Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2020

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 380 714,18 Kč 86 %
výdaje 10 010 697,00 Kč Pokles 8 938 293,00 Kč 5 912 134,93 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 359 197,00 Kč Pokles 8 411 793,00 Kč 5 672 132,44 Kč 67 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 206 669,70 Kč 42 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 74 948,51 Kč 25 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 12 993,00 Kč 39 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 12 993,00 Kč 39 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 9 227 197,00 Kč Pokles 8 114 293,00 Kč 5 597 183,93 Kč 69 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 340 759,00 Kč 63 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 340 759,00 Kč 63 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 291 000,00 Kč 196 860,00 Kč 68 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 291 000,00 Kč 196 860,00 Kč 68 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 601 987,00 Kč 66 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 601 987,00 Kč 66 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 218 460,00 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 218 460,00 Kč 65 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 130 340,00 Kč 114 892,48 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 130 340,00 Kč 114 892,48 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 411 380,00 Kč 1 111 020,48 Kč 79 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 411 380,00 Kč 1 111 020,48 Kč 79 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 033,00 Kč 26 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 033,00 Kč 26 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 96 900,90 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 96 900,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 300 937,35 Kč 73 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 300 937,35 Kč 73 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 034,00 Kč 30 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 034,00 Kč 30 %
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 11 565,50 Kč 44 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 11 565,50 Kč 44 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 208,00 Kč 96 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 208,00 Kč 96 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 523 760,00 Kč 409 362,00 Kč 78 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 523 760,00 Kč 409 362,00 Kč 78 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 206 669,70 Kč 42 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 68 977,70 Kč 69 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 68 977,70 Kč 69 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 112 616,00 Kč 49 %
11 Návątěvnické centrum 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 112 616,00 Kč 49 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 70 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 25 076,00 Kč 42 %
11 Návątěvnické centrum 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 25 076,00 Kč 42 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 10 010 697,00 Kč Pokles 8 938 293,00 Kč 5 912 134,93 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5161 (Služby pošt)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 199,00 Kč
Celkem 199,00 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 710 000,00 Kč 2 340 759,00 Kč 63 % 246 831,00 Kč 7 % 239 900,00 Kč 13 % 238 707,00 Kč 20 % 238 039,00 Kč 26 % 220 680,00 Kč 32 % 247 362,00 Kč 39 % 383 322,00 Kč 49 % 261 896,00 Kč 56 % 264 022,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5021 Ostatní osobn.. 296 000,00 Kč 196 860,00 Kč 67 % 24 355,00 Kč 8 % 33 145,00 Kč 19 % 23 720,00 Kč 27 % 9 420,00 Kč 31 % 5 000,00 Kč 32 % 14 100,00 Kč 37 % 27 290,00 Kč 46 % 26 790,00 Kč 55 % 33 040,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5031 Povinné pojis.. 915 000,00 Kč 601 987,00 Kč 66 % 62 454,00 Kč 7 % 63 944,00 Kč 14 % 60 440,00 Kč 20 % 60 273,00 Kč 27 % 55 969,00 Kč 33 % 65 976,00 Kč 40 % 97 543,00 Kč 51 % 67 430,00 Kč 58 % 67 958,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5032 Povinné pojis.. 334 000,00 Kč 218 460,00 Kč 65 % 22 664,00 Kč 7 % 23 206,00 Kč 14 % 21 933,00 Kč 20 % 21 873,00 Kč 27 % 20 312,00 Kč 33 % 23 942,00 Kč 40 % 35 399,00 Kč 51 % 24 470,00 Kč 58 % 24 661,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5041 Odměny za uži.. 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 % 8 332,79 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 25 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5136 Knihy, učební.. 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 % 5 865,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 155 340,00 Kč 139 892,48 Kč 90 % 47 565,00 Kč 31 % 1 139,00 Kč 31 % 18 678,47 Kč 43 % 4 790,46 Kč 46 % 16 805,00 Kč 57 % 50 914,55 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5139 Nákup materiá.. 1 544 880,00 Kč 1 192 991,18 Kč 77 % 45 856,60 Kč 3 % 73 389,44 Kč 8 % 137 392,10 Kč 17 % 172 032,47 Kč 28 % 57 675,52 Kč 31 % 155 343,60 Kč 42 % 50 038,60 Kč 45 % 476 090,50 Kč 76 % 25 172,35 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5156 Pohonné hmoty.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 9 000,00 Kč 1 033,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 852,00 Kč 9 % -211,00 Kč 7 % -19,00 Kč 7 % 199,00 Kč 9 % -230,00 Kč 7 % 530,00 Kč 12 % 1 501,00 Kč 29 % -1 589,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5164 Nájemné 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 97 000,00 Kč 96 900,90 Kč 100 % 1 950,00 Kč 2 % 3 125,45 Kč 5 % 1 950,00 Kč 7 % 24 550,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 900,00 Kč 37 % 50 800,00 Kč 89 % 6 609,00 Kč 96 % 4 016,45 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 707 620,00 Kč 450 508,86 Kč 64 % 79 060,09 Kč 11 % 54 426,03 Kč 19 % 74 430,83 Kč 29 % 24 022,90 Kč 33 % 78 576,69 Kč 44 % 19 923,88 Kč 47 % 37 848,69 Kč 52 % 39 838,75 Kč 58 % 42 381,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5171 Opravy a udrž.. 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 336,90 Kč 10 % 4 192,65 Kč 16 % 8 457,90 Kč 26 % 5 616,82 Kč 33 % 7 439,95 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5173 Cestovné (tuz.. 55 000,00 Kč 3 034,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 206,00 Kč 0 % 631,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 206,00 Kč 2 % 332,00 Kč 2 % 1 659,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5175 Pohoštění 91 573,00 Kč 36 641,50 Kč 40 % 184,00 Kč 0 % 6 382,00 Kč 7 % 16 034,50 Kč 25 % 6 505,00 Kč 32 % 3 263,00 Kč 35 % 266,50 Kč 36 % 1 641,50 Kč 37 % 558,00 Kč 38 % 1 807,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5176 Účastnické po.. 0,00 Kč 500,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 500,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákup.. 9 500,00 Kč 4 500,00 Kč 47 % 4 500,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - - 10 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 719,95 Kč 6 % 10 535,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 19 208,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 9 314,00 Kč 47 % 3 534,00 Kč 64 % 6 360,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
6122 Stroje, příst.. 693 760,00 Kč 409 362,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238 660,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 170 702,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
Celkem 8 938 293,00 Kč 5 912 134,93 Kč 66 % 664 617,48 Kč 7 % 509 028,92 Kč 6 % 605 576,80 Kč 7 % 572 759,43 Kč 6 % 477 473,16 Kč 5 % 612 321,35 Kč 7 % 930 844,74 Kč 10 % 906 842,25 Kč 10 % 632 670,80 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %