Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2020

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 444 580 702,00 Kč Pokles 371 584 845,84 Kč 387 426 315,96 Kč 104 %
  
Kapitálové příjmy 52 475 517,00 Kč Pokles 33 811 008,70 Kč 16 518 844,40 Kč 49 %
  
Nedaňové příjmy 127 930 181,00 Kč Pokles 125 610 052,40 Kč 131 906 611,53 Kč 105 %
  
Přijaté dotace 53 687 200,00 Kč Navýšení 145 489 535,59 Kč 134 273 667,53 Kč 92 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 676 495 442,53 Kč 670 125 439,42 Kč 99 %