Pohled přes účelové znaky 2020

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 695 824,32 Kč 82 %
0 0 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 570 806,47 Kč 67 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 125 017,85 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 90 000,00 Kč Navýšení 114 716,00 Kč 121 898,00 Kč 106 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč Navýšení 114 716,00 Kč 121 898,00 Kč 106 %
42 0 Most U Jezu-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
80 Svaz měst a obcí ČR, IČ:63113074 0,00 Kč 0,00 Kč 5 423 990,32 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 5 423 990,32 Kč - - - -
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
201 0 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 223 600,00 Kč 136 433,00 Kč 61 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 153 000,00 Kč 3 153 000,00 Kč 100 %
719 0 719 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 240 000,00 Kč 80 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 7 189 627,13 Kč 7 189 627,13 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 191 827,44 Kč 551 163,69 Kč 287 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 359 336,25 Kč - - - -
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 34 133,40 Kč 34 133,40 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 234 404,00 Kč 1 234 404,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 5 098 000,00 Kč 5 098 000,00 Kč 100 %
13351 0 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb 0,00 Kč Navýšení 750 488,00 Kč 750 488,00 Kč 100 %
17015 0 17015 0,00 Kč Navýšení 1 249,85 Kč 1 249,85 Kč 100 %
17016 0 17016 0,00 Kč Navýšení 24 996,90 Kč 24 996,90 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 192 679,67 Kč 192 679,67 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 6 386 647,34 Kč 6 386 647,34 Kč 100 %
27009 0 27009 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
29014 0 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč 0,00 Kč 95 070,00 Kč - - - -
29030 0 29030 0,00 Kč Navýšení 270 497,00 Kč 270 497,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 1 753 729,86 Kč 2 940 910,86 Kč 168 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 1 512 926,00 Kč 2 700 107,00 Kč 178 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 197 016,86 Kč 197 016,86 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 5 607,00 Kč 5 607,00 Kč 100 %
33502 0 33502 0,00 Kč Navýšení 25 326 779,00 Kč 25 326 779,00 Kč 100 %
34053 0 Veřejné informační služby knihoven-program č.334010-neinv. 0,00 Kč Navýšení 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 100 %
34544 0 Veřejné informační služby knihoven-investice 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
89509 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 Kč Navýšení 215 516,54 Kč 0,00 Kč 0 %
89510 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 Kč Navýšení 383 140,52 Kč 0,00 Kč 0 %
90992 0 90992 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98018 0 98018 0,00 Kč 0,00 Kč 46 060,00 Kč - - - -
98024 0 98024 0,00 Kč Navýšení 29 075 000,00 Kč 29 075 000,00 Kč 100 %
98030 0 Účelové dotace na odstraňování škod po SA 0,00 Kč 0,00 Kč 8 060,00 Kč - - - -
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 701 000,00 Kč 100 %
98348 0 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
Celkem 940 000,00 Kč Navýšení 85 058 432,42 Kč 90 865 312,25 Kč 107 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3 0 Penzijní připojištění SF 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 707 555,00 Kč 88 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 192 000,00 Kč Navýšení 269 000,00 Kč 134 043,89 Kč 50 %
0 0 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 122 500,00 Kč 132 845,83 Kč 108 %
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 770,98 Kč 51 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 427,08 Kč 43 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 100 087,50 Kč Navýšení 898 257,24 Kč 898 257,24 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 100 087,50 Kč 100 087,50 Kč 100 087,50 Kč 100 %
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 798 169,74 Kč 798 169,74 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 5 887,50 Kč Navýšení 45 795,99 Kč 45 795,99 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 5 887,50 Kč 5 887,50 Kč 5 887,50 Kč 100 %
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 39 908,49 Kč 39 908,49 Kč 100 %
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 18 600,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 13 800,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč - - - -
9 0 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 0,00 Kč Navýšení 135 125,00 Kč 113 775,02 Kč 84 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč Navýšení 1 383 500,00 Kč 1 383 500,00 Kč 100 %
42 Most U Jezu-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
5361 Revitalizace čestných hrobů 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
44 0 DPH-315 xx (2009) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,40 Kč - - - -
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 287 871,80 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 75 020,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 152 201,80 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 60 650,00 Kč - - - -
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 247 800,00 Kč 160 633,00 Kč 65 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 223 600,00 Kč 136 433,00 Kč 61 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 24 200,00 Kč 24 200,00 Kč 100 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 153 000,00 Kč 3 153 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 153 000,00 Kč 3 153 000,00 Kč 100 %
359 0 Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
719 719 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 234 700,00 Kč 78 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 234 700,00 Kč 78 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 7 145 900,00 Kč 6 794 544,82 Kč 95 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 7 145 900,00 Kč 6 794 544,82 Kč 95 %
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 191 827,44 Kč 551 163,69 Kč 287 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 181 763,19 Kč 216 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 259 714,35 Kč 353 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 34 133,40 Kč 109 686,15 Kč 321 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 234 404,00 Kč 1 240 123,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 234 404,00 Kč 1 240 123,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 5 098 000,00 Kč 5 090 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 181 000,00 Kč 173 000,00 Kč 96 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 2 513 000,00 Kč 2 513 000,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 501 000,00 Kč 501 000,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 1 483 000,00 Kč 1 483 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 100 %
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb 0,00 Kč Navýšení 750 488,00 Kč 590 880,40 Kč 79 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 103 000,00 Kč 14 080,00 Kč 14 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 97 892,00 Kč 54 204,40 Kč 55 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 271 640,00 Kč 271 640,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 7 632,00 Kč 632,00 Kč 8 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 222 644,00 Kč 202 644,00 Kč 91 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 47 680,00 Kč 47 680,00 Kč 100 %
27009 27009 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
29030 29030 0,00 Kč Navýšení 270 497,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 270 497,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 1 556 713,00 Kč 1 556 713,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 503 130,00 Kč 503 130,00 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 015 403,00 Kč 1 015 403,00 Kč 100 %
33502 33502 0,00 Kč Navýšení 25 326 779,00 Kč 25 326 779,00 Kč 100 %
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 24 072 779,77 Kč 24 072 779,77 Kč 100 %
2522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 1 253 999,23 Kč 100 %
34053 Veřejné informační služby knihoven-program č.334010-neinv. 0,00 Kč 0,00 Kč 89 000,00 Kč - - - -
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 89 000,00 Kč - - - -
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 391 000,00 Kč 391 000,00 Kč 100 %
34544 Veřejné informační služby knihoven-investice 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
89509 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 Kč Navýšení 215 516,54 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 215 516,54 Kč 0,00 Kč 0 %
89510 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 Kč Navýšení 383 140,52 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 383 140,52 Kč 0,00 Kč 0 %
90992 90992 0,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 254 922,09 Kč 61 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Pokles -180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 254 922,09 Kč 42 %
98018 98018 0,00 Kč 0,00 Kč 46 060,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 46 060,00 Kč - - - -
98030 Účelové dotace na odstraňování škod po SA 0,00 Kč 0,00 Kč 8 060,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 060,00 Kč - - - -
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 785 554,97 Kč 112 %
Celkem 1 097 975,00 Kč Navýšení 51 518 016,31 Kč 50 462 805,89 Kč 98 %