Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Úsek rozvoje a strategického plánování (ORG 1388) / 2020

Název:
Úsek rozvoje a strategického plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 11 444 000,00 Kč Pokles 4 070 800,00 Kč 1 468 469,20 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 557 000,00 Kč Pokles 3 860 000,00 Kč 1 363 469,20 Kč 35 %
Vodní hospodářství 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 900 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 900 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 %
3634 Lokální zásobování teplem 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 287 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 370 000,00 Kč Pokles 3 460 000,00 Kč 1 355 469,20 Kč 39 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 260 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 950 000,00 Kč Pokles 3 256 600,00 Kč 1 265 211,65 Kč 39 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 8 950 000,00 Kč Pokles 3 256 600,00 Kč 1 265 211,65 Kč 39 %
5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 411,00 Kč 34 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 411,00 Kč 34 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč Navýšení 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 %
3713 Změny technologií vytápění 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 %
6342 Investiční dotace krajům 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 %
Celkem 11 444 000,00 Kč Pokles 4 070 800,00 Kč 1 468 469,20 Kč 36 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1388 (Úsek rozvoje a strategického plánování), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PPS Kania s.r.o.ARES 457 380,00 Kč
Studie Revitalizace sportovního areálu [ISRS] 4179 18.03.2020 457 380,00 Kč
UDIMO, spol. s r.o.ARES 453 750,00 Kč
Koncepce statické dopravy města. [ISRS] 4296 30.03.2020 453 750,00 Kč
Endum CZ s.r.o.ARES 102 850,00 Kč
Energetické úspory kotelna DPS U Jičínky - podklady pro hodnocení akce 4270 30.01.2020 48 400,00 Kč
EÚ MŠ Máj Jubilejní - Administrace projektu - žádost o změnu [ISRS] 4071 10.03.2020 6 050,00 Kč
Energetické úspory kotelna Trlicova - hodnocení projektu 4304 29.09.2020 48 400,00 Kč
ProFaktum, s.r.o.ARES 95 590,00 Kč
žádost o dotaci pro projekt Rekonstrukce zimního stadionu v NJ [ISRS] 4149 16.03.2020 76 472,00 Kč
zpracování žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce zimního stadionu v NJ [ISRS] 4150 17.08.2020 19 118,00 Kč
MEPCO, s.r.o.ARES 81 312,00 Kč
zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města NJ 2021-2027 [ISRS] 4092 09.10.2020 81 312,00 Kč
RPA Dotace, s.r.o.ARES 29 040,00 Kč
zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu Efektivní veřejná správa-Město NJ [ISRS] 4131 14.08.2020 29 040,00 Kč
EFektivní OSvětlování s.r.o.ARES 28 121,00 Kč
Úspory EFEKT 2018 - zpracování závěrečné zprávy na akci Snížení energetické náročnosti VO NJ - EFEKT 2018 4255 25.02.2020 13 976,00 Kč
VO Efekt 2018 - závěrečné vyhodnocení 4066 08.07.2020 14 145,00 Kč
Auto*Mat, z.s.ARES 8 470,00 Kč
Do práce na kole - realizace kampaně 4379 23.06.2020 8 470,00 Kč
PROFICIO z.s.ARES 6 070,00 Kč
Program v rámci Evropského týdne mobility na celodenní akci Park v pohybu - Kurz první pomoci malým dětem, Jóga... 4247 24.09.2020 6 070,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 262 583,00 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 50 000,00 Kč 12 717,55 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 188,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 529,55 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5166 Konzultační, .. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 3 656 600,00 Kč 1 273 211,65 Kč 35 % 48 400,00 Kč 1 % 14 523,54 Kč 2 % 1 002 733,14 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 8 470,00 Kč 29 % 14 737,65 Kč 30 % 48 158,00 Kč 31 % 54 470,00 Kč 33 % 81 719,32 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 3 411,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 112,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 360,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 939,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinv.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 92 400,00 Kč 73 129,00 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 73 129,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
6342 Investiční do.. 150 000,00 Kč 105 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 105 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
6371 Účelové inves.. 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 4 070 800,00 Kč 1 468 469,20 Kč 36 % 48 400,00 Kč 1 % 14 523,54 Kč 0 % 1 003 033,14 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 0 % 114 830,00 Kč 3 % 27 267,20 Kč 1 % 48 158,00 Kč 1 % 56 409,00 Kč 1 % 154 848,32 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %