Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 26.04.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 700 022 318,08 Kč -169 553 421,01 Kč Upravený rozpočet 869 575 739,09 Kč
běžné příjmy 625 342 227,07 Kč běžné výdaje 549 784 885,09 Kč
ostatní příjmy 74 680 091,01 Kč Stav ke dni 14.04.2020 ostatní výdaje 319 790 854,00 Kč velké opravy 53 129 450,00 Kč investice 266 661 404,00 Kč
Skutečnost 203 637 146,82 Kč 17 278 709,92 Kč Skutečnost 186 358 436,90 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 56 513 978,00 Kč
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 52 000 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 36 509 040,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 13 486 022,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 32 538 325,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 200 000,00 Kč