545,73 Kč 283 949,73 Kč 111 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 255 545,73 Kč 283 949,73 Kč 111 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč 0,00 Kč 21 400,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 21 400,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 102 192,66 Kč 102 192,66 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 102 192,66 Kč 102 192,66 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 386,21 Kč 52 390,21 Kč 115 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 45 386,21 Kč 52 390,21 Kč 115 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 453 247,82 Kč 453 247,82 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 453 247,82 Kč 453 247,82 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 269 272,07 Kč 269 272,07 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 269 272,07 Kč 269 272,07 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 040,00 Kč 102 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 040,00 Kč 102 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 040,00 Kč 102 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 040,00 Kč 102 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 212 389,22 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Navýšení 268 035,37 Kč 168 035,37 Kč 63 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 168 035,37 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 248 000,00 Kč Navýšení 6 780 595,15 Kč 3 089 881,36 Kč 46 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 248 000,00 Kč 6 248 000,00 Kč 2 557 286,21 Kč 41 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 007 144,58 Kč 40 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 007 144,58 Kč 40 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 550 141,63 Kč 44 %
37 Odbor bytový 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 550 141,63 Kč 44 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 13 664,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 664,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč 0,00 Kč 932,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 932,00 Kč - - - -
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč 0,00 Kč 6 800,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 800,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 4 232,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 4 232,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 61 526 650,00 Kč 61 526 650,00 Kč 17 203 595,65 Kč 28 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 669 600,00 Kč 25 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 669 600,00 Kč 25 %
37 Odbor bytový 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 669 600,00 Kč 25 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 16 259 334,65 Kč 32 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 16 076 834,65 Kč 32 %
37 Odbor bytový 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 16 076 834,65 Kč 32 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 137 129,30 Kč 34 %
518 Odbor bytový ORJ 037 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 137 129,30 Kč 34 %
37 Odbor bytový 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 137 129,30 Kč 34 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 137 531,70 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 137 531,70 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 137 531,70 Kč - - - -
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 20 959 146,00 Kč 20 959 146,00 Kč 4 074 551,52 Kč 19 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 1 101,10 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 101,10 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 460 407,00 Kč 17 460 407,00 Kč 3 979 205,52 Kč 23 %
0 0 7 407,00 Kč 7 407,00 Kč 5 390,00 Kč 73 %
19 Odbor organizační 7 405,00 Kč 7 405,00 Kč 5 390,00 Kč 73 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 2,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 60 500,00 Kč 7 %
37 Odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 60 500,00 Kč 7 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 150,00 Kč 18 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 150,00 Kč 18 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 3 810 237,52 Kč 24 %
37 Odbor bytový 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 3 810 237,52 Kč 24 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 928,00 Kč 42 %
37 Odbor bytový 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 928,00 Kč 42 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 288,30 Kč 11 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 288,30 Kč 11 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 288,30 Kč 11 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 91 956,60 Kč 34 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 57 000,00 Kč 21 %
19 Odbor organizační 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 57 000,00 Kč 21 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 34 646,60 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 34 646,60 Kč - - - -
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 208 739,00 Kč 3 208 739,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 3 208 739,00 Kč 3 208 739,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 17 512,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 17 512,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 17 512,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 345 000,00 Kč 337 042,42 Kč 98 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 34 942,42 Kč 78 %
528 Odbor sociálních věcí 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 34 942,42 Kč 78 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 806 778,00 Kč Navýšení 55 010 000,00 Kč 13 513 815,27 Kč 25 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 253 903,98 Kč 25 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 253 903,98 Kč 25 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 253 903,98 Kč 25 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 44 741,29 Kč 2 %
0 0 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 43 007,29 Kč 2 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 43 007,29 Kč 2 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 170,00 Kč 18 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 170,00 Kč 18 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 378 000,00 Kč 1 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 378 000,00 Kč 1 %
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 681 265,00 Kč 34 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 681 265,00 Kč 34 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 681 265,00 Kč 34 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 39,38 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 39,38 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 39,38 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 418 000,00 Kč 2 418 000,00 Kč 713 176,50 Kč 29 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 705 770,00 Kč 29 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 91 298,00 Kč 30 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 91 298,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 397 591,00 Kč 31 %
29 ProSenior 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 397 591,00 Kč 31 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 216 881,00 Kč 27 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 216 881,00 Kč 27 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 350,00 Kč 24 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 350,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 350,00 Kč 24 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 22 147,00 Kč 82 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 7 147,00 Kč 26 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 847,00 Kč 24 %
528 Odbor sociálních věcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 847,00 Kč 24 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 300,00 Kč 30 %
528 Odbor sociálních věcí 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 300,00 Kč 30 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 540,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 1 540,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 540,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč 706 000,00 Kč 114 042,00 Kč 16 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 114 042,00 Kč 18 %
0 0 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 81 800,00 Kč 16 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 81 800,00 Kč 16 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 32 042,00 Kč 21 %
18 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 32 042,00 Kč 21 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 800 500,00 Kč 800 500,00 Kč 238 589,08 Kč 30 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 83,00 Kč 17 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 83,00 Kč 17 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 83,00 Kč 17 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 112 701,00 Kč 25 %
0 0 450 000,00 Kč Pokles 446 000,00 Kč 106 801,00 Kč 24 %
313 Odbor přestupkových agend 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 89 501,00 Kč 26 %
317 Odbor správních agend 100 000,00 Kč Pokles 96 000,00 Kč 17 300,00 Kč 18 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 5 700,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 5 700,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 200,00 Kč 5 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 200,00 Kč 5 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 7 722,39 Kč 3 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 7 722,39 Kč 3 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 475,09 Kč 71 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 57 795,00 Kč 116 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 41 295,00 Kč 83 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 980,09 Kč 24 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 980,09 Kč 24 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 4 861,60 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 861,60 Kč - - - -
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 903,75 Kč 107 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 903,75 Kč 107 %
0 0 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 798,10 Kč 107 %
741 Odbor finanční 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 798,10 Kč 107 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 105,65 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 105,65 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,17 Kč - - - -
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,17 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,17 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 672 343,12 Kč 25 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 668 259,12 Kč 25 %
0 0 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
741 Odbor finanční 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 3 084,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 552,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 552,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 700 022 318,08 Kč 203 637 146,82 Kč 29 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 26 859,00 Kč 4 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 082,00 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 082,00 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 082,00 Kč 1 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 24 777,00 Kč 6 %
375 Odbor ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 24 777,00 Kč 6 %
35 Odbor ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 24 777,00 Kč 6 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč 481 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 757 000,00 Kč 757 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč 757 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč 757 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 1 454 000,00 Kč Navýšení 1 504 000,00 Kč 175 968,25 Kč 12 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 7 152,00 Kč 15 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 152,00 Kč 19 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 152,00 Kč 19 %
5168 0 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 832 000,00 Kč Navýšení 882 000,00 Kč 36 955,51 Kč 4 %
0 0 768 000,00 Kč Navýšení 818 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Navýšení 818 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 0 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 0 Věcné dary 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 26 860,74 Kč 6 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 26 860,74 Kč 6 %
11 Návątěvnické centrum 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 26 860,74 Kč 6 %
2143 Cestovní ruch 9 407 197,00 Kč 9 407 197,00 Kč 2 068 835,51 Kč 22 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 963 477,00 Kč 26 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 963 477,00 Kč 26 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 963 477,00 Kč 26 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 90 640,00 Kč 29 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 90 640,00 Kč 29 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 90 640,00 Kč 29 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč 930 000,00 Kč 247 111,00 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 930 000,00 Kč 930 000,00 Kč 247 111,00 Kč 27 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč 930 000,00 Kč 247 111,00 Kč 27 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 89 676,00 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 89 676,00 Kč 27 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 89 676,00 Kč 27 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 44 349,93 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 44 349,93 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 44 349,93 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 547 635,00 Kč 325 838,94 Kč 21 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 551 000,00 Kč Pokles 1 547 635,00 Kč 325 838,94 Kč 21 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 547 635,00 Kč 325 838,94 Kč 21 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 622,00 Kč 16 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 622,00 Kč 16 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 622,00 Kč 16 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 125,45 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 125,45 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 125,45 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč 1 287 697,00 Kč 115 639,44 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 287 697,00 Kč 1 287 697,00 Kč 115 639,44 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč 1 287 697,00 Kč 115 639,44 Kč 9 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 940,00 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 837,00 Kč 8 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 837,00 Kč 8 %
1101 Europe Direct 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 890,50 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 890,50 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 890,50 Kč 9 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 208,00 Kč 96 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 208,00 Kč 96 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 208,00 Kč 96 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
2212 Silnice 36 851 000,00 Kč 36 851 000,00 Kč 6 653 659,67 Kč 18 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 56 346,00 Kč 3 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 56 346,00 Kč 3 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 35 346,00 Kč 2 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 21 000,00 Kč 10 %
5171 Opravy a udržování 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 986,67 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 986,67 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 986,67 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 316 000,00 Kč 20 316 000,00 Kč 6 547 000,00 Kč 32 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 316 000,00 Kč 20 316 000,00 Kč 6 547 000,00 Kč 32 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 316 000,00 Kč 20 316 000,00 Kč 6 547 000,00 Kč 32 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 770 000,00 Kč 2 770 000,00 Kč 48 327,00 Kč 2 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5377 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 327,00 Kč 97 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 327,00 Kč 97 %
5378 Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 300 000,00 Kč Pokles 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5379 Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5390 Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 660 000,00 Kč Navýšení 19 673 160,00 Kč 340 025,80 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 29 970,00 Kč 1 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 10 080,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 080,00 Kč 5 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 16 190 000,00 Kč Navýšení 16 203 160,00 Kč 310 055,80 Kč 2 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5370 Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5371 Cykloboxy 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5373 Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
5374 Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 4 235,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 4 235,00 Kč 0 %
5393 Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 26 630,00 Kč 7 000,00 Kč 26 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 26 630,00 Kč 7 000,00 Kč 26 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5431 Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 233 000,00 Kč 116 498,80 Kč 50 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Navýšení 233 000,00 Kč 116 498,80 Kč 50 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 27 504,14 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 12 504,14 Kč 14 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 12 504,14 Kč 14 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 12 504,14 Kč 14 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5422 Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 57 176,00 Kč 32 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 0 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 176,00 Kč 17 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 176,00 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč 0,00 Kč 71 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč 0,00 Kč 71 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 71 000,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 71 000,00 Kč - - - -
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč 6 350 417,00 Kč 1 957 440,25 Kč 31 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 238 000,00 Kč 5 238 000,00 Kč 1 679 336,00 Kč 32 %
384 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč 5 238 000,00 Kč 1 679 336,00 Kč 32 %
210 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč 5 238 000,00 Kč 1 679 336,00 Kč 32 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 278 104,25 Kč 25 %
384 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 278 104,25 Kč 25 %
210 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 278 104,25 Kč 25 %
2293 2293 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
2310 Pitná voda 645 000,00 Kč 645 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5380 Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 792 360,75 Kč 2 792 360,75 Kč 266 449,54 Kč 10 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 45 639,33 Kč 27 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 45 639,33 Kč 27 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 45 639,33 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 672 500,00 Kč Navýšení 972 500,00 Kč 131 660,63 Kč 14 %
0 0 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 60 288,93 Kč 25 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 60 288,93 Kč 25 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 430 000,00 Kč Navýšení 730 000,00 Kč 71 371,70 Kč 10 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Navýšení 730 000,00 Kč 71 371,70 Kč 10 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 80 769,00 Kč 16 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 800 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 80 769,00 Kč 16 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 800 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 80 769,00 Kč 16 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 3 782,58 Kč 29 %
741 Odbor finanční 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 3 782,58 Kč 29 %
6121 Budovy, haly a stavby 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 4 598,00 Kč 1 %
5410 Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4 598,00 Kč 1 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4 598,00 Kč 1 %
5430 Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5412 Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 400,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 400,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 11 478 440,00 Kč Navýšení 11 556 356,00 Kč 2 243 440,00 Kč 19 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 518 000,00 Kč Navýšení 7 595 916,00 Kč 2 028 000,00 Kč 27 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 1 955 000,00 Kč 1 955 000,00 Kč 672 000,00 Kč 34 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 955 000,00 Kč 1 955 000,00 Kč 672 000,00 Kč 34 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 331 000,00 Kč Navýšení 3 408 916,00 Kč 796 000,00 Kč 23 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 331 000,00 Kč Navýšení 3 408 916,00 Kč 796 000,00 Kč 23 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 232 000,00 Kč 2 232 000,00 Kč 560 000,00 Kč 25 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 232 000,00 Kč 2 232 000,00 Kč 560 000,00 Kč 25 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 745 000,00 Kč 3 745 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 40 109 000,00 Kč Navýšení 40 485 198,73 Kč 6 818 298,73 Kč 17 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 89 500,00 Kč 89 500,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
400 Rezerva pro Z© 89 500,00 Kč 89 500,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 89 500,00 Kč 89 500,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
400 Rezerva pro Z© 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 136 000,00 Kč 30 136 000,00 Kč 6 460 000,00 Kč 21 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 199 000,00 Kč 7 199 000,00 Kč 2 308 000,00 Kč 32 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 7 199 000,00 Kč 7 199 000,00 Kč 2 308 000,00 Kč 32 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 241 000,00 Kč 4 241 000,00 Kč 1 412 000,00 Kč 33 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 4 241 000,00 Kč 4 241 000,00 Kč 1 412 000,00 Kč 33 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 5 284 000,00 Kč 5 284 000,00 Kč 1 144 000,00 Kč 22 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 284 000,00 Kč 5 284 000,00 Kč 1 144 000,00 Kč 22 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 13 412 000,00 Kč 13 412 000,00 Kč 1 596 000,00 Kč 12 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 13 412 000,00 Kč 13 412 000,00 Kč 1 596 000,00 Kč 12 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 297 000,00 Kč Navýšení 9 647 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 640 000,00 Kč Navýšení 990 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 640 000,00 Kč Navýšení 990 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 8 270 000,00 Kč 8 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 8 270 000,00 Kč 8 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 387 000,00 Kč 387 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 387 000,00 Kč 387 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč 404 000,00 Kč 309 040,00 Kč 76 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 514 000,00 Kč 1 514 000,00 Kč 576 000,00 Kč 38 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 514 000,00 Kč 1 514 000,00 Kč 576 000,00 Kč 38 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 514 000,00 Kč 1 514 000,00 Kč 576 000,00 Kč 38 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč 13 652 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 27 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 092 000,00 Kč 13 092 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 28 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 092 000,00 Kč 13 092 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 28 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 13 092 000,00 Kč 13 092 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 28 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 778 000,00 Kč Navýšení 888 000,00 Kč 733 000,00 Kč 83 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 9 000,00 Kč 31 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 9 000,00 Kč 31 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 9 000,00 Kč 31 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 743 000,00 Kč Navýšení 853 000,00 Kč 718 000,00 Kč 84 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 88 000,00 Kč 78 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 88 000,00 Kč 78 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 005 000,00 Kč 1 005 000,00 Kč 201 159,43 Kč 20 %
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 344,06 Kč 9 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 344,06 Kč 9 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 344,06 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 8 445,00 Kč 4 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 8 445,00 Kč 4 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 8 445,00 Kč 4 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
5169 Nákup ostatních služeb 595 000,00 Kč 595 000,00 Kč 180 370,37 Kč 30 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 180 370,37 Kč 31 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 180 370,37 Kč 31 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 872 000,00 Kč Navýšení 1 372 000,00 Kč 500 000,00 Kč 36 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 500 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 50 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
5171 Opravy a udržování 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 320 000,00 Kč 2 320 000,00 Kč 351 834,70 Kč 15 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 341 946,00 Kč 16 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 341 946,00 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 6 013,70 Kč 4 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 6 013,70 Kč 4 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 6 013,70 Kč 4 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 %
513 Městský rozhlas 0,00 Kč Navýšení 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 609 000,00 Kč Navýšení 24 610 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 28 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 317 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 29 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 317 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 29 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 317 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 29 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 378 500,00 Kč 378 500,00 Kč 189 090,79 Kč 50 %
5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 050,00 Kč 12 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 050,00 Kč 30 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 050,00 Kč 30 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč 8 332,79 Kč 16 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 8 332,79 Kč 23 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 8 332,79 Kč 23 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 16 708,00 Kč 13 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 13 765,00 Kč 20 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 13 765,00 Kč 20 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2 943,00 Kč 5 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2 943,00 Kč 5 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 85 713 000,00 Kč Navýšení 88 719 650,74 Kč 11 802 700,08 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 950 000,00 Kč 2 950 000,00 Kč 217 170,80 Kč 7 %
515 Bazén NJ 2 450 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 450 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 0,00 Kč 0 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30 150 000,00 Kč Navýšení 30 750 000,00 Kč 11 547 848,53 Kč 38 %
515 Bazén NJ 20 700 000,00 Kč Navýšení 21 300 000,00 Kč 8 105 000,00 Kč 38 %
37 Odbor bytový 20 700 000,00 Kč Navýšení 21 300 000,00 Kč 8 105 000,00 Kč 38 %
522 Zimní stadion NJ 9 450 000,00 Kč 9 450 000,00 Kč 3 442 848,53 Kč 36 %
37 Odbor bytový 9 450 000,00 Kč 9 450 000,00 Kč 3 442 848,53 Kč 36 %
6121 Budovy, haly a stavby 52 600 000,00 Kč Pokles 52 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 52 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
515 Bazén NJ 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 52 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 52 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 782 200,00 Kč Navýšení 31 718 222,00 Kč 14 195 982,41 Kč 45 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 23 782,41 Kč 95 %
410 Tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 23 782,41 Kč 95 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 23 782,41 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 17 683 200,00 Kč Navýšení 18 133 200,00 Kč 14 153 200,00 Kč 78 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 771 500,00 Kč 98 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 771 500,00 Kč 98 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 30 700,00 Kč 30 700,00 Kč 30 700,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 30 700,00 Kč 30 700,00 Kč 30 700,00 Kč 100 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 2 860 000,00 Kč 43 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 2 860 000,00 Kč 43 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 30 000,00 Kč 38 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 30 000,00 Kč 38 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 123 000,00 Kč 1 123 000,00 Kč 313 623,16 Kč 28 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 283 000,00 Kč 283 000,00 Kč 263 000,00 Kč 93 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 8 000,00 Kč 29 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 8 000,00 Kč 29 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 623,16 Kč 14 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 623,16 Kč 14 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 623,16 Kč 14 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 331 000,00 Kč 331 000,00 Kč 291 000,00 Kč 88 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 331 000,00 Kč 331 000,00 Kč 291 000,00 Kč 88 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 235 000,00 Kč 92 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 235 000,00 Kč 92 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
3521 Fakultní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 49 543 000,00 Kč 49 543 000,00 Kč 9 787 700,81 Kč 20 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 600,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 600,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 600,00 Kč 26 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 291,00 Kč 36 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 291,00 Kč 36 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 291,00 Kč 36 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 646,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 646,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 646,00 Kč 26 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 136,00 Kč 11 %
518 Odbor bytový ORJ 037 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 136,00 Kč 11 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 136,00 Kč 11 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 1 715 365,16 Kč 27 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 1 715 365,16 Kč 27 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 1 715 365,16 Kč 27 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 4 203 788,68 Kč 30 %
518 Odbor bytový ORJ 037 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 4 203 788,68 Kč 30 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 4 203 788,68 Kč 30 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 223 054,54 Kč 14 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 223 054,54 Kč 14 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 223 054,54 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 850 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 488 493,12 Kč 17 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 800 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 488 493,12 Kč 17 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 488 493,12 Kč 17 %
7518 Dům sester 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 19 750 000,00 Kč Pokles 19 743 365,00 Kč 2 939 993,48 Kč 15 %
518 Odbor bytový ORJ 037 19 650 000,00 Kč Pokles 19 643 365,00 Kč 2 939 993,48 Kč 15 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 19 643 365,00 Kč 2 939 993,48 Kč 15 %
7518 Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 274,00 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 274,00 Kč 20 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 274,00 Kč 20 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 483 000,00 Kč 4 483 000,00 Kč 106 480,00 Kč 2 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7518 Dům sester 2 783 000,00 Kč 2 783 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 783 000,00 Kč 2 783 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 107 155 343,00 Kč Pokles 93 667 321,00 Kč 4 396 685,62 Kč 5 %
5021 Ostatní osobní výdaje 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 122 740,00 Kč 26 %
518 Odbor bytový ORJ 037 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 122 740,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 122 740,00 Kč 26 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 591,00 Kč 17 %
518 Odbor bytový ORJ 037 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 591,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 591,00 Kč 17 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 657,00 Kč 19 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 657,00 Kč 19 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 657,00 Kč 19 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %