Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Památková péče (ORG 2380) / 2020

Název:
Památková péče (2380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3322 Zachování a obnova kulturních památek 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 488,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 488,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 82 000,00 Kč Navýšení 122 000,00 Kč 31 428,00 Kč 26 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 82 000,00 Kč Navýšení 122 000,00 Kč 31 428,00 Kč 26 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 182 113,84 Kč 61 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 182 113,84 Kč 61 %
Celkem 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2380 (Památková péče), Paragraf 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), Položka 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 540,00 Kč
Celkem 540,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5031 Povinné pojis.. 0,00 Kč 1 488,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 488,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojis.. 0,00 Kč 540,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 540,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 122 000,00 Kč 31 428,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 380,00 Kč 11 % 23 816,50 Kč 31 % 16 698,00 Kč 44 % -22 566,50 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5171 Opravy a udrž.. 301 000,00 Kč 182 113,84 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 150 347,34 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 31 766,50 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
Celkem 443 000,00 Kč 221 569,84 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 1 380,00 Kč 0 % 174 163,84 Kč 39 % 16 698,00 Kč 4 % 9 200,00 Kč 2 % 8 028,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %