Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Veřejné podpory-individuální ľádosti (ORG 1180) / 2020

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 504 512,00 Kč 598 897,00 Kč 119 %
výdaje 768 140,00 Kč Navýšení 15 241 462,00 Kč 15 090 146,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 504 512,00 Kč 598 897,00 Kč 119 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 183 112,00 Kč 277 497,00 Kč 152 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 183 112,00 Kč 277 497,00 Kč 152 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 504 512,00 Kč 598 897,00 Kč 119 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 204 512,00 Kč 298 897,00 Kč 146 % 27 574,00 Kč 13 % -6 174,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 183 112,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 91 785,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 2 600,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 %
2411 Splátky půjče.. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 504 512,00 Kč 598 897,00 Kč 119 % 27 574,00 Kč 5 % -6 174,00 Kč -1 % 0,00 Kč 0 % 183 112,00 Kč 36 % 300 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 91 785,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 2 600,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %