Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 678 673 600,00 Kč 676 495 442,53 Kč 670 125 439,42 Kč
2) Celkové výdaje 864 004 865,00 Kč 846 048 863,54 Kč 672 956 913,37 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 170 318 000,00 Kč 163 534 179,17 Kč 164 127 179,17 Kč
z toho investiční výdaje města 266 098 370,00 Kč 158 340 997,78 Kč 145 798 946,93 Kč
3) Financování celkem 185 331 265,00 Kč 169 553 421,01 Kč 2 831 473,95 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč