Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2020

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 758 259,12 Kč Navýšení 790 555,12 Kč 802 437,12 Kč 102 %
výdaje 75 488 000,00 Kč Navýšení 76 251 511,00 Kč 50 054 021,99 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 90 000,00 Kč Navýšení 122 296,00 Kč 134 178,00 Kč 110 %
Nedaňové příjmy 668 259,12 Kč Navýšení 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 90 000,00 Kč Navýšení 122 296,00 Kč 134 178,00 Kč 110 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 122 296,00 Kč 134 178,00 Kč 110 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
Celkem 758 259,12 Kč Navýšení 790 555,12 Kč 802 437,12 Kč 102 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1346 Poplatek za p.. 122 296,00 Kč 134 178,00 Kč 110 % 69 380,00 Kč 57 % 27 140,00 Kč 79 % 2 260,00 Kč 81 % 8 900,00 Kč 88 % 11 300,00 Kč 97 % 4 296,00 Kč 101 % 5 330,00 Kč 105 % 3 912,00 Kč 108 % 1 660,00 Kč 110 % 0,00 Kč 110 % 0,00 Kč 110 % 0,00 Kč 110 %
2122 Odvody příspě.. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 334 129,56 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 334 129,56 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 790 555,12 Kč 802 437,12 Kč 102 % 69 380,00 Kč 9 % 361 269,56 Kč 46 % 2 260,00 Kč 0 % 343 029,56 Kč 43 % 11 300,00 Kč 1 % 4 296,00 Kč 1 % 5 330,00 Kč 1 % 3 912,00 Kč 0 % 1 660,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %