Pohled přes paragrafy 2020

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 508 959 064,79 Kč 468 701 256,99 Kč 92 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč Pokles 80 689 711,00 Kč 76 722 725,14 Kč 95 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 695 764,38 Kč 72 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 7 264 656,45 Kč 120 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 47 154 938,93 Kč 81 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 148 037 922,49 Kč 93 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 107 122,60 Kč 109 053,70 Kč 102 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 25 055,24 Kč 28 055,24 Kč 112 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 268 458,42 Kč 94 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 627 719,32 Kč 97 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč Pokles 305 000,00 Kč 244 321,40 Kč 80 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 135 998,00 Kč 138 658,00 Kč 102 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 380 600,00 Kč 66 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 12 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč Pokles 7 466 000,00 Kč 7 938 065,00 Kč 106 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 236 272,40 Kč 149 %
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 9 887 933,64 Kč 124 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 8 852 866,50 Kč 74 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 776 000,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 38 933 295,00 Kč 92 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 19 379 188,88 Kč 13 067 439,88 Kč 67 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 397 500,00 Kč 665 406,00 Kč 167 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 394 967,00 Kč 8 735 561,25 Kč 104 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 1 018 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 31 954 106,01 Kč 31 954 106,01 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 614 100,00 Kč 354 100,00 Kč 10 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 373 423,69 Kč 62 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 372 840,69 Kč 68 %
0 0 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 295 400,00 Kč 74 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 295 400,00 Kč 74 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 77 240,69 Kč 51 %
18 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 77 240,69 Kč 51 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 14 400 000,00 Kč Pokles 9 400 000,00 Kč 8 026 938,00 Kč 85 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 100 000,00 Kč Pokles 9 100 000,00 Kč 7 821 922,89 Kč 86 %
0 0 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 674 150,43 Kč 64 %
313 Odbor přestupkových agend 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 674 150,43 Kč 64 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 5 783 716,48 Kč 89 %
313 Odbor přestupkových agend 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 5 783 716,48 Kč 89 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 355 655,98 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 355 655,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 205 015,11 Kč 68 %
313 Odbor přestupkových agend 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 205 015,11 Kč 68 %
3612 Bytové hospodářství 61 526 650,00 Kč Navýšení 61 672 605,70 Kč 51 111 715,06 Kč 83 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 439 072,00 Kč 91 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 439 072,00 Kč 91 %
37 Odbor bytový 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 439 072,00 Kč 91 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 48 013 305,76 Kč 94 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 47 609 980,76 Kč 93 %
37 Odbor bytový 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 47 609 980,76 Kč 93 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 331 032,49 Kč 83 %
518 Odbor bytový ORJ 037 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 331 032,49 Kč 83 %
37 Odbor bytový 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 331 032,49 Kč 83 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 178 104,81 Kč 122 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 178 104,81 Kč 122 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 178 104,81 Kč 122 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 150 200,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 150 200,00 Kč 2 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 476 221,12 Kč 93 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 476 221,12 Kč 93 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 476 221,12 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 476 221,12 Kč 93 %
6171 Činnost místní správy 800 500,00 Kč Pokles 780 500,00 Kč 703 678,70 Kč 90 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 209,00 Kč 42 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 209,00 Kč 42 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 209,00 Kč 42 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 372 563,93 Kč 89 %
0 0 450 000,00 Kč Pokles 416 000,00 Kč 352 867,83 Kč 85 %
313 Odbor přestupkových agend 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 289 767,83 Kč 83 %
317 Odbor správních agend 100 000,00 Kč Pokles 66 000,00 Kč 63 100,00 Kč 96 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 400,00 Kč 10 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 400,00 Kč 10 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 149 738,39 Kč 60 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 149 738,39 Kč 60 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 149 523,78 Kč 150 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 103 797,66 Kč 208 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 999,50 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 81 798,16 Kč 164 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 026,12 Kč 88 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 026,12 Kč 88 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 797,60 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 797,60 Kč 98 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 806 778,00 Kč Pokles 24 160 600,00 Kč 15 234 328,69 Kč 63 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 945 306,71 Kč 47 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 936 518,38 Kč 47 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 8 788,33 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 50 600,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 50 600,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 355,00 Kč 88 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 355,00 Kč 88 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 114 434,70 Kč 17 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 114 434,70 Kč 17 %
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 20 959 146,00 Kč Navýšení 21 137 947,02 Kč 21 897 983,93 Kč 104 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 2 202,20 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 202,20 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 460 407,00 Kč Navýšení 17 639 208,02 Kč 15 866 557,46 Kč 90 %
0 0 7 407,00 Kč Navýšení 1 586 208,02 Kč 1 594 921,02 Kč 101 %
19 Odbor organizační 7 405,00 Kč Navýšení 1 586 206,02 Kč 1 593 231,02 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 690,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 2,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 257 877,59 Kč 79 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 257 877,59 Kč 79 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 63 460,70 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 63 460,70 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 527 923,00 Kč 60 %
37 Odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 527 923,00 Kč 60 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 550,00 Kč 38 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 550,00 Kč 38 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 13 220 913,15 Kč 91 %
37 Odbor bytový 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 13 220 913,15 Kč 91 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 195 178,00 Kč 81 %
37 Odbor bytový 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 195 178,00 Kč 81 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 138 716,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 138 716,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 138 716,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 446 287,87 Kč 27231 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 3 847,98 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 3 847,98 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 442 439,89 Kč 27212 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 442 439,89 Kč 27212 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 260 276,60 Kč 96 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 199 660,00 Kč 74 %
19 Odbor organizační 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 199 660,00 Kč 74 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 60 306,60 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 60 306,60 Kč - - - -
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 208 739,00 Kč 3 208 739,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 3 208 739,00 Kč 3 208 739,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 313 488,27 Kč 103 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 034 282,82 Kč 103 %
0 0 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 034 164,79 Kč 103 %
741 Odbor finanční 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 034 164,79 Kč 103 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 118,03 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 118,03 Kč - - - -
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 832 918,12 Kč 139 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 832 918,12 Kč 139 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 832 918,12 Kč 139 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 418 000,00 Kč Navýšení 2 461 157,00 Kč 2 219 771,50 Kč 90 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 124 637,00 Kč 89 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 205 584,00 Kč 69 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 205 584,00 Kč 69 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 047 499,00 Kč 81 %
29 ProSenior 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 047 499,00 Kč 81 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 871 554,00 Kč 109 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 871 554,00 Kč 109 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 48 921,00 Kč 272 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 48 921,00 Kč 272 %
37 Odbor bytový 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 48 921,00 Kč 272 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 122 900,00 Kč 131 800,00 Kč 107 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 92 900,00 Kč 95 500,00 Kč 103 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 50 000,00 Kč Navýšení 92 900,00 Kč 95 500,00 Kč 103 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč 121 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč 121 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 697 894,00 Kč Navýšení 2 700 317,00 Kč 2 715 587,37 Kč 101 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 2 697 893,36 Kč 100 %
0 0 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
741 Odbor finanční 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
741 Odbor finanční 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 0,00 Kč 0,00 Kč -40,99 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč -40,99 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 15 012,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 11 840,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 840,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 240,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 240,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 423,00 Kč 2 723,00 Kč 112 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 423,00 Kč 2 723,00 Kč 112 %
6399 Ostatní finanční operace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 33 088,00 Kč 165 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 18 088,00 Kč 90 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
528 Odbor sociálních věcí 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 52 200,00 Kč 104 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 200,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 200,00 Kč - - - -
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč 150 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 196 776,00 Kč 291 161,00 Kč 148 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 196 776,00 Kč 291 161,00 Kč 148 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 183 112,00 Kč 277 497,00 Kč 152 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 183 112,00 Kč 277 497,00 Kč 152 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 185 251,63 Kč 185 251,63 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
1031 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 445 626,00 Kč 27 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 445 626,00 Kč 45 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 445 626,00 Kč 45 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2310 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 1 875 200,00 Kč 2 269 051,00 Kč 121 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200,00 Kč 200,00 Kč 301,00 Kč 150 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 200,00 Kč 200,00 Kč 301,00 Kč 150 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 2 268 750,00 Kč 121 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 2 268 750,00 Kč 121 %
3632 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 347 100,00 Kč 458 840,19 Kč 132 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 156 740,19 Kč 348 %
528 Odbor sociálních věcí 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 156 740,19 Kč 348 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 480 966,59 Kč 480 966,59 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 480 966,59 Kč 480 966,59 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč Pokles 1 893 693,00 Kč 2 589 479,00 Kč 137 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč Pokles 1 893 693,00 Kč 2 589 479,00 Kč 137 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 000 000,00 Kč Pokles 1 893 693,00 Kč 2 589 479,00 Kč 137 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč Navýšení 739 591,71 Kč 747 025,62 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 689 530,00 Kč Navýšení 739 591,71 Kč 747 025,62 Kč 101 %
0 0 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 161,00 Kč 101 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 161,00 Kč 101 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 248 000,00 Kč Pokles 5 730 595,15 Kč 4 706 073,34 Kč 82 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 248 000,00 Kč Pokles 5 198 000,00 Kč 4 143 478,19 Kč 80 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 419 008,34 Kč 87 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 419 008,34 Kč 87 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 724 469,85 Kč 58 %
37 Odbor bytový 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 724 469,85 Kč 58 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
2141 Vnitřní obchod 15 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 22 429,00 Kč 35 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 12 500,00 Kč 125 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 529,00 Kč 171 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 529,00 Kč 171 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 400,00 Kč - - - -
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč 0,00 Kč 1 400,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 1 400,00 Kč - - - -
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Navýšení 219 589,22 Kč 219 589,22 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 676 251,26 Kč 676 251,26 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 676 251,26 Kč 676 251,26 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 668 116 623,89 Kč 606 506 026,17 Kč 91 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2293 2293 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 648 066,40 Kč 89 %
5169 Nákup ostatních služeb 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 648 066,40 Kč 89 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 648 066,40 Kč 89 %
528 Odbor sociálních věcí 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 648 066,40 Kč 89 %
3133 3133 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 308 000,00 Kč Pokles 3 208 000,00 Kč 2 976 810,33 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 1 015 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 683 810,33 Kč 75 %
392 Azylový dům NJ 690 000,00 Kč Navýšení 840 000,00 Kč 683 810,33 Kč 81 %
37 Odbor bytový 690 000,00 Kč Navýšení 840 000,00 Kč 683 810,33 Kč 81 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 325 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
5323 0 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 22 433 158,66 Kč 86 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
406 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
18 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
406 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
18 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
406 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
18 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 230 913,00 Kč 89 %
406 Městská policie 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 230 913,00 Kč 89 %
18 Městská policie 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 230 913,00 Kč 89 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
406 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
406 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
18 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
5161 Služby pošt 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 188 104,81 Kč 79 %
406 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 %
18 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 76 095,37 Kč 69 %
18 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 76 095,37 Kč 69 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 16 637,50 Kč 76 %
18 Městská policie 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 16 637,50 Kč 76 %
5164 Nájemné 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
406 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
18 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
406 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
18 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
5168 Služby zpracování dat 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
406 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
406 Městská policie 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
18 Městská policie 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
406 Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
18 Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
406 Městská policie 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
18 Městská policie 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
406 Městská policie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
406 Městská policie 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
18 Městská policie 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
406 Městská policie 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
18 Městská policie 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
6111 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
6123 Dopravní prostředky 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
406 Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 89 354,00 Kč 51 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 134,00 Kč 86 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 0 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 601,00 Kč 46 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 601,00 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
210 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 49 543 000,00 Kč Pokles 45 394 000,00 Kč 31 251 628,58 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
518 Odbor bytový ORJ 037 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
518 Odbor bytový ORJ 037 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
518 Odbor bytový ORJ 037 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 850 000,00 Kč Pokles 2 815 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 62 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 63 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 63 %
7518 Dům sester 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 19 750 000,00 Kč Pokles 16 744 365,00 Kč 11 571 887,32 Kč 69 %
518 Odbor bytový ORJ 037 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 11 571 887,32 Kč 69 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 11 570 608,52 Kč 69 %
7518 Dům sester 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 483 000,00 Kč Pokles 3 333 000,00 Kč 1 806 848,37 Kč 54 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
7518 Dům sester 2 783 000,00 Kč Pokles 1 883 000,00 Kč 1 049 070,00 Kč 56 %
37 Odbor bytový 2 783 000,00 Kč Pokles 1 883 000,00 Kč 1 049 070,00 Kč 56 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 20 125,64 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
375 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 757 000,00 Kč Pokles 158 342,94 Kč 13 090,64 Kč 8 %
375 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 158 342,94 Kč 13 090,64 Kč 8 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 158 342,94 Kč 13 090,64 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 598 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 598 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 598 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 9 407 197,00 Kč Pokles 8 204 793,00 Kč 6 782 172,76 Kč 83 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 875 522,00 Kč 78 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 875 522,00 Kč 78 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 875 522,00 Kč 78 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 242 215,00 Kč 80 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 242 215,00 Kč 80 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 242 215,00 Kč 80 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 743 536,00 Kč 83 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 743 536,00 Kč 83 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 743 536,00 Kč 83 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 269 828,00 Kč 81 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 269 828,00 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 269 828,00 Kč 81 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 188 020,00 Kč 164 605,19 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč Pokles 188 020,00 Kč 164 605,19 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 188 020,00 Kč 164 605,19 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 334 335,00 Kč 1 224 542,14 Kč 92 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 551 000,00 Kč Pokles 1 334 335,00 Kč 1 224 542,14 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 334 335,00 Kč 1 224 542,14 Kč 92 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 366,00 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 366,00 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 366,00 Kč 9 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč Pokles 7 863,00 Kč 5 389,65 Kč 69 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 389,65 Kč 54 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 389,65 Kč 54 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 109 000,00 Kč 103 385,69 Kč 95 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 109 000,00 Kč 103 385,69 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 109 000,00 Kč 103 385,69 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 365 347,43 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 365 347,43 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 365 347,43 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 137,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
1101 Europe Direct 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 11 565,50 Kč 79 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 11 565,50 Kč 79 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 11 565,50 Kč 79 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 074,00 Kč 130 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 074,00 Kč 130 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 074,00 Kč 130 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 172 543 781,00 Kč Pokles 166 294 348,00 Kč 123 739 571,62 Kč 74 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 95 300 000,00 Kč Pokles 93 911 640,00 Kč 73 213 052,00 Kč 78 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 800 000,00 Kč Pokles 5 700 350,00 Kč 4 902 329,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč Pokles 5 700 350,00 Kč 4 902 329,00 Kč 86 %
381 Odbor organizační 89 500 000,00 Kč Pokles 88 211 290,00 Kč 68 310 723,00 Kč 77 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 211 290,00 Kč 68 310 723,00 Kč 77 %
5019 Ostatní platy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 324 000,00 Kč Navýšení 1 332 452,00 Kč 672 191,00 Kč 50 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč Navýšení 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč Navýšení 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 %
381 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 660 991,00 Kč 51 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 660 991,00 Kč 51 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 23 974 400,00 Kč Pokles 23 566 601,00 Kč 18 531 756,00 Kč 79 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 1 456 000,00 Kč Pokles 1 415 748,00 Kč 1 216 625,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč Pokles 1 415 748,00 Kč 1 216 625,00 Kč 86 %
381 Odbor organizační 22 518 400,00 Kč Pokles 22 150 853,00 Kč 17 315 131,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 150 853,00 Kč 17 315 131,00 Kč 78 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 696 160,00 Kč Pokles 8 637 634,00 Kč 6 725 236,00 Kč 78 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 524 160,00 Kč Navýšení 600 460,00 Kč 441 516,00 Kč 74 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč Navýšení 600 460,00 Kč 441 516,00 Kč 74 %
381 Odbor organizační 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 174,00 Kč 6 283 720,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 174,00 Kč 6 283 720,00 Kč 78 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
381 Odbor organizační 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
381 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
381 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
381 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 602 000,00 Kč Navýšení 606 000,00 Kč 482 784,80 Kč 80 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 %
381 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 477 330,80 Kč 80 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 477 330,80 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 052 000,00 Kč Pokles 3 173 000,00 Kč 2 090 149,74 Kč 66 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 20 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 359 052,76 Kč 67 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 359 052,76 Kč 67 %
381 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 658 491,85 Kč 62 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 658 491,85 Kč 62 %
4381 Chata Jičínka 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
5439 5439 0,00 Kč 0,00 Kč 34 869,78 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 34 869,78 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 489 000,00 Kč Navýšení 1 627 700,00 Kč 1 010 754,47 Kč 62 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 9 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 4 911,00 Kč 29 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 4 911,00 Kč 29 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 152 976,01 Kč 39 %
381 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 715 181,08 Kč 67 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 715 181,08 Kč 67 %
4381 Chata Jičínka 10 000,00 Kč Navýšení 19 700,00 Kč 17 536,38 Kč 89 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 19 700,00 Kč 17 536,38 Kč 89 %
5151 Studená voda 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 175 614,60 Kč 48 %
381 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 166 433,60 Kč 48 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 166 433,60 Kč 48 %
4381 Chata Jičínka 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 183 728,83 Kč 56 %
381 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 183 728,83 Kč 56 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 183 728,83 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 1 590 000,00 Kč Navýšení 1 613 300,00 Kč 740 723,60 Kč 46 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 627 460,60 Kč 42 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 627 460,60 Kč 42 %
4381 Chata Jičínka 90 000,00 Kč Navýšení 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 90 000,00 Kč Navýšení 113 300,00 Kč 113 263,00 Kč 100 %
5155 Pevná paliva 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 355,00 Kč 18 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 201 000,00 Kč Navýšení 208 500,00 Kč 85 980,94 Kč 41 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 18 000,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 14 064,17 Kč 61 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 14 064,17 Kč 61 %
381 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 71 916,77 Kč 39 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 71 916,77 Kč 39 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 696 448,35 Kč 85 %
381 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 696 448,35 Kč 85 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 696 448,35 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 342 000,00 Kč Navýšení 345 500,00 Kč 252 818,79 Kč 73 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 11 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 236,31 Kč 77 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 236,31 Kč 77 %
381 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 59 490,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 59 490,00 Kč 84 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 154 497,67 Kč 77 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 154 497,67 Kč 77 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 29 594,81 Kč 49 %
19 Odbor organizační 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 29 594,81 Kč 49 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 219 700,00 Kč Navýšení 252 700,00 Kč 149 788,60 Kč 59 %
0 0 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 2 000,00 Kč 3 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 2 000,00 Kč 3 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 59 870,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 59 870,00 Kč 91 %
381 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 87 918,60 Kč 70 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 87 918,60 Kč 70 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 778 200,00 Kč 778 200,00 Kč 282 586,30 Kč 36 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 51 847,00 Kč 26 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 51 847,00 Kč 26 %
381 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 230 739,30 Kč 40 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 230 739,30 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 130 000,00 Kč Pokles 745 000,00 Kč 465 798,50 Kč 63 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 121 360,00 Kč 52 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 121 360,00 Kč 52 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 344 438,50 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 344 438,50 Kč 69 %
5168 Služby zpracování dat 4 269 116,00 Kč Pokles 3 769 116,00 Kč 1 928 288,63 Kč 51 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 1 678 104,73 Kč 49 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 1 641 804,73 Kč 48 %
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 195 733,90 Kč 75 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 195 733,90 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 10 133 700,00 Kč Pokles 9 615 900,00 Kč 7 020 480,93 Kč 73 %
0 0 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 358 876,50 Kč 88 %
919 Odbor kancelář vedení města 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 358 876,50 Kč 88 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
381 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 3 641 552,52 Kč 75 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 3 661 852,52 Kč 75 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -20 300,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 497,00 Kč 79 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 497,00 Kč 79 %
518 Odbor bytový ORJ 037 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 230 904,47 Kč 25 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 230 904,47 Kč 25 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 745 687,58 Kč 72 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 745 687,58 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 2 950 000,00 Kč Pokles 2 058 000,00 Kč 812 563,58 Kč 39 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
19 Odbor organizační 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
381 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 776 082,27 Kč 52 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 776 082,27 Kč 52 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 8 869,11 Kč 32 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 8 869,11 Kč 32 %
5172 Programové vybavení 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 253 000,00 Kč Navýšení 266 000,00 Kč 84 938,00 Kč 32 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 3 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 4 966,00 Kč 31 %
919 Odbor kancelář vedení města 3 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 4 966,00 Kč 31 %
381 Odbor organizační 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 79 972,00 Kč 32 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 79 972,00 Kč 32 %
5175 Pohoštění 295 000,00 Kč 295 000,00 Kč 34 700,50 Kč 12 %
0 0 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 6 981,00 Kč 7 %
919 Odbor kancelář vedení města 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 6 981,00 Kč 7 %
381 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 719,50 Kč 14 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 719,50 Kč 14 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 184 500,00 Kč 1 184 500,00 Kč 1 033 667,76 Kč 87 %
0 0 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 943 970,00 Kč 89 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 943 970,00 Kč 89 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 81 897,76 Kč 97 %
741 Odbor finanční 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 81 897,76 Kč 97 %
381 Odbor organizační 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 800,00 Kč 16 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 303 521,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 19 532,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 19 532,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 283 989,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 283 989,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 947,00 Kč 2 %
0 0 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
381 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 0 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 206,30 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 206,30 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 206,30 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 76 000,00 Kč Navýšení 91 000,00 Kč 86 935,00 Kč 96 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 76 000,00 Kč Navýšení 91 000,00 Kč 86 935,00 Kč 96 %
741 Odbor finanční 76 000,00 Kč Navýšení 91 000,00 Kč 86 935,00 Kč 96 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 21 700,00 Kč 57 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
4381 Chata Jičínka 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 %
19 Odbor organizační 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 707 682,00 Kč 101 %
381 Odbor organizační 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 707 682,00 Kč 101 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 707 682,00 Kč 101 %
5492 0 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 898 000,00 Kč 898 000,00 Kč 834 092,00 Kč 93 %
0 0 898 000,00 Kč 898 000,00 Kč 809 555,00 Kč 90 %
919 Odbor kancelář vedení města 898 000,00 Kč 898 000,00 Kč 809 555,00 Kč 90 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 0,00 Kč 0,00 Kč 24 537,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 24 537,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 1 334 600,00 Kč Pokles 1 201 600,00 Kč 384 202,83 Kč 32 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 1 334 600,00 Kč Pokles 1 201 600,00 Kč 384 202,83 Kč 32 %
19 Odbor organizační 1 334 600,00 Kč Pokles 1 201 600,00 Kč 384 202,83 Kč 32 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 419 000,00 Kč 1 110 600,07 Kč 78 %
381 Odbor organizační 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
4381 Chata Jičínka 650 000,00 Kč Pokles 619 000,00 Kč 551 690,73 Kč 89 %
19 Odbor organizační 650 000,00 Kč Pokles 619 000,00 Kč 551 690,73 Kč 89 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 600 000,00 Kč Pokles 1 075 000,00 Kč 106 247,68 Kč 10 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 907 450,45 Kč 89 %
381 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 907 450,45 Kč 89 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 907 450,45 Kč 89 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 092 000,00 Kč Pokles 12 524 289,04 Kč 10 646 012,90 Kč 85 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 092 000,00 Kč Pokles 12 524 289,04 Kč 10 646 012,90 Kč 85 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 13 092 000,00 Kč Pokles 12 524 289,04 Kč 10 646 012,90 Kč 85 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 100 %
4350 Domovy pro seniory 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 233 500,00 Kč 233 500,00 Kč 233 500,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 233 500,00 Kč 233 500,00 Kč 233 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 233 500,00 Kč 233 500,00 Kč 233 500,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 5 740 584,00 Kč 92 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 4 618 167,00 Kč 91 %
384 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 4 618 167,00 Kč 91 %
210 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 4 618 167,00 Kč 91 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 49 986,00 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 49 986,00 Kč 33 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 49 986,00 Kč 33 %
35 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 49 986,00 Kč 33 %
3521 Fakultní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 252 420,02 Kč 252 420,02 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 58 309,58 Kč 58 309,58 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 194 110,44 Kč 194 110,44 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 34 133,40 Kč 34 133,40 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 34 133,40 Kč 34 133,40 Kč 100 %
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 778 000,00 Kč Pokles 758 000,00 Kč 683 000,00 Kč 90 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 29 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 29 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 29 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 668 000,00 Kč 90 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 38 000,00 Kč 34 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 38 000,00 Kč 34 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
4354 Chráněné bydlení 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 467 677,00 Kč Pokles 10 641 277,00 Kč 6 583 808,93 Kč 62 %
5021 Ostatní osobní výdaje 310 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5122