Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Veřejné podpory-individuální ľádosti (ORG 1180) / 2020

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 504 512,00 Kč 598 897,00 Kč 119 %
výdaje 768 140,00 Kč Navýšení 15 241 462,00 Kč 15 089 462,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 100 %
Požární ochrana 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 491 440,00 Kč Navýšení 501 440,00 Kč 501 440,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 13 936 022,00 Kč 13 936 022,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 491 440,00 Kč 491 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 491 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční .. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 100 % 90 000,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 465 000,00 Kč 97 % 10 000,00 Kč 98 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 34 000,00 Kč 32 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 14 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -2 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5492 Dary obyvatel.. 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6322 Investiční tr.. 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 486 022,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 15 241 462,00 Kč 15 089 462,00 Kč 99 % 90 000,00 Kč 1 % 511 440,00 Kč 3 % 465 000,00 Kč 3 % 510 000,00 Kč 3 % 29 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 486 022,00 Kč 88 % -2 000,00 Kč -0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %