Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2020

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 300 000,00 Kč Navýšení 1 318 000,00 Kč 1 065 499,00 Kč 81 %
výdaje 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 Kč Navýšení 761 836,00 Kč 549 154,00 Kč 72 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 761 836,00 Kč 549 154,00 Kč 72 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 175 000,00 Kč Navýšení 186 911,00 Kč 137 763,00 Kč 74 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč Navýšení 186 911,00 Kč 137 763,00 Kč 74 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 63 000,00 Kč Navýšení 67 145,00 Kč 49 993,00 Kč 74 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč Navýšení 67 145,00 Kč 49 993,00 Kč 74 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 953,00 Kč 35 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 953,00 Kč 35 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 192,70 Kč 64 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 192,70 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč Navýšení 138 000,00 Kč 96 474,00 Kč 70 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 138 000,00 Kč 96 474,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 57 919,16 Kč 138 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 57 919,16 Kč 138 %
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 %
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč Navýšení 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 3 700,00 Kč 76 %
29 ProSenior 6 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 3 700,00 Kč 76 %
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 239,00 Kč 24 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 239,00 Kč 24 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 3 326,00 Kč 33 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 3 326,00 Kč 33 %
Celkem 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 761 836,00 Kč 549 154,00 Kč 72 % 48 341,00 Kč 6 % 51 482,00 Kč 13 % 50 004,00 Kč 20 % 45 162,00 Kč 26 % 41 395,00 Kč 31 % 39 125,00 Kč 36 % 38 703,00 Kč 41 % 51 925,00 Kč 48 % 80 050,00 Kč 59 % 51 523,00 Kč 65 % 51 444,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5031 Povinné pojis.. 186 911,00 Kč 137 763,00 Kč 74 % 11 988,00 Kč 6 % 12 768,00 Kč 13 % 12 401,00 Kč 20 % 11 200,00 Kč 26 % 10 266,00 Kč 31 % 9 703,00 Kč 37 % 9 598,00 Kč 42 % 12 877,00 Kč 49 % 21 426,00 Kč 60 % 12 778,00 Kč 67 % 12 758,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5032 Povinné pojis.. 67 145,00 Kč 49 993,00 Kč 74 % 4 350,00 Kč 6 % 4 634,00 Kč 13 % 4 500,00 Kč 20 % 4 065,00 Kč 26 % 3 725,00 Kč 32 % 3 521,00 Kč 37 % 3 483,00 Kč 42 % 4 673,00 Kč 49 % 7 777,00 Kč 61 % 4 636,00 Kč 68 % 4 629,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5132 Ochranné pomů.. 20 000,00 Kč 6 953,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 286,00 Kč 11 % 4 667,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5134 Prádlo, oděv .. 5 000,00 Kč 3 192,70 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 192,70 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný.. 138 000,00 Kč 96 474,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 47 501,25 Kč 34 % 3 000,35 Kč 37 % 6 990,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 9 680,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 29 302,40 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiá.. 42 000,00 Kč 57 919,16 Kč 138 % 2 000,00 Kč 5 % 1 300,00 Kč 8 % 2 400,00 Kč 14 % 4 710,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 000,00 Kč 27 % 4 000,00 Kč 37 % 2 781,00 Kč 43 % 428,00 Kč 44 % 3 948,00 Kč 54 % 35 352,16 Kč 138 % 0,00 Kč 138 %
5154 Elektrická en.. 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč 52 % 2 100,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 2 100,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 2 100,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 18 000,00 Kč 6 620,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 750,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 4 870,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5168 Služby zpraco.. 16 100,00 Kč 16 050,00 Kč 100 % 16 050,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 4 900,00 Kč 3 700,00 Kč 76 % 1 500,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 1 000,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 1 200,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 725,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 239,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 239,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 3 326,00 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 903,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 2 180,00 Kč 31 % 243,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
Celkem 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 % 86 329,00 Kč 7 % 70 184,00 Kč 5 % 69 305,00 Kč 5 % 67 237,00 Kč 5 % 104 637,25 Kč 8 % 59 216,35 Kč 5 % 63 774,00 Kč 5 % 72 256,00 Kč 6 % 123 641,00 Kč 10 % 81 484,00 Kč 6 % 141 345,26 Kč 11 % 0,00 Kč 0 %