Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 181 500,00 Kč 25 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 8 156 239,45 Kč 31 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 250 938 903,00 Kč 26 819 252,90 Kč 11 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 674 000,00 Kč 192 852,88 Kč 29 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Navýšení 63 215 577,00 Kč 9 106 805,86 Kč 14 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 44 456 880,00 Kč 12 753 811,78 Kč 29 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč 1 654 000,00 Kč 27 486,64 Kč 2 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 365 000,00 Kč 94 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 725 581,51 Kč 88 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Navýšení 80 319 148,73 Kč 19 364 610,85 Kč 24 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 121 891 872,74 Kč 26 603 305,65 Kč 22 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Navýšení 182 335 081,00 Kč 43 301 235,96 Kč 24 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 10 911 197,00 Kč 2 244 803,76 Kč 21 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 812 200,75 Kč 271 689,54 Kč 7 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Pokles 32 668 178,87 Kč 23 146 595,62 Kč 71 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč 47 007 000,00 Kč 12 076 664,50 Kč 26 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Navýšení 869 575 739,09 Kč 186 358 436,90 Kč 21 %