Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2391) / 2020

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 950 000,00 Kč Navýšení 1 322 472,00 Kč 557 481,00 Kč 42 %
29 ProSenior 950 000,00 Kč Navýšení 1 322 472,00 Kč 557 481,00 Kč 42 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 240 000,00 Kč Navýšení 333 117,00 Kč 138 257,00 Kč 42 %
29 ProSenior 240 000,00 Kč Navýšení 333 117,00 Kč 138 257,00 Kč 42 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 500,00 Kč Navýšení 119 543,00 Kč 50 175,00 Kč 42 %
29 ProSenior 85 500,00 Kč Navýšení 119 543,00 Kč 50 175,00 Kč 42 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 6 466,00 Kč 46 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 6 466,00 Kč 46 %
Celkem 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 322 472,00 Kč 557 481,00 Kč 42 % 58 849,00 Kč 4 % 61 930,00 Kč 9 % 61 626,00 Kč 14 % 38 275,00 Kč 17 % 20 187,00 Kč 18 % 25 130,00 Kč 20 % 47 577,00 Kč 24 % 62 547,00 Kč 28 % 61 103,00 Kč 33 % 62 071,00 Kč 38 % 58 186,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5021 Ostatní osobn.. 12 000,00 Kč 2 200,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 200,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5031 Povinné pojis.. 333 117,00 Kč 138 257,00 Kč 42 % 14 594,00 Kč 4 % 15 359,00 Kč 9 % 15 285,00 Kč 14 % 9 492,00 Kč 16 % 5 006,00 Kč 18 % 6 232,00 Kč 20 % 11 799,00 Kč 23 % 15 512,00 Kč 28 % 15 154,00 Kč 33 % 15 394,00 Kč 37 % 14 430,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5032 Povinné pojis.. 119 543,00 Kč 50 175,00 Kč 42 % 5 296,00 Kč 4 % 5 573,00 Kč 9 % 5 546,00 Kč 14 % 3 446,00 Kč 17 % 1 817,00 Kč 18 % 2 261,00 Kč 20 % 4 282,00 Kč 24 % 5 630,00 Kč 28 % 5 500,00 Kč 33 % 5 587,00 Kč 38 % 5 237,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5424 Náhrady mezd .. 14 000,00 Kč 6 466,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 466,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
Celkem 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 % 78 739,00 Kč 4 % 82 862,00 Kč 5 % 82 457,00 Kč 5 % 57 679,00 Kč 3 % 27 010,00 Kč 1 % 33 623,00 Kč 2 % 63 658,00 Kč 4 % 85 889,00 Kč 5 % 81 757,00 Kč 5 % 83 052,00 Kč 5 % 77 853,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 %