Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 678 673 600,00 Kč 700 022 318,08 Kč 203 637 146,82 Kč
2) Celkové výdaje 864 004 865,00 Kč 869 575 739,09 Kč 186 358 436,90 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 170 318 000,00 Kč 170 847 290,00 Kč 40 804 712,50 Kč
z toho investiční výdaje města 266 098 370,00 Kč 266 661 404,00 Kč 4 409 346,05 Kč
3) Financování celkem 185 331 265,00 Kč 169 553 421,01 Kč -17 278 709,92 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč