Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Denní stacionář (ORG 1391) / 2020

Název:
ProSenior-Denní stacionář (1391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 880,00 Kč 46 %
výdaje 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 Kč Navýšení 414 000,00 Kč 196 420,00 Kč 47 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč Navýšení 414 000,00 Kč 196 420,00 Kč 47 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 75 000,00 Kč Navýšení 103 000,00 Kč 48 713,00 Kč 47 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Navýšení 103 000,00 Kč 48 713,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 17 677,00 Kč 48 %
29 ProSenior 27 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 17 677,00 Kč 48 %
5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 159,00 Kč 68 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 159,00 Kč 68 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 6 600,00 Kč 47 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 6 600,00 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 2 706,30 Kč 7 %
29 ProSenior 33 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 2 706,30 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 091,00 Kč 27 %
29 ProSenior 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 091,00 Kč 27 %
Celkem 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 414 000,00 Kč 196 420,00 Kč 47 % 22 171,00 Kč 5 % 23 629,00 Kč 11 % 23 323,00 Kč 17 % 20 374,00 Kč 22 % 18 629,00 Kč 26 % 18 626,00 Kč 31 % 19 118,00 Kč 35 % 24 544,00 Kč 41 % 26 006,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5031 Povinné pojis.. 103 000,00 Kč 48 713,00 Kč 47 % 5 499,00 Kč 5 % 5 860,00 Kč 11 % 5 784,00 Kč 17 % 5 053,00 Kč 22 % 4 620,00 Kč 26 % 4 619,00 Kč 31 % 4 742,00 Kč 35 % 6 087,00 Kč 41 % 6 449,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojis.. 37 000,00 Kč 17 677,00 Kč 48 % 1 994,00 Kč 5 % 2 127,00 Kč 11 % 2 099,00 Kč 17 % 1 833,00 Kč 22 % 1 677,00 Kč 26 % 1 676,00 Kč 31 % 1 721,00 Kč 35 % 2 209,00 Kč 41 % 2 341,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5132 Ochranné pomů.. 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 12 000,00 Kč 8 159,00 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 7 % 2 919,00 Kč 31 % 1 000,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 1 440,00 Kč 51 % 1 000,00 Kč 60 % 1 000,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5154 Elektrická en.. 14 000,00 Kč 6 600,00 Kč 47 % 1 500,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 500,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 3 600,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 % 6 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 40 000,00 Kč 2 706,30 Kč 7 % 1 103,15 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 603,15 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udrž.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 4 000,00 Kč 1 091,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 091,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
Celkem 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 % 38 267,15 Kč 6 % 32 416,00 Kč 5 % 34 125,00 Kč 5 % 30 363,15 Kč 4 % 24 926,00 Kč 4 % 26 361,00 Kč 4 % 31 181,00 Kč 5 % 33 840,00 Kč 5 % 35 887,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %