Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2020

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 5 564 076,95 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
Veřejná správa 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 5 562 599,95 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
6171 Činnost místní správy 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 5 562 599,95 Kč 68 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 4 020 433,00 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 4 020 433,00 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 33 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 456 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 997 915,00 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 997 915,00 Kč 69 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 524 160,00 Kč 524 160,00 Kč 362 147,00 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč 524 160,00 Kč 362 147,00 Kč 69 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 328,00 Kč 22 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 328,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 2 279,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 2 279,00 Kč 23 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 10 723,86 Kč 54 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 10 723,86 Kč 54 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 6 713,09 Kč 61 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 6 713,09 Kč 61 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 232 650,00 Kč 106 240,00 Kč 46 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 232 650,00 Kč 106 240,00 Kč 46 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 727,00 Kč 158 %
919 Odbor kancelář vedení města 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 727,00 Kč 158 %
Celkem 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 5 564 076,95 Kč 68 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 800 000,00 Kč 4 020 433,00 Kč 69 % 400 255,00 Kč 7 % 432 812,00 Kč 14 % 424 273,00 Kč 22 % 438 260,00 Kč 29 % 398 363,00 Kč 36 % 381 039,00 Kč 43 % 623 098,00 Kč 53 % 460 077,00 Kč 61 % 462 256,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5021 Ostatní osobn.. 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 33 % 1 200,00 Kč 5 % 2 000,00 Kč 13 % 2 400,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 1 200,00 Kč 28 % 1 200,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5031 Povinné pojis.. 1 456 000,00 Kč 997 915,00 Kč 69 % 99 365,00 Kč 7 % 107 338,00 Kč 14 % 105 220,00 Kč 21 % 109 432,00 Kč 29 % 98 794,00 Kč 36 % 94 498,00 Kč 42 % 154 529,00 Kč 53 % 114 099,00 Kč 61 % 114 640,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5032 Povinné pojis.. 524 160,00 Kč 362 147,00 Kč 69 % 36 060,00 Kč 7 % 38 955,00 Kč 14 % 38 184,00 Kč 22 % 39 713,00 Kč 29 % 35 852,00 Kč 36 % 34 293,00 Kč 43 % 56 078,00 Kč 53 % 41 407,00 Kč 61 % 41 605,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5136 Knihy, učební.. 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 20 000,00 Kč 4 328,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 328,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 15 000,00 Kč 3 756,00 Kč 25 % 240,00 Kč 2 % 162,00 Kč 3 % 2 330,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 32,00 Kč 18 % 371,00 Kč 21 % 98,00 Kč 22 % 379,00 Kč 24 % 144,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5156 Pohonné hmoty.. 20 000,00 Kč 10 723,86 Kč 54 % 1 036,84 Kč 5 % 2 457,37 Kč 17 % 1 551,65 Kč 25 % 402,48 Kč 27 % 167,43 Kč 28 % 1 394,21 Kč 35 % 2 546,16 Kč 48 % 872,17 Kč 52 % 295,55 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5162 Služby teleko.. 11 000,00 Kč 6 713,09 Kč 61 % 454,66 Kč 4 % 1 662,06 Kč 19 % 440,57 Kč 23 % 883,39 Kč 31 % 978,66 Kč 40 % 817,62 Kč 48 % 593,36 Kč 53 % 645,97 Kč 59 % 236,80 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5167 Služby školen.. 232 650,00 Kč 106 240,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 73 920,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 20 460,00 Kč 41 % 11 860,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 150,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 8 % 397,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 397,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 000,00 Kč 4 727,00 Kč 158 % 0,00 Kč 0 % 1 079,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 390,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 2 258,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 %
Celkem 8 208 410,00 Kč 5 564 076,95 Kč 68 % 538 611,50 Kč 7 % 660 385,43 Kč 8 % 574 399,22 Kč 7 % 608 230,87 Kč 7 % 538 515,09 Kč 7 % 534 872,83 Kč 7 % 869 607,52 Kč 11 % 618 680,14 Kč 8 % 620 774,35 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %