Pohled přes paragrafy 2020

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 507 951 974,87 Kč 521 999 983,49 Kč 103 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč Pokles 80 689 711,00 Kč 86 117 438,81 Kč 107 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč Pokles 328 668,60 Kč 328 668,60 Kč 100 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč Navýšení 8 754 180,00 Kč 8 754 180,00 Kč 100 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 830 120,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 16 693 563,56 Kč 16 693 563,56 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 665 406,00 Kč 665 406,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 744 193,62 Kč 8 744 193,62 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 35 446 584,35 Kč 35 446 584,35 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Pokles 354 100,00 Kč 354 100,00 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
1031 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč Pokles 1 238 668,00 Kč 575 389,00 Kč 46 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč Pokles 588 668,00 Kč 575 389,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000 000,00 Kč Pokles 588 668,00 Kč 575 389,00 Kč 98 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 21 372,00 Kč 142 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 12 500,00 Kč 125 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 872,00 Kč 177 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 872,00 Kč 177 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
11 Návątěvnické centrum 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 122 900,00 Kč 166 500,00 Kč 135 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 92 900,00 Kč 122 200,00 Kč 132 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 50 000,00 Kč Navýšení 92 900,00 Kč 122 200,00 Kč 132 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 44 300,00 Kč 148 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 44 300,00 Kč 148 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč Navýšení 739 591,71 Kč 747 027,62 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 689 530,00 Kč Navýšení 739 591,71 Kč 747 027,62 Kč 101 %
0 0 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 163,00 Kč 101 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 163,00 Kč 101 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 185 251,63 Kč 185 251,63 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 14 400 000,00 Kč Pokles 9 400 000,00 Kč 8 943 542,23 Kč 95 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 100 000,00 Kč Pokles 9 100 000,00 Kč 8 720 617,05 Kč 96 %
0 0 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 822 335,70 Kč 70 %
313 Odbor přestupkových agend 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 822 335,70 Kč 70 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 6 441 820,37 Kč 99 %
313 Odbor přestupkových agend 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 6 441 820,37 Kč 99 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 447 860,98 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 447 860,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 600,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 8 600,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 222 925,18 Kč 74 %
313 Odbor přestupkových agend 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 222 925,18 Kč 74 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
2310 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 2 268 950,00 Kč 2 269 051,00 Kč 100 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200,00 Kč 200,00 Kč 301,00 Kč 150 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 200,00 Kč 200,00 Kč 301,00 Kč 150 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 2 268 750,00 Kč 2 268 750,00 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 2 268 750,00 Kč 2 268 750,00 Kč 100 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč Navýšení 832 918,12 Kč 832 918,12 Kč 100 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč Navýšení 832 918,12 Kč 832 918,12 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 000,00 Kč Navýšení 832 918,12 Kč 832 918,12 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 480 966,59 Kč 480 966,59 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 480 966,59 Kč 480 966,59 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 676 251,26 Kč 676 251,26 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 676 251,26 Kč 676 251,26 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Navýšení 219 589,22 Kč 219 589,22 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 248 000,00 Kč Pokles 5 730 595,15 Kč 4 849 991,92 Kč 85 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 248 000,00 Kč Pokles 5 198 000,00 Kč 4 287 396,77 Kč 82 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
37 Odbor bytový 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 291 161,00 Kč 291 161,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 291 161,00 Kč 291 161,00 Kč 100 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 277 497,00 Kč 277 497,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 277 497,00 Kč 277 497,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 61 526 650,00 Kč Pokles 56 131 748,70 Kč 56 414 215,07 Kč 101 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
37 Odbor bytový 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 941 650,00 Kč Navýšení 52 750 593,00 Kč 53 030 093,66 Kč 101 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 50 941 650,00 Kč Navýšení 52 750 593,00 Kč 52 626 768,66 Kč 100 %
37 Odbor bytový 50 941 650,00 Kč Navýšení 52 750 593,00 Kč 52 626 768,66 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 393 012,86 Kč 98 %
518 Odbor bytový ORJ 037 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 393 012,86 Kč 98 %
37 Odbor bytový 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 393 012,86 Kč 98 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 182 668,55 Kč 125 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 182 668,55 Kč 125 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 182 668,55 Kč 125 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 7 500 000,00 Kč Pokles 150 200,00 Kč 150 200,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 7 500 000,00 Kč Pokles 150 200,00 Kč 150 200,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 20 959 146,00 Kč Navýšení 24 671 763,84 Kč 24 857 291,74 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 460 407,00 Kč Navýšení 17 639 208,02 Kč 17 479 253,24 Kč 99 %
0 0 7 407,00 Kč Navýšení 1 586 208,02 Kč 1 649 520,11 Kč 104 %
19 Odbor organizační 7 405,00 Kč Navýšení 1 586 206,02 Kč 1 595 433,22 Kč 101 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 54 086,89 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 2,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 381 804,15 Kč 117 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 381 804,15 Kč 117 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 72 453,68 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 72 453,68 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 150,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 150,00 Kč 43 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 14 336 755,30 Kč 98 %
37 Odbor bytový 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 14 336 755,30 Kč 98 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 197 995,00 Kč 82 %
37 Odbor bytový 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 197 995,00 Kč 82 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč Navýšení 6 762 555,82 Kč 6 765 727,10 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 3 847,98 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 3 847,98 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč Navýšení 6 762 555,82 Kč 6 761 879,12 Kč 100 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč Navýšení 6 762 555,82 Kč 6 761 879,12 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 280 076,60 Kč 104 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
19 Odbor organizační 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 60 306,60 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 60 306,60 Kč - - - -
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 208 739,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 3 208 739,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
3632 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 347 100,00 Kč 458 840,19 Kč 132 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 156 740,19 Kč 348 %
528 Odbor sociálních věcí 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 156 740,19 Kč 348 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 806 778,00 Kč Pokles 24 160 600,00 Kč 15 468 040,46 Kč 64 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 119 916,15 Kč 56 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 8 788,33 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 50 600,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 50 600,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 255,00 Kč 106 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 255,00 Kč 106 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 619 479,00 Kč 2 619 479,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 619 479,00 Kč 2 619 479,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 619 479,00 Kč 2 619 479,00 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč 150 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 418 000,00 Kč Navýšení 2 461 157,00 Kč 2 477 387,50 Kč 101 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 381 953,00 Kč 99 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 177 896,00 Kč 91 %
29 ProSenior 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 177 896,00 Kč 91 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 49 221,00 Kč 273 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 49 221,00 Kč 273 %
37 Odbor bytový 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 49 221,00 Kč 273 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 33 088,00 Kč 165 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 18 088,00 Kč 90 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
528 Odbor sociálních věcí 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 664,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 5 664,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 664,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 485 823,69 Kč 80 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 485 240,69 Kč 88 %
0 0 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 403 600,00 Kč 101 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 403 600,00 Kč 101 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 81 440,69 Kč 54 %
18 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 81 440,69 Kč 54 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
6171 Činnost místní správy 800 500,00 Kč Navýšení 924 837,00 Kč 802 331,42 Kč 87 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 427 614,93 Kč 102 %
0 0 450 000,00 Kč Pokles 416 000,00 Kč 386 058,83 Kč 93 %
313 Odbor přestupkových agend 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 315 158,83 Kč 90 %
317 Odbor správních agend 100 000,00 Kč Pokles 66 000,00 Kč 70 900,00 Kč 107 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 15 700,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 15 700,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 500,00 Kč 12 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 500,00 Kč 12 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 159 258,50 Kč 159 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 106 489,09 Kč 213 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 499,50 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 83 989,59 Kč 168 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 069,41 Kč 102 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 069,41 Kč 102 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 517,60 Kč 105 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 517,60 Kč 105 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 351 621,23 Kč 106 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 %
741 Odbor finanční 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 697 894,00 Kč Navýšení 2 735 316,36 Kč 2 747 792,36 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč Pokles 2 697 893,36 Kč 2 697 893,36 Kč 100 %
0 0 0,64 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,64 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
741 Odbor finanční 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
741 Odbor finanční 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 176,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 423,00 Kč 2 723,00 Kč 112 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 423,00 Kč 2 723,00 Kč 112 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 666 197 337,27 Kč 670 125 439,42 Kč 101 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 532 960,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
375 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
375 Odbor ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč Navýšení 576 070,00 Kč 246 263,75 Kč 43 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
375 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
375 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 744 500,64 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
375 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
375 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
374 374 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
2141 Vnitřní obchod 1 454 000,00 Kč Navýšení 2 923 800,00 Kč 2 797 959,26 Kč 96 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 000,00 Kč Pokles 29 278,99 Kč 19 259,16 Kč 66 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
5168 0 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 832 000,00 Kč Pokles 125 000,00 Kč 52 313,01 Kč 42 %
0 0 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 0 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 0 Věcné dary 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 1 634 477,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 634 477,00 Kč - - - -
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 1 634 477,00 Kč - - - -
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 364 919,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 364 919,00 Kč - - - -
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 364 919,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 406 300,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 406 300,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 406 300,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
2143 Cestovní ruch 9 407 197,00 Kč Pokles 8 394 683,37 Kč 7 750 563,73 Kč 92 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč Pokles 7 863,00 Kč 6 466,55 Kč 82 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 466,55 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 466,55 Kč 65 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 137,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
1101 Europe Direct 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 553,64 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
2212 Silnice 36 851 000,00 Kč Pokles 30 201 945,50 Kč 29 015 557,99 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč Pokles 597 360,00 Kč 337 498,00 Kč 56 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 2 200 000,00 Kč Pokles 597 360,00 Kč 337 498,00 Kč 56 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč Pokles 397 360,00 Kč 183 659,00 Kč 46 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 153 839,00 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 6 500 000,00 Kč Pokles 4 570 000,00 Kč 4 351 451,09 Kč 95 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 6 500 000,00 Kč Pokles 4 570 000,00 Kč 4 351 451,09 Kč 95 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 330 015,42 Kč 66 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč Pokles 4 070 000,00 Kč 4 021 435,67 Kč 99 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 316 000,00 Kč Navýšení 20 781 875,00 Kč 20 781 875,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 316 000,00 Kč Navýšení 20 781 875,00 Kč 20 781 875,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 316 000,00 Kč Navýšení 20 781 875,00 Kč 20 781 875,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 770 000,00 Kč Pokles 1 835 875,00 Kč 1 167 898,40 Kč 64 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 61 000,00 Kč 16 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 61 000,00 Kč 16 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
5377 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
5378 Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5379 Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
5390 Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
5414 Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
5428 5428 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 215 380,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 215 380,00 Kč 100 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 353 715,90 Kč 88 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 353 715,90 Kč 88 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 025 000,00 Kč Pokles 2 347 795,50 Kč 2 347 795,50 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 5 025 000,00 Kč Pokles 2 347 795,50 Kč 2 347 795,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 5 025 000,00 Kč Pokles 2 347 795,50 Kč 2 347 795,50 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 660 000,00 Kč Pokles 7 378 051,00 Kč 6 353 238,66 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 66 273,00 Kč 33 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 66 273,00 Kč 33 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 66 273,00 Kč 33 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč Pokles 2 400 000,00 Kč 2 227 090,80 Kč 93 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 3 200 000,00 Kč Pokles 2 400 000,00 Kč 2 227 090,80 Kč 93 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 102 651,01 Kč 51 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč Pokles 2 200 000,00 Kč 2 124 439,79 Kč 97 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 16 190 000,00 Kč Pokles 4 705 351,00 Kč 4 007 174,86 Kč 85 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč Pokles 446 913,50 Kč 446 913,50 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč Pokles 446 913,50 Kč 446 913,50 Kč 100 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5370 Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5371 Cykloboxy 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5372 Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5373 Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč Pokles 50 642,00 Kč 50 642,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč Pokles 50 642,00 Kč 50 642,00 Kč 100 %
5374 Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 120 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 100 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 729 583,86 Kč 93 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 729 583,86 Kč 93 %
5393 Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč Pokles 224 455,00 Kč 224 455,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 10 000 000,00 Kč Pokles 224 455,00 Kč 224 455,00 Kč 100 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5431 Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 689 765,06 Kč 574 995,42 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 539 765,06 Kč 539 765,06 Kč 100 %
5398 Bus zastávka U partyzána 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5407 Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5422 Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 98 248,00 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 0 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
210 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 6 160 417,00 Kč 99 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 5 038 000,00 Kč 99 %
384 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 5 038 000,00 Kč 99 %
210 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 5 038 000,00 Kč 99 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
2310 Pitná voda 645 000,00 Kč Pokles 542 580,00 Kč 320 954,55 Kč 59 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Kč Pokles 355 000,00 Kč 197 230,00 Kč 56 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 380 000,00 Kč Pokles 355 000,00 Kč 197 230,00 Kč 56 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 380 000,00 Kč Pokles 355 000,00 Kč 197 230,00 Kč 56 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 117 724,55 Kč 94 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 100 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 117 724,55 Kč 94 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 117 724,55 Kč 94 %
6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 Kč Pokles 47 580,00 Kč 6 000,00 Kč 13 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5380 Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 792 360,75 Kč Pokles 2 624 179,47 Kč 2 227 478,72 Kč 85 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč Navýšení 176 604,36 Kč 176 604,36 Kč 100 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 170 000,00 Kč Navýšení 176 604,36 Kč 176 604,36 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč Navýšení 176 604,36 Kč 176 604,36 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 672 500,00 Kč Navýšení 966 100,00 Kč 948 634,92 Kč 98 %
0 0 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 430 000,00 Kč Navýšení 723 600,00 Kč 707 479,20 Kč 98 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Navýšení 723 600,00 Kč 707 479,20 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Navýšení 973 395,64 Kč 659 159,96 Kč 68 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 800 000,00 Kč Navýšení 973 395,64 Kč 659 159,96 Kč 68 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 800 000,00 Kč Navýšení 973 395,64 Kč 659 159,96 Kč 68 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 12 860,76 Kč 100 %
741 Odbor finanční 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 12 860,76 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 850 000,00 Kč Pokles 434 418,72 Kč 369 418,72 Kč 85 %
5410 Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
5430 Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5434 5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9387 Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5412 Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 400,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 400,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 11 478 440,00 Kč Navýšení 12 424 494,62 Kč 12 393 728,62 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 184 674,00 Kč 86 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 184 674,00 Kč 86 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 184 674,00 Kč 86 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 518 000,00 Kč Navýšení 7 829 266,62 Kč 7 829 266,62 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 162 300,00 Kč 2 162 300,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 162 300,00 Kč 2 162 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 331 000,00 Kč Navýšení 3 470 966,62 Kč 3 470 966,62 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 331 000,00 Kč Navýšení 3 470 966,62 Kč 3 470 966,62 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 232 000,00 Kč Pokles 2 196 000,00 Kč 2 196 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 232 000,00 Kč Pokles 2 196 000,00 Kč 2 196 000,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 116 161,00 Kč 1 116 161,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 503 130,00 Kč 503 130,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 503 130,00 Kč 503 130,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 613 031,00 Kč 613 031,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 613 031,00 Kč 613 031,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 745 000,00 Kč Pokles 3 263 627,00 Kč 3 263 627,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 600 000,00 Kč Pokles 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 600 000,00 Kč Pokles 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 40 109 000,00 Kč Pokles 38 562 770,75 Kč 38 501 624,88 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 89 500,00 Kč Pokles 61 197,64 Kč 58 670,00 Kč 96 %
400 Rezerva pro Z© 89 500,00 Kč Pokles 61 197,64 Kč 58 670,00 Kč 96 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 89 500,00 Kč Pokles 61 197,64 Kč 58 670,00 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
400 Rezerva pro Z© 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 2 500,00 Kč Navýšení 4 618,23 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 2 500,00 Kč Navýšení 4 618,23 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 500,00 Kč Navýšení 4 618,23 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 136 000,00 Kč Pokles 28 139 640,63 Kč 28 139 640,63 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 199 000,00 Kč Pokles 6 929 000,00 Kč 6 929 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 7 199 000,00 Kč Pokles 6 929 000,00 Kč 6 929 000,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 241 000,00 Kč Navýšení 4 414 640,63 Kč 4 414 640,63 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 4 241 000,00 Kč Navýšení 4 414 640,63 Kč 4 414 640,63 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 5 284 000,00 Kč Pokles 3 484 000,00 Kč 3 484 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 284 000,00 Kč Pokles 3 484 000,00 Kč 3 484 000,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 13 312 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 13 312 000,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 5 019 078,93 Kč 5 019 078,93 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 97 665,75 Kč 97 665,75 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 97 665,75 Kč 97 665,75 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 836 064,43 Kč 3 836 064,43 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 3 836 064,43 Kč 3 836 064,43 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 085 348,75 Kč 1 085 348,75 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 1 085 348,75 Kč 1 085 348,75 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 27 435,84 Kč 27 435,84 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 237,11 Kč 1 237,11 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 237,11 Kč 1 237,11 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 297 000,00 Kč Pokles 3 730 472,00 Kč 3 730 472,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 8 270 000,00 Kč Pokles 2 515 278,77 Kč 2 515 278,77 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 8 270 000,00 Kč Pokles 2 515 278,77 Kč 2 515 278,77 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 387 000,00 Kč Pokles 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 387 000,00 Kč Pokles 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 196 327,48 Kč 1 196 327,48 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 196 327,48 Kč 1 196 327,48 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 1 196 327,48 Kč 1 196 327,48 Kč 100 %
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč 404 000,00 Kč 328 616,68 Kč 81 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3133 Dětské domovy 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 092 000,00 Kč Pokles 11 524 289,04 Kč 11 524 289,04 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 092 000,00 Kč Pokles 11 524 289,04 Kč 11 524 289,04 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 13 092 000,00 Kč Pokles 11 524 289,04 Kč 11 524 289,04 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 778 000,00 Kč Pokles 758 000,00 Kč 668 000,00 Kč 88 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 29 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 29 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 29 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 668 000,00 Kč 90 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 38 000,00 Kč 34 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 38 000,00 Kč 34 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 005 000,00 Kč Pokles 541 000,00 Kč 408 748,17 Kč 76 %
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 76 335,29 Kč 53 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 76 335,29 Kč 53 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 225 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 76 335,29 Kč 53 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 6 930,00 Kč 53 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 6 930,00 Kč 53 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 6 930,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 595 000,00 Kč Pokles 368 000,00 Kč 315 746,74 Kč 86 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč Pokles 360 000,00 Kč 315 746,74 Kč 88 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 580 000,00 Kč Pokles 360 000,00 Kč 315 746,74 Kč 88 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 872 000,00 Kč Navýšení 1 310 113,84 Kč 1 297 057,84 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 540,00 Kč 540,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
2380 Památková péče 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč Navýšení 119 972,00 Kč 106 916,00 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
2380 Památková péče 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 500 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 126 000,00 Kč Pokles 26 000,00 Kč 14 624,26 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 624,26 Kč 6 %
5171 Opravy a udržování 116 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 14 000,00 Kč 88 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 116 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 14 000,00 Kč 88 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 116 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 14 000,00 Kč 88 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 591,00 Kč 71 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 591,00 Kč 71 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 591,00 Kč 71 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 591,00 Kč 71 %
3341 Rozhlas a televize 2 320 000,00 Kč 2 320 000,00 Kč 1 930 557,21 Kč 83 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 %
513 Městský rozhlas 0,00 Kč Navýšení 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 609 000,00 Kč Navýšení 25 510 829,24 Kč 25 488 829,24 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24 316 000,00 Kč Pokles 21 894 223,60 Kč 21 894 223,60 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 24 316 000,00 Kč Pokles 21 894 223,60 Kč 21 894 223,60 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 24 316 000,00 Kč Pokles 21 894 223,60 Kč 21 894 223,60 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 267 000,00 Kč Pokles 86 268,00 Kč 86 268,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 267 000,00 Kč Pokles 86 268,00 Kč 86 268,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 267 000,00 Kč Pokles 86 268,00 Kč 86 268,00 Kč 100 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 378 500,00 Kč Navýšení 478 500,00 Kč 416 546,91 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 980,00 Kč 52 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 200,00 Kč 92 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 200,00 Kč 92 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 080,00 Kč 14 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 080,00 Kč 14 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč 33 872,57 Kč 65 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 125 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 208 694,34 Kč 93 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 94 978,00 Kč 95 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 94 978,00 Kč 95 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 55 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 113 716,34 Kč 91 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 55 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 113 716,34 Kč 91 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 85 713 000,00 Kč Navýšení 94 118 698,75 Kč 93 660 402,59 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 77 177,09 Kč 77 177,09 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 72 089,09 Kč 72 089,09 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 5 088,00 Kč 5 088,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 950 000,00 Kč Pokles 930 809,00 Kč 740 551,46 Kč 80 %
515 Bazén NJ 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč