Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
726 000,00 Kč Navýšení 740 000,00 Kč 420 066,40 Kč 57 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 14 272 927,14 Kč 54 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 175 992 708,00 Kč 54 368 123,93 Kč 31 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 635 266,57 Kč 65 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Pokles 60 654 657,00 Kč 17 815 350,85 Kč 29 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 066 524,23 Kč 25 406 046,61 Kč 54 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 153 094,64 Kč 8 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 758 843,81 Kč 89 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Pokles 79 217 967,55 Kč 31 467 777,89 Kč 40 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 126 321 872,74 Kč 50 492 268,46 Kč 40 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 175 239 050,00 Kč 82 961 032,78 Kč 47 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 748 093,00 Kč 6 267 459,28 Kč 53 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 812 200,75 Kč 679 393,71 Kč 18 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 46 303 474,71 Kč 24 369 949,67 Kč 53 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Pokles 46 307 000,00 Kč 23 060 974,73 Kč 50 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 805 267 744,98 Kč 334 601 130,11 Kč 42 %