Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
726 000,00 Kč Navýšení 740 000,00 Kč 478 566,40 Kč 65 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 17 845 464,19 Kč 68 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 173 716 844,00 Kč 67 765 391,70 Kč 39 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 725 419,44 Kč 74 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Pokles 59 565 152,00 Kč 24 869 345,19 Kč 42 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 642 235,19 Kč 33 872 135,24 Kč 71 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 202 829,64 Kč 11 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 759 443,81 Kč 89 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Navýšení 80 931 735,31 Kč 45 186 857,73 Kč 56 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 126 321 872,74 Kč 84 502 175,83 Kč 67 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 176 051 050,00 Kč 105 159 280,49 Kč 60 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 098 093,00 Kč 7 742 617,77 Kč 70 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Pokles 3 775 200,75 Kč 963 163,32 Kč 26 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 105 219 642,20 Kč 25 356 062,87 Kč 24 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Pokles 46 192 125,00 Kč 30 137 066,36 Kč 65 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 863 118 147,19 Kč 447 038 373,62 Kč 52 %