Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Úsek rozvoje a strategického plánování (ORG 1388) / 2020

Název:
Úsek rozvoje a strategického plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 11 444 000,00 Kč 11 444 000,00 Kč 1 065 956,68 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 557 000,00 Kč 10 557 000,00 Kč 1 065 956,68 Kč 10 %
Vodní hospodářství 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3713 Změny technologií vytápění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6342 Investiční dotace krajům 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 174 000,00 Kč 1 174 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 260 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 50 000,00 Kč 188,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 188,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 9 850 000,00 Kč 1 065 656,68 Kč 11 % 48 400,00 Kč 0 % 14 523,54 Kč 1 % 1 002 733,14 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 112,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 112,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5222 Neinvestiční .. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5229 Ostatní neinv.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6342 Investiční do.. 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové inves.. 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 11 444 000,00 Kč 1 065 956,68 Kč 9 % 48 400,00 Kč 0 % 14 523,54 Kč 0 % 1 003 033,14 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %