Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 528 259 803,64 Kč Navýšení 555 922 455,54 Kč 424 243 225,89 Kč 76 %
výdaje 62 003 160,00 Kč Navýšení 135 602 918,37 Kč 47 540 369,79 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 409 918 949,00 Kč Pokles 344 955 610,44 Kč 265 989 622,24 Kč 77 %
Kapitálové příjmy 52 475 517,00 Kč Navýšení 64 553 739,00 Kč 15 630 217,20 Kč 24 %
Nedaňové příjmy 12 178 137,64 Kč Navýšení 14 091 992,28 Kč 28 423 590,96 Kč 202 %
Přijaté dotace 53 687 200,00 Kč Navýšení 132 321 113,82 Kč 114 199 795,49 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 463 606 149,00 Kč Navýšení 477 276 724,26 Kč 380 189 417,73 Kč 80 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 91 071 819,00 Kč Pokles 73 071 819,00 Kč 54 951 637,40 Kč 75 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 5 855 596,00 Kč 97 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 43 974 535,53 Kč 76 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 117 690 829,06 Kč 74 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 53 936,20 Kč 107 122,60 Kč 199 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 19 055,24 Kč 25 055,24 Kč 131 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 11 834 647,91 Kč 91 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 606 339,79 Kč 93 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 8 682 640,87 Kč 72 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 776 000,00 Kč 29 776 000,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 31 854 172,00 Kč 75 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 14 769 583,75 Kč 11 688 090,88 Kč 79 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 334 500,00 Kč 330 409,60 Kč 99 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 314 467,00 Kč 8 299 967,00 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 1 018 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 31 954 106,01 Kč 31 954 106,01 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 614 100,00 Kč 297 050,00 Kč 8 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 960,00 Kč - - - -
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 960,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 241 188,00 Kč 15 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 241 188,00 Kč 24 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 10 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 6 393,00 Kč 11 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 393,00 Kč 128 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 123 600,00 Kč 154 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 90 300,00 Kč 181 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 33 300,00 Kč 111 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč Navýšení 713 477,00 Kč 732 200,00 Kč 103 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 689 530,00 Kč Navýšení 713 477,00 Kč 732 200,00 Kč 103 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 1 531 951,88 Kč 53 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 362 321,41 Kč 52 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 169 630,47 Kč 57 %
2310 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 1 875 200,00 Kč 2 269 051,00 Kč 121 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200,00 Kč 200,00 Kč 301,00 Kč 150 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 2 268 750,00 Kč 121 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 624 688,59 Kč 104 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 624 688,59 Kč 104 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 7 500 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 3 216 146,00 Kč Navýšení 4 794 947,02 Kč 1 597 389,00 Kč 33 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 1 578 801,02 Kč 1 578 801,02 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 407,00 Kč 7 407,00 Kč 14 430,00 Kč 195 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 3 847,98 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 208 739,00 Kč 3 208 739,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
3632 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 347 100,00 Kč 364 907,19 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 62 807,19 Kč 140 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 806 778,00 Kč Navýšení 54 060 600,00 Kč 14 263 334,13 Kč 26 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 819 406,93 Kč 41 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 50 600,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 31 860,00 Kč 80 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 591 467,20 Kč 2 %
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 1 303 484,50 Kč 87 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 1 303 484,50 Kč 87 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 51 800,00 Kč 104 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 3 998,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 998,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 000,00 Kč Pokles 451 000,00 Kč 257 600,00 Kč 57 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 257 600,00 Kč 64 %
6171 Činnost místní správy 750 000,00 Kč Pokles 726 000,00 Kč 469 685,32 Kč 65 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000,00 Kč Pokles 416 000,00 Kč 295 867,83 Kč 71 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 69 329,39 Kč 28 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 93 134,50 Kč 186 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 607,60 Kč 96 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 262 661,86 Kč 99 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 983 456,41 Kč 98 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,64 Kč Navýšení 2 423,64 Kč 13 112,01 Kč 541 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 Kč 0,00 Kč -40,99 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 10 730,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 423,00 Kč 2 423,00 Kč 100 %
Celkem 528 259 803,64 Kč Navýšení 555 922 455,54 Kč 424 243 225,89 Kč 76 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 73 071 819,00 Kč 54 951 637,40 Kč 75 % 7 944 036,00 Kč 11 % 7 344 143,41 Kč 21 % 6 761 224,05 Kč 30 % 5 603 086,10 Kč 38 % 1 404 103,28 Kč 40 % 4 830 914,80 Kč 46 % 7 076 735,72 Kč 56 % 7 336 974,07 Kč 66 % 6 650 419,97 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
1113 Daň z příjmů .. 6 053 199,00 Kč 5 855 596,00 Kč 97 % 633 474,06 Kč 10 % 743 630,04 Kč 23 % 512 387,52 Kč 31 % 492 834,38 Kč 39 % 550 316,26 Kč 48 % 632 292,99 Kč 59 % 742 934,45 Kč 71 % 743 595,98 Kč 83 % 804 130,32 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1121 Daň z příjmů .. 58 122 301,00 Kč 43 974 535,53 Kč 76 % 1 575 860,14 Kč 3 % 630 238,57 Kč 4 % 13 187 887,20 Kč 26 % 2 289 005,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 5 523 635,25 Kč 40 % 10 128 757,56 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 10 639 151,81 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
1122 Daň z příjmů .. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 159 716 630,00 Kč 117 690 829,06 Kč 74 % 14 805 325,12 Kč 9 % 18 237 781,35 Kč 21 % 9 497 145,52 Kč 27 % 9 506 149,10 Kč 33 % 13 697 874,25 Kč 41 % 8 996 361,27 Kč 47 % 12 866 049,16 Kč 55 % 17 616 531,61 Kč 66 % 12 467 611,68 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
1334 Odvody za odn.. 53 936,20 Kč 107 122,60 Kč 199 % 1 025,40 Kč 2 % 2 924,20 Kč 7 % 858,60 Kč 9 % 43 905,30 Kč 90 % 5 222,70 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 1 288,20 Kč 102 % 49 244,40 Kč 194 % 2 653,80 Kč 199 % 0,00 Kč 199 % 0,00 Kč 199 % 0,00 Kč 199 %
1335 Poplatky za o.. 19 055,24 Kč 25 055,24 Kč 131 % 3 278,04 Kč 17 % 11 277,20 Kč 76 % 1 500,00 Kč 84 % 1 500,00 Kč 92 % 1 500,00 Kč 100 % 1 500,00 Kč 108 % 1 500,00 Kč 116 % 1 500,00 Kč 124 % 1 500,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 %
1336 Poplatek za p.. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 % 2 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 11 834 647,91 Kč 91 % 2 057 284,06 Kč 16 % 1 435 878,80 Kč 27 % 1 055 098,07 Kč 35 % 985 064,78 Kč 43 % 1 848 847,41 Kč 57 % 3 140 078,85 Kč 81 % 679 940,92 Kč 86 % 379 349,73 Kč 89 % 253 105,29 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 606 339,79 Kč 93 % 95 403,67 Kč 15 % 81 502,85 Kč 27 % 80 759,16 Kč 40 % 56 188,37 Kč 48 % 86 775,06 Kč 62 % 129 662,50 Kč 82 % 42 457,06 Kč 88 % 21 014,93 Kč 91 % 12 576,19 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1511 Daň z nemovit.. 12 000 000,00 Kč 8 682 640,87 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 321 825,49 Kč 3 % 15 593,88 Kč 3 % 4 800,58 Kč 3 % 6 900,33 Kč 3 % 7 950 882,03 Kč 69 % 119 997,44 Kč 70 % 58 582,18 Kč 71 % 204 058,94 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
2111 Příjmy z posk.. 2 631 901,02 Kč 1 823 049,02 Kč 69 % 70 067,00 Kč 3 % 200,00 Kč 3 % 259,00 Kč 3 % 131 127,92 Kč 8 % 1 498 657,10 Kč 65 % 118 586,00 Kč 69 % 3 402,00 Kč 69 % 300,00 Kč 69 % 450,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
2122 Odvody příspě.. 0,64 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 2 000 000,00 Kč 819 406,93 Kč 41 % 5 948,05 Kč 0 % 149,42 Kč 0 % 36 909,82 Kč 2 % 141 809,28 Kč 9 % 390 865,95 Kč 29 % 179 919,58 Kč 38 % 25 606,88 Kč 39 % 26 430,29 Kč 40 % 11 767,66 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
2132 Příjmy z pron.. 1 321 084,00 Kč 20 253 157,59 Kč 1533 % 526 029,00 Kč 40 % 127 018,00 Kč 49 % 212 398,53 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 250 824,53 Kč 84 % 18 901 935,00 Kč 1515 % 10 772,00 Kč 1516 % 219 411,53 Kč 1533 % 4 769,00 Kč 1533 % 0,00 Kč 1533 % 0,00 Kč 1533 % 0,00 Kč 1533 %
2141 Příjmy z úrok.. 1 000 000,00 Kč 983 415,42 Kč 98 % 13 669,87 Kč 1 % 12 846,00 Kč 3 % 772 282,23 Kč 80 % 1 807,08 Kč 80 % 41 258,74 Kč 84 % 33 709,08 Kč 88 % 34 243,87 Kč 91 % 73 598,55 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
2142 Příjmy z podí.. 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2212 Sankční platb.. 3 476 000,00 Kč 2 011 089,24 Kč 58 % 167 636,90 Kč 5 % 304 217,82 Kč 14 % 231 834,94 Kč 20 % 183 993,72 Kč 26 % 136 469,03 Kč 29 % 301 510,96 Kč 38 % 202 224,84 Kč 44 % 220 098,75 Kč 50 % 263 102,28 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
2222 Ostatní příjm.. 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 0,00 Kč 137,51 Kč - - - - 1,60 Kč - - - - 24,34 Kč - - - - 13,44 Kč - - - - 20,07 Kč - - - - 19,91 Kč - - - - 17,14 Kč - - - - 19,05 Kč - - - - 8,86 Kč - - - - 13,10 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 107 200,00 Kč 57 200,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 200,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
2322 Přijaté pojis.. 250 000,00 Kč 69 329,39 Kč 28 % 35 426,00 Kč 14 % -27 703,61 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 24 819,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 11 205,00 Kč 17 % 23 948,00 Kč 27 % 1 635,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
2324 Přijaté nekap.. 2 906 112,00 Kč 1 986 052,45 Kč 68 % 36 940,69 Kč 1 % 117 461,54 Kč 5 % 984 309,56 Kč 39 % 70 915,29 Kč 42 % 20 720,98 Kč 42 % 656 115,86 Kč 65 % 31 191,13 Kč 66 % 32 414,41 Kč 67 % 35 982,99 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 10 730,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 5 040,00 Kč - - - - 1 200,00 Kč - - - - 2 600,00 Kč - - - - -600,00 Kč - - - - 2 490,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 102 423,00 Kč 111 005,79 Kč 108 % 19 606,60 Kč 19 % 17 371,00 Kč 36 % 11 744,42 Kč 48 % 1 102,00 Kč 49 % 10 968,64 Kč 59 % 11 273,00 Kč 70 % 31 350,13 Kč 101 % 4 095,00 Kč 105 % 3 495,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 %
3111 Příjmy z prod.. 37 500 000,00 Kč 591 467,20 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 378 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 412 261,00 Kč 2 % -389 070,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 181 176,20 Kč 2 % 9 100,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
3112 Příjmy z prod.. 12 583 739,00 Kč 2 268 750,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 268 750,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
3119 Ostatní příjm.. 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční .. 29 776 000,00 Kč 29 776 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 776 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 42 539 700,00 Kč 31 854 172,00 Kč 75 % 3 371 507,00 Kč 8 % 3 606 407,00 Kč 16 % 3 606 407,00 Kč 25 % 3 472 716,00 Kč 33 % 3 606 407,00 Kč 42 % 3 606 407,00 Kč 50 % 3 371 507,00 Kč 58 % 3 606 407,00 Kč 66 % 3 606 407,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
4116 Ostatní neinv.. 14 769 583,75 Kč 11 688 090,88 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 170 246,75 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 784 053,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 629 284,00 Kč 45 % 4 405 377,13 Kč 74 % 699 130,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
4121 Neinvestiční .. 334 500,00 Kč 330 409,60 Kč 99 % 328 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 1 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 564,00 Kč 99 % 845,60 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
4122 Neinvestiční .. 8 314 467,00 Kč 8 299 967,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 576 500,00 Kč 19 % 72 000,00 Kč 20 % 3 073 300,00 Kč 57 % 2 001 667,00 Kč 81 % 1 576 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4213 Investiční př.. 1 018 657,06 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní inves.. 31 954 106,01 Kč 31 954 106,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 6 473 352,01 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 105 975,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 25 374 779,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 3 614 100,00 Kč 297 050,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 050,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 240 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
Celkem 555 922 455,54 Kč 424 243 225,89 Kč 76 % 31 693 319,20 Kč 6 % 39 988 792,18 Kč 7 % 71 775 295,11 Kč 13 % 29 351 617,97 Kč 5 % 24 416 534,01 Kč 4 % 57 815 881,31 Kč 10 % 66 934 267,86 Kč 12 % 66 595 612,62 Kč 12 % 35 671 905,63 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %