Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 528 259 803,64 Kč Navýšení 555 922 455,54 Kč 408 641 678,95 Kč 74 %
výdaje 62 003 160,00 Kč Navýšení 135 602 918,37 Kč 46 961 766,39 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 283 000,00 Kč Navýšení 7 986 155,00 Kč 7 858 311,78 Kč 98 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 53 929,10 Kč 32 %
Doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 151,00 Kč 55 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 186 000,00 Kč 2 186 000,00 Kč 1 210 847,00 Kč 55 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
Školství a sociální věci 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 799 600,00 Kč 1 593 721,64 Kč 89 %
Veřejná správa 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 9 384 745,02 Kč 62 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 900 000,00 Kč Navýšení 2 270 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 %
Vodní hospodářství 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 127 764,76 Kč 50 %
Všeobecná pokladní správa 39 800 599,25 Kč Navýšení 103 873 102,62 Kč 24 924 322,09 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5212 Ochrana obyvatelstva 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5019 Ostatní platy 35 000,00 Kč 9 044,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 909,00 Kč 3 % 1 090,00 Kč 6 % 242,00 Kč 6 % 1 027,00 Kč 9 % 1 173,00 Kč 13 % 3 320,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 1 283,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5021 Ostatní osobn.. 740 450,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů .. 6 924 050,00 Kč 5 087 447,00 Kč 73 % 494 047,00 Kč 7 % 515 519,00 Kč 15 % 861 337,00 Kč 27 % 515 528,00 Kč 34 % 538 240,00 Kč 42 % 540 694,00 Kč 50 % 540 694,00 Kč 58 % 540 694,00 Kč 66 % 540 694,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5031 Povinné pojis.. 883 050,00 Kč 562 727,00 Kč 64 % 53 425,00 Kč 6 % 61 031,00 Kč 13 % 86 730,00 Kč 23 % 58 604,00 Kč 29 % 59 100,00 Kč 36 % 61 828,00 Kč 43 % 60 339,00 Kč 50 % 59 843,00 Kč 57 % 61 827,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 625 200,00 Kč 463 096,00 Kč 74 % 44 566,00 Kč 7 % 46 572,00 Kč 15 % 77 873,00 Kč 27 % 46 391,00 Kč 34 % 48 837,00 Kč 42 % 49 917,00 Kč 50 % 49 466,00 Kč 58 % 49 377,00 Kč 66 % 50 097,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5039 Ostatní povin.. 13 000,00 Kč 3 057,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 307,00 Kč 2 % 368,00 Kč 5 % 82,00 Kč 6 % 347,00 Kč 8 % 397,00 Kč 12 % 1 123,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 433,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5041 Odměny za uži.. 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 30 900,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 143 500,00 Kč 132 581,16 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 2 150,82 Kč 1 % 63 450,00 Kč 46 % 56 700,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 10 670,82 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % -390,48 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5156 Pohonné hmoty.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 242 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 150,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžn.. 1 650 000,00 Kč 1 090 063,09 Kč 66 % 25 085,72 Kč 2 % 260 297,19 Kč 17 % 33 514,51 Kč 19 % 17 545,28 Kč 20 % 324 294,53 Kč 40 % 37 563,67 Kč 42 % 30 126,83 Kč 44 % 355 047,93 Kč 66 % 6 587,43 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5164 Nájemné 174 700,00 Kč 1 000,00 Kč 1 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5166 Konzultační, .. 290 000,00 Kč 38 260,00 Kč 13 % 15 176,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 5 084,00 Kč 7 % 8 050,00 Kč 10 % 7 350,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 2 600,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5167 Služby školen.. 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 % 1 820,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 16 177,10 Kč 29 % 5 118,30 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 5 267,13 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 791,67 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5169 Nákup ostatní.. 5 724 575,00 Kč 3 460 102,36 Kč 60 % 363 516,00 Kč 6 % 379 460,00 Kč 13 % 413 158,93 Kč 20 % 377 000,00 Kč 27 % 314 200,00 Kč 32 % 236 763,93 Kč 36 % 681 478,50 Kč 48 % 371 425,00 Kč 55 % 323 100,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udrž.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 4 742,00 Kč 24 % 374,00 Kč 2 % 2 623,00 Kč 15 % 243,00 Kč 16 % 1 502,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5175 Pohoštění 170 000,00 Kč 37 989,00 Kč 22 % 5 989,00 Kč 4 % 8 126,00 Kč 8 % 3 131,00 Kč 10 % 1 847,00 Kč 11 % 2 667,00 Kč 13 % 10 873,00 Kč 19 % 3 527,00 Kč 21 % 1 829,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5176 Účastnické po.. 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 1 186 000,00 Kč 595 103,00 Kč 50 % 86 000,00 Kč 7 % 6 400,00 Kč 8 % 13 700,00 Kč 9 % 6 400,00 Kč 9 % 4 000,00 Kč 10 % 403 803,00 Kč 44 % 20 600,00 Kč 46 % 19 000,00 Kč 47 % 35 200,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 9 889,00 Kč - - - - 13 040,00 Kč - - - - -4 975,00 Kč - - - - 10 437,00 Kč - - - - -8 000,00 Kč - - - - -2 000,00 Kč - - - - 11 374,00 Kč - - - - -9 390,00 Kč - - - - 1 280,00 Kč - - - - -1 877,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 947,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 646,00 Kč 4 % 301,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5194 Věcné dary 70 000,00 Kč 11 245,00 Kč 16 % 2 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 1 245,00 Kč 5 % 8 000,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5212 Neinvestiční .. 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční .. 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5329 Ostatní neinv.. 62 860,75 Kč 57 186,90 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 782,58 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 53 404,32 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5362 Platby daní a.. 3 150 000,00 Kč 1 866 322,00 Kč 59 % 9 660,00 Kč 0 % 281 608,00 Kč 9 % 66 994,00 Kč 11 % 608 663,00 Kč 31 % 102 746,00 Kč 34 % 159 975,00 Kč 39 % 459 502,00 Kč 54 % 174 174,00 Kč 59 % 3 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5365 Výdaje z fina.. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 % 2 283,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 898 000,00 Kč 651 320,00 Kč 73 % 78 355,00 Kč 9 % 73 605,00 Kč 17 % 68 230,00 Kč 25 % 70 605,00 Kč 32 % 62 980,00 Kč 39 % 73 480,00 Kč 48 % 80 105,00 Kč 56 % 73 480,00 Kč 65 % 70 480,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5811 Výdaje na náh.. 177 125,00 Kč 101 727,78 Kč 57 % 17 802,00 Kč 10 % 10 892,80 Kč 16 % 37 845,35 Kč 38 % 45 602,60 Kč 63 % -350,00 Kč 63 % 2 200,80 Kč 64 % -12 265,77 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5901 Nespecifikova.. 77 154 949,62 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 708 755,00 Kč 7 706 293,00 Kč 100 % 2 600,00 Kč 0 % 7 703 693,00 Kč 100 % 7 004,00 Kč 100 % -7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 135 602 918,37 Kč 46 961 766,39 Kč 35 % 1 225 857,02 Kč 1 % 9 348 864,81 Kč 7 % 25 413 033,37 Kč 19 % 1 796 975,01 Kč 1 % 1 461 172,53 Kč 1 % 1 651 496,72 Kč 1 % 1 932 438,05 Kč 1 % 1 647 394,93 Kč 1 % 2 484 533,95 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %