Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 24 135 825,95 Kč 92 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 140 895 013,75 Kč 116 815 059,28 Kč 83 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 1 174 000,00 Kč 1 086 513,88 Kč 93 %
  
Doprava 63 913 417,00 Kč Pokles 45 453 178,56 Kč 42 982 023,47 Kč 95 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Pokles 43 628 460,63 Kč 42 903 972,18 Kč 98 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 749 070,00 Kč 1 298 018,39 Kč 74 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 317 000,00 Kč 82 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 813 032,81 Kč 92 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Pokles 74 914 732,72 Kč 73 690 735,15 Kč 98 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 968 932,75 Kč 127 477 276,47 Kč 98 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 175 674 490,56 Kč 154 226 005,87 Kč 88 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 318 483,37 Kč 10 548 522,99 Kč 93 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Pokles 3 541 599,47 Kč 2 553 673,27 Kč 72 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 130 228 493,47 Kč 26 450 914,04 Kč 20 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Navýšení 48 238 603,00 Kč 46 518 545,38 Kč 96 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 835 750 758,28 Kč 672 959 672,77 Kč 81 %