Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2020

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 444 580 702,00 Kč Pokles 371 584 845,84 Kč 344 861 228,85 Kč 93 %
  
Kapitálové příjmy 52 475 517,00 Kč Pokles 33 811 008,70 Kč 16 480 754,40 Kč 49 %
  
Nedaňové příjmy 127 930 181,00 Kč Pokles 125 646 550,40 Kč 121 624 014,78 Kč 97 %
  
Přijaté dotace 53 687 200,00 Kč Navýšení 137 074 218,95 Kč 123 540 028,14 Kč 90 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 668 116 623,89 Kč 606 506 026,17 Kč 91 %