Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všechny akce

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0 0 62 003 160,00 Kč Navýšení 135 602 918,37 Kč 46 961 766,39 Kč 35 %
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 999 396,00 Kč - - - -
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 5380 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Autobusová zastávka Pod Svincem 5422 0,00 Kč Navýšení 545 000,00 Kč 530 085,06 Kč 97 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 731 000,00 Kč 731 000,00 Kč 471 065,90 Kč 64 %
Bazén NJ 515 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 18 468 400,03 Kč 73 %
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 10 043 653,84 Kč 74 %
Bus zastávka U partyzána 5398 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 5407 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 200 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 671 490,34 Kč 84 %
Cykloboxy 5371 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
Čer»ák II.etapa 5370 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čítárna - participativní rozpočet 5368 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Členství města ve svazech a sdruľeních 1010 210 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 218 606,26 Kč 97 %
Dům sester 7518 2 933 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Europe Direct 1101 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
Hotel Praha-odbor bytový 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 157 854,04 Kč 18 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 70 200 000,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 8 712,00 Kč 1 %
Hückelovy vily 8518 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 41 947,10 Kč 1 %
Chata Jičínka 4381 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 574 154,08 Kč 64 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 100,00 Kč 1 %
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 5417 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 5385 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 1 001 107,17 Kč 34 %
Chodník Na Valech 5393 500 000,00 Kč Pokles 16 950,00 Kč 7 000,00 Kč 41 %
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 5431 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 48 400,00 Kč 0 %
IS RD Bocheta 4.etapa 5425 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 64 856,00 Kč 22 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace U Mlýna 5410 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 369 418,72 Kč 92 %
Kanalizace ul. Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Loučka 3383 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 22 357,70 Kč 51 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 85 190,85 Kč 37 %
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 19 602,00 Kč 33 %
KOD-Ekologická daň ORJ 210 211 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 7 238 677,00 Kč Navýšení 7 338 677,00 Kč 3 903 392,73 Kč 53 %
Komunikace Potoční ®ilina 5414 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 5397 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 29 335,00 Kč 42 %
Komunitní plánování 439 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč Navýšení 233 000,00 Kč 199 710,50 Kč 86 %
Kultura-ostatní výdaje 1380 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 308 929,06 Kč 34 %
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,47 Kč 3 943 550,87 Kč 59 %
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 1 955 000,00 Kč Pokles 1 770 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 88 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 2 377 000,00 Kč Pokles 2 029 004,00 Kč 1 446 004,00 Kč 71 %
Městská policie 406 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 17 772 418,92 Kč 68 %
Městská policie-mobily 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 60 945,27 Kč 55 %
Městská policie-pevná linka 8406 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 12 100,00 Kč 55 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 24 583 000,00 Kč Navýšení 27 988 717,64 Kč 19 988 805,49 Kč 71 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 12 799,96 Kč 9 %
Most Loučka V Kútě 9386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Straník u č.p..86 5390 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 770,00 Kč 22 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 10 010 697,00 Kč Pokles 8 938 293,00 Kč 5 871 652,92 Kč 66 %
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 307,60 Kč 43 %
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
Odbor bytový ORJ 037 518 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 40 522 185,05 Kč 45 %
Odbor dopravy 384 6 426 417,00 Kč Pokles 6 286 417,00 Kč 4 664 813,75 Kč 74 %
Odbor ľivotního prostředí 375 10 416 000,00 Kč Pokles 8 811 497,00 Kč 2 257 664,00 Kč 26 %
Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 3 206,50 Kč 2 %
Odbor organizační 381 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 85 947 960,63 Kč 61 %
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 132 117,82 Kč 66 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 %
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 92 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 3 124 678,10 Kč 46 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 637 750,00 Kč 637 750,00 Kč 120 303,64 Kč 19 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 400,00 Kč 48 %
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 70 000,00 Kč Pokles 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 5424 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 23 735,60 Kč 39 %
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 611 718,58 Kč 59 %
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 62 858,00 Kč 79 %
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2 943,00 Kč 4 %
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
Památková péče 2380 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 204 341,84 Kč 46 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
Parkoviątě ®ilina U Kostela 5373 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 5419 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Straník - hřbitov 5374 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Vančurova 2-10 5420 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 103 469,81 Kč 64 %
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 5372 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 390 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 879 743,39 Kč 40 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 %
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 578,49 Kč 38 %
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 781,00 Kč 39 %
ProSenior-Pohoda 1393 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 225 692,00 Kč 704 371,60 Kč 57 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 994 640,00 Kč 3 282 197,00 Kč 41 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 794 132,00 Kč 593 674,00 Kč 33 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 124 644,00 Kč 2 928 901,00 Kč 48 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 5377 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 5432 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 5378 300 000,00 Kč Pokles 104 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
PS Kavárničky 3393 25 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření MK Kojetín 5379 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
Roząíření průmyslové zóny 538 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 5404 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 5 564 076,95 Kč 68 %
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 7053 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 75 488 000,00 Kč Navýšení 76 251 511,00 Kč 50 054 021,99 Kč 66 %
Tělovýchovná činnost 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 29 782,41 Kč 50 %
Úprava Smetanových sadů 5369 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava Stranického potoka 3.etapa 5412 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 11 444 000,00 Kč Pokles 5 010 000,00 Kč 1 259 150,88 Kč 25 %
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5359 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 59 290,00 Kč 74 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5366 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 5363 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 21 300,00 Kč 36 %
Veřejné osvětlení generel 5362 500 000,00 Kč Pokles 295 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 5360 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 43 326,00 Kč 4 %
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 192 909,68 Kč 84 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 5 815,00 Kč 1 %
Veřejné osvětlení Skalky 5365 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 5364 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 768 140,00 Kč Navýšení 15 241 462,00 Kč 15 089 462,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 861 000,00 Kč Pokles 775 000,00 Kč 775 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 286 000,00 Kč Pokles 169 000,00 Kč 144 000,00 Kč 85 %
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 148 000,00 Kč 82 %
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 5 373 000,00 Kč 5 373 000,00 Kč 5 062 900,00 Kč 94 %
Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 1115 287 000,00 Kč Pokles 263 000,00 Kč 120 000,00 Kč 46 %
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 000,00 Kč 55 %
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 396 100,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 1116 200 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 1132 7 593 000,00 Kč Pokles 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 100 000,00 Kč Pokles 69 700,00 Kč 52 000,00 Kč 75 %
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 1134 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 5 600 000,00 Kč 84 %
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 4 250 000,00 Kč Pokles 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 740 000,00 Kč Pokles 719 000,00 Kč 709 000,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 120 000,00 Kč Pokles 76 000,00 Kč 33 000,00 Kč 43 %
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 574 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
VO - Bludovice Pneuservis 4395 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 39 546,97 Kč 99 %
VO EFEKT 2019 548 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 1 895 000,00 Kč 1 895 000,00 Kč 454 739,84 Kč 24 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 6387 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 4387 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 6 000,00 Kč 71 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 880 176,00 Kč 5 819 122,00 Kč 74 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 12 511 000,00 Kč Pokles 12 510 795,33 Kč 3 781 994,64 Kč 30 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 5 671 000,00 Kč Pokles 4 921 773,51 Kč 4 033 661,37 Kč 82 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 5 712 031,68 Kč 43 %
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 5391 600 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 5430 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 522 61 950 000,00 Kč Pokles 9 950 000,00 Kč 6 297 732,37 Kč 63 %
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 2522 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 0,00 Kč Navýšení 55 000 000,00 Kč 25 254 545,71 Kč 46 %
Celkem 864 004 865,00 Kč Pokles 863 118 147,19 Kč 447 038 373,62 Kč 52 %