Pohled přes odvětví 2020

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 505 375 500,76 Kč 158 327 361,58 Kč 31 %
0 Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 505 375 500,76 Kč 158 327 361,58 Kč 31 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 71 754,00 Kč 4 %
1031 0 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 71 754,00 Kč 4 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 815 000,00 Kč 815 000,00 Kč 181 337,00 Kč 22 %
2141 Vnitřní obchod 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 600,00 Kč 51 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 600,00 Kč 112 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 132 137,00 Kč 18 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 41 600,00 Kč 52 %
22 Doprava 15 099 530,00 Kč Navýšení 15 313 651,00 Kč 1 903 604,32 Kč 12 %
2212 0 Silnice 689 530,00 Kč 689 530,00 Kč 651 826,00 Kč 95 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 43 000,00 Kč 130 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 14 400 000,00 Kč 14 400 000,00 Kč 1 021 987,32 Kč 7 %
0 0 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 610 587,32 Kč 21 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 410 500,00 Kč 4 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 900,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 670,00 Kč 57 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
23 Vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 2 475 200,00 Kč 208 229,53 Kč 8 %
2310 0 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 1 875 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 208 229,53 Kč 35 %
31 Vzdělávání a školské služby 270 000,00 Kč Navýšení 978 793,55 Kč 1 012 237,55 Kč 103 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 255 545,73 Kč 283 949,73 Kč 111 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč 0,00 Kč 21 400,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 102 192,66 Kč 102 192,66 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 386,21 Kč 52 390,21 Kč 115 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 453 247,82 Kč 453 247,82 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 269 272,07 Kč 269 272,07 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 040,00 Kč 102 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 040,00 Kč 102 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 105 000,00 Kč Navýšení 485 424,59 Kč 380 424,59 Kč 78 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Navýšení 268 035,37 Kč 168 035,37 Kč 63 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 248 000,00 Kč Navýšení 6 780 595,15 Kč 3 105 845,36 Kč 46 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 248 000,00 Kč Navýšení 6 780 595,15 Kč 3 089 881,36 Kč 46 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 532 595,15 Kč 2 539 739,73 Kč 46 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 550 141,63 Kč 44 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 13 664,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč 0,00 Kč 932,00 Kč - - - -
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč 0,00 Kč 6 800,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 4 232,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 146 218 574,00 Kč Navýšení 156 721 796,00 Kč 35 146 516,86 Kč 22 %
3612 Bytové hospodářství 61 526 650,00 Kč 61 526 650,00 Kč 17 203 595,65 Kč 28 %
0 0 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 54 026 650,00 Kč 54 026 650,00 Kč 17 021 095,65 Kč 32 %
3613 Nebytové hospodářství 20 959 146,00 Kč 20 959 146,00 Kč 4 074 551,52 Kč 19 %
0 0 3 216 146,00 Kč 3 216 146,00 Kč 6 801,10 Kč 0 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 60 500,00 Kč 7 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 150,00 Kč 18 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 57 000,00 Kč 21 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 020 000,00 Kč 16 020 000,00 Kč 3 847 172,42 Kč 24 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 928,00 Kč 42 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 17 512,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 345 000,00 Kč 337 042,42 Kč 98 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 806 778,00 Kč Navýšení 55 010 000,00 Kč 13 513 815,27 Kč 25 %
0 0 43 806 778,00 Kč Navýšení 54 010 000,00 Kč 13 258 177,29 Kč 25 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 253 903,98 Kč 25 %
37 Ochrana životního prostředí 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 685 765,00 Kč 34 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 681 265,00 Kč 34 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 39,38 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 39,38 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 445 000,00 Kč 2 445 000,00 Kč 745 124,50 Kč 30 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 418 000,00 Kč 2 418 000,00 Kč 713 176,50 Kč 29 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 91 298,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 397 591,00 Kč 31 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 350,00 Kč 24 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 216 881,00 Kč 27 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 22 147,00 Kč 82 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 847,00 Kč 24 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 300,00 Kč 30 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 540,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč 706 000,00 Kč 114 042,00 Kč 16 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč 706 000,00 Kč 114 042,00 Kč 16 %
0 0 551 000,00 Kč 551 000,00 Kč 81 800,00 Kč 15 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 200,00 Kč 4 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 32 042,00 Kč 21 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 800 500,00 Kč 800 500,00 Kč 238 589,08 Kč 30 %
6171 Činnost místní správy 800 500,00 Kč 800 500,00 Kč 238 589,08 Kč 30 %
0 0 750 000,00 Kč Pokles 746 000,00 Kč 178 925,99 Kč 24 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 5 700,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 980,09 Kč 24 %
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 200,00 Kč 5 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 83,00 Kč 17 %
63 Finanční operace 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 903,75 Kč 107 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 903,75 Kč 107 %
0 0 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 798 798,10 Kč 107 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 105,65 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 690 409,29 Kč 26 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,17 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 672 343,12 Kč 25 %
0 0 0,64 Kč 0,64 Kč 1 552,00 Kč 242500 %
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 700 022 318,08 Kč 203 637 146,82 Kč 29 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 414 000,00 Kč 2 414 000,00 Kč 54 345,64 Kč 2 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 26 859,00 Kč 4 %
375 Odbor ľivotního prostředí 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 26 859,00 Kč 4 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč 481 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 481 000,00 Kč 481 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 246,00 Kč 20 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 7 240,64 Kč 1 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 111 197,00 Kč Navýšení 11 161 197,00 Kč 2 245 803,76 Kč 20 %
2141 Vnitřní obchod 1 454 000,00 Kč Navýšení 1 504 000,00 Kč 175 968,25 Kč 12 %
0 0 900 000,00 Kč Navýšení 950 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 69 107,51 Kč 52 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 26 860,74 Kč 6 %
2143 Cestovní ruch 9 407 197,00 Kč 9 407 197,00 Kč 2 068 835,51 Kč 22 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 9 227 197,00 Kč 9 227 197,00 Kč 2 067 117,16 Kč 22 %
1101 Europe Direct 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 615,35 Kč 16 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
22 Doprava 63 913 417,00 Kč Navýšení 63 941 577,00 Kč 9 288 305,86 Kč 15 %
2212 Silnice 36 851 000,00 Kč 36 851 000,00 Kč 6 653 659,67 Kč 18 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 8 740 000,00 Kč 8 740 000,00 Kč 58 332,67 Kč 1 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 25 341 000,00 Kč 25 341 000,00 Kč 6 547 000,00 Kč 26 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5377 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 327,00 Kč 97 %
5378 Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5379 Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5390 Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 660 000,00 Kč Navýšení 19 673 160,00 Kč 340 025,80 Kč 2 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 3 420 000,00 Kč 3 420 000,00 Kč 10 080,00 Kč 0 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5370 Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5371 Cykloboxy 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5373 Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
5374 Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 4 235,00 Kč 0 %
5393 Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 26 630,00 Kč 7 000,00 Kč 26 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5431 Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 233 000,00 Kč 116 498,80 Kč 50 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 27 504,14 Kč 17 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 12 504,14 Kč 8 %
5422 Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 57 176,00 Kč 32 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 176,00 Kč 15 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 42 000,00 Kč 55 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč 0,00 Kč 71 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 71 000,00 Kč - - - -
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč 6 350 417,00 Kč 1 957 440,25 Kč 31 %
384 Odbor dopravy 6 350 417,00 Kč 6 350 417,00 Kč 1 957 440,25 Kč 31 %
2293 2293 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
23 Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 812 200,75 Kč 271 689,54 Kč 7 %
2310 Pitná voda 645 000,00 Kč 645 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5380 Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 792 360,75 Kč 2 792 360,75 Kč 266 449,54 Kč 10 %
0 0 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 64 071,51 Kč 25 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 197 780,03 Kč 14 %
5410 Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4 598,00 Kč 1 %
5430 Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5412 Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 400,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
31 Vzdělávání a školské služby 51 998 440,00 Kč Navýšení 52 452 554,73 Kč 9 377 778,73 Kč 18 %
3111 Předškolní zařízení 11 478 440,00 Kč Navýšení 11 556 356,00 Kč 2 243 440,00 Kč 19 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 1 955 000,00 Kč 1 955 000,00 Kč 672 000,00 Kč 34 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 008 916,00 Kč 796 000,00 Kč 11 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 377 000,00 Kč 2 377 000,00 Kč 560 000,00 Kč 24 %
3113 Základní školy 40 109 000,00 Kč Navýšení 40 485 198,73 Kč 6 818 298,73 Kč 17 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 839 000,00 Kč Navýšení 8 189 000,00 Kč 2 308 000,00 Kč 28 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 12 511 000,00 Kč Navýšení 12 537 198,73 Kč 1 438 198,73 Kč 11 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 5 671 000,00 Kč 5 671 000,00 Kč 1 144 000,00 Kč 20 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 13 412 000,00 Kč 13 412 000,00 Kč 1 596 000,00 Kč 12 %
400 Rezerva pro Z© 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 56 100,00 Kč 14 %
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč 404 000,00 Kč 309 040,00 Kč 76 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 275 040,00 Kč 74 %
32 Vzdělávání a školské služby 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 %
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 44 456 880,00 Kč 12 753 811,78 Kč 29 %
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč 13 652 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 27 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 652 000,00 Kč 13 652 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 27 %
3312 Hudební činnost 778 000,00 Kč Navýšení 888 000,00 Kč 733 000,00 Kč 83 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 148 000,00 Kč 148 000,00 Kč 103 000,00 Kč 70 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 005 000,00 Kč 1 005 000,00 Kč 201 159,43 Kč 20 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 990 000,00 Kč 990 000,00 Kč 201 159,43 Kč 20 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 872 000,00 Kč Navýšení 1 372 000,00 Kč 500 000,00 Kč 36 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 372 000,00 Kč 372 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 320 000,00 Kč 2 320 000,00 Kč 351 834,70 Kč 15 %
0 0 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 341 946,00 Kč 16 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 888,70 Kč 7 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 609 000,00 Kč Navýšení 24 610 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 28 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 24 583 000,00 Kč Navýšení 24 584 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 28 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 378 500,00 Kč 378 500,00 Kč 189 090,79 Kč 50 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 8 332,79 Kč 23 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 16 815,00 Kč 21 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2 943,00 Kč 4 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 121 891 872,74 Kč 26 603 305,65 Kč 22 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 85 713 000,00 Kč Navýšení 88 719 650,74 Kč 11 802 700,08 Kč 13 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 0,00 Kč 0 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 52 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
515 Bazén NJ 23 763 000,00 Kč 23 763 000,00 Kč 8 105 000,00 Kč 34 %
522 Zimní stadion NJ 61 950 000,00 Kč Pokles 9 950 000,00 Kč 3 660 019,33 Kč 37 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 782 200,00 Kč Navýšení 31 718 222,00 Kč 14 195 982,41 Kč 45 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 771 500,00 Kč 98 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 49 700,00 Kč 71 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 2 860 000,00 Kč 43 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 30 000,00 Kč 38 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 13 936 022,00 Kč 450 000,00 Kč 3 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 782,41 Kč 40 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 123 000,00 Kč 1 123 000,00 Kč 313 623,16 Kč 28 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 8 000,00 Kč 29 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 623,16 Kč 14 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 331 000,00 Kč 331 000,00 Kč 291 000,00 Kč 88 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 235 000,00 Kč 92 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 %
3521 Fakultní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 250 938 903,00 Kč 26 819 252,90 Kč 11 %
3612 Bytové hospodářství 49 543 000,00 Kč 49 543 000,00 Kč 9 787 700,81 Kč 20 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 46 610 000,00 Kč 46 610 000,00 Kč 9 681 220,81 Kč 21 %
7518 Dům sester 2 933 000,00 Kč 2 933 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 107 155 343,00 Kč Pokles 93 667 321,00 Kč 4 396 685,62 Kč 5 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 50 824,38 Kč 6 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 895 000,00 Kč 895 000,00 Kč 302 330,47 Kč 34 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 650 000,00 Kč 3 650 000,00 Kč 490 000,00 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 26 230 000,00 Kč Pokles 26 228 000,00 Kč 3 464 621,67 Kč 13 %
5368 Čítárna - participativní rozpočet 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5369 Úprava Smetanových sadů 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 70 200 000,00 Kč Pokles 56 713 978,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 400,00 Kč 48 %
8518 Hückelovy vily 3 865 000,00 Kč 3 865 000,00 Kč 32 509,10 Kč 1 %
3631 Veřejné osvětlení 12 705 000,00 Kč 12 705 000,00 Kč 2 527 603,83 Kč 20 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 1 203 603,83 Kč 23 %
4395 VO - Bludovice Pneuservis 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 950 000,00 Kč 3 950 000,00 Kč 1 320 000,00 Kč 33 %
5359 Veřejné osvětlení ©tefánikova 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5360 Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Veřejné osvětlení generel 500 000,00 Kč Pokles 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5363 Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5364 Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5365 Veřejné osvětlení Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5366 Veřejné osvětlení ©tefánikova 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5367 Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 Veřejné osvětlení Nádraľní 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 %
542 Veřejné osvětlení Purkyňova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
548 VO EFEKT 2019 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 5 660 000,00 Kč Navýšení 5 960 000,00 Kč 768 285,75 Kč 13 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 285,75 Kč 77 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 530 000,00 Kč 3 530 000,00 Kč 668 000,00 Kč 19 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 33 400 000,00 Kč 33 400 000,00 Kč 64 856,00 Kč 0 %
538 Roząíření průmyslové zóny 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5425 IS RD Bocheta 4.etapa 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 64 856,00 Kč 16 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 321 000,00 Kč Navýšení 38 024 155,00 Kč 7 985 612,11 Kč 21 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 703 155,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 034 000,00 Kč 30 034 000,00 Kč 281 919,11 Kč 1 %
3635 Územní plánování 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 117 750,00 Kč 30 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 117 750,00 Kč 30 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 467 677,00 Kč 16 467 677,00 Kč 1 170 758,78 Kč 7 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 18 801,00 Kč 13 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 9 370 000,00 Kč 9 370 000,00 Kč 1 057 956,68 Kč 11 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 996,50 Kč 1 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 92 004,60 Kč 1 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 784 000,00 Kč 784 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 574 000,00 Kč 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Ochrana životního prostředí 46 247 000,00 Kč 46 247 000,00 Kč 12 049 805,50 Kč 26 %
3713 Změny technologií vytápění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 16 800,00 Kč 34 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 600,00 Kč 25 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 470 000,00 Kč 24 470 000,00 Kč 7 057 687,50 Kč 29 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 515 000,00 Kč 3 515 000,00 Kč 1 818 937,50 Kč 52 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 955 000,00 Kč 20 955 000,00 Kč 5 238 750,00 Kč 25 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 640 000,00 Kč 20 640 000,00 Kč 4 875 832,00 Kč 24 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 720 000,00 Kč 3 720 000,00 Kč 2 500,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 16 920 000,00 Kč 16 920 000,00 Kč 4 873 332,00 Kč 29 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 486,00 Kč 6 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 486,00 Kč 6 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 365 000,00 Kč 94 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 365 000,00 Kč 94 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 55 000,00 Kč 81 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 130 000,00 Kč 93 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 23 322 600,00 Kč Navýšení 23 392 600,00 Kč 9 310 838,12 Kč 40 %
4312 Odborné sociální poradenství 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 5 053,00 Kč 2 %
0 0 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 4 600,00 Kč 2 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 453,00 Kč 9 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 578 000,00 Kč 578 000,00 Kč 280 000,00 Kč 48 %
0 0 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 70 000,00 Kč 17 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
439 Komunitní plánování 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4350 Domovy pro seniory 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 14 840 100,00 Kč Navýšení 14 908 100,00 Kč 4 222 236,42 Kč 28 %
0 0 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 504 300,00 Kč 504 300,00 Kč 133 671,30 Kč 27 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 175 800,00 Kč 289 245,00 Kč 25 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 5 210 000,00 Kč 5 210 000,00 Kč 1 326 512,00 Kč 25 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 1 292 500,00 Kč 1 292 500,00 Kč 301 737,00 Kč 23 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 4 439 000,00 Kč 4 439 000,00 Kč 1 233 866,00 Kč 28 %
390 ProSenior NJ 1 687 500,00 Kč 1 687 500,00 Kč 392 032,01 Kč 23 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 217,68 Kč 32 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 679,43 Kč 14 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 276,00 Kč 14 %
4354 Chráněné bydlení 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 338 800,00 Kč 338 800,00 Kč 98 800,00 Kč 29 %
0 0 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 308 000,00 Kč 3 308 000,00 Kč 1 471 913,10 Kč 44 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 913,10 Kč 0 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 384 100,00 Kč 384 100,00 Kč 93 630,78 Kč 24 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 10 506,00 Kč 18 %
3383 Klub seniorů Loučka 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 10 614,00 Kč 24 %
3393 PS Kavárničky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 33 410,78 Kč 14 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 29 104,82 Kč 224 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 150,82 Kč 27 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 954,00 Kč 39 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 674 000,00 Kč 192 852,88 Kč 29 %
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč -21 657,79 Kč -13 %
0 0 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 5 118,30 Kč 3 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč 0,00 Kč -26 776,09 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 200 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 214 510,67 Kč 43 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 214 510,67 Kč 43 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 8 156 239,45 Kč 31 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 8 156 239,45 Kč 31 %
406 Městská policie 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 8 128 923,21 Kč 31 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 21 266,24 Kč 19 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 6 050,00 Kč 28 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 725 581,51 Kč 88 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 161 600,00 Kč Navýšení 171 600,00 Kč 79 607,51 Kč 46 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 79 607,51 Kč 49 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 182 069 081,00 Kč Navýšení 182 335 081,00 Kč 43 301 235,96 Kč 24 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 9 025 300,00 Kč 9 025 300,00 Kč 2 897 476,00 Kč 32 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 172 543 781,00 Kč Navýšení 172 809 781,00 Kč 40 274 375,96 Kč 23 %
0 0 5 138 900,00 Kč Navýšení 5 259 900,00 Kč 1 312 057,00 Kč 25 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 163 832,76 Kč 102 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 113 760,00 Kč 2 362 541,95 Kč 29 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 9 242 021,00 Kč 9 242 021,00 Kč 600 373,34 Kč 6 %
381 Odbor organizační 146 695 600,00 Kč Navýšení 146 929 600,00 Kč 35 373 897,94 Kč 24 %
4381 Chata Jičínka 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 93 193,21 Kč 10 %
518 Odbor bytový ORJ 037 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 315 417,74 Kč 30 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 42 451,66 Kč 21 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 8 610,36 Kč 14 %
6174 Činnost regionálních rad 0,00 Kč 0,00 Kč 129 384,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 129 384,00 Kč - - - -
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 165 136,70 Kč 27 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 165 136,70 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 165 136,70 Kč 27 %
63 Finanční operace 29 700 000,00 Kč 29 700 000,00 Kč 22 847 786,42 Kč 77 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 92 054,42 Kč 26 %
0 0 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 80 345,42 Kč 23 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 11 709,00 Kč - - - -
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 247 358,00 Kč 18 %
6399 0 Ostatní finanční operace 28 000 000,00 Kč 28 000 000,00 Kč 22 508 374,00 Kč 80 %
64 Ostatní činnosti 12 154 599,25 Kč Pokles 2 353 178,87 Kč 133 672,50 Kč 6 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 7 890,00 Kč 14 894,00 Kč 189 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 12 154 599,25 Kč Pokles 2 345 288,87 Kč 118 778,50 Kč 5 %
0 0 10 100 599,25 Kč Pokles 955 288,87 Kč 69 005,00 Kč 7 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 773,50 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 310 100,00 Kč 310 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 400,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 167 000,00 Kč 167 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 97 000,00 Kč Pokles 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 388 500,00 Kč Pokles 353 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 582 000,00 Kč Pokles 167 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 30 300,00 Kč Pokles 25 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 24 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 74 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 171 700,00 Kč Navýšení 176 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Navýšení 869 575 739,09 Kč 186 358 436,90 Kč 21 %