Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-individuální ľádosti (ORG 1180) / 2020

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 504 512,00 Kč 598 897,00 Kč 119 %
výdaje 768 140,00 Kč Navýšení 15 241 462,00 Kč 15 090 146,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 100 %
Požární ochrana 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 491 440,00 Kč Navýšení 501 440,00 Kč 501 440,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 13 936 022,00 Kč 13 936 022,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 5 684,00 Kč 4 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 215 440,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 100 %
3133 3133 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 12 000,00 Kč 86 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 13 936 022,00 Kč 13 936 022,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %
3521 Fakultní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 5 684,00 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 684,00 Kč 7 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 9 804,00 Kč 684,00 Kč 7 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 Kč Pokles 140 196,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 150 000,00 Kč Pokles 140 196,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 21 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 21 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 768 140,00 Kč Navýšení 15 241 462,00 Kč 15 090 146,00 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1180 (Veřejné podpory-individuální ľádosti), Paragraf 6409 (Ostatní činnosti jinde nezařazené), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Yvona MasmaniduARES 684,00 Kč
etikety NJ na láhve červeného vána Alibernet r. 2018 pro oceněné dárce krve - 57 ks á 12 Kč 4054 07.10.2020 684,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 684,00 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 9 804,00 Kč 684,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 684,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5213 Neinvestiční .. 491 440,00 Kč 491 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 491 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční .. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 100 % 90 000,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 465 000,00 Kč 97 % 10 000,00 Kč 98 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 34 000,00 Kč 32 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 14 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -2 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5492 Dary obyvatel.. 140 196,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6322 Investiční tr.. 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 486 022,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 15 241 462,00 Kč 15 090 146,00 Kč 99 % 90 000,00 Kč 1 % 511 440,00 Kč 3 % 465 000,00 Kč 3 % 510 000,00 Kč 3 % 29 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 486 022,00 Kč 88 % -2 000,00 Kč -0 % 684,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %