Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všechny akce

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0 0 62 003 160,00 Kč Navýšení 146 581 535,47 Kč 50 936 234,39 Kč 35 %
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 660 565,80 Kč 95 %
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 999 396,00 Kč - - - -
5434 5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 942 320,23 Kč 92 %
5428 5428 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 5380 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Autobusová zastávka Pod Svincem 5422 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč Navýšení 840 000,00 Kč 683 810,33 Kč 81 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 731 000,00 Kč 731 000,00 Kč 652 565,90 Kč 89 %
Bazén NJ 515 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 %
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 %
Bus zastávka U partyzána 5398 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 5407 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 200 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 898 489,84 Kč 112 %
Cykloboxy 5371 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 446 913,50 Kč 74 %
Čer»ák II.etapa 5370 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čítárna - participativní rozpočet 5368 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Členství města ve svazech a sdruľeních 1010 210 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 218 606,26 Kč 97 %
Dům sester 7518 2 933 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 1 049 070,00 Kč 54 %
Europe Direct 1101 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
Hotel Praha-odbor bytový 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 184 548,84 Kč 21 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 70 200 000,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 8 712,00 Kč 1 %
Hückelovy vily 8518 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 95 970,25 Kč 2 %
Chata Jičínka 4381 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 781 416,23 Kč 87 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 100,00 Kč 1 %
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 5417 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 5385 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 466 184,47 Kč 84 %
Chodník Na Valech 5393 500 000,00 Kč Pokles 16 950,00 Kč 7 000,00 Kč 41 %
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 5431 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 48 400,00 Kč 10 %
IS RD Bocheta 4.etapa 5425 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 64 856,00 Kč 22 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace U Mlýna 5410 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
Kanalizace ul. Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Loučka 3383 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 33 036,01 Kč 75 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 105 739,56 Kč 46 %
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %
KOD-Ekologická daň ORJ 210 211 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 7 238 677,00 Kč Navýšení 7 338 677,00 Kč 5 098 297,11 Kč 69 %
Komunikace Potoční ®ilina 5414 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 5397 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
Komunitní plánování 439 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
Kultura-ostatní výdaje 1380 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 359 385,88 Kč 39 %
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,57 Kč 6 154 573,87 Kč 92 %
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 273 130,00 Kč 2 273 130,00 Kč 100 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 2 377 000,00 Kč Pokles 2 029 004,00 Kč 1 706 004,00 Kč 84 %
Městská policie 406 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 340 425,79 Kč 86 %
Městská policie-mobily 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 76 095,37 Kč 69 %
Městská policie-pevná linka 8406 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 16 637,50 Kč 76 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 17 670,21 Kč 12 %
Most Loučka V Kútě 9386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Straník u č.p..86 5390 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 10 010 697,00 Kč Pokles 9 018 793,00 Kč 7 158 066,97 Kč 79 %
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 389,65 Kč 54 %
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
Odbor bytový ORJ 037 518 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 %
Odbor dopravy 384 6 426 417,00 Kč Pokles 6 286 417,00 Kč 5 788 337,00 Kč 92 %
Odbor ľivotního prostředí 375 10 416 000,00 Kč Pokles 8 811 497,00 Kč 3 573 096,66 Kč 41 %
Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 626,50 Kč 3 %
Odbor organizační 381 146 695 600,00 Kč Pokles 139 887 017,00 Kč 105 879 973,16 Kč 76 %
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 154 497,67 Kč 77 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 3 658 752,39 Kč 42 %
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 92 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 5 007 368,90 Kč 74 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 313 903,64 Kč 49 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 100 000,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 58 747,04 Kč 31 %
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 70 000,00 Kč Pokles 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 5424 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 29 594,81 Kč 49 %
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 770 224,58 Kč 74 %
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 67 658,00 Kč 85 %
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 281,00 Kč 8 %
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
Památková péče 2380 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
Parkoviątě ®ilina U Kostela 5373 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 50 642,00 Kč 72 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 5419 10 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 224 455,00 Kč 45 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Straník - hřbitov 5374 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Vančurova 2-10 5420 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 114 460,91 Kč 71 %
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 5372 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 390 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 1 091 855,61 Kč 50 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 504 300,00 Kč Navýšení 788 300,00 Kč 387 888,30 Kč 49 %
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 483,39 Kč 46 %
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 905,00 Kč 45 %
ProSenior-Pohoda 1393 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 994 640,00 Kč 3 941 158,00 Kč 49 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 5377 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 5432 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 5378 300 000,00 Kč Pokles 93 460,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
PS Kavárničky 3393 25 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 577 760,00 Kč 64 %
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 16 000,00 Kč 4 %
Roząíření MK Kojetín 5379 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
Roząíření průmyslové zóny 538 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 24 200,00 Kč 1 %
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 5404 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 6 794 544,82 Kč 83 %
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 7053 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 36 300,00 Kč 9 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 641 009,00 Kč 96 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 75 488 000,00 Kč Navýšení 76 251 511,00 Kč 66 245 988,47 Kč 87 %
Tělovýchovná činnost 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
Úprava Smetanových sadů 5369 300 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 22 400,00 Kč 11 %
Úprava Stranického potoka 3.etapa 5412 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 11 444 000,00 Kč Pokles 4 070 800,00 Kč 1 580 322,20 Kč 39 %
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5359 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5366 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 5363 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení generel 5362 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Hřbitovní 5360 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 032 645,91 Kč 94 %
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 237 179,71 Kč 34 %
Veřejné osvětlení Skalky 5365 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 5364 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 768 140,00 Kč Navýšení 15 241 462,00 Kč 15 090 146,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 861 000,00 Kč Pokles 775 000,00 Kč 775 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 286 000,00 Kč Pokles 169 000,00 Kč 94 000,00 Kč 56 %
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 148 000,00 Kč 82 %
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 5 373 000,00 Kč 5 373 000,00 Kč 5 062 900,00 Kč 94 %
Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 1115 287 000,00 Kč Pokles 263 000,00 Kč 120 000,00 Kč 46 %
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 000,00 Kč 55 %
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 396 100,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 1116 200 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 1132 7 593 000,00 Kč Pokles 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 100 000,00 Kč Pokles 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 1134 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 400 000,00 Kč 96 %
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 4 250 000,00 Kč Pokles 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 740 000,00 Kč Pokles 719 000,00 Kč 709 000,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 120 000,00 Kč Pokles 76 000,00 Kč 33 000,00 Kč 43 %
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 574 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
VO - Bludovice Pneuservis 4395 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
VO EFEKT 2019 548 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 295 000,00 Kč 1 369 890,90 Kč 60 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 6387 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 4387 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 6 000,00 Kč 71 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 6 884 142,07 Kč 74 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 964 273,44 Kč 7 237 425,19 Kč 91 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 12 511 000,00 Kč Pokles 12 510 795,33 Kč 5 826 853,39 Kč 47 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 5 671 000,00 Kč Pokles 4 921 773,51 Kč 4 709 714,12 Kč 96 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 13 041 000,00 Kč 98 %
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 5391 600 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 5430 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 522 61 950 000,00 Kč Pokles 10 770 000,00 Kč 7 758 228,66 Kč 72 %
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 2522 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 1 253 999,23 Kč 100 %
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 0,00 Kč Navýšení 55 746 000,77 Kč 50 685 580,33 Kč 91 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 837 670 044,90 Kč 587 842 919,85 Kč 70 %