Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2020

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 300 000,00 Kč Navýšení 1 318 000,00 Kč 821 485,00 Kč 62 %
výdaje 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 225 692,00 Kč 704 371,60 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 225 692,00 Kč 704 371,60 Kč 57 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
Celkem 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 741 836,00 Kč 446 187,00 Kč 60 % 48 341,00 Kč 7 % 51 482,00 Kč 13 % 50 004,00 Kč 20 % 45 162,00 Kč 26 % 41 395,00 Kč 32 % 39 125,00 Kč 37 % 38 703,00 Kč 42 % 51 925,00 Kč 49 % 80 050,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5031 Povinné pojis.. 180 911,00 Kč 112 227,00 Kč 62 % 11 988,00 Kč 7 % 12 768,00 Kč 14 % 12 401,00 Kč 21 % 11 200,00 Kč 27 % 10 266,00 Kč 32 % 9 703,00 Kč 38 % 9 598,00 Kč 43 % 12 877,00 Kč 50 % 21 426,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5032 Povinné pojis.. 65 145,00 Kč 40 728,00 Kč 63 % 4 350,00 Kč 7 % 4 634,00 Kč 14 % 4 500,00 Kč 21 % 4 065,00 Kč 27 % 3 725,00 Kč 33 % 3 521,00 Kč 38 % 3 483,00 Kč 43 % 4 673,00 Kč 51 % 7 777,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5132 Ochranné pomů.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 108 000,00 Kč 57 491,60 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 47 501,25 Kč 44 % 3 000,35 Kč 47 % 6 990,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 18 191,00 Kč 51 % 2 000,00 Kč 6 % 1 300,00 Kč 9 % 2 400,00 Kč 16 % 4 710,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 1 000,00 Kč 32 % 4 000,00 Kč 43 % 2 781,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5154 Elektrická en.. 12 000,00 Kč 4 200,00 Kč 35 % 2 100,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 2 100,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 18 000,00 Kč 1 750,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 750,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5168 Služby zpraco.. 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 % 16 050,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 4 900,00 Kč 2 500,00 Kč 51 % 1 500,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 1 000,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5171 Opravy a udrž.. 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 725,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 239,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 239,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 8 000,00 Kč 3 083,00 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 903,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 2 180,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
Celkem 1 225 692,00 Kč 704 371,60 Kč 57 % 86 329,00 Kč 7 % 70 184,00 Kč 6 % 69 305,00 Kč 6 % 67 237,00 Kč 5 % 104 637,25 Kč 9 % 59 216,35 Kč 5 % 63 774,00 Kč 5 % 72 256,00 Kč 6 % 111 433,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %