Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2020

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 510 588,00 Kč 476 221,12 Kč 93 %
výdaje 10 010 697,00 Kč Pokles 9 018 793,00 Kč 7 158 066,97 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 359 197,00 Kč Pokles 8 492 293,00 Kč 6 853 543,62 Kč 81 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 271 190,56 Kč 55 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 76 863,51 Kč 26 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 14 908,00 Kč 45 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 14 908,00 Kč 45 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 9 227 197,00 Kč Pokles 8 194 793,00 Kč 6 776 680,11 Kč 83 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 875 522,00 Kč 78 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 2 875 522,00 Kč 78 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 242 215,00 Kč 80 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 242 215,00 Kč 80 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 743 536,00 Kč 83 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 743 536,00 Kč 83 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 269 828,00 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 269 828,00 Kč 81 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 188 020,00 Kč 164 605,19 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 188 020,00 Kč 164 605,19 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 334 335,00 Kč 1 224 542,14 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 334 335,00 Kč 1 224 542,14 Kč 92 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 366,00 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 366,00 Kč 9 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 109 000,00 Kč 103 385,69 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 109 000,00 Kč 103 385,69 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 365 347,43 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 413 620,00 Kč 365 347,43 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 11 565,50 Kč 79 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 11 565,50 Kč 79 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 074,00 Kč 130 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 074,00 Kč 130 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 262 070,56 Kč 53 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 69 420,56 Kč 69 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 69 420,56 Kč 69 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 167 574,00 Kč 73 %
11 Návątěvnické centrum 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 167 574,00 Kč 73 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 70 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 25 076,00 Kč 42 %
11 Návątěvnické centrum 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 25 076,00 Kč 42 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 9 120,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč 0,00 Kč 9 120,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 120,00 Kč - - - -
Celkem 10 010 697,00 Kč Pokles 9 018 793,00 Kč 7 158 066,97 Kč 79 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5192 (Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Firemky s.r.o.ARES 5 929,00 Kč
FA - smluvní pokuta za zrušenou objednávku na Pivobraní 2020, obj.č.304 4163 19.05.2020 5 929,00 Kč
Mgr. David WardasARES 4 731,00 Kč
FA - smluvní pokuta za zrušenou objednávku na Pivobraní 2020, obj. č.303 4160 19.05.2020 4 731,00 Kč
RAILREKLAM, spol. s r.o.ARES 719,95 Kč
storno poplatek - odstoupení od reklamní smlouvy na kampaň Pivobraní 2020 4252 24.04.2020 719,95 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 11 379,95 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
RAILREKLAM spol. s r.o.ARES -124,95 Kč
Vrácení přeplatku k FA č. KDF 1064. 4052 11.05.2020 -124,95 Kč
Celkem -124,95 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 710 000,00 Kč 2 875 522,00 Kč 78 % 246 831,00 Kč 7 % 239 900,00 Kč 13 % 238 707,00 Kč 20 % 238 039,00 Kč 26 % 220 680,00 Kč 32 % 247 362,00 Kč 39 % 383 322,00 Kč 49 % 261 896,00 Kč 56 % 264 022,00 Kč 63 % 286 037,00 Kč 71 % 248 726,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5021 Ostatní osobn.. 306 500,00 Kč 242 215,00 Kč 79 % 24 355,00 Kč 8 % 33 145,00 Kč 19 % 23 720,00 Kč 26 % 9 420,00 Kč 30 % 5 000,00 Kč 31 % 14 100,00 Kč 36 % 27 290,00 Kč 45 % 26 790,00 Kč 53 % 33 040,00 Kč 64 % 26 785,00 Kč 73 % 18 570,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5031 Povinné pojis.. 892 320,00 Kč 743 536,00 Kč 83 % 62 454,00 Kč 7 % 63 944,00 Kč 14 % 60 440,00 Kč 21 % 60 273,00 Kč 28 % 55 969,00 Kč 34 % 65 976,00 Kč 41 % 97 543,00 Kč 52 % 67 430,00 Kč 60 % 67 958,00 Kč 67 % 73 417,00 Kč 76 % 68 132,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5032 Povinné pojis.. 334 000,00 Kč 269 828,00 Kč 81 % 22 664,00 Kč 7 % 23 206,00 Kč 14 % 21 933,00 Kč 20 % 21 873,00 Kč 27 % 20 312,00 Kč 33 % 23 942,00 Kč 40 % 35 399,00 Kč 51 % 24 470,00 Kč 58 % 24 661,00 Kč 65 % 26 644,00 Kč 73 % 24 724,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
5041 Odměny za uži.. 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 % 8 332,79 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 25 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5133 Léky a zdravo.. 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 % 5 865,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 213 020,00 Kč 189 605,19 Kč 89 % 47 565,00 Kč 22 % 1 139,00 Kč 23 % 18 678,47 Kč 32 % 4 790,46 Kč 34 % 16 805,00 Kč 42 % 50 914,55 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 49 712,71 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5139 Nákup materiá.. 1 467 835,00 Kč 1 317 990,70 Kč 90 % 45 856,60 Kč 3 % 73 389,44 Kč 8 % 137 392,10 Kč 17 % 172 032,47 Kč 29 % 57 675,52 Kč 33 % 155 343,60 Kč 44 % 50 038,60 Kč 47 % 476 090,50 Kč 80 % 40 406,95 Kč 82 % 88 351,96 Kč 88 % 21 412,96 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5156 Pohonné hmoty.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 9 000,00 Kč 366,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 852,00 Kč 9 % -211,00 Kč 7 % -19,00 Kč 7 % 199,00 Kč 9 % -230,00 Kč 7 % 530,00 Kč 12 % 1 501,00 Kč 29 % -1 589,00 Kč 11 % -572,00 Kč 5 % -95,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5162 Služby teleko.. -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 109 000,00 Kč 103 385,69 Kč 95 % 1 950,00 Kč 2 % 3 125,45 Kč 5 % 1 950,00 Kč 6 % 24 550,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 3 900,00 Kč 33 % 50 800,00 Kč 79 % 6 609,00 Kč 85 % 4 367,35 Kč 89 % 4 008,44 Kč 93 % 2 125,45 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatní.. 707 620,00 Kč 569 876,94 Kč 81 % 79 060,09 Kč 11 % 54 426,03 Kč 19 % 74 430,83 Kč 29 % 24 022,90 Kč 33 % 78 576,69 Kč 44 % 19 923,88 Kč 47 % 37 848,69 Kč 52 % 39 838,75 Kč 58 % 45 017,35 Kč 64 % 43 683,73 Kč 70 % 73 048,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
5171 Opravy a udrž.. 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 336,90 Kč 10 % 4 192,65 Kč 16 % 8 457,90 Kč 26 % 5 616,82 Kč 33 % 7 439,95 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5173 Cestovné (tuz.. 48 137,00 Kč 3 034,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 206,00 Kč 0 % 631,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 206,00 Kč 2 % 332,00 Kč 3 % 1 659,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5175 Pohoštění 79 573,00 Kč 36 641,50 Kč 46 % 184,00 Kč 0 % 6 382,00 Kč 8 % 16 034,50 Kč 28 % 6 505,00 Kč 37 % 3 263,00 Kč 41 % 266,50 Kč 41 % 1 641,50 Kč 43 % 558,00 Kč 44 % 1 807,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5179 Ostatní nákup.. 9 500,00 Kč 4 500,00 Kč 47 % 4 500,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - - 10 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 719,95 Kč 6 % 10 535,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 26 074,00 Kč 130 % 0,00 Kč 0 % 9 314,00 Kč 47 % 3 534,00 Kč 64 % 6 360,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 6 866,00 Kč 130 % 0,00 Kč 130 %
6122 Stroje, příst.. 800 805,00 Kč 575 994,94 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238 660,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 170 702,00 Kč 51 % 166 632,94 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
Celkem 9 018 793,00 Kč 7 158 066,97 Kč 79 % 664 617,48 Kč 7 % 509 028,92 Kč 6 % 605 576,80 Kč 7 % 572 759,43 Kč 6 % 477 473,16 Kč 5 % 612 321,35 Kč 7 % 930 844,74 Kč 10 % 906 842,25 Kč 10 % 650 392,65 Kč 7 % 714 988,07 Kč 8 % 513 222,12 Kč 6 % 0,00 Kč 0 %