Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 173 716 844,00 Kč 67 765 391,70 Kč 39 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 176 051 050,00 Kč 105 159 280,49 Kč 60 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 126 321 872,74 Kč 84 502 175,83 Kč 67 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Navýšení 80 931 735,31 Kč 45 186 857,73 Kč 56 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Pokles 59 565 152,00 Kč 24 869 345,19 Kč 42 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Pokles 46 192 125,00 Kč 30 137 066,36 Kč 65 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 642 235,19 Kč 33 872 135,24 Kč 71 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 105 219 642,20 Kč 25 356 062,87 Kč 24 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 17 845 464,19 Kč 68 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 098 093,00 Kč 7 742 617,77 Kč 70 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Pokles 3 775 200,75 Kč 963 163,32 Kč 26 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 759 443,81 Kč 89 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 202 829,64 Kč 11 %
  
726 000,00 Kč Navýšení 740 000,00 Kč 478 566,40 Kč 65 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 725 419,44 Kč 74 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 863 118 147,19 Kč 447 038 373,62 Kč 52 %