Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Klub seniorů Straník (ORG 2383) / 2020

Název:
Klub seniorů Straník (2383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 129,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 129,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5137 Drobný hmotný.. 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 8 000,00 Kč 4 706,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 1 688,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 951,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 2 067,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 610,00 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 610,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatní.. 20 000,00 Kč 15 742,18 Kč 79 % 2 160,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 2 386,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 11 196,18 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5171 Opravy a udrž.. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 14 000,00 Kč 10 678,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 5 919,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 3 707,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 1 052,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
Celkem 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 % 2 160,00 Kč 4 % 8 346,00 Kč 14 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 386,00 Kč 4 % 1 451,00 Kč 2 % 3 707,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 12 748,18 Kč 22 % 2 067,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %