Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2020

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 6 794 544,82 Kč 83 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 883,00 Kč 38 %
Veřejná správa 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 6 792 661,82 Kč 83 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 883,00 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 883,00 Kč 38 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 883,00 Kč 38 %
6171 Činnost místní správy 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 6 792 661,82 Kč 83 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 800 000,00 Kč Pokles 5 700 350,00 Kč 4 902 329,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč Pokles 5 700 350,00 Kč 4 902 329,00 Kč 86 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Navýšení 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč Navýšení 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 456 000,00 Kč Pokles 1 415 748,00 Kč 1 216 625,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč Pokles 1 415 748,00 Kč 1 216 625,00 Kč 86 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 524 160,00 Kč Navýšení 600 460,00 Kč 441 516,00 Kč 74 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč Navýšení 600 460,00 Kč 441 516,00 Kč 74 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 4 911,00 Kč 29 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 4 911,00 Kč 29 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 14 064,17 Kč 61 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 14 064,17 Kč 61 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 236,31 Kč 77 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 236,31 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 121 360,00 Kč 52 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 121 360,00 Kč 52 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 4 966,00 Kč 31 %
919 Odbor kancelář vedení města 3 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 4 966,00 Kč 31 %
Celkem 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 6 794 544,82 Kč 83 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 4 902 329,00 Kč
Celkem 4 902 329,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 700 350,00 Kč 4 902 329,00 Kč 86 % 400 255,00 Kč 7 % 432 812,00 Kč 15 % 424 273,00 Kč 22 % 438 260,00 Kč 30 % 398 363,00 Kč 37 % 381 039,00 Kč 43 % 623 098,00 Kč 54 % 460 077,00 Kč 62 % 462 256,00 Kč 71 % 434 643,00 Kč 78 % 447 253,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5021 Ostatní osobn.. 30 452,00 Kč 9 200,00 Kč 30 % 1 200,00 Kč 4 % 2 000,00 Kč 11 % 2 400,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 200,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 26 % 1 200,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5031 Povinné pojis.. 1 415 748,00 Kč 1 216 625,00 Kč 86 % 99 365,00 Kč 7 % 107 338,00 Kč 15 % 105 220,00 Kč 22 % 109 432,00 Kč 30 % 98 794,00 Kč 37 % 94 498,00 Kč 43 % 154 529,00 Kč 54 % 114 099,00 Kč 62 % 114 640,00 Kč 70 % 107 791,00 Kč 78 % 110 919,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5032 Povinné pojis.. 600 460,00 Kč 441 516,00 Kč 74 % 36 060,00 Kč 6 % 38 955,00 Kč 12 % 38 184,00 Kč 19 % 39 713,00 Kč 25 % 35 852,00 Kč 31 % 34 293,00 Kč 37 % 56 078,00 Kč 46 % 41 407,00 Kč 53 % 41 605,00 Kč 60 % 39 117,00 Kč 67 % 40 252,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5136 Knihy, učební.. 6 000,00 Kč 5 454,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 893,00 Kč 48 % 2 561,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný.. 46 000,00 Kč 5 756,34 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 328,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 428,34 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5139 Nákup materiá.. 22 000,00 Kč 6 794,00 Kč 31 % 240,00 Kč 1 % 162,00 Kč 2 % 2 330,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 32,00 Kč 13 % 371,00 Kč 14 % 98,00 Kč 15 % 379,00 Kč 16 % 192,00 Kč 17 % 2 862,00 Kč 30 % 128,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty.. 23 000,00 Kč 14 064,17 Kč 61 % 1 036,84 Kč 5 % 2 457,37 Kč 15 % 1 551,65 Kč 22 % 402,48 Kč 24 % 167,43 Kč 24 % 1 394,21 Kč 30 % 2 546,16 Kč 42 % 872,17 Kč 45 % 295,55 Kč 47 % 2 251,50 Kč 56 % 1 088,81 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5162 Služby teleko.. 12 000,00 Kč 9 236,31 Kč 77 % 454,66 Kč 4 % 1 662,06 Kč 18 % 440,57 Kč 21 % 883,39 Kč 29 % 978,66 Kč 37 % 817,62 Kč 44 % 593,36 Kč 49 % 645,97 Kč 54 % 853,97 Kč 61 % 1 609,60 Kč 74 % 296,45 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5163 Služby peněžn.. 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 235 000,00 Kč 121 360,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 73 920,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 20 460,00 Kč 40 % 11 860,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 3 980,00 Kč 47 % 11 140,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 150,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 18 150,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatní.. 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 8 % 397,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 397,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5173 Cestovné (tuz.. 16 000,00 Kč 4 966,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 1 079,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 390,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 2 258,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 239,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
Celkem 8 208 410,00 Kč 6 794 544,82 Kč 83 % 538 611,50 Kč 7 % 660 385,43 Kč 8 % 574 399,22 Kč 7 % 608 230,87 Kč 7 % 538 515,09 Kč 7 % 534 872,83 Kč 7 % 869 607,52 Kč 11 % 618 680,14 Kč 8 % 628 551,52 Kč 8 % 622 753,44 Kč 8 % 599 937,26 Kč 7 % 0,00 Kč 0 %