Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2020

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 5 567 079,65 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
Veřejná správa 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 5 565 602,65 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
6171 Činnost místní správy 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 5 565 602,65 Kč 68 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 4 020 433,00 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 4 020 433,00 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 33 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 456 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 997 915,00 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 456 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 997 915,00 Kč 69 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 524 160,00 Kč 524 160,00 Kč 362 147,00 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 524 160,00 Kč 524 160,00 Kč 362 147,00 Kč 69 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 2 893,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 2 893,00 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 328,00 Kč 22 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 328,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 2 279,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 9 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 2 279,00 Kč 23 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 10 723,86 Kč 54 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 10 723,86 Kč 54 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 6 822,79 Kč 62 %
19 Odbor organizační 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 6 822,79 Kč 62 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 232 650,00 Kč 106 240,00 Kč 46 %
919 Odbor kancelář vedení města 120 000,00 Kč Navýšení 232 650,00 Kč 106 240,00 Kč 46 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 727,00 Kč 158 %
919 Odbor kancelář vedení města 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 727,00 Kč 158 %
Celkem 8 088 760,00 Kč Navýšení 8 208 410,00 Kč 5 567 079,65 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 480,00 Kč
5006 04.02.2020 96,00 Kč
8107 30.04.2020 -96,00 Kč
8107 30.04.2020 96,00 Kč
5014 18.06.2020 192,00 Kč
5020 29.06.2020 48,00 Kč
5208 10.09.2020 96,00 Kč
5220 15.09.2020 48,00 Kč
Fyzická osoba 460,00 Kč
5014 15.01.2020 240,00 Kč
8107 30.04.2020 -240,00 Kč
8107 30.04.2020 240,00 Kč
5238 28.05.2020 32,00 Kč
5003 03.08.2020 139,00 Kč
5007 24.08.2020 49,00 Kč
Fyzická osoba 134,00 Kč
5204 03.08.2020 134,00 Kč
Fyzická osoba 131,00 Kč
5207 05.06.2020 131,00 Kč
Fyzická osoba 108,00 Kč
4167 18.03.2020 51,00 Kč
8107 30.04.2020 -51,00 Kč
8107 30.04.2020 51,00 Kč
5203 03.08.2020 57,00 Kč
Fyzická osoba 98,00 Kč
5205 03.07.2020 98,00 Kč
Fyzická osoba 66,00 Kč
5222 11.02.2020 66,00 Kč
8107 30.04.2020 -66,00 Kč
8107 30.04.2020 66,00 Kč
Celkem 1 477,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 800 000,00 Kč 4 020 433,00 Kč 69 % 400 255,00 Kč 7 % 432 812,00 Kč 14 % 424 273,00 Kč 22 % 438 260,00 Kč 29 % 398 363,00 Kč 36 % 381 039,00 Kč 43 % 623 098,00 Kč 53 % 460 077,00 Kč 61 % 462 256,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5021 Ostatní osobn.. 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 33 % 1 200,00 Kč 5 % 2 000,00 Kč 13 % 2 400,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 1 200,00 Kč 28 % 1 200,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5031 Povinné pojis.. 1 456 000,00 Kč 997 915,00 Kč 69 % 99 365,00 Kč 7 % 107 338,00 Kč 14 % 105 220,00 Kč 21 % 109 432,00 Kč 29 % 98 794,00 Kč 36 % 94 498,00 Kč 42 % 154 529,00 Kč 53 % 114 099,00 Kč 61 % 114 640,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5032 Povinné pojis.. 524 160,00 Kč 362 147,00 Kč 69 % 36 060,00 Kč 7 % 38 955,00 Kč 14 % 38 184,00 Kč 22 % 39 713,00 Kč 29 % 35 852,00 Kč 36 % 34 293,00 Kč 43 % 56 078,00 Kč 53 % 41 407,00 Kč 61 % 41 605,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5136 Knihy, učební.. 6 000,00 Kč 2 893,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 893,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný.. 20 000,00 Kč 4 328,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 328,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 15 000,00 Kč 3 756,00 Kč 25 % 240,00 Kč 2 % 162,00 Kč 3 % 2 330,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 32,00 Kč 18 % 371,00 Kč 21 % 98,00 Kč 22 % 379,00 Kč 24 % 144,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5156 Pohonné hmoty.. 20 000,00 Kč 10 723,86 Kč 54 % 1 036,84 Kč 5 % 2 457,37 Kč 17 % 1 551,65 Kč 25 % 402,48 Kč 27 % 167,43 Kč 28 % 1 394,21 Kč 35 % 2 546,16 Kč 48 % 872,17 Kč 52 % 295,55 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5162 Služby teleko.. 11 000,00 Kč 6 822,79 Kč 62 % 454,66 Kč 4 % 1 662,06 Kč 19 % 440,57 Kč 23 % 883,39 Kč 31 % 978,66 Kč 40 % 817,62 Kč 48 % 593,36 Kč 53 % 645,97 Kč 59 % 346,50 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5167 Služby školen.. 232 650,00 Kč 106 240,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 73 920,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 20 460,00 Kč 41 % 11 860,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 150,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 24 000,00 Kč 2 794,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 8 % 397,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 397,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 000,00 Kč 4 727,00 Kč 158 % 0,00 Kč 0 % 1 079,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 390,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 2 258,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 %
Celkem 8 208 410,00 Kč 5 567 079,65 Kč 68 % 538 611,50 Kč 7 % 660 385,43 Kč 8 % 574 399,22 Kč 7 % 608 230,87 Kč 7 % 538 515,09 Kč 7 % 534 872,83 Kč 7 % 869 607,52 Kč 11 % 618 680,14 Kč 8 % 623 777,05 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %