Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
726 000,00 Kč Navýšení 740 000,00 Kč 539 066,40 Kč 73 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 19 507 630,91 Kč 74 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 142 852 949,79 Kč 76 100 994,61 Kč 53 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 878 315,44 Kč 90 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Pokles 49 976 282,56 Kč 34 817 873,22 Kč 70 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 692 235,19 Kč 37 449 111,24 Kč 79 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 250 202,64 Kč 13 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 762 464,11 Kč 89 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Navýšení 80 931 735,31 Kč 53 208 479,47 Kč 66 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 141 872,74 Kč 111 689 240,01 Kč 86 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 176 046 250,00 Kč 117 669 030,38 Kč 67 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 128 593,00 Kč 8 337 885,20 Kč 75 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 970 419,47 Kč 1 107 694,97 Kč 28 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 147 237 156,74 Kč 25 620 127,76 Kč 17 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Pokles 46 192 125,00 Kč 33 869 671,66 Kč 73 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Navýšení 867 773 816,80 Kč 523 280 341,66 Kč 60 %