Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kultura-ostatní výdaje (ORG 1380) / 2020

Název:
Kultura-ostatní výdaje (1380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 359 385,88 Kč 39 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 359 385,88 Kč 39 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 357 685,88 Kč 39 %
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 27 273,00 Kč 12 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 27 273,00 Kč 12 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 6 930,00 Kč 10 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 6 930,00 Kč 10 %
5169 Nákup ostatních služeb 580 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 305 746,74 Kč 61 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 580 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 305 746,74 Kč 61 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
Celkem 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 359 385,88 Kč 39 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1380 (Kultura-ostatní výdaje), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5041 (Odměny za užití duševního vlastnictví)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebnímARES 9 736,14 Kč
autorská odměna dle sml.č. VP_2019_158674, termín 9.11.2019 4099 15.01.2020 672,03 Kč
autorská odměna dle sml.č.VP_2020_5272 - 7.12.2019 Mikulášská zábava v Bludovicích - pořádal OV NJ-Bludovice 4050 09.03.2020 672,03 Kč
licenční sml. o provozování hudební produkce-Reprezentační ples města-7.2.2020,Sportovní ples Straník-18.1.2020, Maškarní ples Bludovice-1.2.2020 4230 22.04.2020 6 319,35 Kč
veřejná produkce - Končicový ples ve Straníku 4035 07.05.2020 690,91 Kč
odměna za poskytnutí licence od 22.-29.8.2020 - kapela v Bludovicích a kapela v Žilině u NJ 4030 04.11.2020 1 381,82 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 9 736,14 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 70 000,00 Kč 1 700,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5041 Odměny za uži.. 15 000,00 Kč 9 736,14 Kč 65 % 672,03 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 672,03 Kč 9 % 6 319,35 Kč 51 % 690,91 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 1 381,82 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5139 Nákup materiá.. 225 000,00 Kč 27 273,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 5 709,00 Kč 3 % 2 736,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 2 498,00 Kč 5 % 645,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 8 922,00 Kč 9 % 4 000,00 Kč 11 % 2 763,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč 6 930,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 300,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 3 630,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5169 Nákup ostatní.. 500 000,00 Kč 305 746,74 Kč 61 % 7 500,00 Kč 2 % 119 726,37 Kč 25 % 53 144,00 Kč 36 % 4 598,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 10 000,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 10 000,00 Kč 41 % 77 096,37 Kč 56 % 13 500,00 Kč 59 % 10 182,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - - 8 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 910 000,00 Kč 359 385,88 Kč 39 % 16 172,03 Kč 2 % 125 435,37 Kč 14 % 59 552,03 Kč 7 % 10 917,35 Kč 1 % 690,91 Kč 0 % 12 498,00 Kč 1 % 645,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 1 % 88 018,37 Kč 10 % 17 500,00 Kč 2 % 17 956,82 Kč 2 % 0,00 Kč 0 %