Pohled přes odvětví 2020

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 507 951 974,87 Kč 521 999 983,49 Kč 103 %
0 Bez ODPA 498 267 902,00 Kč Navýšení 507 951 974,87 Kč 521 999 983,49 Kč 103 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 650 000,00 Kč Pokles 1 239 628,00 Kč 576 349,00 Kč 46 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
1031 0 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč Pokles 1 238 668,00 Kč 575 389,00 Kč 46 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 815 000,00 Kč Pokles 578 488,00 Kč 698 048,12 Kč 121 %
2141 Vnitřní obchod 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 21 372,00 Kč 142 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 872,00 Kč 89 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 122 900,00 Kč 166 500,00 Kč 135 %
22 Doprava 15 099 530,00 Kč Pokles 10 513 964,34 Kč 10 063 302,48 Kč 96 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč Navýšení 739 591,71 Kč 747 027,62 Kč 101 %
0 0 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 163,00 Kč 101 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 185 251,63 Kč 185 251,63 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 14 400 000,00 Kč Pokles 9 400 000,00 Kč 8 943 542,23 Kč 95 %
0 0 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 045 260,88 Kč 71 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 6 441 820,37 Kč 99 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 447 860,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 600,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
23 Vodní hospodářství 600 200,00 Kč Navýšení 3 101 868,12 Kč 3 101 969,12 Kč 100 %
2310 0 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 2 268 950,00 Kč 2 269 051,00 Kč 100 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč Navýšení 832 918,12 Kč 832 918,12 Kč 100 %
31 Vzdělávání a školské služby 270 000,00 Kč Navýšení 1 432 257,85 Kč 1 412 007,85 Kč 99 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 480 966,59 Kč 480 966,59 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 676 251,26 Kč 676 251,26 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 105 000,00 Kč Navýšení 392 624,59 Kč 387 624,59 Kč 99 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Navýšení 219 589,22 Kč 219 589,22 Kč 100 %
0 0 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 248 000,00 Kč Pokles 6 024 056,15 Kč 5 143 452,92 Kč 85 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 248 000,00 Kč Pokles 5 730 595,15 Kč 4 849 991,92 Kč 85 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 291 161,00 Kč 291 161,00 Kč 100 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 277 497,00 Kč 277 497,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 146 218 574,00 Kč Pokles 124 213 451,34 Kč 116 102 293,94 Kč 93 %
3612 Bytové hospodářství 61 526 650,00 Kč Pokles 56 131 748,70 Kč 56 414 215,07 Kč 101 %
0 0 7 500 000,00 Kč Pokles 150 200,00 Kč 150 200,00 Kč 100 %
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 54 026 650,00 Kč Navýšení 55 981 548,70 Kč 55 860 690,07 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 20 959 146,00 Kč Navýšení 24 671 763,84 Kč 24 857 291,74 Kč 101 %
0 0 3 216 146,00 Kč Pokles 1 586 208,02 Kč 1 653 678,09 Kč 104 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 381 804,15 Kč 117 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 72 453,68 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 150,00 Kč 43 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 020 000,00 Kč Navýšení 21 362 555,82 Kč 21 491 175,82 Kč 101 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 197 995,00 Kč 82 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
3632 0 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 347 100,00 Kč 458 840,19 Kč 132 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 806 778,00 Kč Pokles 24 160 600,00 Kč 15 468 040,46 Kč 64 %
0 0 43 806 778,00 Kč Pokles 23 160 600,00 Kč 15 144 084,18 Kč 65 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
37 Ochrana životního prostředí 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 627 479,00 Kč 2 631 479,00 Kč 100 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 619 479,00 Kč 2 619 479,00 Kč 100 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč 150 %
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 445 000,00 Kč Navýšení 2 531 157,00 Kč 2 573 600,50 Kč 102 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 418 000,00 Kč Navýšení 2 461 157,00 Kč 2 477 387,50 Kč 101 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 177 896,00 Kč 91 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 49 221,00 Kč 273 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 33 088,00 Kč 165 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 664,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 485 823,69 Kč 80 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 706 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 485 823,69 Kč 80 %
0 0 551 000,00 Kč Pokles 451 000,00 Kč 403 600,00 Kč 89 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 783,00 Kč 16 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 81 440,69 Kč 54 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 800 500,00 Kč Navýšení 924 837,00 Kč 802 331,42 Kč 87 %
6171 Činnost místní správy 800 500,00 Kč Navýšení 924 837,00 Kč 802 331,42 Kč 87 %
0 0 750 000,00 Kč Navýšení 870 337,00 Kč 687 662,91 Kč 79 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 15 700,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 069,41 Kč 102 %
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 500,00 Kč 12 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
63 Finanční operace 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 354 214,23 Kč 106 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 351 621,23 Kč 106 %
6399 0 Ostatní finanční operace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 2 697 894,00 Kč Navýšení 2 753 382,53 Kč 2 765 858,53 Kč 100 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 697 894,00 Kč Navýšení 2 735 316,36 Kč 2 747 792,36 Kč 100 %
0 0 0,64 Kč Navýšení 37 423,00 Kč 46 227,00 Kč 124 %
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč - - - -
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 666 197 337,27 Kč 670 125 439,42 Kč 101 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 414 000,00 Kč Navýšení 2 509 070,00 Kč 1 830 978,39 Kč 73 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 532 960,00 Kč 70 %
375 Odbor ľivotního prostředí 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 532 960,00 Kč 70 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč Navýšení 576 070,00 Kč 246 263,75 Kč 43 %
375 Odbor ľivotního prostředí 481 000,00 Kč Navýšení 576 070,00 Kč 246 263,75 Kč 43 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 744 500,64 Kč 96 %
374 374 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 773 000,00 Kč Pokles 48 625,00 Kč 20 125,64 Kč 41 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
375 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 226 270,00 Kč 75 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 111 197,00 Kč Navýšení 11 568 483,37 Kč 10 551 076,63 Kč 91 %
2141 Vnitřní obchod 1 454 000,00 Kč Navýšení 2 923 800,00 Kč 2 797 959,26 Kč 96 %
0 0 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 288 575,90 Kč 97 %
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 999 396,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 406 300,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 9 407 197,00 Kč Pokles 8 394 683,37 Kč 7 750 563,73 Kč 92 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 9 227 197,00 Kč Pokles 8 384 683,37 Kč 7 743 994,18 Kč 92 %
1101 Europe Direct 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 466,55 Kč 65 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
22 Doprava 63 913 417,00 Kč Pokles 45 453 178,56 Kč 42 982 023,47 Kč 95 %
2212 Silnice 36 851 000,00 Kč Pokles 30 201 945,50 Kč 29 015 557,99 Kč 96 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 8 740 000,00 Kč Pokles 5 236 400,00 Kč 4 717 989,09 Kč 90 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 61 000,00 Kč 16 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 25 341 000,00 Kč Pokles 23 129 670,50 Kč 23 129 670,50 Kč 100 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
5377 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
5378 Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5379 Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
5390 Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
5414 Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
5428 5428 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 215 380,00 Kč 100 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 353 715,90 Kč 88 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 660 000,00 Kč Pokles 7 378 051,00 Kč 6 353 238,66 Kč 86 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč Pokles 446 913,50 Kč 446 913,50 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 3 420 000,00 Kč Pokles 2 620 000,00 Kč 2 293 363,80 Kč 88 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
5370 Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5371 Cykloboxy 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5372 Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5373 Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč Pokles 50 642,00 Kč 50 642,00 Kč 100 %
5374 Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 100 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 729 583,86 Kč 93 %
5393 Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč Pokles 224 455,00 Kč 224 455,00 Kč 100 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5431 Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 689 765,06 Kč 574 995,42 Kč 83 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 35 230,36 Kč 23 %
5398 Bus zastávka U partyzána 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5407 Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5422 Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 98 248,00 Kč 56 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 495,00 Kč 50 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 47 753,00 Kč 63 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 6 160 417,00 Kč 99 %
384 Odbor dopravy 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 6 160 417,00 Kč 99 %
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
23 Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Pokles 3 541 599,47 Kč 2 553 673,27 Kč 72 %
2310 Pitná voda 645 000,00 Kč Pokles 542 580,00 Kč 320 954,55 Kč 59 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 314 954,55 Kč 64 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5380 Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 792 360,75 Kč Pokles 2 624 179,47 Kč 2 227 478,72 Kč 85 %
0 0 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 254 016,48 Kč 99 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
387 Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 873 600,00 Kč 1 543 243,52 Kč 82 %
5410 Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
5430 Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5434 5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9387 Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
5412 Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 400,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
31 Vzdělávání a školské služby 51 998 440,00 Kč Pokles 51 412 265,37 Kč 51 242 970,18 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 11 478 440,00 Kč Navýšení 12 424 494,62 Kč 12 393 728,62 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 184 674,00 Kč 86 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 665 430,00 Kč 2 665 430,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 377 000,00 Kč Pokles 2 341 000,00 Kč 2 341 000,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 40 109 000,00 Kč Pokles 38 562 770,75 Kč 38 501 624,88 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 946 665,75 Kč 7 946 665,75 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 12 511 000,00 Kč Pokles 11 988 510,04 Kč 11 988 510,04 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 5 671 000,00 Kč Pokles 4 865 779,09 Kč 4 865 779,09 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 13 312 000,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 400 000,00 Kč Pokles 173 815,87 Kč 112 670,00 Kč 65 %
3121 Gymnázia 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč 404 000,00 Kč 328 616,68 Kč 81 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
3133 Dětské domovy 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
32 Vzdělávání a školské služby 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Pokles 43 628 460,63 Kč 42 903 972,18 Kč 98 %
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 778 000,00 Kč Pokles 758 000,00 Kč 668 000,00 Kč 88 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 148 000,00 Kč Pokles 128 000,00 Kč 38 000,00 Kč 30 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 005 000,00 Kč Pokles 541 000,00 Kč 408 748,17 Kč 76 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 990 000,00 Kč Pokles 533 000,00 Kč 408 748,17 Kč 77 %
3393 PS Kavárničky 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 872 000,00 Kč Navýšení 1 310 113,84 Kč 1 297 057,84 Kč 99 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 372 000,00 Kč Pokles 310 113,84 Kč 297 057,84 Kč 96 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 126 000,00 Kč Pokles 26 000,00 Kč 14 624,26 Kč 56 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 126 000,00 Kč Pokles 26 000,00 Kč 14 624,26 Kč 56 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 591,00 Kč 71 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 591,00 Kč 71 %
3341 Rozhlas a televize 2 320 000,00 Kč 2 320 000,00 Kč 1 930 557,21 Kč 83 %
0 0 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 17 670,21 Kč 12 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 609 000,00 Kč Navýšení 25 510 829,24 Kč 25 488 829,24 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 378 500,00 Kč Navýšení 478 500,00 Kč 416 546,91 Kč 87 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 80 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 178,00 Kč 95 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 70 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 115 796,34 Kč 83 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 968 932,75 Kč 127 477 276,47 Kč 98 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 85 713 000,00 Kč Navýšení 94 118 698,75 Kč 93 660 402,59 Kč 100 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 56 119 260,84 Kč 56 119 260,84 Kč 100 %
515 Bazén NJ 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %
522 Zimní stadion NJ 61 950 000,00 Kč Pokles 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 782 200,00 Kč Navýšení 34 436 234,00 Kč 32 768 245,88 Kč 95 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 16 654 034,00 Kč 15 054 034,00 Kč 90 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 123 000,00 Kč Pokles 1 083 000,00 Kč 747 628,00 Kč 69 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 28 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 212 628,00 Kč 40 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 331 000,00 Kč 331 000,00 Kč 301 000,00 Kč 91 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 255 000,00 Kč 255 000,00 Kč 245 000,00 Kč 96 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6 000,00 Kč 23 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
3521 Fakultní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 140 895 013,75 Kč 116 815 059,28 Kč 83 %
3612 Bytové hospodářství 49 543 000,00 Kč Pokles 45 394 000,00 Kč 40 250 772,63 Kč 89 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 106 480,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 46 610 000,00 Kč Pokles 42 751 000,00 Kč 37 907 849,63 Kč 89 %
5436 5436 0,00 Kč Navýšení 293 000,00 Kč 237 160,00 Kč 81 %
5437 5437 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 296 813,00 Kč 99 %
7518 Dům sester 2 933 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 1 702 470,00 Kč 88 %
3613 Nebytové hospodářství 107 155 343,00 Kč Pokles 36 405 456,24 Kč 25 992 875,68 Kč 71 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 900 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 11 388,00 Kč 11 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 895 000,00 Kč Navýšení 995 000,00 Kč 479 611,36 Kč 48 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 650 000,00 Kč Pokles 2 488 713,24 Kč 2 488 713,24 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 26 230 000,00 Kč Pokles 25 529 000,00 Kč 18 778 221,57 Kč 74 %
5368 Čítárna - participativní rozpočet 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
5369 Úprava Smetanových sadů 300 000,00 Kč Pokles 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč 100 %
5424 Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 000,00 Kč 54 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 70 200 000,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 8 712,00 Kč 1 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 100 000,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 188 144,44 Kč 99 %
8518 Hückelovy vily 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 %
3631 Veřejné osvětlení 12 705 000,00 Kč Pokles 11 067 230,79 Kč 10 064 611,40 Kč 91 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 4 437 323,41 Kč 85 %
4395 VO - Bludovice Pneuservis 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 950 000,00 Kč Pokles 3 526 125,00 Kč 3 526 125,00 Kč 100 %
5359 Veřejné osvětlení ©tefánikova 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
5360 Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 032 645,91 Kč 94 %
5362 Veřejné osvětlení generel 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5363 Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
5364 Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5365 Veřejné osvětlení Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 500,00 Kč 60 %
5366 Veřejné osvětlení ©tefánikova 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
5367 Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
541 Veřejné osvětlení Nádraľní 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
542 Veřejné osvětlení Purkyňova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 566 911,29 Kč 81 %
548 VO EFEKT 2019 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 5 660 000,00 Kč Pokles 4 856 282,68 Kč 4 419 876,54 Kč 91 %
0 0 130 000,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 145 307,18 Kč 100 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 184 500,00 Kč 31 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 530 000,00 Kč Pokles 3 210 282,68 Kč 3 210 282,68 Kč 100 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 33 400 000,00 Kč Pokles 2 800 000,00 Kč 409 706,00 Kč 15 %
538 Roząíření průmyslové zóny 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 24 200,00 Kč 1 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 116 160,00 Kč 23 %
5425 IS RD Bocheta 4.etapa 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 321 000,00 Kč Pokles 30 279 215,16 Kč 28 009 796,52 Kč 93 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
516 Dalkia 0,00 Kč Navýšení 4 605 962,58 Kč 4 605 962,58 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 034 000,00 Kč Pokles 17 969 559,58 Kč 15 700 140,94 Kč 87 %
3635 Územní plánování 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 370 640,00 Kč 96 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 370 640,00 Kč 96 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 467 677,00 Kč Pokles 9 641 277,00 Kč 7 242 978,63 Kč 75 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 9 370 000,00 Kč Pokles 2 460 000,00 Kč 1 829 943,20 Kč 74 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 416,50 Kč 3 %
382 Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 788,33 Kč 64 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 83 600,00 Kč 83 600,00 Kč 100 %
92 Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 5 257 127,60 Kč 78 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 784 000,00 Kč Pokles 63 801,88 Kč 53 801,88 Kč 84 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč Pokles 53 801,88 Kč 53 801,88 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Ochrana životního prostředí 46 247 000,00 Kč Navýšení 47 478 603,00 Kč 45 985 585,38 Kč 97 %
3713 Změny technologií vytápění 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 470 000,00 Kč Navýšení 25 666 815,00 Kč 25 110 142,44 Kč 98 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 515 000,00 Kč Pokles 1 990 000,00 Kč 1 433 327,44 Kč 72 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 955 000,00 Kč Navýšení 23 546 190,00 Kč 23 676 815,00 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 640 000,00 Kč Navýšení 21 124 788,00 Kč 20 359 776,94 Kč 96 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 720 000,00 Kč Pokles 3 370 000,00 Kč 2 604 988,94 Kč 77 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 16 920 000,00 Kč Navýšení 17 754 788,00 Kč 17 754 788,00 Kč 100 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
375 Odbor ľivotního prostředí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 317 000,00 Kč 82 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 317 000,00 Kč 82 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 55 000,00 Kč 81 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 23 322 600,00 Kč Pokles 21 891 006,35 Kč 20 836 303,97 Kč 95 %
4312 Odborné sociální poradenství 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 000,00 Kč Navýšení 257 600,00 Kč 208 134,00 Kč 81 %
0 0 200 000,00 Kč Navýšení 252 600,00 Kč 205 400,00 Kč 81 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 734,00 Kč 55 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 578 000,00 Kč 578 000,00 Kč 573 500,00 Kč 99 %
0 0 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 420 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
439 Komunitní plánování 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4350 Domovy pro seniory 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 233 500,00 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 14 840 100,00 Kč Pokles 13 836 906,35 Kč 13 306 762,99 Kč 96 %
0 0 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 287 133,49 Kč 1 141 606,89 Kč 89 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 5 210 000,00 Kč Pokles 4 867 395,00 Kč 4 753 803,00 Kč 98 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 1 292 500,00 Kč Pokles 988 466,00 Kč 910 250,00 Kč 92 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 4 439 000,00 Kč Pokles 4 229 841,00 Kč 4 077 634,00 Kč 96 %
390 ProSenior NJ 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč Navýšení 12 686,40 Kč 6 835,78 Kč 54 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 254,00 Kč 63 %
4354 Chráněné bydlení 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 236 800,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 208 500,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 28 300,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 766 000,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 134 300,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 338 800,00 Kč 338 800,00 Kč 331 800,00 Kč 98 %
0 0 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 308 000,00 Kč Pokles 3 208 000,00 Kč 3 171 157,93 Kč 99 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 438 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 438 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 384 100,00 Kč Pokles 373 100,00 Kč 230 882,09 Kč 62 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 29 100,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %
3383 Klub seniorů Loučka 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 35 349,01 Kč 80 %
3393 PS Kavárničky 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 232 000,00 Kč Pokles 216 000,00 Kč 113 567,90 Kč 53 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 11 966,96 Kč 92 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 994,50 Kč 100 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 1 174 000,00 Kč 1 086 513,88 Kč 93 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 115 944,34 Kč 69 %
5213 Krizová opatření 200 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 970 569,54 Kč 97 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 970 569,54 Kč 97 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 24 135 825,95 Kč 92 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 24 135 825,95 Kč 92 %
406 Městská policie 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 24 028 883,75 Kč 92 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 88 792,20 Kč 81 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 150,00 Kč 82 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 813 032,81 Kč 92 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 161 600,00 Kč Navýšení 171 600,00 Kč 167 058,81 Kč 97 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 157 058,81 Kč 97 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 182 069 081,00 Kč Pokles 175 674 490,56 Kč 154 226 005,87 Kč 88 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 9 025 300,00 Kč Pokles 8 652 800,00 Kč 8 140 700,00 Kč 94 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 785 689,93 Kč 65 %
6171 Činnost místní správy 172 543 781,00 Kč Pokles 165 820 690,56 Kč 145 299 615,94 Kč 88 %
0 0 5 138 900,00 Kč Navýšení 5 259 900,00 Kč 4 686 685,80 Kč 89 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 160 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 168 832,76 Kč 96 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 083 760,00 Kč Pokles 7 866 652,81 Kč 7 868 918,81 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 9 242 021,00 Kč Pokles 8 542 021,00 Kč 5 567 838,57 Kč 65 %
381 Odbor organizační 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %
4381 Chata Jičínka 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 821 041,83 Kč 92 %
518 Odbor bytový ORJ 037 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 634 716,78 Kč 70 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 844 181,58 Kč 81 %
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 120 000,00 Kč 942 320,23 Kč 84 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč Navýšení 200 770,98 Kč 177 626,41 Kč 88 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč Navýšení 60 427,08 Kč 35 746,55 Kč 59 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
63 Finanční operace 29 700 000,00 Kč Pokles 26 715 870,00 Kč 25 755 447,96 Kč 96 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 86 %
6399 0 Ostatní finanční operace 28 000 000,00 Kč Pokles 25 015 870,00 Kč 24 261 993,00 Kč 97 %
64 Ostatní činnosti 12 154 599,25 Kč Navýšení 103 222 623,47 Kč 428 497,52 Kč 0 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 252 420,02 Kč 252 420,02 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 115 273,44 Kč 115 273,44 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 12 154 599,25 Kč Navýšení 102 970 203,45 Kč 176 077,50 Kč 0 %
0 0 10 100 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 50 000,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 49 773,50 Kč 90 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 310 100,00 Kč Pokles 261 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 400,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 167 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 97 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 582 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 74 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 126 304,00 Kč 81 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 835 750 758,28 Kč 672 959 672,77 Kč 81 %