Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2390) / 2020

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 999 640,00 Kč 4 753 803,00 Kč 59 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 999 640,00 Kč 4 753 803,00 Kč 59 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 999 640,00 Kč 4 753 803,00 Kč 59 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 800 000,00 Kč Navýšení 5 876 603,00 Kč 3 497 537,00 Kč 60 %
29 ProSenior 3 800 000,00 Kč Navýšení 5 876 603,00 Kč 3 497 537,00 Kč 60 %
5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč Navýšení 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 %
29 ProSenior 60 000,00 Kč Navýšení 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 965 000,00 Kč Navýšení 1 484 349,00 Kč 878 676,00 Kč 59 %
29 ProSenior 965 000,00 Kč Navýšení 1 484 349,00 Kč 878 676,00 Kč 59 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 360 000,00 Kč Navýšení 547 272,00 Kč 318 871,00 Kč 58 %
29 ProSenior 360 000,00 Kč Navýšení 547 272,00 Kč 318 871,00 Kč 58 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 33 855,00 Kč 113 %
29 ProSenior 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 33 855,00 Kč 113 %
Celkem 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 999 640,00 Kč 4 753 803,00 Kč 59 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 876 603,00 Kč 3 497 537,00 Kč 60 % 243 482,00 Kč 4 % 253 807,00 Kč 8 % 234 167,00 Kč 12 % 249 759,00 Kč 17 % 264 794,00 Kč 21 % 235 631,00 Kč 25 % 227 002,00 Kč 29 % 250 503,00 Kč 33 % 454 324,00 Kč 41 % 251 255,00 Kč 45 % 237 981,00 Kč 49 % 594 832,00 Kč 60 %
5021 Ostatní osobn.. 61 416,00 Kč 24 864,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 1 100,00 Kč 2 % 880,00 Kč 3 % 770,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 2 640,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 27 144,00 Kč 53 % -7 670,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5031 Povinné pojis.. 1 484 349,00 Kč 878 676,00 Kč 59 % 60 880,00 Kč 4 % 62 944,00 Kč 8 % 59 313,00 Kč 12 % 61 940,00 Kč 17 % 61 453,00 Kč 21 % 66 869,00 Kč 25 % 56 296,00 Kč 29 % 64 027,00 Kč 33 % 110 774,00 Kč 41 % 62 311,00 Kč 45 % 60 508,00 Kč 49 % 151 361,00 Kč 59 %
5032 Povinné pojis.. 547 272,00 Kč 318 871,00 Kč 58 % 22 093,00 Kč 4 % 22 843,00 Kč 8 % 21 525,00 Kč 12 % 22 478,00 Kč 16 % 22 302,00 Kč 20 % 24 265,00 Kč 25 % 20 430,00 Kč 28 % 23 236,00 Kč 33 % 40 198,00 Kč 40 % 22 613,00 Kč 44 % 21 958,00 Kč 48 % 54 930,00 Kč 58 %
5424 Náhrady mezd .. 30 000,00 Kč 33 855,00 Kč 113 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 915,00 Kč 23 % 1 616,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 5 117,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 2 699,00 Kč 54 % 5 986,00 Kč 74 % 11 522,00 Kč 113 %
Celkem 7 999 640,00 Kč 4 753 803,00 Kč 59 % 326 455,00 Kč 4 % 340 694,00 Kč 4 % 322 800,00 Kč 4 % 336 563,00 Kč 4 % 348 549,00 Kč 4 % 334 522,00 Kč 4 % 303 728,00 Kč 4 % 364 910,00 Kč 5 % 597 626,00 Kč 7 % 338 878,00 Kč 4 % 326 433,00 Kč 4 % 812 645,00 Kč 10 %