Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 142 852 949,79 Kč 93 605 568,56 Kč 66 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 176 148 148,00 Kč 132 014 860,59 Kč 75 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 141 872,74 Kč 117 168 350,88 Kč 91 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Navýšení 81 630 865,41 Kč 61 997 109,99 Kč 76 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Pokles 49 976 282,56 Kč 38 783 058,60 Kč 78 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Pokles 46 192 125,00 Kč 38 716 627,27 Kč 84 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 692 235,19 Kč 41 921 260,61 Kč 88 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 116 332 356,74 Kč 25 762 437,95 Kč 22 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 22 433 158,66 Kč 86 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 128 593,00 Kč 9 121 898,05 Kč 82 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 970 419,47 Kč 1 944 277,17 Kč 49 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 766 199,91 Kč 90 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 461 057,39 Kč 24 %
  
726 000,00 Kč Navýšení 740 000,00 Kč 660 066,40 Kč 89 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 1 014 434,18 Kč 104 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 837 670 044,90 Kč 587 842 919,85 Kč 70 %