Pohled přes účelové znaky 2020

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 69 391,29 Kč 8 %
0 0 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 46 831,29 Kč 6 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 22 560,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 92 600,00 Kč 103 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 92 600,00 Kč 103 %
42 0 Most U Jezu-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč 0,00 Kč 1 576 500,00 Kč - - - -
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 376 250,00 Kč - - - -
17015 0 17015 0,00 Kč Navýšení 1 249,85 Kč 1 249,85 Kč 100 %
17016 0 17016 0,00 Kč Navýšení 24 996,90 Kč 24 996,90 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 186 792,17 Kč 186 792,17 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 6 286 559,84 Kč 6 286 559,84 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 12 611,00 Kč 225 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 7 004,00 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
90992 0 90992 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98348 0 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,17 Kč - - - -
Celkem 940 000,00 Kč Navýšení 8 309 205,76 Kč 12 089 017,22 Kč 145 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 0 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 198 190,00 Kč 25 %
9 0 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 0,00 Kč Navýšení 138 000,00 Kč 102 436,57 Kč 74 %
42 Most U Jezu-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 30 798,00 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 5 808,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 24 990,00 Kč - - - -
359 0 Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 192 000,00 Kč Navýšení 288 000,00 Kč 55 618,50 Kč 19 %
0 0 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 144 000,00 Kč 55 130,31 Kč 38 %
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč 0,00 Kč 222,11 Kč - - - -
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč 0,00 Kč 266,08 Kč - - - -
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč 0,00 Kč 626 988,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 626 988,00 Kč - - - -
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 5 887,50 Kč 5 887,50 Kč 5 887,50 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 5 887,50 Kč 5 887,50 Kč 5 887,50 Kč 100 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 100 087,50 Kč 100 087,50 Kč 100 087,50 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 100 087,50 Kč 100 087,50 Kč 100 087,50 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 12 611,00 Kč 225 %
33502 33502 0,00 Kč Navýšení 26 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 26 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
90992 90992 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 097 975,00 Kč Navýšení 28 059 865,00 Kč 1 173 780,82 Kč 4 %