Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 678 673 600,00 Kč 693 564 726,28 Kč 491 135 453,40 Kč
2) Celkové výdaje 864 004 865,00 Kč 863 118 147,19 Kč 447 038 373,62 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 170 318 000,00 Kč 168 120 544,08 Kč 107 156 803,46 Kč
z toho investiční výdaje města 266 098 370,00 Kč 205 239 504,96 Kč 70 169 444,58 Kč
3) Financování celkem 185 331 265,00 Kč 169 553 420,91 Kč -44 097 079,78 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč