Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Úsek rozvoje a strategického plánování (ORG 1388) / 2020

Název:
Úsek rozvoje a strategického plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 11 444 000,00 Kč Pokles 2 770 800,00 Kč 2 052 131,20 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 557 000,00 Kč Pokles 2 560 000,00 Kč 1 841 331,20 Kč 72 %
Vodní hospodářství 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
Životní prostředí 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 900 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 11 388,00 Kč 11 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 11 388,00 Kč 11 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 900 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 11 388,00 Kč 11 %
3634 Lokální zásobování teplem 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 370 000,00 Kč Pokles 2 460 000,00 Kč 1 829 943,20 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 950 000,00 Kč Pokles 2 256 600,00 Kč 1 739 685,65 Kč 77 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 8 950 000,00 Kč Pokles 2 256 600,00 Kč 1 739 685,65 Kč 77 %
5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 411,00 Kč 34 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 411,00 Kč 34 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3713 Změny technologií vytápění 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
6342 Investiční dotace krajům 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
Celkem 11 444 000,00 Kč Pokles 2 770 800,00 Kč 2 052 131,20 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1388 (Úsek rozvoje a strategického plánování), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 73 129,00 Kč
Celkem 73 129,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný.. 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 73 129,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiá.. 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 188,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 529,55 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5166 Konzultační, .. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 2 356 600,00 Kč 1 751 073,65 Kč 74 % 48 400,00 Kč 2 % 14 523,54 Kč 3 % 1 002 733,14 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 8 470,00 Kč 46 % 14 737,65 Kč 46 % 48 158,00 Kč 48 % 54 470,00 Kč 51 % 81 719,32 Kč 54 % 181 561,00 Kč 62 % 296 301,00 Kč 74 %
5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 3 411,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 112,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 360,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 939,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinv.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6342 Investiční do.. 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 105 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 45 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6371 Účelové inves.. 60 800,00 Kč 60 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 800,00 Kč 100 %
Celkem 2 770 800,00 Kč 2 052 131,20 Kč 74 % 48 400,00 Kč 2 % 14 523,54 Kč 1 % 1 003 033,14 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 0 % 114 830,00 Kč 4 % 27 267,20 Kč 1 % 48 158,00 Kč 2 % 56 409,00 Kč 2 % 154 848,32 Kč 6 % 226 561,00 Kč 8 % 357 101,00 Kč 13 %