Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 114 500,00 Kč Navýšení 13 363 989,02 Kč 9 216 183,30 Kč 69 %
0 0 1 051 000,00 Kč Navýšení 2 631 901,02 Kč 1 822 599,02 Kč 69 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 367 675,18 Kč 83 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 880,00 Kč 46 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 803 485,00 Kč 62 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 647 106,00 Kč 81 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 2 967 411,16 Kč 75 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 1 781 568,00 Kč 66 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 681 899,94 Kč 55 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 199,00 Kč 40 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč 2 697 894,00 Kč 668 259,12 Kč 25 %
0 0 0,64 Kč 0,64 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 807 639,27 Kč 40 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 887 787,00 Kč Pokles 87 509 774,00 Kč 64 780 389,13 Kč 74 %
0 0 1 297 137,00 Kč Navýšení 1 321 084,00 Kč 20 248 388,59 Kč 1533 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 187 449,76 Kč 58 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 49 434,23 Kč - - - -
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 182 500,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 248 050,00 Kč 28 %
28 28 0,00 Kč 0,00 Kč 7 391,71 Kč - - - -
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 350,00 Kč 41 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 11 541,00 Kč 72 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 86 092 650,00 Kč Pokles 84 697 690,00 Kč 43 676 990,84 Kč 52 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 151 859,00 Kč 63 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 983 457,09 Kč 98 %
0 0 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 983 415,42 Kč 98 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 41,67 Kč - - - -
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 260 000,00 Kč Pokles 10 138 726,80 Kč 6 396 764,80 Kč 63 %
0 0 3 605 000,00 Kč Pokles 3 476 000,00 Kč 1 877 717,96 Kč 54 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 12 300,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 400,00 Kč 10 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 69 958,00 Kč 47 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 3 726,80 Kč 100 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 100,00 Kč 222 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 4 069 624,72 Kč 63 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 160 693,52 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 7 100,00 Kč - - - -
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 212 179,18 Kč 2 216 230,17 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 124,41 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 204 512,00 Kč 298 897,00 Kč 146 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 102 192,66 Kč 34 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 300 448,07 Kč 384 545,51 Kč 128 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Navýšení 107 200,00 Kč 57 200,00 Kč 53 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 146 273,39 Kč 59 %
0 0 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 67 694,39 Kč 27 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 78 579,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 510 000,00 Kč Pokles 3 381 112,00 Kč 2 265 658,95 Kč 67 %
0 0 3 035 000,00 Kč Pokles 2 906 112,00 Kč 1 970 725,78 Kč 68 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 981,54 Kč 64 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 260 668,63 Kč 62 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 42 325,60 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 11 575,60 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 3 632,00 Kč - - - -
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč 0,00 Kč 25 878,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 240,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 699 499,70 Kč 689 491,58 Kč 99 %
0 0 90 000,00 Kč Navýšení 102 423,00 Kč 107 510,79 Kč 105 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 190 060,00 Kč 70 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 210 799,79 Kč 144 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
Celkem 127 930 181,00 Kč Pokles 124 957 646,32 Kč 89 187 522,30 Kč 71 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 13 363 989,02 Kč 9 216 183,30 Kč 69 % 1 406 138,07 Kč 11 % 1 354 485,67 Kč 21 % 957 091,04 Kč 28 % 900 693,99 Kč 35 % 1 991 993,27 Kč 49 % 667 295,26 Kč 54 % 573 639,00 Kč 59 % 1 306 599,00 Kč 69 % 58 248,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
2119 Ostatní příjm.. 1 000 000,00 Kč 318 632,28 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 252 693,98 Kč 25 % 1 210,00 Kč 25 % 10 000,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 54 728,30 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
2122 Odvody příspě.. 2 697 894,00 Kč 668 259,12 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 334 129,56 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 334 129,56 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
2131 Příjmy z pron.. 2 000 000,00 Kč 807 639,27 Kč 40 % 5 948,05 Kč 0 % 149,42 Kč 0 % 38 643,82 Kč 2 % 141 809,28 Kč 9 % 389 131,95 Kč 29 % 179 919,58 Kč 38 % 25 606,88 Kč 39 % 26 430,29 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
2132 Příjmy z pron.. 87 509 774,00 Kč 64 780 389,13 Kč 74 % 6 002 044,76 Kč 7 % 7 455 578,82 Kč 15 % 5 682 816,27 Kč 22 % 5 284 802,61 Kč 28 % 6 864 739,27 Kč 36 % 24 631 965,29 Kč 64 % 801 784,93 Kč 65 % 7 541 176,77 Kč 73 % 515 480,41 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
2141 Příjmy z úrok.. 1 000 000,00 Kč 983 457,09 Kč 98 % 13 695,80 Kč 1 % 12 887,67 Kč 3 % 772 320,28 Kč 80 % 1 841,79 Kč 80 % 41 300,41 Kč 84 % 33 744,35 Kč 88 % 34 281,71 Kč 91 % 73 385,08 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
2142 Příjmy z podí.. 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2212 Sankční platb.. 10 138 726,80 Kč 6 396 764,80 Kč 63 % 181 207,90 Kč 2 % 319 724,82 Kč 5 % 374 198,94 Kč 9 % 964 978,72 Kč 18 % 1 133 498,98 Kč 29 % 1 006 070,47 Kč 39 % 835 849,07 Kč 47 % 1 131 719,88 Kč 59 % 449 516,02 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
2222 Ostatní příjm.. 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 2 212 179,18 Kč 2 216 230,17 Kč 100 % 53 375,60 Kč 2 % 531 609,49 Kč 26 % 912 259,83 Kč 68 % 401 531,85 Kč 86 % 19,91 Kč 86 % 31 193,14 Kč 87 % 199 534,05 Kč 96 % 8,86 Kč 96 % 86 697,44 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 107 200,00 Kč 57 200,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 200,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
2322 Přijaté pojis.. 250 000,00 Kč 146 273,39 Kč 59 % 35 426,00 Kč 14 % -27 703,61 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 24 819,00 Kč 13 % 10 691,00 Kč 17 % 79 093,00 Kč 49 % 23 948,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
2324 Přijaté nekap.. 3 381 112,00 Kč 2 265 658,95 Kč 67 % 89 612,91 Kč 3 % 178 471,48 Kč 8 % 1 019 691,80 Kč 38 % 102 895,15 Kč 41 % 47 335,65 Kč 43 % 682 489,60 Kč 63 % 61 152,31 Kč 65 % 59 531,44 Kč 66 % 24 478,61 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 42 325,60 Kč - - - - 45 046,00 Kč - - - - 2 812,42 Kč - - - - -24 306,42 Kč - - - - -16 580,00 Kč - - - - 17 935,00 Kč - - - - 25 083,00 Kč - - - - 422,00 Kč - - - - 6 851,00 Kč - - - - -14 937,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 699 499,70 Kč 689 491,58 Kč 99 % 59 512,35 Kč 9 % 282 138,19 Kč 49 % 120 427,28 Kč 66 % 7 092,95 Kč 67 % 28 032,42 Kč 71 % 69 070,27 Kč 81 % 80 289,15 Kč 92 % 41 596,97 Kč 98 % 1 332,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
2411 Splátky půjče.. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 124 957 646,32 Kč 89 187 522,30 Kč 71 % 7 892 007,44 Kč 6 % 10 444 283,93 Kč 8 % 10 125 648,99 Kč 8 % 8 124 405,90 Kč 7 % 10 848 805,86 Kč 9 % 27 394 721,96 Kč 22 % 2 970 857,55 Kč 2 % 10 265 975,59 Kč 8 % 1 120 815,08 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %