Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách (ORG 1113) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách (1113)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 323 823,00 Kč 720 %
výdaje 5 373 000,00 Kč 5 373 000,00 Kč 5 062 900,00 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
Přijaté dotace 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 316 362,00 Kč 703 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 316 362,00 Kč 703 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 316 362,00 Kč 703 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 323 823,00 Kč 720 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 461,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4121 Neinvestiční .. 45 000,00 Kč 316 362,00 Kč 703 % 15 000,00 Kč 33 % 30 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 271 362,00 Kč 703 % 0,00 Kč 703 % 0,00 Kč 703 %
Celkem 45 000,00 Kč 323 823,00 Kč 720 % 15 000,00 Kč 33 % 30 000,00 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 7 461,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 271 362,00 Kč 603 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %