Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2020

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 444 580 702,00 Kč Pokles 371 511 957,44 Kč 272 605 878,71 Kč 73 %
  
Kapitálové příjmy 52 475 517,00 Kč Navýšení 64 711 008,70 Kč 15 778 386,90 Kč 24 %
  
Nedaňové příjmy 127 930 181,00 Kč Pokles 124 957 646,32 Kč 89 187 522,30 Kč 71 %
  
Přijaté dotace 53 687 200,00 Kč Navýšení 132 384 113,82 Kč 113 563 665,49 Kč 86 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Navýšení 693 564 726,28 Kč 491 135 453,40 Kč 71 %