Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 69 862 474,03 Kč 79 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 69 862 474,03 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
3612 Bytové hospodářství 54 026 650,00 Kč Navýšení 54 172 605,70 Kč 50 558 190,06 Kč 93 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 439 072,00 Kč 91 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 47 609 980,76 Kč 93 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 331 032,49 Kč 83 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 178 104,81 Kč 122 %
3613 Nebytové hospodářství 16 020 000,00 Kč Pokles 14 620 000,00 Kč 19 046 319,44 Kč 130 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 13 220 913,15 Kč 91 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 138 716,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 442 439,89 Kč 27212 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 60 306,60 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 118,03 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 Kč 0,00 Kč 118,03 Kč - - - -
Celkem 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 69 862 474,03 Kč 79 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 2 685 000,00 Kč 2 439 072,00 Kč 91 % 223 200,00 Kč 8 % 223 200,00 Kč 17 % 223 200,00 Kč 25 % 223 200,00 Kč 33 % 223 200,00 Kč 42 % 223 200,00 Kč 50 % 223 200,00 Kč 58 % 219 168,00 Kč 66 % 219 168,00 Kč 75 % 219 168,00 Kč 83 % 219 168,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
2132 Příjmy z pron.. 84 697 690,00 Kč 61 085 683,91 Kč 72 % 5 248 008,76 Kč 6 % 7 204 030,82 Kč 15 % 5 465 747,74 Kč 21 % 5 206 441,31 Kč 27 % 6 523 514,31 Kč 35 % 5 715 075,98 Kč 42 % 708 992,01 Kč 43 % 7 089 699,50 Kč 51 % 5 552 482,77 Kč 58 % 5 637 840,90 Kč 64 % 6 733 849,81 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
2141 Příjmy z úrok.. 0,00 Kč 118,03 Kč - - - - 25,93 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 38,05 Kč - - - - 34,71 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 35,27 Kč - - - - 37,84 Kč - - - - -213,47 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 34,69 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2212 Sankční platb.. 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 183 943,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojis.. 0,00 Kč 138 716,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 10 691,00 Kč - - - - 67 888,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 49 700,00 Kč - - - - 10 437,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekap.. 420 000,00 Kč 5 773 472,38 Kč 1375 % 49 630,22 Kč 12 % 59 181,94 Kč 26 % 29 975,44 Kč 33 % 28 399,57 Kč 40 % 24 388,38 Kč 46 % 23 382,45 Kč 51 % 22 640,89 Kč 57 % 22 474,74 Kč 62 % 26 833,43 Kč 68 % 5 453 663,74 Kč 1367 % 32 901,58 Kč 1375 % 0,00 Kč 1375 %
2329 Ostatní nedaň.. 145 955,70 Kč 241 467,91 Kč 165 % 20 405,75 Kč 14 % 52 346,19 Kč 50 % 102 482,86 Kč 120 % 5 990,95 Kč 124 % 7 923,78 Kč 130 % 7 977,27 Kč 135 % 6 439,02 Kč 139 % 5 901,97 Kč 144 % 4 740,92 Kč 147 % 16 909,25 Kč 158 % 10 349,95 Kč 165 % 0,00 Kč 165 %
Celkem 87 948 645,70 Kč 69 862 474,03 Kč 79 % 5 541 270,66 Kč 6 % 7 538 800,62 Kč 9 % 5 821 444,09 Kč 7 % 5 464 066,54 Kč 6 % 6 779 068,14 Kč 8 % 5 980 361,97 Kč 7 % 1 029 197,76 Kč 1 % 7 520 974,54 Kč 9 % 5 803 266,79 Kč 7 % 11 377 316,58 Kč 13 % 7 006 706,34 Kč 8 % 0,00 Kč 0 %