Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
726 000,00 Kč Navýšení 740 000,00 Kč 660 066,40 Kč 89 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 216 100,00 Kč Navýšení 26 216 100,00 Kč 22 433 158,66 Kč 86 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 256 423 770,00 Kč Pokles 142 852 949,79 Kč 93 605 568,56 Kč 66 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 374 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 1 014 434,18 Kč 104 %
  
Doprava 63 187 417,00 Kč Pokles 49 976 282,56 Kč 38 783 058,60 Kč 78 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 692 235,19 Kč 41 921 260,61 Kč 88 %
  
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 461 057,39 Kč 24 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 553,64 Kč 1 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %
  
Požární ochrana 1 961 600,00 Kč Navýšení 1 971 600,00 Kč 1 766 199,91 Kč 90 %
  
Školství a sociální věci 79 695 040,00 Kč Navýšení 81 630 865,41 Kč 61 997 109,99 Kč 76 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 141 872,74 Kč 117 168 350,88 Kč 91 %
  
Veřejná správa 182 069 081,00 Kč Pokles 176 148 148,00 Kč 132 014 860,59 Kč 75 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 128 593,00 Kč 9 121 898,05 Kč 82 %
  
Vodní hospodářství 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 970 419,47 Kč 1 944 277,17 Kč 49 %
  
Všeobecná pokladní správa 42 469 599,25 Kč Navýšení 116 332 356,74 Kč 25 762 437,95 Kč 22 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 47 007 000,00 Kč Pokles 46 192 125,00 Kč 38 716 627,27 Kč 84 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 837 670 044,90 Kč 587 842 919,85 Kč 70 %