Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 776 000,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 38 933 295,00 Kč 92 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 19 379 188,88 Kč 13 067 439,88 Kč 67 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 397 500,00 Kč 665 406,00 Kč 167 %
0 0 305 500,00 Kč Navýšení 334 500,00 Kč 331 044,00 Kč 99 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 316 362,00 Kč 703 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 394 967,00 Kč 8 735 561,25 Kč 104 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 1 018 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 31 954 106,01 Kč 31 954 106,01 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 614 100,00 Kč 354 100,00 Kč 10 %
Celkem 53 687 200,00 Kč Navýšení 137 074 218,95 Kč 123 540 028,14 Kč 90 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
4111 Neinvestiční .. 29 776 000,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 776 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 54 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 42 539 700,00 Kč 38 933 295,00 Kč 92 % 3 371 507,00 Kč 8 % 3 606 407,00 Kč 16 % 3 606 407,00 Kč 25 % 3 472 716,00 Kč 33 % 3 606 407,00 Kč 42 % 3 606 407,00 Kč 50 % 3 371 507,00 Kč 58 % 3 606 407,00 Kč 66 % 3 606 407,00 Kč 75 % 3 472 716,00 Kč 83 % 3 606 407,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
4116 Ostatní neinv.. 19 379 188,88 Kč 13 067 439,88 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 170 246,75 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 784 053,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 1 629 284,00 Kč 34 % 4 405 377,13 Kč 57 % 699 130,00 Kč 60 % 192 168,00 Kč 61 % 1 187 181,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
4121 Neinvestiční .. 397 500,00 Kč 665 406,00 Kč 167 % 343 000,00 Kč 86 % 30 000,00 Kč 94 % 1 000,00 Kč 94 % 18 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 564,00 Kč 99 % 845,60 Kč 99 % 271 362,00 Kč 167 % 634,40 Kč 167 % 0,00 Kč 167 %
4122 Neinvestiční .. 8 394 967,00 Kč 8 735 561,25 Kč 104 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 576 500,00 Kč 19 % 72 000,00 Kč 20 % 3 073 300,00 Kč 56 % 2 001 667,00 Kč 80 % 1 576 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 435 594,25 Kč 104 % 0,00 Kč 104 %
4213 Investiční př.. 1 018 657,06 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní inves.. 31 954 106,01 Kč 31 954 106,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 6 473 352,01 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 105 975,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 25 374 779,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 3 614 100,00 Kč 354 100,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 050,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 240 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 57 050,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
Celkem 137 074 218,95 Kč 123 540 028,14 Kč 90 % 3 714 507,00 Kč 3 % 10 280 005,76 Kč 7 % 3 607 407,00 Kč 3 % 9 851 269,00 Kč 7 % 3 784 382,00 Kč 3 % 6 736 757,00 Kč 5 % 32 377 237,00 Kč 24 % 39 604 848,13 Kč 29 % 4 306 382,60 Kč 3 % 3 990 366,00 Kč 3 % 5 286 866,65 Kč 4 % 0,00 Kč 0 %