Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 528 259 803,64 Kč Navýšení 555 922 455,54 Kč 424 243 225,89 Kč 76 %
výdaje 62 003 160,00 Kč Navýšení 135 602 918,37 Kč 47 540 369,79 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 283 000,00 Kč Navýšení 7 986 155,00 Kč 7 858 311,78 Kč 98 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 110 209,10 Kč 65 %
Doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 851,00 Kč 60 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 186 000,00 Kč 2 186 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 63 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
Školství a sociální věci 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 799 600,00 Kč 1 593 721,64 Kč 89 %
Veřejná správa 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 9 651 450,70 Kč 64 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 900 000,00 Kč Navýšení 2 270 000,00 Kč 88 329,86 Kč 4 %
Vodní hospodářství 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 188 053,69 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 39 800 599,25 Kč Navýšení 103 873 102,62 Kč 24 929 381,02 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 900 000,00 Kč Navýšení 2 270 000,00 Kč 88 329,86 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 768 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 39 851,00 Kč 40 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 39 851,00 Kč 44 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 39 851,00 Kč 44 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 188 053,69 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 180 866,79 Kč 75 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 180 866,79 Kč 75 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 7 186,90 Kč 56 %
741 Odbor finanční 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 7 186,90 Kč 56 %
3341 Rozhlas a televize 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 64 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 385 087,00 Kč 64 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 104 602,78 Kč 80 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč Pokles 127 125,00 Kč 101 727,78 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 130 000,00 Kč Pokles 127 125,00 Kč 101 727,78 Kč 80 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 7 703 155,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 7 703 155,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 703 155,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 016,00 Kč 33 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 016,00 Kč 33 %
741 Odbor finanční 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 016,00 Kč 33 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 252 600,00 Kč 205 400,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 200 800,00 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 200 800,00 Kč 80 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 192 000,00 Kč Pokles 144 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 821,64 Kč 60 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 821,64 Kč 60 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 821,64 Kč 60 %
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 110 209,10 Kč 65 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 280,00 Kč 70 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 280,00 Kč 70 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 177,10 Kč 65 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 177,10 Kč 65 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 752,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 23 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 752,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 9 025 300,00 Kč Pokles 8 652 800,00 Kč 6 180 422,00 Kč 71 %
5019 Ostatní platy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 044,00 Kč 36 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 044,00 Kč 36 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 5 087 447,00 Kč 73 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 5 087 447,00 Kč 73 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 562 727,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 562 727,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 463 096,00 Kč 74 %
919 Odbor kancelář vedení města 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 463 096,00 Kč 74 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 057,00 Kč 25 %
919 Odbor kancelář vedení města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 057,00 Kč 25 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 742,00 Kč 24 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 742,00 Kč 24 %
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 32 906,00 Kč 44 %
919 Odbor kancelář vedení města 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 32 906,00 Kč 44 %
5176 Účastnické poplatky na konference 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 800,00 Kč 20 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 800,00 Kč 20 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 783,00 Kč 13 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 783,00 Kč 13 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 36 549,20 Kč 3 %
5019 Ostatní platy 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 30 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 30 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 11 500,00 Kč 7 609,52 Kč 66 %
317 Odbor správních agend 5 000,00 Kč Navýšení 11 500,00 Kč 7 609,52 Kč 66 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč Navýšení 242 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 120 500,00 Kč Navýšení 242 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50,00 Kč Navýšení 150,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 50,00 Kč Navýšení 150,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč Navýšení 114 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních agend 50 000,00 Kč Navýšení 114 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Navýšení 49 500,00 Kč 28 939,68 Kč 58 %
317 Odbor správních agend 24 000,00 Kč Navýšení 49 500,00 Kč 28 939,68 Kč 58 %
6171 Činnost místní správy 5 138 900,00 Kč Navýšení 5 259 900,00 Kč 3 434 479,50 Kč 65 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
5164 Nájemné 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 2 000,00 Kč 3 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 2 000,00 Kč 3 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 109,00 Kč 3 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 109,00 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 122 440,50 Kč 79 %
919 Odbor kancelář vedení města 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 122 440,50 Kč 79 %
5175 Pohoštění 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 6 981,00 Kč 7 %
919 Odbor kancelář vedení města 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 6 981,00 Kč 7 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 507 303,00 Kč 48 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 507 303,00 Kč 48 %
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 6 029,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 6 029,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 898 000,00 Kč 898 000,00 Kč 654 320,00 Kč 73 %
919 Odbor kancelář vedení města 898 000,00 Kč 898 000,00 Kč 654 320,00 Kč 73 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 245 657,02 Kč 70 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 245 657,02 Kč 70 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 245 657,02 Kč 70 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 849 465,00 Kč 63 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 849 465,00 Kč 65 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 849 465,00 Kč 65 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6399 Ostatní finanční operace 28 000 000,00 Kč Pokles 25 015 870,00 Kč 23 831 976,00 Kč 95 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 816 106,00 Kč 61 %
741 Odbor finanční 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 816 106,00 Kč 61 %
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 100 599,25 Kč Navýšení 77 154 949,62 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 10 100 599,25 Kč Navýšení 77 154 949,62 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 10 000 599,25 Kč Navýšení 77 154 949,62 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 62 003 160,00 Kč Navýšení 135 602 918,37 Kč 47 540 369,79 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací), Položka 5163 (Služby peněžních ústavů)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 141 850,62 Kč
Celkem 141 850,62 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 105 344,40 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2020 - 150,00 Kč - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6601/I.2020)+120,00 Kč - poplatek za položky (dokl.č.6633/I.2020) 4017 04.02.2020 270,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc II./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6633/II.2020) 4018 04.03.2020 150,00 Kč
Převod z Výdajového účtu na poplatky u depozitního účtu za 12/2019 - 03/2020. 4230 24.03.2020 3 539,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc III./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6627/III.2020) 4009 02.04.2020 120,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc IV./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6617/IV.2020) 4015 05.05.2020 72,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu 4084 13.05.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovního poplatku za zahraniční platbu. 4145 19.05.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu. 4239 27.05.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu. 4003 01.06.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 27.5.2020 4004 01.06.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc V./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6613/V.2020) 4035 03.06.2020 60,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 12.6.2020 4301 19.06.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 08.06.2020 4302 19.06.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VI./2020 - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - 150,00 Kč (dokl.č. 6615/VI.2020)+ poplatek za položky - 162,00 Kč (dokl.č. 6638/VI.2020) 4007 01.07.2020 312,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků ze zahraniční platbu ze dne 3.7.2020 4105 10.07.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 14.7.2020 4198 20.07.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 30.07.2020 4019 04.08.2020 100,00 Kč
Převod bankovních poplatků účtu BO za období 1-7/2020 z výdajového účtu. 4078 10.08.2020 31 788,00 Kč
Převod finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s transakcemi platební kartou a poplatky za vklady v KB za období 01.01.2020 - 31.07.2020, doklady založeny v šanonu Transakce platební kartou 2020. 4080 10.08.2020 66 997,40 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 12.08.2020 4128 14.08.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VII./2020 - poplatek za výběr hotovosti 80,00 Kč (dokl.č. 6625/VII.2020) + poplatek za položky 192,00 Kč (dokl.č. 6646/VII.2020) 4157 18.08.2020 272,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 14.8.2020 4003 01.09.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 17.08.2020 4004 01.09.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 21.08.2020 4005 01.09.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za zahraniční platbu ze dne 31.8.2020 4032 03.09.2020 100,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VIII./2020´- 150,00 Kč poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6617/VIII.2020)+114,00 Kč poplatek za položky (dokl.č. 6627/VIII.2020) 4033 03.09.2020 264,00 Kč
Celkem 105 344,40 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -6,00 Kč
5230 29.06.2020 -6,00 Kč
Fyzická osoba -6,00 Kč
5029 27.01.2020 -6,00 Kč
Fyzická osoba -6,00 Kč
5232 28.01.2020 -6,00 Kč
Město Nový JičínARES -1 520,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2020 - 150,00 Kč - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6601/I.2020)+120,00 Kč - poplatek za položky (dokl.č.6633/I.2020) 6602 04.02.2020 -270,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc II./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6633/II.2020) 6605 04.03.2020 -150,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc III./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6627/III.2020) 6603 02.04.2020 -120,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc IV./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6617/IV.2020) 6601 05.05.2020 -72,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc V./2020 - poplatek za položky (dokl.č. 6613/V.2020) 6602 03.06.2020 -60,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VI./2020 - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - 150,00 Kč (dokl.č. 6615/VI.2020)+ poplatek za položky - 162,00 Kč (dokl.č. 6638/VI.2020) 6601 01.07.2020 -312,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VII./2020 - poplatek za výběr hotovosti 80,00 Kč (dokl.č. 6625/VII.2020) + poplatek za položky 192,00 Kč (dokl.č. 6646/VII.2020) 6615 18.08.2020 -272,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VIII./2020´- 150,00 Kč poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6617/VIII.2020)+114,00 Kč poplatek za položky (dokl.č. 6627/VIII.2020) 6603 03.09.2020 -264,00 Kč
Celkem -1 538,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5019 Ostatní platy 35 000,00 Kč 9 044,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 909,00 Kč 3 % 1 090,00 Kč 6 % 242,00 Kč 6 % 1 027,00 Kč 9 % 1 173,00 Kč 13 % 3 320,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 1 283,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5021 Ostatní osobn.. 740 450,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů .. 6 924 050,00 Kč 5 087 447,00 Kč 73 % 494 047,00 Kč 7 % 515 519,00 Kč 15 % 861 337,00 Kč 27 % 515 528,00 Kč 34 % 538 240,00 Kč 42 % 540 694,00 Kč 50 % 540 694,00 Kč 58 % 540 694,00 Kč 66 % 540 694,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5031 Povinné pojis.. 883 050,00 Kč 562 727,00 Kč 64 % 53 425,00 Kč 6 % 61 031,00 Kč 13 % 86 730,00 Kč 23 % 58 604,00 Kč 29 % 59 100,00 Kč 36 % 61 828,00 Kč 43 % 60 339,00 Kč 50 % 59 843,00 Kč 57 % 61 827,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 625 200,00 Kč 463 096,00 Kč 74 % 44 566,00 Kč 7 % 46 572,00 Kč 15 % 77 873,00 Kč 27 % 46 391,00 Kč 34 % 48 837,00 Kč 42 % 49 917,00 Kč 50 % 49 466,00 Kč 58 % 49 377,00 Kč 66 % 50 097,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5039 Ostatní povin.. 13 000,00 Kč 3 057,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 307,00 Kč 2 % 368,00 Kč 5 % 82,00 Kč 6 % 347,00 Kč 8 % 397,00 Kč 12 % 1 123,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 433,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5041 Odměny za uži.. 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 30 900,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 56 280,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 280,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiá.. 151 500,00 Kč 135 081,02 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 2 150,82 Kč 1 % 63 450,00 Kč 43 % 56 700,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 10 670,82 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 2 109,38 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5156 Pohonné hmoty.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 242 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 150,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžn.. 1 650 000,00 Kč 1 095 122,02 Kč 66 % 25 085,72 Kč 2 % 260 297,19 Kč 17 % 33 514,51 Kč 19 % 17 545,28 Kč 20 % 324 294,53 Kč 40 % 37 563,67 Kč 42 % 30 126,83 Kč 44 % 355 047,93 Kč 66 % 11 646,36 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5164 Nájemné 174 700,00 Kč 2 000,00 Kč 1 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5166 Konzultační, .. 290 000,00 Kč 45 960,00 Kč 16 % 15 176,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 5 084,00 Kč 7 % 8 050,00 Kč 10 % 7 350,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 10 300,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5167 Služby školen.. 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 % 1 820,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 16 177,10 Kč 29 % 5 118,30 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 5 267,13 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 791,67 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5169 Nákup ostatní.. 5 724 575,00 Kč 3 958 760,97 Kč 69 % 363 516,00 Kč 6 % 379 460,00 Kč 13 % 413 158,93 Kč 20 % 377 000,00 Kč 27 % 314 200,00 Kč 32 % 236 763,93 Kč 36 % 681 478,50 Kč 48 % 371 425,00 Kč 55 % 821 758,61 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5171 Opravy a udrž.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 4 742,00 Kč 24 % 374,00 Kč 2 % 2 623,00 Kč 15 % 243,00 Kč 16 % 1 502,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5175 Pohoštění 170 000,00 Kč 39 887,00 Kč 23 % 5 989,00 Kč 4 % 8 126,00 Kč 8 % 3 131,00 Kč 10 % 1 847,00 Kč 11 % 2 667,00 Kč 13 % 10 873,00 Kč 19 % 3 527,00 Kč 21 % 1 829,00 Kč 22 % 1 898,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5176 Účastnické po.. 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 1 186 000,00 Kč 595 103,00 Kč 50 % 86 000,00 Kč 7 % 6 400,00 Kč 8 % 13 700,00 Kč 9 % 6 400,00 Kč 9 % 4 000,00 Kč 10 % 403 803,00 Kč 44 % 20 600,00 Kč 46 % 19 000,00 Kč 47 % 35 200,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 6 029,00 Kč - - - - 13 040,00 Kč - - - - -4 975,00 Kč - - - - 10 437,00 Kč - - - - -8 000,00 Kč - - - - -2 000,00 Kč - - - - 11 374,00 Kč - - - - -9 390,00 Kč - - - - 1 280,00 Kč - - - - -5 737,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 947,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 646,00 Kč 4 % 301,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5194 Věcné dary 62 000,00 Kč 17 613,00 Kč 28 % 2 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 1 245,00 Kč 5 % 14 368,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5212 Neinvestiční .. 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční .. 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5329 Ostatní neinv.. 62 860,75 Kč 57 186,90 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 782,58 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 53 404,32 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5362 Platby daní a.. 3 150 000,00 Kč 1 866 322,00 Kč 59 % 9 660,00 Kč 0 % 281 608,00 Kč 9 % 66 994,00 Kč 11 % 608 663,00 Kč 31 % 102 746,00 Kč 34 % 159 975,00 Kč 39 % 459 502,00 Kč 54 % 174 174,00 Kč 59 % 3 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5365 Výdaje z fina.. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 % 2 283,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 898 000,00 Kč 654 320,00 Kč 73 % 78 355,00 Kč 9 % 73 605,00 Kč 17 % 68 230,00 Kč 25 % 70 605,00 Kč 32 % 62 980,00 Kč 39 % 73 480,00 Kč 48 % 80 105,00 Kč 56 % 73 480,00 Kč 65 % 73 480,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5811 Výdaje na náh.. 177 125,00 Kč 101 727,78 Kč 57 % 17 802,00 Kč 10 % 10 892,80 Kč 16 % 37 845,35 Kč 38 % 45 602,60 Kč 63 % -350,00 Kč 63 % 2 200,80 Kč 64 % -12 265,77 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5901 Nespecifikova.. 77 154 949,62 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 708 755,00 Kč 7 706 293,00 Kč 100 % 2 600,00 Kč 0 % 7 703 693,00 Kč 100 % 7 004,00 Kč 100 % -7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 135 602 918,37 Kč 47 540 369,79 Kč 35 % 1 225 857,02 Kč 1 % 9 348 864,81 Kč 7 % 25 413 033,37 Kč 19 % 1 796 975,01 Kč 1 % 1 461 172,53 Kč 1 % 1 651 496,72 Kč 1 % 1 932 438,05 Kč 1 % 1 647 394,93 Kč 1 % 3 063 137,35 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %