Pohled přes odvětví 2020

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 508 162 836,79 Kč 423 841 221,22 Kč 83 %
0 Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 508 162 836,79 Kč 423 841 221,22 Kč 83 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 650 000,00 Kč Navýšení 1 650 960,00 Kč 242 148,00 Kč 15 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
1031 0 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 241 188,00 Kč 15 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 815 000,00 Kč Pokles 698 488,00 Kč 595 036,18 Kč 85 %
2141 Vnitřní obchod 15 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 22 506,00 Kč 35 %
0 0 10 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 8 186,00 Kč 14 %
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč 0,00 Kč 2 520,00 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 800,00 Kč 236 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 445 330,18 Kč 87 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 445 330,18 Kč 87 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 122 900,00 Kč 127 200,00 Kč 103 %
22 Doprava 15 099 530,00 Kč Pokles 10 513 964,34 Kč 8 077 325,83 Kč 77 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč Navýšení 739 591,71 Kč 739 591,71 Kč 100 %
0 0 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 732 200,00 Kč 100 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 7 391,71 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 185 251,63 Kč 185 251,63 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 14 400 000,00 Kč Pokles 9 400 000,00 Kč 6 963 001,49 Kč 74 %
0 0 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 1 711 987,70 Kč 59 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 4 964 357,81 Kč 76 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 278 255,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
2232 0 Provoz vnitrozemské plavby 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
23 Vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 2 475 200,00 Kč 2 893 739,59 Kč 117 %
2310 0 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 1 875 200,00 Kč 2 269 051,00 Kč 121 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 624 688,59 Kč 104 %
31 Vzdělávání a školské služby 270 000,00 Kč Navýšení 1 432 257,85 Kč 1 412 007,85 Kč 99 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 480 966,59 Kč 480 966,59 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 676 251,26 Kč 676 251,26 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 105 000,00 Kč Navýšení 392 624,59 Kč 387 624,59 Kč 99 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Navýšení 219 589,22 Kč 219 589,22 Kč 100 %
0 0 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 248 000,00 Kč Pokles 5 929 671,15 Kč 4 779 820,06 Kč 81 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 248 000,00 Kč Pokles 5 730 595,15 Kč 4 486 359,06 Kč 78 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 3 763 225,88 Kč 84 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 693 133,18 Kč 56 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 196 776,00 Kč 291 161,00 Kč 148 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 183 112,00 Kč 277 497,00 Kč 152 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 146 218 574,00 Kč Navýšení 157 120 491,52 Kč 90 930 987,48 Kč 58 %
3612 Bytové hospodářství 61 526 650,00 Kč Navýšení 61 672 605,70 Kč 42 611 481,55 Kč 69 %
0 0 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 54 026 650,00 Kč Navýšení 54 172 605,70 Kč 42 428 981,55 Kč 78 %
3613 Nebytové hospodářství 20 959 146,00 Kč Navýšení 21 137 947,02 Kč 14 259 692,05 Kč 67 %
0 0 3 216 146,00 Kč Navýšení 4 794 947,02 Kč 1 597 389,00 Kč 33 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 257 877,59 Kč 79 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 58 427,21 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 496 826,00 Kč 57 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 550,00 Kč 38 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 199 660,00 Kč 74 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 020 000,00 Kč Pokles 14 620 000,00 Kč 11 459 305,25 Kč 78 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 183 923,00 Kč 77 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
3632 0 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 347 100,00 Kč 364 907,19 Kč 105 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 806 778,00 Kč Navýšení 55 060 600,00 Kč 14 791 372,89 Kč 27 %
0 0 43 806 778,00 Kč Navýšení 54 060 600,00 Kč 14 472 740,61 Kč 27 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
37 Ochrana životního prostředí 2 000 000,00 Kč Pokles 1 901 693,00 Kč 1 905 693,00 Kč 100 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč Pokles 1 893 693,00 Kč 1 893 693,00 Kč 100 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč 150 %
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 445 000,00 Kč Navýšení 2 531 157,00 Kč 2 102 678,50 Kč 83 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 52 000,00 Kč 104 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 418 000,00 Kč Navýšení 2 461 157,00 Kč 2 008 958,50 Kč 82 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 188 124,00 Kč 63 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 940 062,00 Kč 72 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 44 671,00 Kč 248 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 833 045,00 Kč 99 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 29 241,00 Kč 146 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 11 541,00 Kč 72 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 018,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 355 723,69 Kč 59 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 355 723,69 Kč 59 %
0 0 551 000,00 Kč Pokles 451 000,00 Kč 280 000,00 Kč 62 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 783,00 Kč 16 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 74 940,69 Kč 50 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 800 500,00 Kč Pokles 780 500,00 Kč 579 318,84 Kč 74 %
6171 Činnost místní správy 800 500,00 Kč Pokles 780 500,00 Kč 579 318,84 Kč 74 %
0 0 750 000,00 Kč Pokles 726 000,00 Kč 501 388,91 Kč 69 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 12 300,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 234,83 Kč 74 %
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 400,00 Kč 10 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 199,00 Kč 40 %
63 Finanční operace 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 290 281,02 Kč 101 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 287 688,02 Kč 101 %
0 0 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 287 604,68 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 83,34 Kč - - - -
6399 0 Ostatní finanční operace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 2 697 894,00 Kč Navýšení 2 718 383,17 Kč 1 157 106,30 Kč 43 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 697 894,00 Kč Navýšení 2 700 317,00 Kč 1 139 040,13 Kč 42 %
0 0 0,64 Kč Navýšení 2 423,64 Kč 13 612,01 Kč 562 %
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 240,00 Kč - - - -
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 698 220 395,89 Kč 540 577 812,69 Kč 77 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 414 000,00 Kč Navýšení 2 684 497,00 Kč 614 779,64 Kč 23 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 364 577,00 Kč 48 %
375 Odbor ľivotního prostředí 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 364 577,00 Kč 48 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč 481 000,00 Kč 133 756,00 Kč 28 %
375 Odbor ľivotního prostředí 481 000,00 Kč 481 000,00 Kč 133 756,00 Kč 28 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč -124 949,00 Kč -125 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč -124 949,00 Kč -125 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 15 125,64 Kč 2 %
375 Odbor ľivotního prostředí 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 15 125,64 Kč 2 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 111 197,00 Kč Navýšení 11 378 593,00 Kč 8 340 438,84 Kč 73 %
2141 Vnitřní obchod 1 454 000,00 Kč Navýšení 2 923 800,00 Kč 2 222 320,85 Kč 76 %
0 0 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 76 863,51 Kč 26 %
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 999 396,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 42 373,98 Kč 10 %
2143 Cestovní ruch 9 407 197,00 Kč Pokles 8 204 793,00 Kč 6 115 564,35 Kč 75 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 9 227 197,00 Kč Pokles 8 194 793,00 Kč 6 110 615,30 Kč 75 %
1101 Europe Direct 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 846,05 Kč 48 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
22 Doprava 63 913 417,00 Kč Pokles 50 702 282,56 Kč 35 344 939,62 Kč 70 %
2212 Silnice 36 851 000,00 Kč Pokles 33 246 210,00 Kč 24 763 152,91 Kč 74 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 8 740 000,00 Kč Pokles 5 710 000,00 Kč 4 575 149,91 Kč 80 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 25 341 000,00 Kč Navýšení 25 456 875,00 Kč 19 843 670,50 Kč 78 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5377 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
5378 Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 104 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5379 Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
5390 Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 770,00 Kč 22 %
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
5414 Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 36 300,00 Kč 9 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 660 000,00 Kč Pokles 9 582 890,50 Kč 4 281 923,14 Kč 45 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 3 420 000,00 Kč 3 420 000,00 Kč 1 398 488,11 Kč 41 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
5370 Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5371 Cykloboxy 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5373 Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 4 642,00 Kč 7 %
5374 Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 100,00 Kč 1 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 208 512,53 Kč 75 %
5393 Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 16 950,00 Kč 7 000,00 Kč 41 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 212 355,00 Kč 42 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5431 Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 689 765,06 Kč 574 995,42 Kč 83 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 35 230,36 Kč 23 %
5398 Bus zastávka U partyzána 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5407 Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5422 Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 84 155,00 Kč 48 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 41 601,00 Kč 42 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 42 554,00 Kč 56 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 5 042 646,75 Kč 81 %
384 Odbor dopravy 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 5 042 646,75 Kč 81 %
2293 2293 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 527 066,40 Kč 73 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 527 066,40 Kč 73 %
23 Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 970 419,47 Kč 1 107 694,97 Kč 28 %
2310 Pitná voda 645 000,00 Kč 645 000,00 Kč 77 678,00 Kč 12 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 71 678,00 Kč 14 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 6 000,00 Kč 71 %
5380 Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 792 360,75 Kč Navýšení 2 950 579,47 Kč 1 024 776,97 Kč 35 %
0 0 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 193 727,55 Kč 76 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 461 630,70 Kč 26 %
5410 Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
5430 Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5434 5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5412 Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 400,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
31 Vzdělávání a školské služby 51 998 440,00 Kč Pokles 50 293 586,31 Kč 34 020 608,54 Kč 68 %
3111 Předškolní zařízení 11 478 440,00 Kč Pokles 10 727 354,47 Kč 8 372 005,87 Kč 78 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 1 955 000,00 Kč Pokles 1 770 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč 96 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,47 Kč 4 892 565,87 Kč 73 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 377 000,00 Kč Pokles 2 022 000,00 Kč 1 569 000,00 Kč 78 %
3113 Základní školy 40 109 000,00 Kč Pokles 39 141 231,84 Kč 25 280 985,99 Kč 65 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 849 000,00 Kč 6 300 946,00 Kč 80 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 12 511 000,00 Kč Pokles 12 437 198,73 Kč 4 260 501,54 Kč 34 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 5 671 000,00 Kč Pokles 4 882 033,11 Kč 4 263 920,97 Kč 87 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 10 066 947,48 Kč 76 %
400 Rezerva pro Z© 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč 404 000,00 Kč 348 616,68 Kč 86 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
3133 3133 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
32 Vzdělávání a školské služby 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 568 409,00 Kč 92 %
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 568 409,00 Kč 92 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 568 409,00 Kč 92 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 692 235,19 Kč 37 449 111,24 Kč 79 %
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 043 653,84 Kč 81 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 043 653,84 Kč 81 %
3312 Hudební činnost 778 000,00 Kč Pokles 758 000,00 Kč 733 000,00 Kč 97 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 148 000,00 Kč Pokles 128 000,00 Kč 103 000,00 Kč 80 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 005 000,00 Kč Pokles 918 000,00 Kč 339 729,06 Kč 37 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 339 729,06 Kč 37 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 872 000,00 Kč Navýšení 1 443 000,00 Kč 1 221 569,84 Kč 85 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 320 000,00 Kč 2 320 000,00 Kč 1 397 886,96 Kč 60 %
0 0 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 64 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 12 799,96 Kč 9 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 609 000,00 Kč Navýšení 28 064 717,64 Kč 22 343 713,49 Kč 80 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 22 339 713,49 Kč 80 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 378 500,00 Kč 378 500,00 Kč 263 933,79 Kč 70 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 62 858,00 Kč 79 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 043,00 Kč 7 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 141 872,74 Kč 111 689 240,01 Kč 86 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 85 713 000,00 Kč Navýšení 95 989 650,74 Kč 79 709 402,35 Kč 83 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 55 746 000,77 Kč 48 367 260,78 Kč 87 %
2522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 21 474 998,64 Kč 85 %
522 Zimní stadion NJ 61 950 000,00 Kč Pokles 10 770 000,00 Kč 6 860 492,19 Kč 64 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 782 200,00 Kč Navýšení 31 718 222,00 Kč 30 963 233,88 Kč 98 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 32 000,00 Kč 46 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 90 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 13 936 022,00 Kč 13 936 022,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 123 000,00 Kč Pokles 1 103 000,00 Kč 715 603,78 Kč 65 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 28 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 212 628,00 Kč 40 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 247 975,78 Kč 83 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 331 000,00 Kč 331 000,00 Kč 301 000,00 Kč 91 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 245 000,00 Kč 96 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
3521 Fakultní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 142 852 949,79 Kč 76 100 994,61 Kč 53 %
3612 Bytové hospodářství 49 543 000,00 Kč Pokles 45 394 000,00 Kč 27 384 037,97 Kč 60 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 46 610 000,00 Kč Pokles 43 451 000,00 Kč 27 277 557,97 Kč 63 %
7518 Dům sester 2 933 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 107 155 343,00 Kč Pokles 37 420 793,00 Kč 14 041 502,05 Kč 38 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 900 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 184 548,84 Kč 21 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 895 000,00 Kč Navýšení 995 000,00 Kč 391 065,26 Kč 39 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 650 000,00 Kč Pokles 3 267 450,00 Kč 2 243 713,24 Kč 69 %
518 Odbor bytový ORJ 037 26 230 000,00 Kč Pokles 25 278 000,00 Kč 11 086 229,51 Kč 44 %
5368 Čítárna - participativní rozpočet 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5369 Úprava Smetanových sadů 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 70 200 000,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 8 712,00 Kč 1 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 400,00 Kč 48 %
8518 Hückelovy vily 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 70 833,20 Kč 2 %
3631 Veřejné osvětlení 12 705 000,00 Kč Pokles 11 617 230,79 Kč 7 230 770,20 Kč 62 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 3 405 323,41 Kč 65 %
4395 VO - Bludovice Pneuservis 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 950 000,00 Kč Navýšení 3 976 125,00 Kč 3 326 125,00 Kč 84 %
5359 Veřejné osvětlení ©tefánikova 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
5360 Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 49 981,00 Kč 5 %
5362 Veřejné osvětlení generel 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5363 Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
5364 Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5365 Veřejné osvětlení Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5366 Veřejné osvětlení ©tefánikova 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
5367 Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
541 Veřejné osvětlení Nádraľní 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
542 Veřejné osvětlení Purkyňova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 8 235,00 Kč 1 %
548 VO EFEKT 2019 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 5 660 000,00 Kč Pokles 4 883 961,00 Kč 3 223 334,46 Kč 66 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 461,78 Kč 77 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 530 000,00 Kč Pokles 3 253 961,00 Kč 2 545 112,68 Kč 78 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 577 760,00 Kč 64 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 33 400 000,00 Kč Pokles 2 800 000,00 Kč 113 256,00 Kč 4 %
538 Roząíření průmyslové zóny 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 48 400,00 Kč 10 %
5425 IS RD Bocheta 4.etapa 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 64 856,00 Kč 22 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 321 000,00 Kč Pokles 29 497 938,00 Kč 17 595 366,80 Kč 60 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 703 155,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 660 565,80 Kč 95 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 034 000,00 Kč Pokles 18 994 783,00 Kč 5 977 108,77 Kč 31 %
3635 Územní plánování 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 117 750,00 Kč 30 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 117 750,00 Kč 30 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 467 677,00 Kč Pokles 10 641 277,00 Kč 6 394 977,13 Kč 60 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 816,00 Kč 34 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 9 370 000,00 Kč Pokles 3 460 000,00 Kč 1 355 469,20 Kč 39 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 206,50 Kč 2 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 788,33 Kč 64 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 83 600,00 Kč 83 600,00 Kč 100 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 4 892 097,10 Kč 73 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 784 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Ochrana životního prostředí 46 247 000,00 Kč Pokles 45 432 125,00 Kč 33 505 094,66 Kč 74 %
3713 Změny technologií vytápění 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 42 000,00 Kč 84 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 42 000,00 Kč 84 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 470 000,00 Kč Pokles 24 350 625,00 Kč 18 749 486,44 Kč 77 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 515 000,00 Kč Pokles 1 990 000,00 Kč 1 156 361,44 Kč 58 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 955 000,00 Kč Navýšení 22 230 000,00 Kč 17 593 125,00 Kč 79 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 24 500,00 Kč 24 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 24 500,00 Kč 24 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 640 000,00 Kč Pokles 20 394 500,00 Kč 14 467 192,22 Kč 71 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 720 000,00 Kč Pokles 3 370 000,00 Kč 1 246 302,22 Kč 37 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 16 920 000,00 Kč Navýšení 17 024 500,00 Kč 13 220 890,00 Kč 78 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 25 486,00 Kč 17 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 25 486,00 Kč 17 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 23 322 600,00 Kč Navýšení 28 940 688,00 Kč 17 631 461,93 Kč 61 %
4312 Odborné sociální poradenství 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 000,00 Kč Navýšení 257 600,00 Kč 206 925,00 Kč 80 %
0 0 200 000,00 Kč Navýšení 252 600,00 Kč 205 400,00 Kč 81 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 525,00 Kč 30 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 578 000,00 Kč 578 000,00 Kč 573 500,00 Kč 99 %
0 0 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 420 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
439 Komunitní plánování 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4350 Domovy pro seniory 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 14 840 100,00 Kč Navýšení 20 618 588,00 Kč 10 184 564,71 Kč 49 %
0 0 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 325 973,30 Kč 48 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 225 692,00 Kč 798 063,60 Kč 65 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 994 640,00 Kč 3 614 725,00 Kč 45 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 794 132,00 Kč 676 726,00 Kč 38 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 124 644,00 Kč 3 194 662,00 Kč 52 %
390 ProSenior NJ 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 996 185,42 Kč 45 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 504,92 Kč -25 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 896,31 Kč 41 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 838,00 Kč 42 %
4354 Chráněné bydlení 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 338 800,00 Kč 338 800,00 Kč 331 800,00 Kč 98 %
0 0 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 308 000,00 Kč Pokles 3 208 000,00 Kč 2 976 810,33 Kč 93 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 438 000,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 384 100,00 Kč Navýšení 389 100,00 Kč 213 440,75 Kč 55 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %
3383 Klub seniorů Loučka 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 31 686,01 Kč 72 %
3393 PS Kavárničky 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 789,56 Kč 43 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 34 321,14 Kč 264 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 821,64 Kč 60 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 499,50 Kč 90 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 878 315,44 Kč 90 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 110 374,10 Kč 65 %
5213 Krizová opatření 200 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 767 941,34 Kč 96 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 767 941,34 Kč 96 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 19 507 630,91 Kč 74 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 19 507 630,91 Kč 74 %
406 Městská policie 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 19 426 080,38 Kč 74 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 67 938,03 Kč 62 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 612,50 Kč 62 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 762 464,11 Kč 89 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 161 600,00 Kč Navýšení 171 600,00 Kč 116 490,11 Kč 68 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 106 490,11 Kč 66 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 182 069 081,00 Kč Pokles 176 046 250,00 Kč 117 669 030,38 Kč 67 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 9 025 300,00 Kč Pokles 8 652 800,00 Kč 6 827 803,00 Kč 79 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 303 056,50 Kč 25 %
6171 Činnost místní správy 172 543 781,00 Kč Pokles 166 192 450,00 Kč 110 538 170,88 Kč 67 %
0 0 5 138 900,00 Kč Navýšení 5 259 900,00 Kč 3 465 488,60 Kč 66 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 160 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 168 832,76 Kč 96 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 198 610,00 Kč 6 166 713,16 Kč 75 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 755 721,22 Kč 32 %
381 Odbor organizační 146 695 600,00 Kč Pokles 139 789 919,00 Kč 95 779 122,84 Kč 69 %
4381 Chata Jičínka 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 592 517,08 Kč 66 %
518 Odbor bytový ORJ 037 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 232 904,47 Kč 26 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 731 112,58 Kč 71 %
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 141 708,37 Kč 70 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 26 614,35 Kč 44 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 206 969,70 Kč 42 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 206 969,70 Kč 42 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 206 969,70 Kč 42 %
63 Finanční operace 29 700 000,00 Kč Pokles 26 720 670,00 Kč 25 007 090,54 Kč 94 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 272 853,54 Kč 78 %
0 0 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 264 060,54 Kč 75 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 8 793,00 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč Navýšení 1 354 800,00 Kč 849 553,00 Kč 63 %
0 0 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 849 553,00 Kč 63 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6399 0 Ostatní finanční operace 28 000 000,00 Kč Pokles 25 015 870,00 Kč 23 884 684,00 Kč 95 %
64 Ostatní činnosti 12 154 599,25 Kč Navýšení 120 026 486,74 Kč 406 067,52 Kč 0 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 252 420,02 Kč 252 420,02 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 115 273,44 Kč 115 273,44 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 12 154 599,25 Kč Navýšení 119 774 066,72 Kč 153 647,50 Kč 0 %
0 0 10 100 599,25 Kč Navýšení 119 083 566,72 Kč 84 880,00 Kč 0 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 773,50 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 310 100,00 Kč 310 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 400,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 167 000,00 Kč Pokles 143 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 97 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 582 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 74 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 5 684,00 Kč 4 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 13 310,00 Kč - - - -
Celkem 864 004 865,00 Kč Navýšení 867 773 816,80 Kč 523 280 341,66 Kč 60 %